užívať anorganický jód alebo organický jód ?

Ivaška | 06.03.2013

Chronická otrava jódem...(syntetický,chemický čiže anorganický jód napr. jodid draselný pridávaný do kuchynskej soli)
Jód je v podstate veľmi reaktívny prvok, keďže patri medzi halogény spolu s chlórom. Rozdiel v jeho organickej a anorganickej forme je v tom, že v organickej forme je ľahko "kontrolovateľný" organizmom, zatiaľ čo anorganický nie je. Organicky jód je súčasťou niektorých bielkovín, ktoré sa spracovávajú v tráviacom trakte a ďalej v pečeni. Po spracovaní je jód súčasťou aminokyselín, ktoré sa vracajú späť do krvného obehu. Takýto jód sa potom dostava do štítnej žľazy, kde sa využije na stavbu hormónov a niektorých proteínov. Regulácia v prijme organického jódu spočíva v tom, že pokiaľ je jódu v organizme dostatok, v peceni sa organicky jód spracuje inak - nevylúči sa do krvi, ale sa spoji s "odpadovými" latkami, vráti sa späť do čreva a vylúči sa z organizmu. Predávkovať sa organickým jódom je preto viacmenej nemožne.
Na druhej strane, anorganické formy jódu. Z nich minimálne skupina jodidov (KI, NaI) vytvára vo vodnom prostredí (v krvi) jodidové aniony (I-). Tieto latky nie sú v tele kontrolované podobne ako tie organické, a tak sa dostávajú do krvi automaticky. Navyše jód v nich nie je viazaný na "neškodnú" aminokyselinu ako v prípade organického jódu, ale je voľný (v podobe ionov) a môže reagovať aj s inými molekulami na rôznych miestach v organizme. Škodiť tak môže nielen štítnej žľaze ale aj na iných miestach.
Ak to teda môžem zhrnúť, aktívny organický jód je pre organizmus potrebný, prospešný- telo ho pozná a prebytočné množstvo neukladá ale vylúči močom, potom a stolicou. V prípade anorganického jódu je nadmerné užívanie už škodlivé.
„Vedci zistili, že najlepšia pre organizmus človeka je organická forma, ktorá je telu vlastná. Nedostatok organickej formy jódu spôsobuje narušenie metabolického procesu organizmu, čo zapríčiňuje problémy centrálno-nervového, hormonálneho a srdcovo-cievneho systému, a v niektorých prípadoch môže vyústiť až do vzniku rakoviny. Jód je tiež jeden z najsilnejších antioxidantov, t. j. lapačom voľných radikálov a toxických látok, a má tiež schopnosť spolupracovať s ostatnými biologicky aktívnymi látkami. To znamená, že spája účinky všetkých látok, čím sa vytvára antioxidačný efekt, ktorý je oveľa silnejší, ako keby boli podávané samostatne.“
viď článok :-)
http://www.glandulamystery.sk/sk/Novinky/Onko-magazin.html

Přidat nový příspěvek