Re: Úplně na začátek...

UDO | 30.06.2014

Kto chce chyby nájsť, vždy ich nájde.

Ignorácia obsahu v prospech formy
znázorňuje hlavne morálku,
daného jedinca myslenia normy..

Okrem toho sa jazyk ako jeden zo základných parametrov
kolektívnej osobnosti vždy bude vyvíjať ďalej.
Kto zastane, zomrie.
Také sú objektívne pravidlá všetkých socionaturálnych systémoch v ich vzájomnej prioritne podmienenej previazanosti.

teda..milý češtinár..
kto..čo Vám bráni naštudovať a opraviť text tak,
aby zmysel konštrukcie, piliere poškodené neboli?

..i keď nepochybujem, že ste to dobre mysleli..

Přidat nový příspěvek