Re: Vadí mi

udo | 27.08.2015

vadí-nevadí..
Myslíte RED, že je dobré zahodiť celú bibliu,
korán, védy.. skúsenosti predkov,
bez rozlíšenia v čom pravdu mali
a v čom manipulácii podľahli kombinačných dedkov?
Nehrozí-li tak repete dejín aDeologických stretov?

Jou..a ešte zopár korekcii a možno ďalších doplnení do vysvetliviek textu:

protovník - protivník
ar(k)tidy

Moc ideologická sprostredkovává populácii koncepciu vo formách prijateľných ich stereotypom, zvykom, kultúre. Viď kôň trójsky a dar danajský, ak koncept samoriadenia spoloNEčnosti je po tichu, medzi riadkami otrokársky, maskovaný láskou, pravdou a rovnosťou pred Bohom majstrovsky.
Kľúč: falošný pacifizmus a jeho paralýza myslenia.

přírodní(ch)
(naj)vyšší druh
V podmienkach davo-„elitarizmu“ môže byť obsah (podstata) koncepcie hociako vzdialený od príťažlivosti foriem (masiek), v ktorých je ona davu predstavovaná.
pak žádný davo-“elitarismuz“ elitarismus
schopnosti vidět (rozlišit) «to» na pozadí «ne to
v IT terminológii „ANO“, „NIE“ = „1“, „0“
A toto židozednářské «hádě» v běhu historie již nejednou pokousalo rosSionskou "elitu"
v průběhu celé historie překonávání krize Rusí (ií) její žreci
Volchvové se nebojí mocných vládců,
Knížecí dar nepotřebují,
Pravdivý a svobodný je jejich prorocký jazyk
A s Vůlí Nebes se přátelí16 ...

Volchvové mocných vládcu se nebojí
A dar knížecí nepotřebují,
Jazyk jejich je svobodný a pravdivý
A s Vůlí Nebes se přátelí

jako jako živelné
obyvatelé- «mudrci»" se v tlupo-„elitární“ společnosti nezamýšlejí
SE obyvatelé- «mudrci»" v tlupo-„elitární“ společnosti nezamýšlejí

Předejít (neuspěli v předejdění-profylaxi) vstupu Rusi do krize více než tisíciletého procesu tvorby a zakořenění davo-„elitarizmu“.

a národ – který nesl v Rusi původní vyvinutou původní etiku lidské společnosti,
a národ – který nesl v Rusi původní vyvinutou etiku lidské společnosti,
Dokonce v podmínkách více než tisíciletého konceptuálního dvouvládí na Rusi, při vytváření kulturou nelidských typů uspořádání psychiky právě ruskost demonstruje svou nejvyšší efektivitu řízení a vítěznost.
Dokonce v podmínkách více než tisíciletého konceptuálního dvouvládí na Rusi, při vytváření kulturou nelidských typů uspořádání psychiky, právě ruskost demonstruje svou nejvyšší efektivitu řízení a vítěznost.
integrovat do ní životem dosažené výdobytky jiných kultur (včetně védické(znacharské) a biblické jako jejího druhu).
integrovat do ní životem dosažené výdobytky jiných kultur (včetně védické(znacharské) a biblické, jako jejího druhu).

Přidat nový příspěvek