Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď

Hоx | 14.11.2014

> slovania sú vlastne germáni z kmeňa Svébov

v podstatě skoro správně, až na ty germány (hermany...),, viz https://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185 :

Obdobne Ján Botto zaznamenal žartovnú poviestku v nárečí „ako na Rimavskej doline hovoria“ (stredné Slovensko) 16. Aj tu nachádzame obdobné koncovky ako bou (bol), vybrau (vybral), smieu (smial), prešou (prešiel), preplovau (preplával), vedeu (vedel), začau (začal), proseu (prosil), zatopeu (zatopil).

Sloveni sami seba teda nazývali Suoveni resp. Suobeni, cudzí prebrali skrátenú podobu Suevi resp. Suebi. Je zjavné, že pomenovanie Suebi sa do slovenčiny prekladá nesprávne ako Svébi. Správny preklad slov Suebi – Suobeni znie SLEVI – SLOVENI!

Přidat nový příspěvek