Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

udo | 25.09.2013

Presne.
Inak nie náhodou Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených ra-binov, ktorí žili z princípu deuteronomicko-izákovej doktríny úrakoviny.
Prečo Marx nikde nespomína úrok ako príčinu problému západnej spolonectnosti?

Nebolo jeho úlohou náhodou pojmom "nad"hodnota skryť úrok?
Malý hint, pomôcka:
Ako vyčísliť, zmerať účtovne "nadhodnotu" napr. vo firme, v sklade.. dá sa to vôbec?
"Ak chceš riadiť, musíš vedieť zmerať."

Tak, ako bolo jeho(Marxovou) úlohou dopracovať imitáciu sociálne spravodlivého systému, no bez Boha?
(v pol.19.stor. za situácie dôsledkom nastávajúcej kulminácie zmeny sociálneho správania populácie a tým rapídneho strácania dôveryhodnosti zvrátených cirkví)
..pri klasickom mana-žerskom t-riku:
Pravda - Lož
Lož 1., Lož 2.,..
"I hnať budeš ovce medzi dvoma..troma lžami,
že by sa pravdy nikdy nedobrali."

Adeizmus idealistický(zvrátených cirkví) alebo materialistický?
Vyberte si. V zásade jedno, ktorý.
Hlavne aby bol a-teizmus, presnejšie a-deizmus(sethanizmus).

A ak sa kvôli tomu ešte pobijete,
o to lepšie, bo aspoň pre nás,
sranda zisku väčšia bude, veď viete..

ďalšia úloha odfajknutá:
"Nazývať židov národom, je reakčná teória. Ide o kupcov, finančníkov"

t.j. vo vojenskej terminológii silových zložiek:
Maskovanie, zníženie operačnej priority z
3.úrovne - ideologickej(ideológia najstaršej známej mafie s asociálnou doktrínou úročenia=výpalníctva, inštitucionalizovanej krádeže vedúcej bez výnimky vždy nevyhnutne k rozkladu morálno-sociálnej bázy akejkoľvek spolocnosti) na
4.nižšiu úroveň - finančné operácie.

So všetkými obrovskými dôsledkami pre populáciu na informačno-vojenskými metódami(či tzv.studenou vojnou) akvirovanom územii. Od "lepšieho" vymývania mozgov po komplexnú dlhodobú genocídu stresom, naviazaným alkoholizmom, samovraždami, potratmi, znemožňovaním štartu a základného štandardu mladým rodinám hypotékami, atď..

Otázka:
Prečo cirkev neupozorní na PODSTATU problému, ale jej verchuša hučí, dymí ako včelár na ovce bu-bu-bu, potraty?
Nevie, alebo nechce vedieť?
..čo je inak v zásade jedno, keďže v tomto zmysle je dôležitý výsledok, ako iste chápeš.

Za NORMÁLNYCH okolností(bez umelo niekým dlhodobo vytváraného nedostatku a ilúzii rôzneho druhu) matka nikdy svoje dieťa nezabije.

Cirkevní hierarchovia sa majú ako prví kajať, zamyslieť a nie "Scheisse weiter leiten" na "svojich" zverencov.
Že vyjdu do ulíc?
Ok, to je dobre, no prečo sa potom boja povedať čo i len trochu viac pravdy?
Chcú azda zostať so sethanistami pevne previazaní navždy?

Dietkam sa niet v tomto zmysle čo kajať!!!

..ok, dosť, bo ideme zase príliš hlboko k podstate nateraz, čo stále ešt eu mnohých vyvoláva naučenú ilúziu pojmu "Off topic"

Přidat nový příspěvek