Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 30.12.2013

re: decentralizovaný model..
Je predsa tiež riadený.
Vieme, že "neriadené" systémy tak v prírode, ako v spoločnosti proste neexistuju. Ide len o teoretickú absurdnú extrémnu abstrakciu. Podobne, ako "NIČ", priestor bez hmoty, či hmota bez formy, energia bez hmoty(nosiča), "Nezávislosť" a pod..

Pome teda k realite.
Proces globalizácie je prakticky zavŕšený.
Objektívne pravidlo systémovej konvergencie Vám asi niečo hovorí, či? Nezávislosť je teda tiež blud. Vždy ste v interakcii(vzájomnej väčšej, či menšej závislosti) so svojim okolím.

Máte v rukách elegantný a veľmi efektívny nástroj riadenia globálnej ekonomiky a vy ho len tak zahodíte?
Zahodiť nôž v lese?
Zahodiť čutoru len preto, že momentálne je hoc aj takmer prázdna?
Garantujem Vám, že niekto iný ho-ju zodvihne, alebo ho-ju niečim nahradí..
Spátky do lesú a na stromy je neľudské v tomto zmysle.

Isto..som za "decentralizáciu", ale gramotnú.
Pozrite kapitolu 13.7 DVTR a modely samoriadenia modernej spolocnosti.
Kryptomien a kamienkov môže mať hoc aj každá dedina, rodina koľko chce. O tem žádná..

Ako ale chcete riešiť výzvy globálneho trhu =
1.prostriedku zvyšovania štandardu základného materiálneho zabezpečenia populácie
2.prostriedku aj na vytváranie primeraného konsenzuálneho nadštandardu(povedzme "luxusu") pre objektívne záslužnejších?

Chcete azda negovať nos medzi očami?
Čo ho nepotrebujete?
Tisíce generácii našich predkov pracovali, aby sme sa my mali lepšie. Nie všetko je super, no máme právo to zlepšiť a nie zahodiťtak pre seba, ako pre ďalšie generácie.
Za dnešný stupeň evolúcie kultúry myslenia nesieme zodpovednosť my.
Buď sa necháme ďalej ojebabrávať, alebo..zavedieme konkurenciu aj do monopolu globálneho konceptuálneho manažmentu.
Der Tag ist da..Zeitgesetz..keď prenesene chcete, aj Geist..

Lokálna politika, je vždy podriadená gobálnej..úrovni, miere chápania objektívnej reality.
Časíky, Ježe, Buky, LETsystémy všeho druhu,
avšak celoplanetárne otázky sa neobídu
bez invariantu jedného kruhu.

Chybový vektor riadenia gobálnej ekonomiky je vektor cien.
Keď ceny rastú, kvalita riadenia padá..
a vieme, čo čaká jelitá, ktoré neplnia si naše práva?
v gramotnej spolo-cnosti gril,
toť otázok oviec byvších káva.

Peniaze samy o sebe komoditou nie sú,
no ich naviazanie na ENErgo garantuje
ich celkovo objektívne potrebám ekonomiky adekvátne množstvo.
Toľko k predpokladom, rámcovým podmienkam realizácie cieľov praktickej celospoločensky prospešnej ekonomiky.
Ďalej odstrániť už len systémovú krádež tzv. úrokom.
Dnes nie je kam ujsť.

Přidat nový příspěvek