Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Archív StB

Zdeněk | 14.10.2013

Desítky milionů obětí komunismu v Rusku jsou faktem. Vaše tvrzení je přinejmenším matení. Několikrát předělávané statistiky západních historiků nemají žádnou cenu. Opíšu některé pasáže z dobového zpravodajství. Zdroj: Zkáza slovanů (2):
Delegát z Ameriky Thompson vylíčil hlad v Rusku v listu "Evenig Standardu",že v krajině,kde dlel,zmíralo denně hladem 2000 lidí. Hladoví bydlí ve skrýších podzemních. Vyhladovělé ženy vlekly se k němu po kolenou, jelikož se nemohly vysílením postavit na nohy. Tělo těchto ubožáků bylo zduřelé. Když jim sáhl rukou na tělo, zůstaly na něm stopy prstů vytlačeny. Viděl jednoho dne pět dítek v jámě mrtvých z hladu.

Zkáza slovanů (2) Mezinárodní pomoc Rusku
Petr Lioyd, který se nedávno vrátil z Ruska do Pešti,vyličuje v listu tom poměry v Rusku následovně: Vyjednávání mezi Amerikou a Ruskem objasňují věrolomnost a podlost bolševických hrůzovládců. Hoover žádal záruky,aby Amerikou věnované potraviny neuvázly v drápech bolševiků a rudogardistů. V hladovém území jest úplná anarchie. Bolševici hromadí ve svých skladištích potraviny a do hladových krajin neposílají nic.
Židovský car Bronstein má u sebe Číňany,kteří tvoří kordon kolem něho, aby se k němu nikdo neprodral. Chráněn tělesnou astráží několika tisíc Číňanů, vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí.

Zkáza slovanů(4) Říše antikrista
Všichni židovští komisaři, počtem 700, kteří vládnou v Rusku, jsou si dobře vědomi,že bolševism, či komunism jest výron šíleného mozku, a jeho uskutečnění zde na zemi je naprostou nemožností...Jest zřejmo,že na miliony lidí v Rusku bylo povražděno črezvyčajkou a dále že na miliony lidí zhynulo již hladem. V žalářích črezvyčajek jest stále 150 000 vězňů, kteří přijdou na řadu k zastřelení. Kolik statisíců a milionů lidí do roka židovský krvelačný vrah Bronstein pomocí Číňanů a Maďarů dává zavraždit, nevíme.

Toto dobové zpravodajství nelze hodit pod stůl. Přečtěte si prosím tato dobová zpravodajství, než zasednete ke klávesnici a napíšete takovou lež. Také víme, jak vylíčili západní historici průběh 2.sv.války. Jejich encyklopedie: World book, kterou jsem četl asi před 38 lety, udávála počet padlých rudoarmějců 4,5 milionů. Trochu lepší story o průběhu 2.sv.války nám předkládá současná kinematografie.

Přidat nový příspěvek