Už jim nic jiného nezbývá

paprsek | 27.10.2013

než dělat chyby. Nemají žádné dostatečné energetické krytí. Tahle planeta se už dál nenechá zotročovat - chystá se je setřást a lidstvo(součástí planety) taky. Těžko říct, jak to vše proběhne - ale na energetické úrovni nemají podporu pro tak širokou agendu, kterou tu vykonávali - budou se muset notně uskrovnit. Tleskejme jejich chybám - nám se začíná uvolňovat smyčka... budou muset pochopit jaké to je - řetěz na krku, i když si asi nakonec uvědomí, že mohli dopadnout daleko hůř.
Pokud v sobě má někdo tak silně zakořeněný "smysl pro ničení" - je v tom zahrnut i sám - sám sebe ničí... dokud nepřestane se snahou - ničit ty okolo - nezbývá mu nic jiného než-li ničit i sám sebe. (Do určité míry pomáhala a ještě i malinko pomáhá magie - s eliminací škod na vlastní osobě vlivem ničení druhých. Ale na zotročování celé planety to už nestačí, tak velkou moc už magie nemá, aby překonala tak dlouhou devastaci těch inkriminovaných rodů.) Až to pochopí - uleví se mu (jim), především jemu/jim samému/samým. Ale nejspíš to nebude tak honem - až když ten řetěz pocítí. Nabubřelý vládce nedokáže myšlet na důsledky, dokud je neochutná...

Přidat nový příspěvek