Re: Re: Re: Re: Zaujímavý pohľad na aktuálnu pozíciu Číny vo svetovej "hre".

Slovan | 26.12.2013

HOX, v podstate rozumiem všetkému čo píšeš, aj keď nie vo všetkom mám totožné vnimanie stavu.
Avšak toto:
...KSB sa nesmie donášať k širokým masam iba ukázať na zdroj informácie ...
je pre mňa značne nezrozumiteľná úvaha:
On ten kôň môže zomrieť od smädu, alebo sa napiť ohnivej vody ako to bolo u indiánov.
Keby si napísal, že každý svojim poznaním a zmyslom pre zodpovednosť za svoje konanie, môže prispieť k osvete, tomu by som rozumel.Ale takto mi to je pre túto chvíľu cudzie a chcelo by to upresniť. V tomto by som sa viac prikláňal k úvaham taurusa.

Přidat nový příspěvek