No Eko ďalej?

udo | 25.12.2013

Dopadlo to síce zatiaľ možno pre mnohých naoko fajn, no čo by mali ukrajinskí reprezentanti, ľudia zmeniť, aby sa podobné scenáre neopakovali?
Ako najrýchlejšie prakticky evolvovať(pozdvihovať) kultúru myslenia?
..vieme, že ide o najefektívnejší spôsob riešenia situácie..a navyše dlhodobo udržateľný..

Vieme, že represia je dnes viac-menej kontraproduktívna a skôr treba byť asi "demokratickejší", než sám stále viac sa fašizujúci, upadajúci západ..i keď padá prakticky už len z vôle jelít, ktoré sú dnes takmer plne oddelené od spolocnosti.

..na na druhej strane sa na takýto otvorený terorizmus (a možno aj na ten mediálno-finančný) v prípade potreby z pohľadu "pudu sebazáchovy" obete možno ešte stále treba pozerať aj "silovo"..to je tiež pravda..

Nanucovať nejakú ideológiu vojensky je dnes už naskakovaním na staré hrable..sepuku.

V zásade je to znova asi na pomere občanov a ovčanov a presnejšie: Tendencii vývoja uvedeného pomeru, z ktorého sa derivuje(odvodzuje) prirodzene vždy aj priemer..premier, vyslanci..či p..oslanci s p..rezidentom.
..ono staré Vox populi..
Ostatne ako aj u nás..
Je to v našich rukách..a vždy bolo..len si to uvedomiť, trochu lepšie po-uchopiť. Už to je veˇký úspech a pred-poklad

Přidat nový příspěvek