Re: a Slovensko?

udo | 29.10.2013

Ortodoxní SSioeŠTeBáci..báči-kovia z Chocho-lóve,
čo naprieč temer celým stranospektrom
márne čakajú, hIádajú inštrukcie nové.
Bo čo trvalo, supom kartou išlo tisíc(e) liet,
nemôže viac v kotloch chrámov, ovos mlieť.
A tak dietky pred sebou samým na úteku,
nebudú jesť mannu, pri výcviku na úpeku.
Hlad je sviňa a čo urobí s oddanými vrahmi,
pustenými na dno s poznámkou "padni"?
Aj ten posadnutý, odsúdený na oltári blázon,
nachovať má krvou svojou, klubu spupný názor.
Otázkou je v dobe dnežnej Netu vážnou,
či dodrží každý baran, omeltu tých grázlov..

Dejiny oddanosti Dog-matickej, nekritickej na Slovensku
a či fasci-bombastickej, p-osedlosti (pod)vedomej,
igno-rácie predkov skúseností, až po Viesku Lado-Miersku?

Bývalé K&K Burschen-schaften-von-und-zugehörige, neskôr UnfreiMaurer(g)Eier,
kamasz-tempó komiszári, predtým drábo-husári,
či Hlinku mena przniči, dnes papa-Géji, odhodlaní variči..
V tom sa nič moc nemení, len služby si menia v posteli.

Isto..štát v štáte a bezmierne oddaných,
ľudovo desom p-osadnutých besov máme i my.
Tá príležitosť vidieť temno motivuje..
tak, ako susedov óStatných,
no tiež v podstate p-oddaných.
No situácia časo-merou, vyvýja sa osmou,
bo politici, mannožeri s verchuškou sú
od reality dávno plne oddelení..kosno.

Výnimkou na pravidliach sú aj KDH,
kde ideu otroctva stále si žiaľ viac,
než život ľudský, krásny vážia, cenia.
Tož koncept oddanosti, ó-sudu vzdania,
zaKohnom jest, sťa nočné moše-alkobrania.
Súlad slávne sláviť v čele bratov,
nenosí sa stále zatiaľ v mene katov.
Ka a At je totiž v jednom, v pravde vzatom,
spolu predurčené stať sa vodo-dlátom,
čo z kameňa odteše, všetky sveta áreše.

Přidat nový příspěvek