Re: Re: Re: Re: Re: Archív StB

Hox | 13.10.2013

epochu komunizmu v Rusku nelze hodnotit jako jednoznačné dobro nebo jednoznačné zlo, aniž upadnout v idiotizmus. Například v letech zhruba 1945-1960 rusko zažilo rozkvět a rozmach, který nemá v historii současné globální civilizace obdoby, a ze setrvačnosti kterého vůbec přežilo dodnes. Ale protože je to skutečně obsáhlé a obtížné téma na pochopení, odkážu na knihu "Время - начинаю про Сталина рассказ" (volně dostupná), která je asi nejlepší k tématu.

Přidat nový příspěvek