Re: To je zase konspirace

Jan Koňas | 20.06.2017

..pane XXX, málokdy čtu tak kvalitní vjem historických kontexů. dobové vnímání vždy prochází korekcemi, nejsem chemik, nehodnotím umístění prvků.
Zabývám se vznikem a dějinami poznávacích systémů - jazyků, způsobů, jak lidská čidla formují nástroje ke sdílení.
Snad chápu, proč před vodík dal Mendělejev "nápovědu" - cituji z jeho textu:
"Coronium", vahou 0,2 ve vztahu k vodíku; a on nemůže být žádným způsobem světovým étherem. Tento element "y" je nicméně nutný proto, dostat se myšlenkovým pochodem k tomu hlavnímu, a proto i nejrychleji se pohybujícímu prvku "x", který podle mého chápání je možné považovat za éther.

..vzhledem k tomu, že pravidla matematiky i latiny vycházejí z hebrejštiny, tak úloha nuly a dvojky má (v řeči kabaly, předchozího poznávacího a výkladového systému) jiný výklad.
dvojka označuje princip dvojprvku, realizovaný nejen lidským párem, ale také nezbytností dvojice : Informace + nosič informace.
Z tohoto pohledu je pak zřejmé něco zcela jiného, vodík a helium spolu tvoří jediný prvek=proces spojitého protisměru, rychlost vodíku známe jako černou barvu oblohy, uhlí atd.., která směřuje do daného místa v prostoru (do slunce/hvězdy/), po kontaktu se promění na STUDENÉ bílé světlo - vyzařování cca poloviční rychlosti helia (Helios). Odtud, ze slunce přijímáme projekt vrstev sebeřízení, na jehžvrcholu kdysi stál lidský pár. V rámci naší degenerace bylo nezbytné vytvářet systémy nápověd (objevy lidí), jak dostat dávnou formu fyziky (dnes známé spíš pod slovem magie) mezi lidi způsobem, který nepovede k běžné formě vlády informovaných nad neinformovanými.
Ten proces probíhá - a mě těší, že sám Mendělejev - podobně jako da Vinci své poznatky - ať vědomě anebo řízené podvědomím - napsal tak, jak je citace.
...funguju podobně, jsme v situaci, kdy "nevědomí" (vyšší stupeň řízení) nám nabídne napsat něco tak, aby pochopení přišlo až v době "zralosti populace".
Podobným způsobem jsem vyřešil teorém dvou Gödelových vět, které se také v principu týkají filosofie a ne matematiky (pravdivostních hodnot poznávacích systémů)
...na www.nejsmeovce.eu jsou i další texty, které dost zásadně promění naše vědomosti o světě...

Přidat nový příspěvek