Re: Re: Re: Odpověď

peter. | 12.11.2014

Prvý doložený latinský názov pre územie dnešných Čiech"Bolohaemum"zem Bójov je z r.115 n.l.Prvá zmienka o slovanských Čechoch je z konca 8 storočia a územie sa už vtady nazývalo Bohemia.Bojari-feudáli a veľkostatkári v Kyjevskej Rusi-v 10-12 storočí.Podobne v Bulharsku,Valašsku,Rumunsku a Rusku.Z toho logicky vyplýva,že odvodenie názvu Bohemia od slova bojar je nonsens.

Přidat nový příspěvek