Re: Re: Re: Re: prečo bola pôvodná tabuľka taká, aká bola

kyklop | 26.07.2013

Keď budete tvrdiť, že psí chvost je piatou nohou, stále to neznamená, že to noha aj skutočne je.
Takže kľudne môžete o higgsovom poli tvrdiť, že je to (fyzikálny) éter, ale to neznamená, že to éter, tak ako bol kedysi dývno definovaný, aj skutočne je. V predstavách pred-relativistických a pred-kvantových fyzikov bol totiž (fyzikálny) éter dobre definovaný svojimi požadovanými vlastnosťami a prejavmi, ktoré však postupom času tak naberali na komplikovanosti a protirečivosti požiadaviek, ktoré by musel splniť, napríklad extrémna pevnosť a tvrdosť (kvôli šíreniu elektromagnetického žiarenia v celom spektre) a zároveň dokonalá priestupnosť pre fyzikálne objekty (kvôli newtonovej gravitácii a keplerovým zákonom), že bol nahradený oveľa jednoduchšou prestavou (fyzikálneho) vákua a teóriou fyzikálnych polí, ktoré žiadny prekomplikovaný éter nepotrebujú.

Přidat nový příspěvek