Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Také Talmud, podobně jako bible, byl upraven a má dvě verze:

V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávacího Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil pozoruhodné přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů: autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svoji vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "censurované a doplněné" verse, které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.

Rabín Marx prohlásil, že ve verzích Majmonideových učení vydaných pro veřejnost, je Majmonides nucen říkat, že kdokoliv zabije lidskou bytost překračuje zákon.

Avšak rabín Marx poukazuje "..toto pouze reflektuje cenzurované a doplněné tištěné texty, zatímco v originále v rukopisech stojí poze "kdokoli zabije Izraelitu." (Tkkun:A Bi-Monthly Jewish Critigue May-June,1994). Zdroj:

http://zpravy24.pantax.cz/2005/07/14.07.05.htm

Přidat nový příspěvek