ľ-udová slovesnosť

Miki | 01.01.2014

Dám to sem, tématicky sa to hodí...
dnes som objavil na sme. článok o ľudovej slovesnosti, prísloviach, porekadlách, úsloviach pranostikách a hádankách od autora - Adolf Peter Záturecký - koniec 19. storočia.
http://kultura.sme.sk/c/7050761/tak-hovoril-lud-slovensky.html

odkaz na stránku:

http://www.ludoslovensky.sk/prislovia/cela-zbierka.php

Přidat nový příspěvek