Re: Re: pro Zdeňka

Zdeněk | 14.10.2013

Začnu poněkud neobvykle a to, Mínojskou civilizací- tajemném krétském národu, zahaleném ustálenými dogmaty, řadou legend a k nepoznání obklopeném zakořeněnými předsudky. Co se ale nestalo: Bylo rozluštěno písmo, které je jednoznačně slovanské. Stáří kotouče na kterém je písmo se udává na druhé tisíciletí př.n.l. Je to dopis dívky svému milému. Že se jedná o Slovany dokládá též Ychromozonu HS (R1a arij). Mínojci byli Venedi/ Slované. Přesto u anglosasů není tento senzační objev publikován,dál hovoří o nepřeložitelnosti písma. Tato skutečnost však boří ustálené dogma celé civilizace středomoří .

Podrobný popis je na www.smit.wz.cz
Název článku: Budeme přepisovat dějiny? Měli bychom i více - ze dne 27.8.2013

Tady vidíte paní Lin, že změny které v Evropě a světě nastanou, jsou neodvratné, a to právě na základě znalostí a existence artefaktů o skutečné historii lidstva. Žijeme v přelomové době a o osudu této civilizace budou rozhodovat Slované a BRICS - nejen Anglosasové. Tyto události nás převálcují, bez ohledu na to kdo zde bude vládnout. Musíme být připraveni. Znalost nesfalšovaných dějin je proto nutná.

Přidat nový příspěvek