1 00:00:03,834 --> 00:00:08,617 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,737 --> 00:00:11,995 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,115 --> 00:00:16,093 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,213 --> 00:00:20,126 Dnes je 29.01.2018. 5 00:00:20,778 --> 00:00:27,082 A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, 6 00:00:27,202 --> 00:00:30,045 a konkrétně Viktor se ptá. 7 00:00:30,165 --> 00:00:35,594 V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: 8 00:00:35,714 --> 00:00:41,652 "Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě." 9 00:00:41,772 --> 00:00:43,084 Konec citátu. 10 00:00:43,204 --> 00:00:46,113 Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“. 11 00:00:46,233 --> 00:00:54,993 Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? 12 00:00:55,113 --> 00:00:57,631 Sportovce tam přece potřebuje. 13 00:00:57,751 --> 00:01:03,480 Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. 14 00:01:03,600 --> 00:01:09,893 A tak je určitý tým "jakoby" za Rusko sice pod neutrální vlajkou, 15 00:01:10,013 --> 00:01:14,872 ale přesto označen jako olympionici z Ruska. 16 00:01:14,992 --> 00:01:18,430 To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. 17 00:01:18,550 --> 00:01:21,887 Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“. 18 00:01:22,007 --> 00:01:28,553 Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, 19 00:01:28,673 --> 00:01:32,585 ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. 20 00:01:32,705 --> 00:01:37,296 - Myslím si, že tam směřovala ta otázka? - A jde vůbec z právního hlediska o zákaz? 21 00:01:37,416 --> 00:01:45,073 Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. 22 00:01:45,193 --> 00:01:46,534 Je to tak? 23 00:01:46,654 --> 00:01:51,034 A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? 24 00:01:51,154 --> 00:01:59,186 V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému 25 00:01:59,306 --> 00:02:03,533 organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli. 26 00:02:03,653 --> 00:02:08,651 O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, 27 00:02:08,771 --> 00:02:12,226 tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. 28 00:02:12,346 --> 00:02:14,850 Ohledně státu však důkazy nemají. 29 00:02:14,970 --> 00:02:25,857 A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. 30 00:02:25,977 --> 00:02:30,461 To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? 31 00:02:30,581 --> 00:02:34,113 Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde? 32 00:02:34,233 --> 00:02:38,074 Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? 33 00:02:38,194 --> 00:02:42,987 Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ 34 00:02:43,107 --> 00:02:50,162 Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. 35 00:02:50,282 --> 00:02:56,335 A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, 36 00:02:56,455 --> 00:03:03,511 vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem. 37 00:03:03,631 --> 00:03:09,477 A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. 38 00:03:09,597 --> 00:03:12,923 V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. 39 00:03:13,043 --> 00:03:19,044 Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. 40 00:03:19,164 --> 00:03:25,442 "Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, 41 00:03:25,562 --> 00:03:33,549 to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. 42 00:03:33,669 --> 00:03:41,110 To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“. 43 00:03:41,230 --> 00:03:44,659 A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? 44 00:03:44,779 --> 00:03:51,115 Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. 45 00:03:51,235 --> 00:03:58,434 Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. 46 00:03:59,026 --> 00:04:03,860 Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. 47 00:04:03,980 --> 00:04:13,171 Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… 48 00:04:13,291 --> 00:04:18,212 Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté? 49 00:04:18,332 --> 00:04:22,738 "Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. 50 00:04:22,858 --> 00:04:29,034 A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. 51 00:04:29,154 --> 00:04:34,652 A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít." 52 00:04:34,772 --> 00:04:39,950 To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru 53 00:04:40,070 --> 00:04:48,952 je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. 54 00:04:49,072 --> 00:04:51,369 A to je přece pitomost. 55 00:04:51,489 --> 00:04:57,336 Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. 56 00:04:57,456 --> 00:05:00,423 Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. 57 00:05:00,543 --> 00:05:05,592 To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, 58 00:05:05,712 --> 00:05:10,530 protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem? 59 00:05:10,650 --> 00:05:18,194 Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. 60 00:05:18,314 --> 00:05:20,252 Vůbec žádnou. 61 00:05:20,372 --> 00:05:26,630 A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: 62 00:05:26,750 --> 00:05:32,207 „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? 63 00:05:32,327 --> 00:05:37,325 Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? 64 00:05:37,445 --> 00:05:39,434 No tak si to prověříme.“ 65 00:05:39,554 --> 00:05:45,838 A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, 66 00:05:45,958 --> 00:05:52,062 jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. 67 00:05:52,182 --> 00:05:56,949 A ten nátlak pokračuje. 68 00:05:57,309 --> 00:05:59,470 Jen si vezměte tu situaci. 69 00:05:59,590 --> 00:06:02,993 Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, 70 00:06:03,113 --> 00:06:07,159 že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, 71 00:06:07,279 --> 00:06:15,338 že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, 72 00:06:15,458 --> 00:06:21,562 potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, 73 00:06:21,682 --> 00:06:25,575 že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví 74 00:06:25,695 --> 00:06:30,029 a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. 75 00:06:30,149 --> 00:06:36,633 Neponižujte svou... ruskou vlajku. Vždyť jak to vlastně je? 76 00:06:36,753 --> 00:06:43,954 Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, 77 00:06:44,074 --> 00:06:50,105 že Rusko je suverénní a tvrdí... "Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. 78 00:06:50,225 --> 00:06:56,566 To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou 79 00:06:57,491 --> 00:06:59,754 a co tam budete nosit." 80 00:07:01,791 --> 00:07:06,091 A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. 81 00:07:06,211 --> 00:07:12,736 A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, 82 00:07:12,856 --> 00:07:22,508 že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. 83 00:07:23,001 --> 00:07:27,034 Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. 84 00:07:27,154 --> 00:07:32,362 To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? 85 00:07:32,482 --> 00:07:35,881 Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. 86 00:07:36,001 --> 00:07:45,200 A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát. 87 00:07:46,784 --> 00:07:54,725 Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce 88 00:07:54,845 --> 00:07:58,902 soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. 89 00:07:59,022 --> 00:08:00,239 No dobrá. 90 00:08:00,359 --> 00:08:07,317 Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. 91 00:08:07,437 --> 00:08:12,048 Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: 92 00:08:12,168 --> 00:08:17,377 „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ 93 00:08:17,497 --> 00:08:25,672 Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou. 94 00:08:25,792 --> 00:08:28,938 - Máte na mysli fanouška. - Ano. 95 00:08:29,058 --> 00:08:35,074 Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. 96 00:08:35,194 --> 00:08:42,373 A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, 97 00:08:42,493 --> 00:08:47,435 že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. 98 00:08:47,555 --> 00:08:51,404 Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“ 99 00:08:51,524 --> 00:08:54,149 - Pár teček… - Ano 100 00:08:54,269 --> 00:08:57,532 Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. 101 00:08:57,652 --> 00:09:01,075 Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. 102 00:09:02,247 --> 00:09:10,559 No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte... 103 00:09:10,679 --> 00:09:13,649 Musíte si uvědomit jednoduchou věc. 104 00:09:13,769 --> 00:09:19,004 Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. 105 00:09:19,124 --> 00:09:22,761 A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, 106 00:09:22,881 --> 00:09:29,921 to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. 107 00:09:30,041 --> 00:09:40,766 Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu 108 00:09:41,203 --> 00:09:43,209 a všude jinde. 109 00:09:43,329 --> 00:09:49,845 Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. 110 00:09:49,965 --> 00:09:53,780 Nejsou následovníky těchto svých velkých předků. 111 00:09:53,900 --> 00:09:58,616 Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka 112 00:09:58,736 --> 00:10:02,473 je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. 113 00:10:02,593 --> 00:10:07,240 Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. 114 00:10:07,360 --> 00:10:15,667 Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné 115 00:10:16,824 --> 00:10:20,425 hnutí Nesmrtelný pluk. 116 00:10:21,164 --> 00:10:30,655 Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady. 117 00:10:30,775 --> 00:10:35,249 – Impulzu. – Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci. 118 00:10:35,369 --> 00:10:40,503 Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. 119 00:10:40,623 --> 00:10:46,032 Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ 120 00:10:46,152 --> 00:10:50,654 A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. 121 00:10:50,774 --> 00:10:56,982 Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska. 122 00:10:57,102 --> 00:11:02,043 Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, 123 00:11:02,163 --> 00:11:06,527 tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. 124 00:11:06,647 --> 00:11:09,691 Jedná se o předvolební test. 125 00:11:09,811 --> 00:11:16,238 Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu. 126 00:11:17,916 --> 00:11:25,729 A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, 127 00:11:25,849 --> 00:11:32,221 kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ 128 00:11:32,341 --> 00:11:37,998 Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech 129 00:11:38,118 --> 00:11:41,299 a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… 130 00:11:41,419 --> 00:11:44,738 Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. 131 00:11:44,858 --> 00:11:48,892 …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, 132 00:11:49,012 --> 00:11:52,606 aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné. 133 00:11:52,726 --> 00:11:56,622 „Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ 134 00:11:56,742 --> 00:12:01,822 A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu 135 00:12:01,942 --> 00:12:06,031 a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. 136 00:12:06,151 --> 00:12:12,413 To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? 137 00:12:12,533 --> 00:12:23,389 Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru. 138 00:12:24,847 --> 00:12:32,715 Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, 139 00:12:32,835 --> 00:12:37,309 kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: 140 00:12:37,429 --> 00:12:42,343 „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. 141 00:12:42,463 --> 00:12:48,120 Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali. 142 00:12:48,240 --> 00:12:58,079 No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile? 143 00:12:58,199 --> 00:13:03,168 Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? 144 00:13:03,288 --> 00:13:07,257 Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. 145 00:13:07,377 --> 00:13:12,989 Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. 146 00:13:13,109 --> 00:13:15,107 Nikde žádné medaile. 147 00:13:15,227 --> 00:13:23,113 Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. 148 00:13:23,233 --> 00:13:30,843 To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se. 149 00:13:32,795 --> 00:13:42,672 Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? 150 00:13:42,792 --> 00:13:46,963 Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! 151 00:13:47,083 --> 00:13:54,391 Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. 152 00:13:54,511 --> 00:14:01,186 Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. 153 00:14:01,306 --> 00:14:07,485 Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. 154 00:14:07,605 --> 00:14:10,566 Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje. 155 00:14:10,686 --> 00:14:16,206 Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. 156 00:14:17,553 --> 00:14:29,053 Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují 157 00:14:29,173 --> 00:14:35,975 a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, 158 00:14:36,095 --> 00:14:37,883 tak jsem řekl jen jedno. 159 00:14:38,003 --> 00:14:44,086 Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, 160 00:14:44,206 --> 00:14:48,642 musí se jednat o hnutí srdce. A teď se zhroutí mnohé autority. 161 00:14:48,762 --> 00:14:50,029 Opravdu mnohé. 162 00:14:50,149 --> 00:14:53,308 Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. 163 00:14:53,428 --> 00:14:59,559 A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: 164 00:14:59,679 --> 00:15:04,863 „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ 165 00:15:04,983 --> 00:15:11,950 A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi. 166 00:15:12,070 --> 00:15:17,277 Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, 167 00:15:17,397 --> 00:15:20,930 kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, 168 00:15:21,050 --> 00:15:26,190 můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu. 169 00:15:26,310 --> 00:15:36,292 Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. 170 00:15:36,412 --> 00:15:42,073 A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů 171 00:15:42,193 --> 00:15:44,508 v Trumpově proslovu na tomto fóru. 172 00:15:44,522 --> 00:15:46,263 To není tak důležité. 173 00:15:46,383 --> 00:15:50,907 Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici… 174 00:15:51,027 --> 00:15:52,998 A co rozebráno nebylo? 175 00:15:53,118 --> 00:15:58,104 Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, 176 00:15:58,224 --> 00:16:02,770 že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou. 177 00:16:03,101 --> 00:16:06,402 O tom prakticky nikdo nemluví. 178 00:16:06,522 --> 00:16:11,442 Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, 179 00:16:11,562 --> 00:16:19,277 ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo. 180 00:16:19,397 --> 00:16:25,507 A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, 181 00:16:25,627 --> 00:16:29,842 teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. 182 00:16:29,962 --> 00:16:35,939 A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? 183 00:16:36,059 --> 00:16:43,268 Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, 184 00:16:43,388 --> 00:16:51,830 kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, 185 00:16:51,950 --> 00:16:55,396 protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany… 186 00:16:55,516 --> 00:16:59,709 Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, 187 00:16:59,829 --> 00:17:05,828 ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, 188 00:17:05,948 --> 00:17:12,717 což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení 189 00:17:12,837 --> 00:17:21,213 klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. 190 00:17:21,333 --> 00:17:25,439 Takže co je pro takového podpindosníka důležité? 191 00:17:25,559 --> 00:17:34,220 Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. 192 00:17:34,340 --> 00:17:40,383 A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, 193 00:17:40,503 --> 00:17:47,471 protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví… 194 00:17:47,591 --> 00:17:50,662 - Tak to páníček ocení? - O to víc, to páníček ocení 195 00:17:50,782 --> 00:17:52,444 a pohladí ho po hlavičce. 196 00:17:52,564 --> 00:17:58,343 A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, 197 00:17:58,463 --> 00:18:01,777 tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. 198 00:18:01,897 --> 00:18:08,687 Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle. 199 00:18:09,326 --> 00:18:14,652 Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, 200 00:18:14,772 --> 00:18:19,516 tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. 201 00:18:19,636 --> 00:18:25,393 Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy 202 00:18:25,513 --> 00:18:28,584 a ruskými zdroji... 203 00:18:34,417 --> 00:18:41,262 ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA. 204 00:18:41,382 --> 00:18:46,742 A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. 205 00:18:46,862 --> 00:18:54,555 Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. 206 00:18:54,996 --> 00:18:59,794 On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. 207 00:18:59,914 --> 00:19:05,626 My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, 208 00:19:05,746 --> 00:19:08,113 to Američané se schovávají před námi.“ 209 00:19:08,233 --> 00:19:12,053 A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ 210 00:19:12,173 --> 00:19:15,618 No o to se právě také jedná. Podstata té věci je následující. 211 00:19:15,738 --> 00:19:22,596 V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, 212 00:19:22,716 --> 00:19:28,582 který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. 213 00:19:28,702 --> 00:19:33,909 Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. 214 00:19:34,029 --> 00:19:39,125 V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, 215 00:19:39,245 --> 00:19:44,649 on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky 216 00:19:45,134 --> 00:19:54,356 a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky." 217 00:19:54,884 --> 00:20:01,003 To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi. 218 00:20:01,123 --> 00:20:05,866 To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, 219 00:20:05,986 --> 00:20:12,492 stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. 220 00:20:12,612 --> 00:20:17,268 Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. 221 00:20:17,388 --> 00:20:23,848 Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. 222 00:20:23,968 --> 00:20:27,832 „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. 223 00:20:27,952 --> 00:20:31,552 A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? 224 00:20:31,672 --> 00:20:34,942 Posílíme vlnu proti Trumpovi.“ Jenže ta vlna opadá. 225 00:20:35,062 --> 00:20:39,365 Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. 226 00:20:39,485 --> 00:20:44,890 Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, 227 00:20:45,010 --> 00:20:47,597 že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, 228 00:20:47,717 --> 00:20:52,351 ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. 229 00:20:52,659 --> 00:21:01,441 A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. 230 00:21:01,561 --> 00:21:06,217 Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů 231 00:21:06,337 --> 00:21:09,518 a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně. 232 00:21:09,638 --> 00:21:16,782 A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, 233 00:21:16,902 --> 00:21:20,502 tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. 234 00:21:20,622 --> 00:21:22,944 Trump je ale ochotný uznat minimum. 235 00:21:23,064 --> 00:21:26,444 Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, 236 00:21:26,564 --> 00:21:30,726 protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ 237 00:21:33,251 --> 00:21:39,592 Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách? 238 00:21:39,712 --> 00:21:46,238 Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, 239 00:21:46,358 --> 00:21:49,099 protokoly dokládající jak vyhrála. 240 00:21:49,219 --> 00:21:55,593 Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat 241 00:21:55,713 --> 00:22:01,443 a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! 242 00:22:01,563 --> 00:22:05,944 Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? 243 00:22:06,064 --> 00:22:08,548 Jak se nám chce, tak to také počítáme.“ 244 00:22:08,668 --> 00:22:17,484 To je také ukazatel. Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou. 245 00:22:17,604 --> 00:22:21,823 A jaká je vlastně podstata toho Davosu? 246 00:22:21,943 --> 00:22:35,957 Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky. 247 00:22:36,077 --> 00:22:39,272 Přesně tak bych to řekl - čeládky. 248 00:22:39,392 --> 00:22:48,364 Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. 249 00:22:48,484 --> 00:22:56,652 Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. 250 00:22:56,772 --> 00:23:00,400 Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, 251 00:23:00,520 --> 00:23:06,698 tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení. 252 00:23:06,818 --> 00:23:13,399 Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. 253 00:23:13,519 --> 00:23:21,355 Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. 254 00:23:21,475 --> 00:23:28,042 Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. 255 00:23:28,162 --> 00:23:33,282 Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. 256 00:23:33,402 --> 00:23:39,871 Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, 257 00:23:39,991 --> 00:23:45,304 se tam toho v podstatě může zúčastnit. Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, 258 00:23:45,424 --> 00:23:50,159 získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. 259 00:23:50,279 --> 00:23:53,323 Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. 260 00:23:53,443 --> 00:23:57,566 Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. 261 00:23:57,686 --> 00:24:05,462 Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, 262 00:24:05,582 --> 00:24:11,377 aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. 263 00:24:11,497 --> 00:24:16,804 A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je? Zpravidla státní elita USA. 264 00:24:16,924 --> 00:24:23,028 Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, 265 00:24:23,148 --> 00:24:27,837 takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. 266 00:24:27,957 --> 00:24:30,307 McCain, ti se vše učili. 267 00:24:30,427 --> 00:24:38,126 Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. 268 00:24:38,246 --> 00:24:46,959 Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend 269 00:24:47,079 --> 00:24:52,951 a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! 270 00:24:53,071 --> 00:24:56,886 Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana. 271 00:24:57,006 --> 00:25:02,313 Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ 272 00:25:02,433 --> 00:25:09,566 To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. 273 00:25:09,686 --> 00:25:16,690 Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, 274 00:25:16,810 --> 00:25:23,094 neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA 275 00:25:23,214 --> 00:25:27,956 v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, 276 00:25:28,076 --> 00:25:34,154 a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, 277 00:25:34,274 --> 00:25:36,854 vnímá ji jako toxickou hrozbu. 278 00:25:36,974 --> 00:25:44,158 Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. 279 00:25:44,278 --> 00:25:49,996 A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak. 280 00:25:50,116 --> 00:25:54,909 "Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, 281 00:25:55,029 --> 00:26:01,672 tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. 282 00:26:01,792 --> 00:26:06,404 Ale ekonomika, to je moje parketa. 283 00:26:06,524 --> 00:26:09,880 Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? 284 00:26:10,000 --> 00:26:16,114 Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, 285 00:26:16,234 --> 00:26:20,846 a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. 286 00:26:20,966 --> 00:26:28,273 Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. 287 00:26:28,393 --> 00:26:32,634 Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, 288 00:26:32,754 --> 00:26:37,284 dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít." 289 00:26:37,404 --> 00:26:44,917 Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. 290 00:26:45,037 --> 00:26:51,068 Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. 291 00:26:51,188 --> 00:26:57,631 S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. 292 00:26:57,751 --> 00:27:10,809 A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. 293 00:27:11,523 --> 00:27:15,959 Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, 294 00:27:16,079 --> 00:27:22,228 protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází. 295 00:27:22,348 --> 00:27:27,211 Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. 296 00:27:27,331 --> 00:27:34,444 A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, 297 00:27:34,564 --> 00:27:39,233 a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku. 298 00:27:39,353 --> 00:27:43,862 Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové: 299 00:27:43,982 --> 00:27:48,630 - Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin? - Právě proto tam také nejeli. 300 00:27:48,750 --> 00:27:54,802 Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, 301 00:27:54,922 --> 00:28:01,297 a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, 302 00:28:01,417 --> 00:28:06,312 že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. 303 00:28:06,432 --> 00:28:14,105 Co jsou vlastně zač. Politická čeládka. A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! 304 00:28:14,225 --> 00:28:19,069 Tam jde v každém případě o globální řízení. 305 00:28:19,189 --> 00:28:23,981 Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, 306 00:28:24,101 --> 00:28:31,285 tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem? 307 00:28:32,212 --> 00:28:37,381 A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra. 308 00:28:37,501 --> 00:28:42,654 Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ 309 00:28:42,774 --> 00:28:51,141 A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, 310 00:28:51,261 --> 00:28:56,233 aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. 311 00:28:56,353 --> 00:29:01,814 Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně? 312 00:29:01,934 --> 00:29:08,990 Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, 313 00:29:09,110 --> 00:29:19,354 tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… 314 00:29:19,474 --> 00:29:23,778 Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. 315 00:29:23,898 --> 00:29:30,697 Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty 316 00:29:30,817 --> 00:29:35,686 spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta. 317 00:29:35,806 --> 00:29:43,248 Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. 318 00:29:43,368 --> 00:29:51,066 Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? 319 00:29:51,186 --> 00:29:57,772 Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, 320 00:29:57,892 --> 00:30:01,656 u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. 321 00:30:01,776 --> 00:30:07,077 To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak. 322 00:30:07,197 --> 00:30:12,614 V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, 323 00:30:12,734 --> 00:30:17,296 aby Čína nezískala úplnou moc. 324 00:30:17,416 --> 00:30:23,520 Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ 325 00:30:23,640 --> 00:30:26,323 a Indie zase z jihu na sever. 326 00:30:26,443 --> 00:30:33,782 Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. 327 00:30:33,902 --> 00:30:39,954 Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie. 328 00:30:40,074 --> 00:30:47,927 Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, 329 00:30:48,047 --> 00:30:50,704 stabilní stát. 330 00:30:50,824 --> 00:30:56,748 A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, 331 00:30:56,868 --> 00:31:02,484 aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení 332 00:31:02,604 --> 00:31:13,775 a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. 333 00:31:14,187 --> 00:31:21,928 Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, 334 00:31:22,048 --> 00:31:27,560 aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, 335 00:31:27,680 --> 00:31:34,221 aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení. 336 00:31:34,556 --> 00:31:41,448 A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. 337 00:31:41,568 --> 00:31:48,676 Je to přece jen především muslimský stát 338 00:31:48,796 --> 00:31:58,654 a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie 339 00:31:58,774 --> 00:32:04,750 je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. 340 00:32:04,870 --> 00:32:09,251 A v čem je problém? Když ten projekt začal být realizován, 341 00:32:09,371 --> 00:32:14,806 tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, 342 00:32:14,926 --> 00:32:19,281 kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. 343 00:32:19,401 --> 00:32:27,100 A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. 344 00:32:27,220 --> 00:32:36,487 A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. 345 00:32:36,607 --> 00:32:40,680 To právě kvůli tomu. Stejné to bylo s ISIL. 346 00:32:40,800 --> 00:32:49,990 ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. 347 00:32:50,110 --> 00:32:59,146 Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. 348 00:32:59,266 --> 00:33:03,444 Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, 349 00:33:03,564 --> 00:33:13,088 kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. 350 00:33:13,208 --> 00:33:16,586 Jenže Írán si s tím neporadil. 351 00:33:17,461 --> 00:33:27,542 Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela 352 00:33:27,662 --> 00:33:33,329 a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával. 353 00:33:33,449 --> 00:33:40,144 A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku 354 00:33:40,264 --> 00:33:48,452 a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku. 355 00:33:48,572 --> 00:33:52,876 Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, 356 00:33:52,996 --> 00:33:56,502 protože v čele našeho státu je gosudar. 357 00:33:58,637 --> 00:34:04,526 Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů 358 00:34:04,646 --> 00:34:08,950 o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. 359 00:34:09,070 --> 00:34:15,020 Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. 360 00:34:15,140 --> 00:34:22,041 Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, 361 00:34:22,161 --> 00:34:26,336 předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu. 362 00:34:26,456 --> 00:34:30,426 Rusko nikdy nikoho nezrazuje! 363 00:34:30,546 --> 00:34:37,936 Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. 364 00:34:38,056 --> 00:34:47,735 Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, 365 00:34:47,855 --> 00:34:54,782 kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. 366 00:34:54,902 --> 00:35:02,317 V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války 367 00:35:02,437 --> 00:35:07,718 z hlediska každého politického lídra sebevraždou. 368 00:35:07,838 --> 00:35:12,990 Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. 369 00:35:13,994 --> 00:35:26,467 A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, 370 00:35:27,239 --> 00:35:32,229 tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. 371 00:35:32,744 --> 00:35:42,233 A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. 372 00:35:42,353 --> 00:35:47,120 Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, 373 00:35:47,240 --> 00:35:50,328 že Kurdové musí mít svůj státní útvar 374 00:35:50,448 --> 00:35:54,501 a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen. 375 00:35:54,621 --> 00:36:02,320 Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů 376 00:36:02,440 --> 00:36:08,878 s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. 377 00:36:08,998 --> 00:36:16,697 A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. 378 00:36:16,817 --> 00:36:23,769 Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení? 379 00:36:23,889 --> 00:36:32,102 Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, 380 00:36:32,222 --> 00:36:39,047 tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. 381 00:36:39,167 --> 00:36:44,859 Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL 382 00:36:44,979 --> 00:36:53,938 byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. 383 00:36:55,662 --> 00:37:06,206 Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA 384 00:37:06,326 --> 00:37:10,887 je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější. 385 00:37:11,007 --> 00:37:14,977 A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. 386 00:37:15,097 --> 00:37:21,149 Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. 387 00:37:21,269 --> 00:37:32,980 A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, 388 00:37:33,100 --> 00:37:43,627 co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. 389 00:37:43,747 --> 00:37:52,140 Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada. 390 00:37:52,260 --> 00:38:00,396 A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. 391 00:38:00,516 --> 00:38:07,680 A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! 392 00:38:07,800 --> 00:38:15,499 Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. 393 00:38:15,619 --> 00:38:24,758 To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie. 394 00:38:25,992 --> 00:38:36,562 ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. 395 00:38:36,682 --> 00:38:46,567 A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. 396 00:38:48,342 --> 00:38:56,058 „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ 397 00:38:56,178 --> 00:39:02,230 Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. 398 00:39:02,350 --> 00:39:07,323 Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL? 399 00:39:07,443 --> 00:39:12,904 Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami 400 00:39:13,024 --> 00:39:18,562 a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii 401 00:39:18,682 --> 00:39:24,220 a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog 402 00:39:24,340 --> 00:39:29,312 a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. 403 00:39:29,432 --> 00:39:37,131 Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost. 404 00:39:37,251 --> 00:39:41,992 Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně 405 00:39:42,112 --> 00:39:46,030 a říkají, že si máme založit vlastní republiku. 406 00:39:46,150 --> 00:39:50,993 A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ 407 00:39:51,534 --> 00:39:56,935 Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. 408 00:39:57,758 --> 00:40:07,351 Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. 409 00:40:08,354 --> 00:40:20,056 Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: 410 00:40:20,176 --> 00:40:25,149 „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy 411 00:40:25,269 --> 00:40:28,441 prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? 412 00:40:28,561 --> 00:40:32,942 Tak to ne pánové. Sami jste si kaši zavařili. 413 00:40:33,062 --> 00:40:38,831 Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. 414 00:40:38,951 --> 00:40:43,641 My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. 415 00:40:43,761 --> 00:40:48,810 Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: 416 00:40:48,930 --> 00:40:52,874 „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“ 417 00:40:52,994 --> 00:40:55,472 To vy si ujasněte své politické zastřešení. 418 00:40:55,592 --> 00:41:00,024 Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, 419 00:41:00,144 --> 00:41:08,331 nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar. 420 00:41:08,451 --> 00:41:10,835 Takto je třeba to posuzovat. 421 00:41:10,955 --> 00:41:16,180 A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... 422 00:41:16,300 --> 00:41:21,336 My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. 423 00:41:21,456 --> 00:41:26,301 Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, 424 00:41:26,421 --> 00:41:34,026 které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží. 425 00:41:37,768 --> 00:41:43,996 Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. 426 00:41:44,116 --> 00:41:49,257 Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? 427 00:41:49,377 --> 00:41:53,835 Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? 428 00:41:53,955 --> 00:41:58,942 Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, 429 00:41:59,062 --> 00:42:04,642 aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů? 430 00:42:04,762 --> 00:42:06,249 Tak úplně to není. 431 00:42:06,369 --> 00:42:13,534 Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát - Putin, 432 00:42:13,654 --> 00:42:16,549 a až potom všichni ostatní. 433 00:42:16,669 --> 00:42:22,756 Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, 434 00:42:23,284 --> 00:42:27,796 nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... 435 00:42:27,916 --> 00:42:31,890 Jakého občana? No například jako Boldyrev. 436 00:42:32,441 --> 00:42:41,574 Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá. 437 00:42:41,694 --> 00:42:49,101 A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, 438 00:42:49,221 --> 00:42:52,579 aby ji přesměroval falešným směrem. 439 00:42:52,699 --> 00:43:00,282 Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. 440 00:43:00,855 --> 00:43:07,677 A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. 441 00:43:07,797 --> 00:43:15,777 Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. 442 00:43:15,897 --> 00:43:21,807 Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, 443 00:43:21,927 --> 00:43:25,747 tak se jedná o absolutně ztracený čas. 444 00:43:25,867 --> 00:43:33,341 Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… 445 00:43:33,461 --> 00:43:38,953 Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, 446 00:43:39,073 --> 00:43:48,329 zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. 447 00:43:48,449 --> 00:43:54,778 Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, 448 00:43:55,109 --> 00:43:57,133 pro ty cizince. 449 00:43:59,224 --> 00:44:05,496 Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, 450 00:44:05,616 --> 00:44:11,218 absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. 451 00:44:11,338 --> 00:44:17,161 Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé. 452 00:44:17,281 --> 00:44:23,240 Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. 453 00:44:23,360 --> 00:44:30,118 A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ 454 00:44:30,238 --> 00:44:33,694 „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ 455 00:44:33,814 --> 00:44:37,793 No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. 456 00:44:37,913 --> 00:44:42,745 Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. 457 00:44:42,865 --> 00:44:46,403 On tam prostě trousil perlu za perlou. 458 00:44:46,523 --> 00:44:54,326 Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. 459 00:44:54,446 --> 00:45:00,928 A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ 460 00:45:01,048 --> 00:45:05,495 Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. 461 00:45:05,615 --> 00:45:08,438 Co tím vlastně řekl? 462 00:45:08,558 --> 00:45:16,994 Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. 463 00:45:18,094 --> 00:45:23,266 A s ohledem na tuto koalici… No představme si tu situaci. 464 00:45:23,386 --> 00:45:30,473 Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. 465 00:45:30,593 --> 00:45:35,590 Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, 466 00:45:35,710 --> 00:45:45,576 a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy 467 00:45:45,696 --> 00:45:52,949 s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. 468 00:45:53,069 --> 00:45:58,533 Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, 469 00:45:58,653 --> 00:46:01,587 aby se ten projekt řešil. 470 00:46:01,707 --> 00:46:12,157 Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. 471 00:46:12,277 --> 00:46:20,080 Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. 472 00:46:20,200 --> 00:46:24,124 Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. 473 00:46:24,244 --> 00:46:28,911 Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? 474 00:46:29,031 --> 00:46:33,065 Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? 475 00:46:33,185 --> 00:46:38,622 Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. 476 00:46:38,742 --> 00:46:44,404 Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to. 477 00:46:45,614 --> 00:46:52,987 Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. 478 00:46:53,107 --> 00:47:02,698 Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ 479 00:47:03,743 --> 00:47:11,226 A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, 480 00:47:11,346 --> 00:47:14,775 myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“ 481 00:47:14,895 --> 00:47:18,378 Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. 482 00:47:18,498 --> 00:47:24,018 Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, 483 00:47:24,138 --> 00:47:29,905 tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici. Ale až potom. 484 00:47:30,025 --> 00:47:39,671 Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. 485 00:47:39,791 --> 00:47:42,862 Jedná se o projekt likvidace Ruska. 486 00:47:42,982 --> 00:47:51,307 Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. 487 00:47:51,427 --> 00:47:53,481 Bude to sedět úplně přesně. 488 00:47:53,601 --> 00:47:58,900 Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou. 489 00:47:59,020 --> 00:48:03,797 Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, 490 00:48:03,917 --> 00:48:09,299 co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi. 491 00:48:09,419 --> 00:48:13,040 Aby měl minimální převahu, minimální, 492 00:48:13,160 --> 00:48:21,045 aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. 493 00:48:21,165 --> 00:48:28,775 Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita 494 00:48:28,895 --> 00:48:35,653 a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina. 495 00:48:35,773 --> 00:48:47,455 A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, 496 00:48:47,575 --> 00:48:52,736 aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami 497 00:48:52,856 --> 00:48:59,862 a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. 498 00:49:01,044 --> 00:49:04,978 To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. 499 00:49:05,098 --> 00:49:11,168 A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. 500 00:49:11,288 --> 00:49:18,981 Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. 501 00:49:19,101 --> 00:49:26,931 A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní… 502 00:49:27,051 --> 00:49:29,544 - Píáristé - Ano, píáristé. 503 00:49:29,664 --> 00:49:35,432 Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… 504 00:49:35,552 --> 00:49:43,189 Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. 505 00:49:43,309 --> 00:49:52,212 A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. 506 00:49:52,332 --> 00:49:55,348 To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, 507 00:49:55,468 --> 00:50:00,603 kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, 508 00:50:00,723 --> 00:50:05,224 teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. 509 00:50:05,344 --> 00:50:12,201 Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují. 510 00:50:12,991 --> 00:50:15,987 Další otázka je od Viktora. 511 00:50:16,300 --> 00:50:22,604 Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? 512 00:50:22,724 --> 00:50:27,123 Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? 513 00:50:27,243 --> 00:50:31,752 Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ 514 00:50:31,872 --> 00:50:34,195 A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ 515 00:50:34,315 --> 00:50:38,259 A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. 516 00:50:38,379 --> 00:50:44,586 Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, 517 00:50:44,706 --> 00:50:48,058 než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi. 518 00:50:48,178 --> 00:50:51,041 Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. 519 00:50:51,161 --> 00:51:00,532 Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. 520 00:51:00,652 --> 00:51:08,059 Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, 521 00:51:08,179 --> 00:51:11,376 že na něj šla proto, že ho zakázali. 522 00:51:11,496 --> 00:51:15,003 Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? 523 00:51:15,123 --> 00:51:20,919 Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“ 524 00:51:21,039 --> 00:51:25,291 Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. 525 00:51:25,411 --> 00:51:28,480 Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. 526 00:51:28,600 --> 00:51:36,093 Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. 527 00:51:36,213 --> 00:51:45,943 Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. 528 00:51:46,063 --> 00:51:54,919 Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. 529 00:51:55,039 --> 00:52:00,654 Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo. 530 00:52:00,774 --> 00:52:05,129 A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? 531 00:52:05,249 --> 00:52:09,759 Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. 532 00:52:09,879 --> 00:52:14,723 Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, 533 00:52:14,843 --> 00:52:18,632 protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. 534 00:52:18,752 --> 00:52:23,107 Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, 535 00:52:23,227 --> 00:52:31,029 kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. 536 00:52:31,149 --> 00:52:35,144 "A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?" 537 00:52:35,264 --> 00:52:38,307 – Rublů – Tím spíše, že jde jen o ruble, ano. 538 00:52:38,427 --> 00:52:44,119 Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, 539 00:52:44,239 --> 00:52:48,312 vytvoření určitého informačního pole. 540 00:52:49,110 --> 00:52:54,022 A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, 541 00:52:54,142 --> 00:53:01,300 že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně. 542 00:53:02,355 --> 00:53:08,553 A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl 543 00:53:08,673 --> 00:53:14,365 a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. 544 00:53:14,485 --> 00:53:22,596 Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. 545 00:53:22,716 --> 00:53:29,179 To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. 546 00:53:29,299 --> 00:53:37,024 To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. 547 00:53:37,144 --> 00:53:43,839 Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. 548 00:53:43,959 --> 00:53:58,452 A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti. 549 00:53:58,572 --> 00:54:04,681 A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. 550 00:54:04,801 --> 00:54:09,985 "Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, 551 00:54:10,105 --> 00:54:16,093 nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test." 552 00:54:16,213 --> 00:54:22,643 Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. 553 00:54:22,763 --> 00:54:31,926 S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují. 554 00:54:33,333 --> 00:54:41,450 A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy 555 00:54:41,570 --> 00:54:49,085 a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví. 556 00:54:49,205 --> 00:54:57,126 Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. 557 00:54:57,246 --> 00:55:01,781 Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. 558 00:55:01,901 --> 00:55:06,359 Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, 559 00:55:06,479 --> 00:55:15,078 že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. 560 00:55:15,198 --> 00:55:17,856 Těch zcela poblázněných. 561 00:55:17,976 --> 00:55:23,076 No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. 562 00:55:23,196 --> 00:55:32,386 To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. 563 00:55:32,506 --> 00:55:34,753 První bublinky vyběhly. 564 00:55:35,319 --> 00:55:42,777 Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. 565 00:55:42,897 --> 00:55:45,298 To vše je třeba sledovat. 566 00:55:45,418 --> 00:55:50,028 A co se týká těch posluchačů. 567 00:55:50,148 --> 00:55:54,133 No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. 568 00:55:54,253 --> 00:55:58,369 Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. 569 00:55:58,489 --> 00:56:05,297 Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. 570 00:56:06,134 --> 00:56:13,298 No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. 571 00:56:13,418 --> 00:56:18,109 Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak. 572 00:56:18,229 --> 00:56:27,888 Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. 573 00:56:28,008 --> 00:56:32,019 Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. 574 00:56:32,359 --> 00:56:37,823 Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. 575 00:56:37,943 --> 00:56:42,791 Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. 576 00:56:42,911 --> 00:56:48,281 Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic 577 00:56:48,401 --> 00:56:55,864 a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. 578 00:56:56,701 --> 00:57:00,832 Kdo ty sexuoložky vybíral? 579 00:57:00,952 --> 00:57:06,163 Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon 580 00:57:06,283 --> 00:57:11,636 a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu! 581 00:57:11,756 --> 00:57:16,019 A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. 582 00:57:16,139 --> 00:57:21,382 Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! 583 00:57:21,502 --> 00:57:25,154 Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. 584 00:57:25,274 --> 00:57:28,904 Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, 585 00:57:29,024 --> 00:57:31,412 že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. 586 00:57:31,532 --> 00:57:37,211 Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu. 587 00:57:37,331 --> 00:57:46,347 To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. 588 00:57:46,467 --> 00:57:50,533 Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. 589 00:57:50,653 --> 00:57:54,850 A tady se jednalo o nepřímou reklamu. 590 00:57:55,744 --> 00:58:01,261 Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. 591 00:58:01,381 --> 00:58:07,671 Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti. 592 00:58:08,259 --> 00:58:13,405 Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, 593 00:58:13,525 --> 00:58:17,361 zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. 594 00:58:17,481 --> 00:58:20,834 Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. 595 00:58:20,954 --> 00:58:27,862 Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. 596 00:58:27,982 --> 00:58:35,500 A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? 597 00:58:35,620 --> 00:58:42,593 To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“ 598 00:58:42,713 --> 00:58:47,659 Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? 599 00:58:47,779 --> 00:58:49,768 Zda Rusko má či nemá suverenitu? 600 00:58:49,888 --> 00:58:54,758 "Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. 601 00:58:54,878 --> 00:58:57,908 A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane." 602 00:58:58,028 --> 00:59:04,476 Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… 603 00:59:04,596 --> 00:59:06,681 A takoví se najdou, 604 00:59:07,472 --> 00:59:12,969 pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. 605 00:59:13,089 --> 00:59:17,101 Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl. 606 00:59:17,221 --> 00:59:19,751 - Duhovým. - Ano, duhovým. 607 00:59:21,925 --> 00:59:25,068 Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. 608 00:59:25,188 --> 00:59:33,924 Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. 609 00:59:34,044 --> 00:59:42,655 Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. 610 00:59:42,775 --> 00:59:50,859 Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná. 611 00:59:50,979 --> 00:59:54,049 Ať už to video nabralo, kolik chtělo… 612 00:59:54,169 --> 00:59:56,981 - Shlédnutí - Shlédnutí, tak média, 613 00:59:57,101 --> 01:00:04,927 která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. 614 01:00:05,047 --> 01:00:09,788 A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. 615 01:00:09,908 --> 01:00:15,550 Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak 616 01:00:15,670 --> 01:00:24,011 a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, 617 01:00:24,131 --> 01:00:30,390 že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost. 618 01:00:30,510 --> 01:00:37,668 A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi 619 01:00:37,788 --> 01:00:42,118 a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. 620 01:00:42,238 --> 01:00:50,656 Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. 621 01:00:50,776 --> 01:00:55,877 Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. 622 01:00:55,997 --> 01:01:01,012 Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ 623 01:01:01,132 --> 01:01:06,594 a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky. 624 01:01:06,714 --> 01:01:10,760 Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách. 625 01:01:10,880 --> 01:01:18,039 A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. 626 01:01:18,159 --> 01:01:26,629 Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá. 627 01:01:28,661 --> 01:01:30,976 To byla poslední otázka. 628 01:01:31,096 --> 01:01:39,951 Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 629 01:01:40,071 --> 01:01:46,355 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov. 630 01:01:46,475 --> 01:01:51,705 Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, 631 01:01:51,825 --> 01:01:59,420 které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… 632 01:01:59,540 --> 01:02:08,062 Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem 633 01:02:08,182 --> 01:02:15,803 nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami. 634 01:02:15,923 --> 01:02:22,208 Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. 635 01:02:22,328 --> 01:02:30,721 Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, 636 01:02:30,841 --> 01:02:38,591 abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, 637 01:02:38,711 --> 01:02:40,846 jste-li chodci, 638 01:02:40,966 --> 01:02:51,442 tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, 639 01:02:51,562 --> 01:02:59,714 musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, 640 01:02:59,834 --> 01:03:04,886 a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny. 641 01:03:05,006 --> 01:03:08,280 Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. 642 01:03:08,400 --> 01:03:10,732 Berte tuto moc do svých rukou. 643 01:03:10,852 --> 01:03:16,523 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní 644 01:03:16,643 --> 01:03:20,429 a braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní. 645 01:03:20,549 --> 01:03:24,578 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 646 01:03:24,698 --> 01:03:32,363 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 647 01:03:43,725 --> 01:03:50,243 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz