Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď

peter. | 14.11.2014

Viete s tou históriou je to tak,že ak si za jeden stôl sadnú historici z Maďarska,Rakúska,Nemecka,Poľska, Česka a Slovenska,tak na otázke pôvodu Slovanov sa nikdy nedohodnú.Poliak bude tvrdiť,že Poliaci sú pôvodní Sarmati.Podobne Ukrajinec.Maďar bude tvrdiť,že starí Maďari prišli do vyprázdnenej Karpatskej kotliny a Slováci vlastne neexistujú,Rakúšan s Nemcom budú obhajovaťsvoju nadradenosť nad Českom a Moravou.Na spomínaných hypotézach vždy záleží na tom,kto a v koho záujme ju prezentoval. Veľmi často sa totiž história zneužívala na zdôvodňovanie územných pretenzií obyčajne silnejšieho etnika voči slabšiemu.Všetky hypotézy by sa mali podrobiť dôkladnej vedeckej oponentúre a až po jej úspešnom výsledku by sa hypotéza mohla presadzovať,aspoň ako alternatíva k tomu,čo o Slovanoch tvrdí súčasná vo vedeckých kruhoch uznávaná história.
Je nespornou skutočnosťou,že história Slovanov bola prispôsobovaná jak ideológii panslávizmu,tak aj názorom tých ktorí sa uskutočnenia tejto myšlienky obávajú a všemožne sa snažia o rozoštvanie slovanských národov.Zdá sa,že sa im to darí.

Přidat nový příspěvek