Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

David | 27.06.2012

Nie sú to demagogické otázky, ale normálne oprávnené otázky. Merať niečo HDP, rastom priemyslu atď je typické technokratické myslenie. Otázka je ako sa dosahoval hospodársky rast, za akú cenu. Nakoľko boli falšované výsledky, štatistika bola sovietská, ako viete, že bola pravdivá. V realite bola hlboko falšovaná. Kúpna sila nič neznamená. Zaujímavý je reálny kurz na čiernom trhu, ten bol iný. Aj Nemecko od roku 1933 do 1940 dosahovalo obrovský rast HDP, technický pokrok, skoro úplnú zamestnanosť, vybudovanie infraštruktúry v Nemecku a kurz marky bol veľmi silný. O čom hovoria takéto čísla? O akej kvalite o akom režime? Určite aj nejaká Logika by sa našla. Logika sa učila aj v stredovekýcj školách, inkvizítori boli vždy veľmi vzdelaní a v logike vybrúsení rečníci a myslitelia. Slobodná diskusia za Stalina? Sa nedajte vysmiať. Mal som česť hovoriť s mnohými Rusmi, čítal som veľa kníh s touto tématikou, obraz o idealnom Stalinskom Rusku je dosť iný. Samozrejme váš argument je, že všetky zdroje sú falošné, len ten váš je pravý. Vynikajúce vedecké školstvo nemali v´daka Stalinovi ale napriek nemu a prirodzenému potenciálu zdroja inteligencie v Rusku.

Přidat nový příspěvek