Re: Re: Re: Re: ...a mozno...

Zdeněk | 24.10.2013

Ještě jste zapomněl na summit rabínů a indických bráhmanů. Jedná se o globální koncepci vládnutí. Moc kabaly slábne. Máte velký přehled a znalosti v politické a historické rovině. Avšak na druhé straně- považujete za iracionální schopnosti které překračují rámec hmotné přírody. Je to dáno koncepcí evropského vzdělávacího systému. Duchovní je nadřazené hmotnému a vždy v konečné bitvě vítězí. Potíž je v tom, že i zde se může tato věda zneužít. Viz černá magie. Nakonec i západní věda pomalu ustupuje od zavedených dogmat. Zde máte příklad:

Věda opatrně přiznává:lidé jsou bytosti tvořené světlem. Zdroj:
https://www.osud.cz/veda-opatrne-priznava-lide-jsou-bytosti-tvoren... Tato opatrná přiznání chyb a omylů vědy budou přibývat . Vynutí si je samotná vyspělejší materialistická věda.
Pak tady máte ciště hypotetická vědecká tvrzení: Jak vznikla buňka, DNA,a život v bezbřehém vesmíru.


Přidat nový příspěvek