Otázka

Vasiľ | 12.11.2013

Najefektívnejšie riadenia z pohľadu GP je vhodnou kombináciou bezštruktúrneho a štruktúrneho riadenia, pričom skoro celá práca je prenechaná na perifériu GP.
Podlieha však periféria GP aj priamemu, alebo len bezštruktúrnemu riadeniu danému ich svätou knihou a podobne? Pri druhej možnosti sa periféria GP javí ako nástroj, ktorého fungovanie je pevné dané a zmeniť jeho prácu môže znamenať jeho výmenu za iný nástroj. Pri prvej možnosti, tj. s trochou štruktúrneho riadenia s priamymi príkazmi zase hrozí nebezpečenstvo pre GP - byť v priamom kontakte s objektom riadenia môže byť nebezpečné (ako pri drezúre levov).
Má niekto predstavu, ako to môže v praxi prebiehať, napríklad ak sa GP rozhodne pre krok, ktorý je mimo rámca ideológie, ktorej podlieha periféria GP? Dá sa to vôbec bez toho kontaktu s objektom riadenia? Ani bezštruktúrne riadenie sa predsa nezaobíde bez fyzických - materiálnych nástrojov. Nestačí, aby si dvaja (či dvadsiati dvaja) sadli do miestnosti a dohodli sa na koncepcii. Musia mať aj nejaké páky.
???

Přidat nový příspěvek