Re: Re: Re: Re: Vysockij

Lux | 25.11.2013

Tiež vnímam Nohavicu trochu v pozitívnejšom du-chu ľudovej zá-Ba-vy plebsu a čerpania ich negatívnej systémovej životnej energie pre bla-ho co-mu-ni-tného prednadstaveného operačného režimu...
Chlieb a hry..aké známe rímske "Panem et circenses"...
Opičky nezaujímajúce sa o svoj osud velebia pod-vedomých riadičov stáda-umelcov na odľahčenie ich otrockého postavenia..

Cui bono sú ich vystúpenia pre plebs...aj keď si to možno vysvetľovať všako-vako.

Kto a aké kmity (vibrácie) presúva z podvedomých úrovní na ich podvedomú a vedomú stranu plebsu ?
Kult-turologické stereotypy konania majority ?
"Krasne jsem si zahulil"...a pod.

Veď nie je až tak zle, zahulíme, vypijeme, zat.tkáme ...a svet je krásny, aké cométy a akí vojaci ?...:)


Mr. Lasica a "slovenská" 5. judaistická kolóna:

Re-da-kto-řík:
Maestro Lasica, viacerí ľudia sa stavajú k vašej reklame "švajčiarských dôchodkov" pomerne negatívne...
Maestro: "Ja si vykonám len svoju prácu a ostatné ma nezaujíma" ( krásna morálka...).

"Starého vola ťahať už nenaučíš."

Ako funguje "židovský" ser-sam v praxi:

Milan Lasica vždy ústretovo cooperoval so systémom:
Keď bol co-munizmus, tak bol co-munistom. Aj keď sa nám maestro snaží teraz nahovárať všelijaké rozprávky...:)
Keď sa zmenil režim, tak správny žid vždy zavetrí zmenu prostredia a adekvátne klanovo koná:Kloaka je veľmi prospešný orgán maestrov (aj v ČR ich je veľa...).
Program 7 s.r.o. bol príznačný tým, že v špecifickom zákulisí sa nazýval 7 židov s.r.o a navyše...všetci, ktorí kydali na všetko možné ...boli predtým zarytí komunisti...:)

Z co-munistických špičiek normalizátorov sa vykľuje napr. "disident" Miroslav Kusý, ktorý bol ako "veľký marxista" profesor marxistickej filozófia na UK a šéf ideologického oddelenia ÚV KSS, po revolúcii jeden z hlavných protagonistrov "démonkracie"..
Miesto V.Mečiara pripravovaný pôvodne na post premiéra po "revolúcii".
Zhodnotením jeho židovského opileckého
statusu, bolo v zákulisí rozhodnuté, že "vedenie" SR bude zverené budúcemu Maltézskemu Rytierovi Vladovi Mečiarovi...
Začal židovský sebeklam...:) ?

Nie až tak...

Milan Lasica plní v rámci over-systemu zver-enú úlohu pomerne výborne ..aj z celou klanovou židovovskou rodinou Vásarhéji.

Môže pomôcť?

Hlboko pochybujem...mám na to mnoho osobných životných príkladov, kde klanová "židovská" spolupatričnosť ďaleko presahuje bežné rámce a oni sú doteraz prakticky nepoučiteľní...

A Milan už chce ísť za rektorom vý-tvar-níkom Milanom...

Čor-ba

Čorli nám snáď dušu, tí judaistickí Jeho-visti?

:)

Přidat nový příspěvek