Re: Navrh a prosba ...

udo | 18.09.2013

Ak ste schopný Erddyst to preložiť lepšie, rozštiepiť ťažšie stráviteľné polysacharidy, veľké hľuzy pazúrika, neváhajte a pošlite to Hoxovi.

Zahrajte sa na sociálny enzým, kaatalyzátor a nezostaňte len pri tom. Tvorte, s-trojte aj samy. Isto prídete, ako stále lepší ľudia aj na lepšie, ešte objektívnejšie formulácie obrazov, ktoré vás navštívia.

Postupne meňte obrazy každodenné pri rannom vstávaní
po prebehnutí si snov daných Zhora so zavretými očami.
Píšte básničky rytmické, umenie robte zmeny sveta,
tak hlavou, nohami i rukami, ako vták keď lieta.
Zmena, zlepšenie svojho okolie aj ako manažéri,
námestníci Dobra bo niet kvôli čomu zabíjať bobra.
Ten si dilemu svoju kántrenia lesa vyrieši sám,
inak sa s deťmi v prívale bahna utopí tam.

Zistite, ako sa chleba voňaví pečie
a robte to úmyslene a s láskou nekonečne.
Život je potešenie, TÁ hra medzi nami
no vedzte, že sme tu nie len za odmenu,
ale aj pre ďlašie veci veľké, páni a dámy.
Toľko na ráno..

Kto môže nech pomôže!
To platí aj pre ostatných.
Každý má prirodzené právo vedieť celospoločensky dôležité informácie a nikto nemá právo ich zadržiavať.

Ja sa tiež niekedy hodne trápim pri preklade niektorých častí DVTR, pri reformuláciách snahy o čo najpresnejší popis uvedených procesov, pri hľadaní hranice schopnosti vnímania zvedavej, zodpovednejšiej časti populácie, hrany informačného nasýtenia textov, kódovania obrazov slovom.

Přidat nový příspěvek