Re: sociální

popolvár | 10.12.2014

vďaka za usmernenie a nápovedu a tiež som sa trocha dovzdelával... Áno je to tak, v slovníku cudzích slov skutočne - sociálny = spoločenský... Takže je to významovo jedno, ale prečo sa zase opičiť po cudzích výrazoch, keď máme vlastné /ani autori KOB nepoužili cudzie slovo, ale ruské.../.
Prečítal som si príspevky a návrhy nižšie a musím, aspoň za seba súhlasiť, že osobne vnímam sociálny trocha užšie, ako spoločenský, pre mňa je sociálny časťou, podmnožinou spoločenského, plus už ten posun vnímania sociálny /chudobný, odkázaný na pomoc, sociálny prípad a pod/ u verejnosti. Mne stále lepšie pasuje preklad Koncepcia spoločenskej bezpečnosti.
Neisiel by som smerom všeobecnej/obecnej, či občianskej - to už sú zámeny, či zúženia významov a zámyslu. A celou prácou sa tiahne téma jedinca, spoločnosti a ich vzájomných vzťahov. Vždy, ak je viac jedincov ako 1, tak sa už jedná o spoločenstvo, spoločnosť...

Přidat nový příspěvek