Re: Reset-Véset(V3s.t)..

Vořeš prutí skoro, že by rástlo v pnutí | 16.11.2013

do fasci-nácie metly Pravdy..In-formácie,
svetu v ruby, na smiech samozvaným "bohom".

Tak, ako dnes aj mnohí psyché-logos
(osoby snažiace sa o popis sveta zatiaľ menej viditeľného) tvrdia,
je vnímanie dieťaťa obzvlášť citlivé na rôzne zmeny tesne po pôrode..
tradične presne opačne, ako donedávna tvrdili mnohí z ich starších kolegov..
v systéme zo zajrytým kódom..
čo opak hlása miesto činu
a tak snaží sa delegovať
na obete svoje vlastné vinu.

Obriezka samozrejme nie je žiaden judaistický vynález.
Aj v Egypte bola hlavne v kňažských kastách dlhodobo aplikovaná.
Isto..hygienické dôvody hrajú svoju rolu.
No ako vždy, musíte nájsť na závažnú operáciu vždy nejaké jednoduché od(dô)vodnenie..
Voda, tekutina je, ako sme sa tu neraz bavili, prastarý symbol konkrétneho informačného prostredia a jeho zmeny..viď krst v rôznych kultúrach, obeta mlieka a pod..

Ako praktický sociálny inžinier potrebujete falošnú stopu, svetlo lampy, prehlušiace slnko..
a v komparátnu tmu ho meniace..falošná stopa, impulz, ako dievča v červenom vo filme Matrix,
či „Déjà vu“ nie ani tak pri zmene, ako potvrdení predchádzajúceho upozornenia agregátneho modulu, v ktorom sa nachádzate, na aktuálne realizované okolnosti..Tak sa mág, guru vie „zázračne“ vyhnúť mnohým nepríjemnostiam..
No nechajme na chvíľu oblasť objektívnych pravidiel supersystémovej sociologickej mechaniky a prax teórie kmitania..

Predstavte si, ze niekto systematicky z generácie na generáciu formuje hlinu a vy proste iba ľudí. Tiež ste tvorca..Každý jeden.
Preto sa hovorieva:
"Zisti kto si a rob to úmysene."
Hlinu, kameň, kompík môžte riešiť potom, no v prvom rade máte riešiť ľudí.
„Spolo-Cnosť každého je povinnosť.
Ak sa tejto ľudia vzdajú,
príchod temna privolajú.“

Čakro-makrá majú svoju podstatu,
No neradno volať nimi zubatú.
Neviem, či viete o čom je z hľadiska selských zákonov mechaniky subatomárnej fyziky
a napojených socio-naturálnych procesov pri uvedených energetických
submoduloch(Ča-k-Ra) reč.
..a ak sa niekto hrá potme s brokovnicou nevediac,
ako vlastne to bum-čudo funguje,
povedal by som, že tak trochu riskuje..

..nás-päť k téme..
Menej morálni kňazi riešili oddávna „problém“,
Ako znemožniť človeku od narodenia vrodené rozlíšenie lepšieho a horšieho..
Prerušiť interakciu pravej a ľavej hemisféry neokortexu.
Archeológovia našli mnoho operatívnych zásahov, lobotómie, vŕtania otvorou do hlavy..
a dotyční nebožtíci dokonca občas aj prežili..samozrejme nešlo o jediný dôvod, no logicky aj.

Môžete však, ísť na to ako inteligentný(chápavejší) sociopat aj inak..
Nožom mysle, miesto ruky..
Šok..deprivácia..a iné neštandardné situácie, vyvolávajú u vami riadených jedincov, kolektívov (pred zásahom) neštandardné chovanie. Ak ho natiahnete, alebo je vplyv(jednorázový impulz, vlna) dostatočne intenzívny, získate želaný stereotyp.
Pre zasvätených len jedno-duchá(koektívna osobnosť typu con-glomus) kombinácia
1.praktickej dátovej prognostiky(chrámové archívy) ,
2.„fenomenologickej“ metódy Pokus-omyl a
3.v rámci svojej pod(?)vedomej funkcie ..napojenia na imitáciu intuície..emočné moduly príslušníkovho agregátneho modulu(egregoru) cez kľúče cere-amónii, „modlitieb“..a pod. Amen

Pri pomalom, dlhodobom dvojgeneraćnom manévri
najprv brutálny šok decka hneď po narodení
ako predpoklad úspeśnosti následnej biorobotizácie
jedinca komunitnýcmi stereotypmi a pracovnou depriváciu.
40 rokov na púšti..dnes spravidla nepracujúci, ale intrigujúci riadiaci aparát spoNecnosti..pseudoumelci, monotici..v tomto zmysle neexistuje polytikos a žiadne vskutku odlišné ideológie. Oficiáne(úradník..doslovne lat.“slúžiaci“..komu?) je len jeden názor:
Podprahové otrokárstvo.

Aká úloha teda, kedysi dávno padlými, asociálnymi mechanikmi vytýčená bola?
Previesť, pre-dať otroctvo z úrovne vedomia na úroveň podvedomia
I podľa potreby ho tak-či onak
„magicky“(úrok, dedičná vina, či osobná chyba)vyvolávať.
Príslušných „duchov“ do obete ucha..
Umenie..obrazy emócie hudbou podfarbiť a kódom upresniť..
Piesne chrámov.. šera „istoty“, čo ženú ovce do mrákoty..

Riadiť kultové stereo(pravo-ľavé)-typy je len prastará kombinácia kariet a šachu..

Přidat nový příspěvek