Re: a Slovensko?

Lux | 29.10.2013

Politické strany - ak názvy rozoberieme etymologicky po kúsočkoch proto-jazykov (či pra-jazykov - ako dekóderov objektívnej informácie), tak dostaneme povedzme poly-tik-os s-t(a)-Ra-ny, čiže napr. preložené do nám známych obrazov = mnohonázorové pohľady boha Ra na "rany" spoločnosti.

Politická strana kdekoľvek vo svete = programovo-adaptívny modul Globálneho konceptu na určité špecifické regionálno -"filozoficko"- religiózne problémy danej spoločnosti.

Ak deformujem v prvopočiatkoch tvorby vyšších regionálnych štáto-p-Ra-vnych usporiadaní vnímanie (chápanie) objektívnej reality 4-jediným bohom Amon-Ra (hmota,energia,priestor a čas), tak deformujem vnímanie Objektívnej reality celých generácií po tisícročia.
MIM-chápanie si nechám pre vlastné použitie a sociopaticky riadim spolo-cnosť pre svoje ego-istické ciele = globálnu dominanciu mnou zvoleného konceptu riadenia stád.

Aké teda máme základné programovo-adaptívne moduly Globálneho prediktora na výber povedzme v SR:

SMER - "socialisti" - programová základňa je vybudovaná z bývalých "sociálnych (socialistických)" ídey marxizmu, adaptovaná na neokapitalistické podmienky. Prijatí do Socialistickej internacionály = internacionálny fašistický projekt=alternatíva konceptu v novodobom prevedení, za výrazného vplyvu judaistických persón, ako nositeľov globálnej doktríny JHWH, ktorého tvorcom je GP.

SDKÚ - odčlenená odnož biblického adaptívneho "kresťanského" modulu od KDH, viac korporátne previazaná s amorálnymi globálnymi, najmä finančnými a vplyvovými klanmi. Typická dvojitá "kresťanská morálka" so všetkými dôsledkami z toho vyplyvajúcimi. Adorácia vedúcej úlohy judaistov je samozrejmá, už z princípu riadiaceho dominantného egregoru JHWH, pod ktorý spadajú.

KDH - typický biblický adaptívny modul, ktorý je možné nájsť v množstve krajín EÚ.
Na jednej strane fajn "kresťanská" morálka, na druhej strane absolútna dezorganizácia v chápaní, ako ju napr. zaviesť do praxe a odolať iným modulom. Podľa mňa, keď ustrnú na danom štádiu primitívnej kritiky "socialistov" a neponúknu inú zmysluplnú alternatívu, tak sú v podstate horší ako "socialisti"..Proste ideologické oje.ávanie je objektívne väčšie a Ra im to jednoducho spočíta..

Iné politické moduly - hrajú podobne ako ANO v ČR na neschopnosť "klasických" strán = programovo-adaptívnych modulov reagovať na zmenené frekvenčno-biosferické podmienky na Zemi. Môžu chvíľku ťahať pílku, ale základné podvedomé kolektívne moduly nie je možné ošáliť len tak ľahko, ako si to povedzme Mr. Babiš (tiež len judaistický "trkvas", ktorý si myslí, že môže trošku zmeniť Svet...samo, že vo svoj prospech...) predstavuje (príkladov z hi-is-stérie je celé množstvo).

A iné moduly, obyčajne sú len dočasné...podľa schopnosti a neschopnosti protagonistov, ktorí chcú ovce trochu vyžmýkať, ostrihať a použiť...

Přidat nový příspěvek