Re: Re: Kralování či řízení - není liž pravda ?

udo | 22.11.2013

Bývalá "mágia" sa dnes volá Sociálne inžinierstvo.

Slovo, hlas, zvon..starosloviansky Pro-glas..i oči..vnímanie, chápanie..jeho kód..glagol
Má(m) hlas ja?..alebo nie MÁ(m)Glagol JA?

Metodológia optimalizácie pomenovávania objektívnej reality.
(de)Kódovania. Čo je v "mágii" viac?
Niet väčšej moci ako kódu, Slova, Miery veci.
Pozrite si film Boleslava Prusa "Faraón", príbeh napísaný, ukončený 2.mája v roku 1895 o tretej hodine popoludní..
"A slovom slnko zastavujú a slovom mestá rozrúšajú."

Tak príde On z hlbín.
Šera chrámov dejín,
kde pomazaní žreci,
chranili tajomstvo noci..

I zazvučí hlahol Jeho tvoriaci
a nebudú viac mrzkí zombi-vojaci.
Ako vietor silný, vánok moc majúci,
zo zeme vytriskne, z kameňa mätúci..
tých, čo možnosť dostali a Dietkam ju nedali.
Dážď boží na nich sa zavalí
a v prietrži mračien oheň, predtým mrzký
prestane ľudí v raji páliť, i chodník robyť klzkým.
V zemi dnešnej, stále večnej, našej,
bude viac právosti, plnšej, hlbšej radšej.

..aspoň na tejto vývoja e-tape,
že by sme neboli stále na trape.
e-volutari samozvaní, skončili na tripe,
i rozum s vôľou vrátili sa Sippe..v ZIP-e.
(spolo-cnosti v informačnej zhustenosti)

Tzv."Mágia" je schopnosť rozvrhnúť zo série symbolov(dynamických kulturologických premenných) príslušnú sériu obrazov ústacich v konkrétne stereotypy(automatozmy spracovania informácii populom). No tak aj opačne..poskladať želané obrazy do lokálnej kolektívne-profilovo adekvátnej symboliky. Inak aj tzv. "Ezo-" a "Exo-" terika.."mys-tikos"..prechádzajúca odborne do kultologického, alebo v lepšom prípade kulturologického inžinierstva.

Přidat nový příspěvek