Re: Re: Věrohodnost

treerat | 03.07.2013

Tak jo. Myslím, že většina lidí nežila ve městech ve většině Evropy alespoň do poloviny 19. století. Nějaké statky, rodinné usedlosti a tak jsou myslím rovněž značně rozšířeny. To samo o sobě nic nedokazuje. Ad: "Už jen to, že sama ministřině přiznala, že v Norsku existuje sociální tradice - incest, o mnohém svědčí." Koukal jsem na originál v norštině (s překladačem), a opět mi přijde, že je to prostě snaha incestu/zneužívání zabránit. "Sociální problém: Její snahou je udělat něco, aby se děti měly lépe(?). Věří, že násilí a sexuálního zneužívání na dětech, děti žijící s rodiči, kteří jsou uživatelé drog, děti, jejichž rodiče mají duševní nemoc nebo kdo spor je sociální problém, který je třeba řešit...." Prostě v rámci toho, jak rozumím překladači jsem nenašel, že by říkala něco o tom, že je to tradice. Říká, že je třeba to řešit a mluvit o tom. Asi to bude něco jako sexuální výchova. Což mi sice přijde u malých dětí celkem hloupé a nejspíš i škodlivé (nepochopil jsem to věkové rozpětí), ale není to vyučování toho, jak si užívat s lidmi z rodiny.

Dále, z logiky věci by časté incesty vedly nutně k degeneraci. Během několika generací by to ještě šlo. Ale za tisíc let už by se to muselo dost projevovat. Hledal jsem, ale nenašel jsem, že by v tomto směru měli v Norsku nějaké větší problémy. Také pokud Norsko, zdá se mi logické, že by podobné zvyklosti měly být také v Dánsku, Finsku, Švédsku, případně v severním Rusku. Je tam jazykové rozdělení, ale kultury se mi zdají docela podobné. Celkem logicky, pokud by k tomu docházelo často/pravidelně po stovky let, ruské rodiny by varovaly své děti, aby si z toho důvodu nebrali Nora/Norku, připadně nikoho ze Skandinávie. Podle mě by se to za tu dobu muselo dostat, alespoň v oblastech, kde je ta možnost reálně uskutečnitelná, do obecného povědomí.

Tady jsem narazil na zajímavou přednášku, která s tím souvisí, na Islandu jsou prý hlavně Norové, a irští a skotští Keltové.
Incest na Islandu 1500 - 1900:
http://web.uvic.ca/~becktrus/assets/text/jonsson_01.php

Přidat nový příspěvek