Nic není zadarmo.

Aleš Krejčí / Brno | 21.01.2014

Kdo chce mimořádné výsledky, musí vyvinout mimořádné úsilí. Oproštění se od závislostí je jedním z nich. Chcete-li mít svá ústa jako svatyni, vše co do nich vchází a vychází, musí být svaté. Zase vynikající článek, boří předsudek. Zjemnění mimosmyslového vnímání člověka je možné, ale jak jinak je dosáhnout než přehodnocením běžně nepřehodnocovaného? Výsledek zlaté střední cesty a falešné tolerance je vidět všude kolem nás. Nebo ho vidí jenom ti vnímavější?
Pro Aien: Aby člověk poznal past abstinence, musí poznat abstinenci!

Přidat nový příspěvek