Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 02.03.2014

Při svém rozumovém/satanském pohledu na civilizaci, přečetl jste si alespoň Goetheho: FAUST a Markétka? Věnovat svou mysl světu je to samé jako duši ďáblu. Ježíše pokoušel ďábel - nabízel mu vše-světské-jenom když se mu pokloní. Branou je vědomé vědomí Já jsem- Búh. Svět bez boha, pozemský ráj je neusku-tečnitelný, protože je opomíjena samotná podstata člověka." Búh stvořil člověka na svúj obraz".K znečistění mysli došlo odklonem od Boha-/ porušením 1.přikázání. To že se lidé rodí do této bez-božné úrovně je výsledkem odklonu myslí od Boha. Mysl lidí vytváří jejich svět, žádny objektivní svět neexistuje.To co zažíváte v sobě je výsledkem vaší mysli/ jak to ona vidí/ kočíruje váš život
prot, že jste jí to jako nevědomé si sama sebe vědomí dovo-lil. "Žasli nad jeho/Ježíšovou/ moudrostí" protože jeho slovo/ mysl bylo u Boha/ měl očistěnou mysl/pak dostáváte od boha vnuknutí ve formě obrazú.

Přidat nový příspěvek