Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 31.12.2013

Tu Súhlas.

Hej, aj BRICS si už takto vzájomne čiastočne účtuje..

Re: Riadenie globalizácie a GP.
Upresním..
Áno, tzv.GP tento objektívny proces dnes už neriadia.
Iba sa o to subjektívne snažia.
Objektívne prakticky klesli na ašpirantov.
Dôvody straty kontroly sme si vysvetľovali..
..ale pomerne dlho ho viac-menej úspešne riadili..to je pravda.
..a ako praktickí politici sa máme od nich aj učiť.
Rovnako ako technológie výkonu moci tzv.židov a iných mafiánskych organizácii.
Následne tie násTroje použiť pre dobro celej populácie. Mená sú nepodstatné.

Ak dostatočne chápete realitu, kľudne používajte, vytvárajte lokálne a globálne meny,
obchodujte hoc aj po celom svete.
Naväzujte vzťahy, kontakt, vymieňajt myšlienky.
Veď aj preto je zem guľatá, spoločná loď.
Raz bude aj tak len jeden kapitán a ak nebude konať pre dobro posádky..hostí, bude aj tak vždy vymenený. Len aby to netrvalo zasa zbytočne tisíce rokov a desiatky..možno stovky premárnených životov.
Bezpečnostné pravidlá, Miery Vis Maior sú nie zle nastavené..
A metodika systematického odhad Jeho cieľov(DVTR) sa javí byť
jedným zo základných kritérii zdravého rozvoja spoloCnosti..
no to by sme už išli ďalej..

Realitu však treba mať vždy na pamäti.
Len o to mi išlo. Aby ste aj lokálnu ekonomiku neviedli zasa z nevedomosti do závislosti na štátoch,
či káporáciách, zatiaľ kontrolujúcich energetiku.
Energo je samozrejme vzhľadom na situáciu pre nás nie úplne výhodné.
Skôr pre exportérov, ako sme sa bavili. Aj tu asi viete, kam mierim.
Dnes, keď naše štáty podvodom získali do rúk správcovia klubov
globálneho banksterského terorizmu
a zneužívajú existujúci byrokratický aparát(našich spoluobčanov) na výpalníctvo,
je pre zodpovedne mysliaceho občana dilemou napr. morálnou dilemou aj to,
či vôbec, resp. do akej miery platiť dane, odvody..= dávať do rúk zbrane teroristom?

Platiť ešte aj náboje vlastnej popravčej čate?
Keď dnes iba zlomok vybraných peňazí(podielov štátnych firiem, práce ľudí,..) ide na účely ktoré má ísť(zdravotníctvo, dôchodky, sociálne programy) a väčšína, väčšina ide na "obsluhu" fiktívneho, neexistujúceho štátneho dlhu z úžernícky požičaných neexistujucich peňazí..
T.j. na vedenie finančných, mediálnych, drogových a iných operácii gobálneho
terorizmu najstaršej mafie..financovať a zúčastňovať sa na občanmi neschválených
a navyše ilegálnych zahraničných vojenských operáciách a pod.

Áno, tzv. boj proti korupcí je len závesom na pódiu, ktorí má skryť skutočných aktérov nadstraníckej a nadbankovej samozvanej zberby, mafie úchylákov a masových vrahov.

V tomto zmyse teda kľudne používajte zatiaľ hoc aj ten Bitcoin, či zlato, no neprestávajte zo získaného času a materiálneho zabezpečenia vzdelávať svojich blízkych a známych.
Kde uvidíte kdekoľvek uši, oči otvorené, primerane podávajte inFormáciu ďalej
a hľadajte spolu cesty k lepšej celostnej spoloCnosti, sveDomiu.
Pamätajte, že keď sa spolo-cnosť bude mať lepšie, aj vy sa budete mať lepšie..
No opačne to už až tak neplatí.
Tak, ako účel nesvätÍ, ale svätIA prostriedky..

Podobne všetko objektívne dobré(najlepšie vzhľadom na Mieru Vašej morálky a Vašeho chápania chodu sveta) do noveho roku tak Vám PeTri, ako aj ostatným, čo to čítajú.
Držte sa
u.

Přidat nový příspěvek