Re: Díky

Lux | 26.02.2014

Ahoj Lin,

som rád, že sa viacero tu už uverejnených inFormácii začína postupne prepájať do plnejšieho obrazu. A ak bude voľný čas, tak občas tu niečim ucelenejším - doplňujúcim prispejem.

Čo sa týka ľudských dušičiek.
Dnes žijeme vo výnimočnej dobe. Aby sa ľudstvo dostalo na ďalší závit v evolúčnej špirále musí sa inFormačne nasýtiť určitou objektívnejšou inFormáciou, aby nestúpalo stále na tie isté, Ni(e)kým podstrčené hrábě...:)

Človek je len jeden druh biosféry Zeme (a tak v ňom je zakódovaných veľa zvieratkovských inštinktívnych automatických programov) a plne spadá pod zákony obsadzovania ekologickej niky, ako je to u zvierat.
Keď je vyššia úmrtnosť jedincov nejakého druhu, tak podvedomé automatizmy spustia rýchlejšiu natalitu. A niekedy dôjde k premnoženiu a daný druh masovo hynie, lebo nemá dosť potravy, chradne, je ľahkou obeťou hosťujúcich mikroorganizmov atď., a tak je to u zvieratiek dookola.
Stačí sa pozrieť na tých, čo sú viac zvieratkami ako intelekt používajúcimi jedincamimi - napr. na cigánov, alebo mnohé rozvojové krajiny, kde výška IQ je hlboko pod priemerom a ich vajdovia, šamani a vodcovia už takmer plne degenerovali → populačná explózia.
Rozvinuté štáty vymierajú a to už je trend pekných pár desaťročí (málo detí, aby boli J-EWRA na konzum a parazitické potreby, degenerácia hedonisticky žijúcich ľudkov - LGBTI, antikoncepcia, genocídne programy na zniženie populácie atď.).
Efekt opičej labky pre "rozvinuté" štáty, ktoré parazitujú na tých málo rozvinutých je ešte aj v tom, že hladní a biedni emigranti z pijavicami vysosávaných štátov, sa aj za cenu životov snažia dostať do "blahobytných" biblických štátov, aby sa mali lepšie. Navyše dané národy potrebujú na "špinavú" robotu nejakých novodobých černoškov, lebo produktívna práca im už "smrdí". A to prináša množstvo sociálnych a kultúrnych problémov a podkopáva samotnú stabilitu satanistickej biblickej koncepcie.

Ľudstvo ako celok je otvorený samoriadiaci sa supersystém a kvalitatívne parametre, ktoré definujú odklon od Miery VM aj v demografickom slova zmysle sú:
1) Morálka obyvateľstva.
2) Dominujúca kultúra s celou tzv. kultúrnou inFormáciou, ktorá formuje nadstavbu človeka.
3) Psychologické zabezpečenie ľudstva.

Popri Zákonu času, čo tu už bol spomínaný, existuje ešte aj Zákon demografického vývoja, ktoré navzájom úzko korelujú.
Ak na zač. 20. storočia žilo na Zemi cca 1,3 mld. duší, tak teraz je to vyše 7,1 mld. duší.
Nekabalistickí, rozumom obdarení demografi predpokladajú kulmináciu počtu ľudí podľa Zákona demografického vývoja medzi 12-13 mld. dušičiek na planéte Zem, a potom by sa ľudstvo na dlhé obdobie malo zastabilizovať okolo hodnoty 12,6 - 12,8 mld., keďže tým naplnilo svoju ekologickú niku.
Samozrejme to predpokladá prechod na inú koncepciu usporiadania života na Zemi a určitú inFormačnú nasýtenosť a s tým súvisiace posuny vo vyššie menovaných kvalitatívnych ukazovateľov k čoraz menšiemu odklonu od Predurčenej Miery pre planétu Zem.

Na objektívne zákonitosti Vesmíru je však aj GP a jeho žido-masonská periféria krátka. Zostáva im len neustála snaha o čo najväčšiu demoralizáciu, psychologické ohlupovanie rôznými kultmi a vyprovokovanie nejakého Armageddonu, tak ako to GP založil do Biblie, lebo si vtedy hierofantíci nevedeli predstaviť fungovanie ľudstva po apokalyptickej rezonancii biologického a sociálneho času.
Snaha o reštart Biblického projektu s návratom na stromčeky a vyberaním bľch z kožúšteku..:))

Takže radšej žiadnu r-evolúciu, ale postupnú evolúcia - myslenia. Myslím si, že si to aj mnohí j-eliťáci už uvedomujú.

Přidat nový příspěvek