Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Miroslav | 24.09.2013

Otázka pre uda, Luxa, poplvára, samozrejme i ďalších... aký je váš názor na Putina ?

Pracuje Putin pre GP ?

Teraz keď sú ovečky vystrašené celeosvetovým riadeným chaosom v súlade s biblickou koncepciou, pokúša sa Putin nahnať ovečky do ich nového košiara ?

„Události, k nimž ve světě dochází, představují jednu z nejvážnějších výzev pro identitu Rusů. Ty mají jak zahraničně politické, tak morální aspekty. Viděli jsme mnohé euro-atlantické země, které se v podstatě vydaly na cestu zavržení svých kořenů včetně křesťanských hodnot, které tvoří podloží Západní civilizace,“ řekl Putin.

„K tomu patří negace morálních principů a jakékoliv tradiční identity – národní, kulturní, náboženské, a dokonce i sexuální,“ řekl.

„Prosazují se politiky, které kladou velké rodiny do stejné kategorie jako partnerství stejného pohlaví, víru v Boha i víru v Satana. Excesy politické korektnosti dosáhly už bodu, kdy dochází k vážným diskusím o registrovaném partnerství, které mají za cíl propagandu pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se stydí za své náboženství a mají strach o něm mluvit, ruší se svátky nebo dostávají jiná jména, jména, která stydlivě zakrývají povahu těchto svátků, a činí se agresivní pokusy vnutit tento model i zbytku světa,“ řekl Putin.

„Tohle je přímá cesta k degradaci a zprimitivnění, do hlubin demografické a morální krize,“ řekl.

„Co může být lepším ukazatelem morální krize v lidské společnosti, než ztráta její schopnosti sebe-reprodukce?“ řekl Putin.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=putin-rusko-bude-hajit-narodni-identitu-zalozenou-na-nabozenskych-hodnotach&cisloclanku=2013090111

Přidat nový příspěvek