Každý systém ....

Oracle 911 | 29.12.2013

Každý systém má výhody a nevýhody, a každý systém zvýhodňuje a znevýhodňuje niekoho, platí to aj o energoinvariante aj o zlatom štandarde.
Otázka je to kto je vo výhode, kto nie a nakoľko je to spravodlivo nastavené.

Súčasný systém ekonomicky zvýhodňuje bankárov, môžu vytvoriť bohatstvo prakticky z ničoho len škrtom pera a potom skúpiť planétu Zem a k tomu 5%.

Energoinvariant by zvýhodňoval producentov energie a energetických nosičov, nakoľko to nastavia spravodlivo voči producentom hotových produktov to neviem povedať.

Systém zlatého štandardu by primárne zvýhodňoval producentov zlata, sekundárne držiteľov zlata, terciárne producentov energetických nosičov a do miernej nevýhody by sa dostali producenti ostatných tovarov a služieb. To ale až do doby pokým by sa neustanovila sa nejaká rovnováha.

Přidat nový příspěvek