Re: Re: Re: kliatba veľmajstra

Lux | 24.02.2014

Ahoj Michal,

informácie sú prevážne z databázy VP CCCP - napr. www.vodaspb.ru, kde je veľmi objemná knižnica. Pokiaľ sú v ich materiáloch uvedené nejaké údaje, tak sú už slušne zobjektivizované analytickým tímom, s mnohými odkazmi na knihy, články, materiály a dokumenty.

Čo sa týka "nevinných" predčasných úmrtí, tak také v objektívnej realite nebývajú.
Tak ako udo písal, príčinno-dôsledkové vzťahy fungujú a zodpovednosť je vždy v prvom rade kolektívna, ak sa daný kolektív pohybuje v hraniciach tzv. Božieho dopustenia. Ak balansuje na hrane, tak kedykoľvek Najvyššie riadenie môže ukončiť pozemskú púť nejakej duše. Proste sa absolútne logicky zúčtuje:

Mal dať : dal → spoloCnosti, vzhľadom na svoj predurčenú cestu životom.

To by si samozrejme vyžadovalo hlbší rozbor, prečo určití zjavní satanisti prežívajú pomerne do vysokého veku, keď sa zdá, že berú viacej manny, ako dávajú.
Pri vhodnejšej téme to môžeme rozobrať.

Přidat nový příspěvek