Re: Re: Re: Dostojevskij o rímskom katolicizme (globalizačný koncept)

udo | 25.11.2013

Hej, bibickí plánovači nie sú žiadne céčka :)
Ako naozaj schopný pro-gnostik..nie alkáč so sprostogňáku..
viete na základe dlhodobého štúdia objektívnych socio-naturálnych procesov s dostatočnou presnosťou aj stovky rokov dopredu odhadnúť nevyhnutnosť príchodu fenoménov typu Issu, Moseho,..Mohameda a pod.

A presnejšie ich vnuknutí.
Parametre "nosiča" identifikujete zasa metodikami kulturologického inžinierstva.
T.j.praktického matricového programovania podvedomia vybraných cieľových skupín..od celých kultúr, až po ich baterky..organely=jednotlivcov...Kedysi tzv. "mágia".

V zásade to dokáže každý zdravší človek.
Na vysvetlenie základov stači tak pol dňa..max. deň.
Skúsený tím profesionálnych sociálnych inžinierov-úzkych špecialistov s obecným prehľadom je však už ďalšia vec..

Tie etapy globalizácie sme myslím inak už neraz rozoberali.
1.dedičstvo-mýtus(?) Thovta

2.cca. 2700 B.C.unifikácia kultu Re 2.najvyššími kňazmi(Imhotep a Hésiré) za faraóna Džosera

3.cca. 1300-Atonizmus(faraón..t.j.krok nižšie v pyramíde smerom k základni, keďže Re-álnu moc mal vždy tandem najvyšších kňazov)..O nejakých 180r.neskôr Mose(?), ako jeho následovník..a faux pas s kmeňom Chabiru..projekt rozšírenia metódou kulturologickej spolupráce vyšiel viac opozícii(skrz infiltrácie) a nasledovala Moseho likvidácia..že by aj sám niekde chyby spravil?

4.cca.500 B.C. Budha, Konfucius, Sókratés.. vnuknutia o ďalšíu priečku nižšie medzi šľachtu, keďže sa "vyvolenejší" neosvedčili..navyše v ešte viacerých "zrýlenočasových zónach" globálnej geo-poly-tikos

5. cca. 3 A.D. Issa s NásÁrie. Nižšia šľachta..takmer až ľudový učenec. Avšak gramotný. Čo inak robil ten chalan od 12. do 30 roku(18 rokov štúdia..Kde bol?"apokryfy"..a iné záznamy)

6. cca.590 A.D. vnuknutie..sen negramotného Mohameda, po prakticky definitívnom zvrátení pôvodného učenia Issu na koncile v Nicae a jeho transformácii asociálnymi inžiniermi na ďalšie kruté podprahové pseudomonoteistické otrokárstvo.

7. cca.2000 A.D.postapokalyptické(po globálnej zmene logiky sociálneho správania cca. v roku 1950 postautosynchronizácia 2.dominantných procesov sociálnej psychológie) obdobie In-Forma veku.

Všetky javy sa dialy(najprv prebehli) v hustejšie obývaných obastiach(s objektívne zrýchleným sociologickým časom..hlavne s tlakom na vývoj technológii..nie len myslenia).

Máme teda rad čísel s konkrétnym vzájomným vzťahom(re-l´At Io..Re-ligio) matematickou funkciu
Os Y=čas
Os X=informačná nasýtenosť, narastanie objektívnej miery chápania populácie od jednotlivcov..šamanov = po vynájdení písma kňazov, cez kráľov, šľachtu, manažment, až po bežnú populáciu dnes cez i-net.

Mýlim sa, alebo ide v podstate o logaritmickú funkciu pravdepodobnostného predurčenia bezpečnosti vývoja populácie človeku podobných opíc smerom k Čelo-veku z dielne Vis Maior.. od niekiaľ niekam a ďalej..

Aj keby sa dopustili úroku, ten len poženie technologizáciu..aj keď za cenu zbytočných miliónov mŕtvych..

Výraz "náhoda" považujem v tomto celkovom prípade(a nie len), v dnešnom de-formovanom zmysle, skôr za hrubú konšpiráciu.

Lógos Rythmós
Slovo(jeho u-, po-chopenie) a frekvencia(miera).

Viete kam mierim Aleš?

Přidat nový příspěvek