Re: Transformácia Zjednotenia, Únie matky.

udo | 23.10.2013

oprava..zasa chybka..:
"Dnešná fašistická EU pod kuratelou atlantických kmotrov pohltila síce z hľadiska PORUŠENIA medzinárodného práva východnú Európu, no spolu s ňou aj konceptuálne odlišné cieľové vektory."

Presnejšie:
NATO je totiž momentálne intergálnou súčasťou politiky EÚ a dohody porušilo NATO, resp. jeho členské krajiny.
V dohode o rozpustení Varšavskej zmluvy sa ako podmienka jasne uvádzalo nerozširovanie NATO do strednej a východnej Európy(smerom k hraniciam Ruska).

doplnenie kontextu:
V diskusii v predchádzajúcich príspevkoch ohľadom Mníchovskej konferencie(myslím r.2007) išlo pri známom Putinovom prejave práve o výtku opätovného vážneho úmyselného hrubého porušenia dohôd medzinárodného práva a podpísaných garancii zástupcami NATO(splnomocnenými americkými a európskymi politikmi, p-oslancami).

Přidat nový příspěvek