Zjednodušovanie

Zjednodušovanie

19.10.2015

 

     Vážený/á čitateľ/čitateľka,

 

     tento článok je odozvou na viaceré príspevky a ohlasy diskutérov ohľadom nepochopiteľnosti DVTR a potrebe ju zjednodušiť.
     To, že DVTR, Voda mŕtva a ostatné základné materiály, tzv. hrubé knihy KSB, ktoré Pjakin na konci každého videa odporúča, sú pre bežného čitateľa na prvé prečítanie nie 100% pochopiteľné - to vieme všetci a neraz sme to riešili. Priznávajú to v podstate aj samotní autori originálov, a preto v úvode DVTR je aj popísaný spôsob, ako pri práci s nimi postupovať. Ale keďže väčšina z nás je pohodlná, nekoncentrovaná, psychicky rozbitá, neschopná sústredenia sa, nemajúca na nič čas, tak všetko, čo je len trocha náročnejšie na psychickú činnosť než braková beletria, bulvár a telenovely, nás irituje a namiesto toho, aby sme my popracovali na sebe na vlastnej psychike, tak je pre nás ľahšie a pohodlnejšie dookola „pindať“, aké je to ťažké, nezrozumiteľné a žobroniť "nech nám to niekto predžuje". Ale to neide, každý len vlastným úsilím "vchádza do Kráľovstva nebeského" - to už aj Ježiš vravel. Ak chce niekto riešiť integrálne rovnice, tak zvládnutie násobilky by malo byť u neho samozrejmosťou a nikto nebude operovať s potrebou zjednodušenia integrálnych rovníc – proste to neide – to by už neboli integrálne rovnice, ale nejaký nefunkčný paškvil. Takisto práca s matricami, egregormi, metóda dynamického programovania vyžaduje určitú psychickú a intelektuálnu úroveň. Človek, zvládajúci texty úrovne 4. ročníka ZŠ, nemá šancu bez práce na sebe sa posunúť. Alebo to budeme riešiť cestou nášho školstva, kedy sa latka náročnosti znižuje, prispôsobuje klesajúcej psychickej úrovni týchto generácií? Výsledok poznáme - úpadok školstva, teda vzdelávania - to priznávame všetci.
     Som na stránkach leva-netu od začiatku orientácie sa stránky na KSB. Ja som dal dokopy Hoxa a uda (udo je jedným z prvých, ak dovtedy nie jediným propagátorom KSB na Slovensku). Sami sme sa zamýšľali ako zjednodušiť "hrubé knihy" KSB. Postupne počas dvoch rokov sme sami dospeli k názoru, že maximálne, čo môžme spraviť je vizuálnejšie oddeliť odstavce a veľmi citlivo rozčleňovať siahodlhé súvetia, prípadne dať k dispozícii ilustrované texty. Momentálne sa dokončuje finálna úprava DVTR - po Prílohu 9 je to hotové. V tejto finálnej verzii napríklad opätovne došlo k spojeniu niektorých jednoduchých viet do komplikovanejšieho súvetia - proste rozčlenením sa strácajú jemné zmyslové nuansy. A dokonca sme to zhustili, ešte viac skomplikovali etymologickými vsuvkami, poznámkami pod čiarou. Pre zjednodušenie sú preto dve verzie O-originála a R-rozšírená. A keďže "hrubé knihy" KSB pracujú na viacerých úrovniach psychiky, nedovolím si a ani nikto z nás zasahovať rušivým spôsobom - zjednodušovaním - do textov. Ich zjednodušením by to už nebola DVTR, ale nejaký nefunkčný „textový mrzák“. Cesta k rozvoju spoločnosti nie je zjednodušovanie textov „hrubých kníh“ smerom k intelektu a psychike žiaka 4. ročníka ZŠ, ale pozdvihovanie intelektu a psychiky jedinca, jeho vzdelávanie na úroveň (je to úroveň bežnej úrovne gramotnosti pre zvládanie života na tomto stupni rozvoja civilizácie), ktorá je schopná bez problémov pochopiť a ozmysliť si v nich prečítané.
     Po prvom prečítaní vznikne u človeka dojem - komplikované, treba to zjednodušiť (aj my sme tým prešli). Ale prácou s materiálmi, diskusiami, rozoberaním textov a opätovným vracaním sa k nim, proste jedinec dôjde k pochopeniu, že nič sa zjednodušovať nebude a ani nesmie. "Hrubé knihy" nie sú primárne určené na prvé zaujatie, sú určené na prácu človeka so samým sebou. Na prvotné zaujatie, nasmerovanie jedincov k "hrubým knihám" sú iné materiály KSB (Od ovčana k človeku, MIM 4.7., Posledný gambit, články Luxe a pod., vrátane videosérií Pjakina, Zaznobina, Velička...).
V prvom polroku zverejňovania textov DVTR bolo na diskusiách ticho, nikto nemal odvahu ísť s kožou na trh, diskutovať s udom, lebo sme vedeli, že tomu nerozumieme, že sa potrebujeme do toho vnoriť, pochopiť aspoň čiastočne. Aby sme sa stali schopnými diskusie na danú tému s udom. A potom sa to rozbehlo. Som svedkom, ako sa postupne dvíhala psychická a intelektuálna úroveň diskutérov - len čítaním "tak komplikovanej" DVTR. A nebolo toľko podporných materiálov.
     Teraz som svedkom niečoho iného: namiesto úcty k tým, čo boli ochotní na sebe pracovať, tak aby sa mohli zapojiť do diskusie, množstvo novoprišelcov nehodlá pracovať na sebe. Oni proste hneď a zaraz chcú fundovane diskutovať. Ale nemôžu, lebo nemajú o téme ani šajnu. Pre nich sú pojmy a termíny KSB bezobsažným zhlukom slov, ktorému nerozumejú a nechcú rozumieť. Ale ich ego potrebuje sa presadit, ukázať v diskusii, vymedziť si svoje miesto na leva-netovskom fóre - preto majú jedinú možnosť - ZJEDNODUŠIŤ! A preto namiesto práce na sebe radšej napádajú ostatných v zmysle pravidla: „Kto vytŕča z davu – tomu zoťať hlavu!“
     Spoločnosť sa neposunie dopredu ak jednotlivci nebudú pracovat na sebe. Poznanie je moc a k poznaniu sa musíš dopracovať sám vlastnou drinou. Každý chce byť kráľom, ale len málokto je ochotný sa ním stať.

     Preto aj tí, ktorí v dobrej viere volajú po zjednodušovaní, v snahe priblížiť osnovné materiály KSB všetkým, pochopte: TO JE NESPRÁVNA CESTA! Je to cesta do pekla. Cítiš potrebu nejako KSB priblížiť cez niečo jednoduchšie? Prosím, hor sa do práce! Prejav svoju tvorivosť. Pripravuj sprievodné materiály, tvor články a analýzy k jednotlivým témam. Toč videá, prekladaj. A kľudne aj sa pokús o zjednodušenie DVTR. Garantujem ti, že to v prvej tretine necháš, lebo pochopíš, že tadiaľ cesta nevedie. Len, prosím ťa, neapeluj na nás, aby sme to zjednodušovali my a nezdôvodňuj to dookola rovnakou pesničkou o tom, jak je to zložité a komplikované.

     Chceš operovať na matričnej úrovni, chápať reč symbolov, čítať medzi riadkami, byť nemanipulovateľný, vycibriť si zmysel pre mieru, orientovať sa v globálnom a lokálnom dianí tak, aby si bol schopný analýzy Pjakinovej úrovne, alebo aspoň tej úrovne ako udo, Lin, jardob, Hox, Taurus a ďalší? Oni nekričali neustajne po zjednodušovaní, ale sa popasovali sami so sebou a v pokore si uznali, že musia na sebe pracovať. Tak pracuj aj ty! Alebo si slaboduchejší, než všetci tí, ktorí to už zvládli? Ak to nie je slaboduchosť, tak už len lenivosť, čo ti bráni v evolúcii.

     Poviem to inak. Ak nie si schopný preštudovať manuál (návod na použitie) k iPhonu, tak sa uspokoj s tlačítkovým mobilom z pred desiatich rokov, a zabudni na všetky nadstavbové funkcie iPhonov – ak tvoja psychika nezvládne manuál, ani použitie iPhonu nezvládne. A tak je to aj s „hrubými knihami“ KSB. Vedomosti sú moc a moc je zbraň. A zbraň nepatrí do rúk jedincom, ktorých psychika a ruka v ruke s ňou mravnosť vlastneniu zbrane nezodpovedajú. Preto aj texty KSB sú písane tak, ako sú – je v nich vnútorná poistka pred neoprávneným použitím získanej moci. Zvládnutie textov „hrubých kníh“ ich pochopenie a ozmyslenie je zárukou pozdvihnutia psychiky a mravnosti jedinca k tomu adekvátnej úrovni.

 

     Takže ešte raz. Žiadne zjednodušovanie DVTR a Vody mŕtvej!
     Kto nepociťuje potrebu pracovať na sebe a je spokojný sám so sebou, tak nech sa aj uspokojí s tým, čo je jeho psychike dostupné. Dostať KSB do povedomia más – tak ako som už povedal skôr – na to sú iné materiály. Tie primárne slúžia na zorientovanie sa a následné vzbudenie záujmu o „hrubé knihy“. Aj analýzy Pjakina sú veľmi dobré, oslovujú ako prvolíniové, ale ďalej: to už pracuj na sebe vlastnými silami pomocou aj „hrubých kníh“ každý sám.Sám Pjakin na konci každého videa vyzýva: „Poznanie je moc. Berte moc do vlastných rúk – študujte tlsté knihy KSB!“


S úctou popolvár
 

Diskusní téma: Zjednodušovanie

zjednodusenie

tulo | 25.10.2015

Myslim ze netreba zjednodusovat obsah ale formu ano! Vadia mi 2 veci. 1. Je ze niektore slova maju v sebe velke pismeno napriklad inFormacia. Ja viem ma to byt urcite zvyraznenie no pre mna su taketo veci velmi rusive! A 2. Vadi mi slovosled. To je problem niektore slova vo vete prehodit tak aby sa to lahsie citalo?

Re: zjednodusenie

Hox | 25.10.2015

Co se týká "rozšířené" syntaxe jsem podobného názoru, ve verzích po korektuře (O, R-verze) necháváme tyto prvky jen do rozšířených (R) verzí, ve verzích "O"riginálních se nenacházejí nebo snad jen minimálně.
Co se týká slovosledu, je to poměrně oříšek, je poměrně velký problém vystihnout původní význam, aniž by se z jedné rozvětvené věty nestal opisem celý odstavec, a je to nejspíš i kontraproduktivní, rozvětvená větná skladba je i v originále a je záměrem autorů - nutí přemýšlet. Rozhodli jsme se proto nezjednodušovat cestou sekání souvětí na menší celky. Ale to se týká hlavně DVTR a Mrtvé vody, nikoliv ostatních textů VP, které jsou dle mého psány až polopaticky.

Pro Sia

Lin | 25.10.2015

Sio, vím, že se snažíte nějak přibližovat informace lidem a třeba na OM vyšla série vašich článků k prioritám řízení (chodím si pravidelně číst na OM, takže mi neuniklo).
Nechci se vměšovat do vaší debaty ohledně vysvětlení marxismu (níže), protože v tomto směru dost nevím a neumí argumentovat. Chtěla bych vám na příkladu vašeho posledního vysvětlovacího článku (k 1.prioritě řízení) ukázat, že zrovna tady se vám to "zjednodušení" nepovedlo a může vést k dezorientaci čtenářů, k jejich úplně chybnému pochopení tématu.
Proč právě s tímhle otravuju a proč zrovna pod tímto tématem?
Protože ona dezorientace druhých (vědomá či nevědomá) je dost špatným "znamením" pro dezinformátora - a ještě k tomu "znamením s následky". A právě z tohoto důvodu se tyto stránky "zjednodušování" vyhýbají.
Ve vašem vysvětlení jste vzpomenul a dal příklady ke kulturním návykům, přitom právě první stupeň (priorita) je daleko obsažnější a mnohem složitější. Nejde jen o to, co čím jíme nebo že naše chápání zla a dobra je formované Desaterem.
Zmínil jste sice, že toto chápání reality nám "někdo" vnutil, ale nezmínil jste (z mého pohledu) hlavní = proč nám to vnutil.
Vnutil nám to proto, abychom zůstali nadále "davem", který vždy zareaguje tak, jak "někdo" žádá a potřebuje. Vždyť nejlepší otrok je ten, který si nikdy není schopný uvědomit, že je otrokem, nikdy mu na rozum nepřijde o tom vůbec přemýšlet.
Proto třeba to překroucené Desatero, které má do zdánlivě bohulibých zásad vsunutý podprahový opak.
A co jste podle mého chápání nezačlenil vůbec - to je úplně to hlavní (co jsem pochopila já):
Světonázor je soborem principů, názorů a přesvědčení, které formují chování člověka a to jak k vnějšímu světu, tak samého k sobě. Nezmínil jste nutné "nástroje", aby se k tomu člověk dopracoval: svědomí, umění rozlišení dobrého a zlého, chápání sebe jako součásti celku a to nejen "lidského", ale hlavně přírody (biosféry). Nevzpomenul jste, že implantací "kulturních diverzí" je nám odřezávána cesta k samostatnému poznávání světa a rozpoznáváni pravdy od lži.
Jestliže svědomí je nástrojem osobního vztahu člověka s Bohem (prvotním zdrojem informací) a jestliže Bůh s každým hovoří jazykem jeho životník okolností (podmínek), pak cesta k nápravě světonázoru vede právě tudy.
Zakončím "oslím můstkem".
Jestliže chci, aby mé svědomí zůstalo čisté a mé životní okolnosti ke mně nezačaly mluvit vychovně drsnějším jazykem, pak nemůžu "zjednodušovat" pro ostatní cosi, co sama nemám dostatečně zvládnuto.
PS: Dle mého u marxismu bylo největší manipulací, že stál pouze na materialistickém světonázoru, vyloučil svědomí, popřel člověka jako součást biosférického celku, tj. popřel Boha.

Re: Pro Sia

Lin | 25.10.2015

... a zapomněla jsem dát odkaz na váš článek:
http://outsidermedia.cz/co-vsechno-nas-ovlada-prvni-priorita-rizeni/

Re: Re: Pro Sia

Sio | 25.10.2015

Lin, děkuji za odpověď. Jestli dovolíte, zkusím vyjádřit svůj úhel pohledu, proč jsem to udělal zrovna tak. Pokud umíte rusky a vyslechla si generála Petrova, tak víte, jak to má vypadat, když chcete člověka získat pro nějakou věc. Tak jako on to nedokáži, ale alespoň ctím realitu, co se týče znalosti lidské psychiky, procesu učení a jeho zákonitostem, třeba i té, že vědění, ač se chce ho někomu házet po lopatách, musí se podávat po lžičkách, jinak se nevědomé batole tou lopatou krupice udáví.
Myslím, že jsem to v těch článcích opakovaně zmínil. Je jich cílem nebylo podat úplný popis tématu. Proč? Prakticky nikdo by to nečetl do konce, tak jako tím tuplem prakticky nikdo nedočte tlusté knihy KSB a DVTŘ. Mým cílem bylo seznámit s čtenáře s pojmem (viz Kozma Prutkov o okruhy pojmů) řízení na prioritách a vyvolat zájem. Já jsem vystudoval IT a prošel 2 semestry teorie řízení, takže ty pojmy znám a myslím, že jim i rozumím. Ale vžívám se (a to by měl udělat každý autor) do role čtenáře, který průpravu nemá.
To, co jsem očekával od článku, bylo podnícení diskuse, upřesňování, doplňování - proč jste tam nenapsala to, co vám tam chybí, jako to teď píšete mi?
O nesprávnosti postupu "přečti vše a uvidíme" mě přesvědčuje nejen celý život, 30 let práce v hi-tech znalostním oboru, ale i taková maličkost jako diskuse pod zdejšími články. Pár majitelů webu (jinak kvalitního) tu křečivitě válčí s pár diskutéry, kteří "ne a ne pochopit", jak je DOTU skvělá. Proto jsem se ptal na vektor cílů. Čeho chtějí tímto přístupem dosáhnout? Nas..t a odradit co největší počet lidí? Znehodnocují vlastní práci, chybí jim komplexní celostní náhled a ten se nezíská přečtenim "tlustých knih". Je to o tvořivém myšlení a v neposlední řadě o životních zkušenostech.

Re: Re: Re: Pro Sia

Hox | 25.10.2015

Ve skutečnosti je ukázkou samolibosti a plytkého přístupu váš přístup ke KSB, kde jste se vším hotov a máte hne jasno, aniž byste popřemýšlel nad vlastními stereotypy a omezeními vnímání světa, viz např.:

..Co se týče teismu/ateismu, je to jeden z důvodů, proč kritizuji KOB, je v něm spousta nesmyslů, bajky o žrecích, o Židech apod

tj. vy jako individuální intelekt šmahem odvrhnete výsledek práce kolektivního intelektu mnoha lidí, příznačné je že bez jakýchkoliv argumentů, a ani u vás zřejmě nevznikne myšlenka, že to může být jinak. Máte jasno - "já mám pravdu a oni se mýlí." Nebo ne?

Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Brano | 25.10.2015

http://pastebin.com/W23Ka26S

Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Sio | 25.10.2015

Pokud se objeví nějaké opravdu solidní důkazy o žrecích atd., rozhodně změním názor. Ale je to dost kontroverzní povídání a není to nikterak prokázáno. Podobně jako příběh Židů, kteřá chodili 40 let po poušti a připravovali se na světovládu. Pardon, jsem především skeptik.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Hox | 26.10.2015

Pokud byste skutečně chápal DVTR, tak jste schopen odpovědět na otázku: co vám vyplyne z aplikace DVTR na globální historický proces jako jedno z hlavních pochopení?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Sio | 31.10.2015

DVTŘ je nástroj analýzy řídících procesů. Díky analýze řízení historických procesů (i těch globálních) se dá zjistit motivace těch, kteří tyto procesy (ale pozor, ne vždy) řídili, jejich intelektuální a znalostní úroveň, kdo jsou a proč udělali to či ono. Ne vše bylo a je byť bezstrukturně řízeno GP, ano, je tu něco jako Nejvyšší řídící autorita. Lektoři a vykladači KOB ji, někteří z přesvědčení jiný s vyvětlením, že to není žádný z Bohů, kterým se západní nebo jiná civilizace klaní. To bohužel velká část zdejších diskutujících nechápe, asi jsou věřící křesťané a vidí, co vidět chtějí. Alespoň mám tento dojem.
Globálním je z hlediska DVTŘ (i když zastánci KOB tvrdí něco jiného) je tento proces možná, jestli nepřeháním, maximálně 300 let. Dříve to stupeň sjednocení věrchušek nedovoloval. Ještě i dnes by se našly místa, která se tomu vymykají. Biblická koncepce, pokud něco podobného existuje si vynutila své rozšíření do nekřesťanských částí světa z hlediska historického procesu relativně nedávno. Tvrzení, že GP odvozuje svůj původ od egyptských žreců - kde je to prosím pěkně doloženo? Rád bych se na ty důkazy podíval.
Zdravou částí celého učení je právě DVTŘ. Rozvíjením této tématiky se tu nikdo z vás moc nezabývá, zřejmě se na to necítíte. No aspoň tak. KOB je učení, které je určeno ke změně koncepčního myšlení lidí - tedy má být implantováno řízením na první prioritě. Podle reakcí, které vidím, má tolik děr, že masově bez šance. Především jeho šiřitelé nemají jasný vektor cílů a řízení nerozumí, jak vidno. Netvrdím, že v KOBu jsou samé pitomosti, ale je jich hodně. Jedna z nich je předpoklad, že hodně lidí vydrží přčíst ty tlusté knihy a navíc, že ti, co to vydrží, jsou ti praví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Hox | 31.10.2015

Ve skutečnosti vše co píšete svědčí o tom, že DVTR principiálně nechápete nebo jste ani nečetl, a pokud četl tak nepochopil, jen jste si narouboval co se vám hodilo na předchozí názory. Discíplína v níž excelujete je samolibost. Ale o tom to není. Nemám v úmyslu vás o něčem přesvědčovat, berte to jako námět k zamyšlení. Pokud budete stát na svém a tohle vaše deformované chápání aktivně šířit jako "pravou" DVTR, čekají vás pravděpodobně nepříjemnosti, viz copyright DVTR. To můžete taky brát jako námět k zamyšlení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Sio | 03.11.2015

No, z vás vypadl za celou dobu jediný názor. Co dělám špatně a co všechno musím číst. Sám za sebe jste neřekl nic, o čem by se dalo diskutovat. Předchozí váš příspěvek to jen dokumentuje.
Podívejte, já nikde nepoužívám citáty z těch prací jako vy. Říkám své názory na to, co si o DVTŘ myslím. To se snad ještě smí.
Překládat a papouškovat tu umíte skvěle a taktéž mentorovat. Ale dále je už jen pusto a názorová impotence. Škoda. Skutečnému uplatnění torie řízení ve společenských procesech držím palce. DVTŘ mnoho těchto kritérií splňuje a přichází s některými skutečně originálními myšlenkami. Ale možná v něčem máte pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Hox | 03.11.2015

Každý netrpí určitým grafomanstvím a přehnaným sebevědomím jako vy. Co se týká obsahu vašeho příspěvku, můžete ukázat, kde něco cituju? A můj předchozí příspěvek není názor? Zajímavé. Jak to vidím tak máte problém především s tím, že s váma nechci vstupovat do x-stránkové polemiky, jednak protože nemám čas, druhak už jsem si to párkrát absolvoval a opakovat to nemá z mého pohledu nejmenší smysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Hox | 26.10.2015

Kromě toho, pokud chápete DVTR a podstatu bezstrukturního řízení, pak by neměl být problém například identifikovat marxismus jako cíleně zkonstruovaný a propagovaný informační modul, instalovaný do společnosti pro řešení konkrétních cílů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Sio | 31.10.2015

Právě proto, že DVTŘ rozumím vím, že je potřeba ji aplikovat tvořivě. Jistě, marxismus se dá použít všelijak. Jenže také vím, že marxismu rozumělo asi 1% lidí, ostatní iritoval (ne kvůli podstatě, spíše kvůli složitosti) a když byli k jeho učení nuceni (tedy na 6. prioritě), tak papouškovali. Nikdy se tedy nedosáhlo (kromě toho 1%) masové implantace marxismu na koncepční úrovni. Jeho dogmatiční zastánci byli trockisté. Ti ale prohráli hned na začátku s Leninem a Stalin je, jako pátou kolonu, dostal pod kontrolu, popřípadě vypudil. Urazil jehle hrot. Chruščov a Brežněv nebyli trockisté ani marxisté ani komunisté (konceptuálním myšlením a chápáním) Nebyli to totiž myslitelé a pustili k veslu křídlo nenažrané věrchušky, kterou držel Stalin pod krkem. Zaměnili koncepci rozvoje společnosti lidí za koncepci individuální honby za hmotnými statky (KOB takto nazývá biblickou koncepci), přebrali koncepci západu. Jejich pokračovateli je řiťolezecká Putinova 5. kolona (mluví o nich Pjakin), která sedí na relativně vyšších majetcích a třese se o ně strachy. Putin totiž postupně vrací poměry (a to mluvím o konceptuální poměry) do normálu. Tady vyzdvihnu pro mě asi hlavní dobrou myšlenku KOB.
Hlavním cílem je umožnění člověku maximálně rozvinout jeho genetický potenciál a stát se opravdovým Člověkem.

Re: Re: Re: Pro Sia

Lin | 25.10.2015

Nenapsala jsem vám to na OM, protože tam jenom čtu a nepíšu, nediskutuju. Mám "svou" diskusní stránku tady, úplně mi stačí, časově bych se "štěpit" na více diskusních prostorů nezvládala (a ani nechtěla). To, že jsem napsala o článku právě tady a teď, má svůj důvod v tom, že se jako příklad hodilo.
Objasnil jste mi, co jsem potřebovala. Takže vám teď můžu říct, že "dávkovat" a nezveřejnit všechno podstatné, je z mého pohledu chyba. Takhle to praktikují ezoterici-hermetici.
A už vůbec argumentovat tím, že by to nikdo nedočetl do konce. Když nebud mít trpělivost nebo "čas" přečíst Tolstého Vojnu a mír a přečtu si jen jakýsi výcuc na jeden malý odstavec, nikdy dílo nepochopím a ani nezhodnotím. Budu jen vědět, o čem to asi tak je.
Nikdy se mi nevytvoří asociace, obrazy, citové prožitky. Neobohatí se moje slovní zásoba ani představivost, fantazie. U toho jednoho "vycuclého" odstavce těžko zažiju pocit "vtažení do děje" a těžko odhalím, proč autor tu knížku psal, co mi chtěl předat.
Nevím, Sio... ale zrovna u první priority bych se silně obávala "zjednodušovat a dávkovat".

Re: Re: Re: Re: Pro Sia

Sio | 25.10.2015

Čtení Vojny a mír je zábava, přečetl jsem ji někdy na gymplu a to jedním dechem, ale ne bez přestávek, myslím že to bylo o prázdninách za tři dny. Přečíst takto KOB bych asi dokázal jen s největším vypětím.
Nikde jsem také netvrdil, že by namísto celé teorie měla být přečtena jen zkratka. Zkratkou to musí jen začít. Podívejte, když jsem si vybral ke čtení Vojnu a mír, věděl jsem, že ji napsal autor světového formátu, a měl jsem tedy určitá očekávání, která se splnila.
Co ví člověk, který příjde na web o KOB a DOTU? Většinou nic. A dostane se mu rady: Musíte to přečíst celé, jinak to nemá cenu. No, pokud je cílem vytvořit nějakou elitářskou skupinu vytrvalostních čtenářů, pak je to dobrí rada, takový filtr je silný.
Mimochodem. K DOTU se tu snad neodvažuje hovořit nikdo, nebo se mýlím? A přitom, bez znalostí DOTU a porozumění jejího smyslu, skutečně nepochopíte nic, i kdyby jste měla Mrtvou vodu a KOB přečtenou třikrát. Asi si tu všichni myslí, že nemohou říci nic ze sebe, protože ještě nepřečetli všechna díla KOB a DOTU. Trochu ty obavy nechápu.

Ste tu všetci človekovia?

Brano | 23.10.2015

Prosím Vás neviete ako vyzerá človek? Ak by tu náhodou niekto nebol človek poradím mu ako sa stane človekom...nech si prečíta toto, bude mu to velmi užitočné a dozvie sa to o čom doteraz nemal ani poňatia a uvidí zároven užitočnosť DVTR

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Ako%20sa%20sta%C5%A5%20%C4%8Clovekom%202.7.pdf

Re: Ste tu všetci človekovia?

Onar | 23.10.2015

Dakujem.

Definicie a pojmy

TauAmerican | 23.10.2015

Prosím Vás aký je rozdiel medzi "davo-elitarizmom" "tlupo-elitarizmom" a "hoxo-elitarizmom"???

Re: Definicie a pojmy

OnarbUat | 23.10.2015

Kde že je definován "hoxo-elitarizm"?

Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Přátelé, doufám že to nesmažete, budu slušný, ale velmi kritický. Jsem zastáncem DOTU a rusky umím dobře, takže jsem si i dost přečetl a vyslechl i Petrovovy přednášky.
Jestli je něco, co jde zásadně proti duchu KOB a DVTŘ, tak je to dogmatismus.
Všiml jsem si, jak různí lektoři (Petrova nevyjímaje a ten měl jako lektor vyjímečný talent) papouškují dokola ty samé argumenty, když se snaží podpořit nějakou myšlenku.
Úplně zářivým příkladem je kritika marxismu. Všichni opakují to samé, Stalinovu brožurku, kde se zabývá tím, zda by se za socialismu měly používat pojmy jako nadhodnota. Ani jediný další argument!
Tak to je špatně, přátelé! KOB i DOTU především doporučují používat vlastní mozek. A myšlenky v nich obsažené je zapotřebí vysvětlovat v různém pořadí a různými slovy různým lidem. Zjednodušování potřebné je, protože poznávací proces probíhá od jednoduchého ke složitějšímu, pojmy se upřesňují, porovnávají s praxí. Jinak to nejde.
Doporučit - přečtěte si tlusté knihy a pak budete rozumět všemu - tak přátelé, to je flagrantní příklad špatného řízení procesu poznávání myšlenek DOTU a KOB dalšími lidmi. Ty knihy jsou jen průvodci, k pochopení se člověk dostává porovnáváním jednotlivých myšlenek s praxí.
Jsou lidé, kteří mají přečtenou Bibli od A do Z, umí z ní citovat zpaměti a stejně nepochopili, o co jde ve SZ a o co v NZ. A podobně to dopadne i s KOB a DOTU, pokud propagace sklouzne k dogmatismu.
Lidé si musejí osvojit střípky aby měli z čeho sestavit celkový obraz, poznávací proces je jako skládání puzzle. Je potřeba poznávat elementy, zjišťovat jak do sebe zapadají. Celoživotní úkol, ne záležitost přečtení pár tlustých knih.
Že se u toho lidi vztekají a nechapou? Ale přátelé, co byste čekali? Vy jste hned chápali? Chápete to dost alespoň teď?

Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

Kde někdo sklouzává k dogmatismu?
Co se týká kritiky marxismu, není pravda že jediným argumentem je Stalinův text, ten ani není jako argument používán, jen jako ilustrace. Problém je že marxistům je téměř nemožné vysvětlit problém metrologické nekonzistence, i když je to v jádru velmi jednoduchá věc, zde se naopak dogmatika projevuje, takže pro ně se jedná o "kritiku bez argumentů".

ps. proč příspěvek začíná slovy "doufám že to nesmažete"?

Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Brano | 23.10.2015

http://pastebin.com/ypBBzWnK

Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Takto moc prosím, neargumentujte.

Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Brano | 23.10.2015

http://pastebin.com/jEc0YDB7

Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Kolodej | 23.10.2015

Okrem všetkých týchto perál - jedna otázka zostala nezodpovedaná. Prečo sa pripájaš/pripájal z AGROFERTU?
Lebo zmysel to dáva pri Vaskym ako pestovanej "opozícii".

Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Brano | 24.10.2015

ty už máš v hlave všetky kolieska vymlátené...radšej sa ani nepokušaj rozmýšlat tou dvteráckou makovicou lebo vždy vyplodíš len debilitu...čo má spoločné Agrofert s Vaským?

Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Kolodej | 26.10.2015

Tak neznela otázka. To chápem aj s vymlátenými kolieskami :D. Znela: prečo sa pripájaš z Agrofert-u? Od Babiša? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Brano | 26.10.2015

No prečo asi? Skus porozmýšlat....len neviem či ti bude stačit na to deveterácky vymletá makovica:-)))))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Kolodej | 27.10.2015

Nestačí. Prečo?

Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Znamená to, že trochu testuji zdejší prostředí. Mým základním přístupem je opatrná kritičnost. Sice vás znám z OM, ale musím se tu trochu rozkoukat. Doufám, že se vás to moc nedotklo.
Na další argumenty jsem zatím nenarazil, zato na ten se Stalinovým textem nejméně 3x z různých zdrojů.
Aplikovaný marxismus byl za socíku skutečně pojímán velmi dogmaticky, je to 150 let stará teorie, která přirozeně byla v mnoha bodech překonána. Skalní komunisté si to skutečně neuvědomovali a dogmaticky se drželi svých tlustých knih. Proto varuji před tlustými knihami. Osobní zkušenosti.

Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Dobrá Hoxi, můžete se pokusit vysvětlit, v čem spočívá metrologická nekonzistence marxismu?

Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

tuhle konverzaci už jsme jednou měli, vyústila do 250-ti příspěvkové diskuse za článkem na OM, ale proč ne: pojmy jako nadhodnota nebo nadpráce, nadbytečný produkt atd. jsou neužitečné abstrakce, které nejdou jednoznačně spojit s něčím konkrétním v hospodářské praxi.

Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

No, tak tohle je přesně to, o čem se mluví v Stalinově brožurce, ne? Proč ne? Chtělo by to chtělo lepší zdůvodnění. Tyhle pojmy jsou myslím obsaženy v kapitálu, ale marxismus ani zdaleka nejsou jen tyto tři pojmy, takže i kdyby s nimi nebylo něco v nepořádku, nevyvrací to marxismus jako celek ani náhodou.
Také - co konkrétního v hospodářské praxi by to mělo být? Tohle není ani určeno pro hospodářskou praxi, je to pohled na ekonomiku z naprosto jiného úhlu, než účetnického nebo podnikové ekonomiky. Já si jejich význam tedy umím představit velmi konkrétně.
Dám analogický příklad. Nevím, v jakém oboru máte vzdělání. Tak například znám obecné principy, na kterých je založena činnost počítače postaveného na von Neumannově architektuře. Ale k tomu, abych počítač, snad i zdatně, využíval, jsem tuto znalost nikdy nevyužil.
Co myslíte, kdo ví více o motoru, mechanik nebo řidič? Jistě mechanik, ale to neznamená, že je i lepším řidičem.
Jmenované pojmy jsou součástí modelu, který má zjistit, proč kapitál vynáší další kapitál. Vychází z předpokladu, že kapitalista odměňuje sám sebe a to více, než by odpovídalo jeho práci. Naopak kupuje pracovní sílu za míň, než by odpovídalo jejímu výkonu, v dobách Marxe často jen za reprodukční náklady. Nic závadného na téhle myšlence nevidím.
Ale samozřejmě v podnikové ekonomice jsou jiné problémy a tahle znalost je k ničemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

Esoterická podstata marxismu se projevuje například v tom, že když to bylo GP třeba, ekonomika SSSR jakoby na základě marxismu rostla dvoučíselnými tempy 15-20 let po sobě, a když to bylo třeba, přestala růst a propadla se do stagnace, která byla přerušena až krachem SSSR. Tak máte na výběr - buďto Stalin a company nebyli marxisté, nebo Chruščov a company nebyli marxisté, nebo marxistická politická ekonomie je bezdárná pavěda, sloužící jako kouřová clona skutečnému ekonomickému řízení, které se v té dané době realizuje.

Pokud se něco jmenuje ekonomie, v tomto případě politická ekonomie, ale nelze na základě toho řídit ekonomiku na makro ani mikro úrovni, tak to není ekonomie nýbrž imitace. Pokud je to navíc prezentováno jako produkt vědecké aplikace marxistické metodologie, tak z toho vyplývá, že ona metodologie je zhruba stejně použitelná a kvalitní, jako tento produkt.
Krátce: pokud marxismum deklaruje nějaké cíle, ale neobsahuje nástroje, které je umožňují realizovat, a navíc obsahuje prostředky zabraňující takové nástroje vytvořit, pak se jedná o v makropohledu o kouřovou clonu, imitační projekt sloužící k tomu, aby prázdný prostor ovlády mafie různých druhů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Ale v tom je přece ten problém. Ekonomie byla před Marxem, po Marxovi a stále je dosud POLITICKÁ. Marxismus političnost ekonomie, narozdíl od dnešních škol, vůbec netají, naopak zdůrazňuje.
Co se týče vámi předložených variant, jedna chybí. Že totiž marxistická politická ekonomie vědecká je, ale způsob její realizace byl v podstatě nemarxistický. V SSSR byl takový vtip.
Jaký je rozdíl mezi MATOM a DIAMATOM.
MAT vsje znajut no nikto im ne polzujetsja a DIAMAT nikto neznajet no vsje im polzujutsja.
Silně to odpovídá skutečnosti. Marxismu rozumělo maximálně 1% lidí, ne více. Papouškoval ho ovšem kdekdo. Pozor, toto může postihnout i KOB a DOTU. A to bych nerad.
DOTU je postavena na vědeckých základech. Tak to nepokažme. V KOBu je plno pitomostí, jako ta v článku výše o matriarchátu.
Váš problém s kolísající výkonností sovětské ekonomiky lze vysvětlit tím, že jednou stál v čele MANAŽER STALIN a podruhé POBUDA CHRUŠČOV nebo PRIMITIV BREŽNĚV.
Dává to smysl, v těžkých dobách se hochštapleři u moci dlouho neudrží, v konjunktuře zase mají málo šancí nadprůměrní jedinci. Vidíme to i v naší politice. Po listopadu tu byli Klaus se Zeman, oba schopní i když každý jinak. A co je tu teď?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

Hodně slov, ale málo řečeného. Pokud by byl dán rozdíl jedním člověkem v čele, pak to znamená že marxistická politekonomie nebyla vůbec ve hře, nebo že je to pavěda, neboť pokud by fungovala, musela by fungovat nezávisle na nějaké konkrétní osobě, stejně jako třeba matematika - buď funguje všem nebo nikomu.
Základní požadavek na vědu je metrologická konzistence, tj. definovanost, jednoznačnost a měřitelnost pojmů, politekonomie operuje neurčitými pojmy, pokud v ní nahradit termín "nadpráce" termínem "fialový jednorožec", tak použitelnost nijak neutrpí - ani jedno není definováno a měřitelné v hospodářské praxi.

> DOTU je postavena na vědeckých základech. Tak to nepokažme. V KOBu je plno pitomostí.

výrok trochu kazí fakt, že obojí má stejné autory a DVTR je součást KOBu, spíš by vás to mělo přimět k zamyšlení co autoři mají za zřejmé a vy nikoliv, že dochází k takovým rozdílům v hodnocení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

První větu bych mohl říci i já, bude to možná dáno i komunikační metodou, přes diskusi na netu se toho nedá říci rychle a mnoho.
Rozeberu váš příspěvek metodicky, obsahuje více otázek, témat.
*** věda, pavěda, konzistence ***
Ano, "marxistická politekonomie nebyla vůbec ve hře", alespoň ne ve smyslu, jaký myslíte vy. Určitě nebyly k řízení ekonomiky používány termíny jako nadhodnota, a když tak špatně. Ale povím vám některé základní KONCEPČNÍ nebo METODOLOGICKÉ závěry, plynoucí z marxistické (a leninské, protože až Lenin měl možnost sáhnout si na praxi ve státním hospodářstvím. Jsou to:
- plánované hospodářství, v SSSR základní novum plynoucí z marxismu, vyloučení volných tržních sil a konkurence. Zde je možno se pobavit o míře.
- praktické zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Zase je tu možnost vést diskusi o míře.
- právo na práci
Tak a teď se můžeme bavit o tom, jak tyto tři otázky řeší PODLE VÁS a PODLE MĚ KOB a DOTU

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

To jsou špatné otázky vzhledem k tématu, řeč je o marxismu a jeho roli v dějinách, nikoliv o tom, jak by něco dělal někdo jiný. Pokud je něco nepoužitelné jako ekonomická teorie a není to věda, pak by se to nemělo nazývat "politická ekonomie" a přednášet na VŠ.
Co se týká prostředků v marxismu, majících za úkol zabránit vypracování adekvátních prostředků dosažení deklarovaných cílů, je to defektní dialektika. A kromě defektní dialektiky a nepoužitelné politekonomie je tam co?
Kromě toho, Marx plnil zadání majitelů biblického projektu odvedení pozornosti od doktríny ovládnutí světa skrz monopol na lichvu: postavil proti sobě dělníka a kapitalistu skrz učení o "nadhodnotě", ale nijak nezmínil slona v místnosti - nadnárodní lichvářskou korporaci, jejímiž nevolníky je celá společnost. Cui bono?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Dostáváme se nějak ka úroveň tvrzení, namísto argumentace. Mám neodbytný pocit, že nerozumíte tomu, co chci říci, že to nevnímáte, možná je to prostě mimo okruh pojmů, které vám něco říkají, nevím.
Faktem je, že namísto odpovědi kritizujete otázky jako špatné, tvrdíte, že politekonomie je nepoužitelná, ale to na základě o její použití na něco, k čemu není určena. Když půjdu střílet vrabce kanónem a na základě neúspěchů prohlásím, že je kanón nepoužitelný, protože nechápu k čemu kanón je, bude to stejné.
O Hegelově (ano je Hegelova, Marx ji převzal) dialektice tvrdíte, že je defektní, ale neuvedete v čem. To znamená, že uvádíte definitivní závěry a uzavíráte diskusi. Myslíte, že je to tak správné?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Marxismu a jeho politekonomii dala ortel i sama historie, tady je dobré použít kritérium "podle ovoce poznáte je", neboli, jediným kritériem správnosti je praxe.
Co se týká nepochopení, chápu nicméně nebudu ohlašovat názor, neb by to k ničemu nebylo ("tvrzení proti tvrzení"), jde o to že váš argument o okruhu pojmů platí obecně.
K čemu tedy je dobrá politekonomie, když na jejím základě nelze řídit ani plánovat ekonomiku, ani vést účetnictví, ani nic jiného? (co je mi známo)
Defektnost Hegelovy dialektiky - viz zmiňovaná kniha kde je to demonstrováno, to opravdu není materiál na příspěvek v diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Už jsem přece napsal, k čemu je. Na jejím základě tu například bylo (ve smyslu existovalo)
- plánované hospodářství,
- znárodnění výrobních prostředků a
- právo na práci.
Nic z toho alternativní ekonomie nehlásají. Je na tom něco špatně? Co podle vás hlásá KOB? Myslím, že tyto hodnoty jsem u Petrova slyšel také.
A znova opakuji. Marxistická politická ekonomie nejsou jen vybrané pojmy z Kapitálu o nadhodnotě, nadpráci atd. Navíc tyto hodnoty se týkají analýzy principů kapitalismu 19. stolení. Všechny tyto úvahy byly aktualizovány Leninem v práci o imperialismu. Znáte vy Marxovy a Leninovy práce?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

VP přiznávají marxismu určitou pozitivní úlohu jakožto prvnímu metodologickému filozofickému systému, čili nejedná se jen o kritiku, ale na rozdíl od vás poukazují na problémy marxismu a záměrné defekty, a poukazují na roli, kterou plnil s požehnáním globální konceptuální moci.
Podle vás je marxismus bezchybný? Tomu se říká dogmatizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Ne, to si nerozumíme. Ani náhodou netvrdím, že marxismus nemá chybu. Myslím, že jsem tu několikrát zmínil, že je to 150 let staré učení, které (a to díky nomenklaturním komunistům za Chruščova a Brežněva) nebylo aktualizováno. Potřebuje aktualizaci, reflexi posunu světa za 150 let Třeba zapracování myšlenek DOTU,

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

KOB se bude muset se vztahem k marxismu vypořádat, jinak se neposune dál. A to ne akademicky v nějaké tlusté knize, ale v práci s lidmi. Cesta bude ještě hodně dlouhá, možná tady je právě její začátek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

*** metrologická konzistence, tj. definovanost, jednoznačnost a měřitelnost pojmů ***
Politekonomie určuje koncepci, což má své místo. Koncepce není aplikovaná exaktní věda, kde se všechno dá změřit. Platí to i pro koncepci KOB-DOTU. Jak stanovíte míru působení GP na realitu? Co měřitelného podle vás udělal? Kde máte exaktní důkaz jeho existence ve formě, pokus s měřitelnými výsledky, jeho opakovatelnost atd, jako je to třeba ve fyzice? Při řízení supersystémů je velmi obtížné něco měřit, dají se použít snad jen statistické metody, dá se určit, že je něčeho víc nebo míň, ale těžko se dá všechno kvanifikovat. To je nebezpečná iluze. Také jsem utrpěl exaktní vzdělání a vím, jak je lákavé tímto způsobem si představu o světě zjednodušit.
Pojem "nadpráce" nemá s hospodářskou praxí žádnou přímou spojitost. Dá se z něj vyvodit jediné. Pokud připadne v kapitalismu zisk, často nepřiměřený, vlastníkovi výrobních prostředků a to často jen z toho titulu, že je vlastní, pak při státním vlastnictví tento zisk připadne státu, který je ve vlastnictví všech. Zase se o tom dá mnoho diskutovat, co se dělo v praxi a mělo být upřesňováno atd, ale podstatou zavedení těch pojmů je jen popis toho, jak funguje kapitalismus.
To, o čem mluvíte vy, patří k plánování a podnikové ekonomice. Tam se měřilo, kvantifikovalo, a ano, byl tam vysoký stupeň jednoznačnosti a měřitelnosti pojmů. Nasazujete tedy kritéria, kterými se hodnotí podniková ekonomika a plánované hospodářství na na politekonomickou analýzu ekonomického systému kapitalismu.
Nejde mi vůbec o nějakou obhajobu reálného socíku, zažil jsem ho a znám jeho silné i slabé stránky a vím, co všechno bylo špatně. KOB nicméně vysvětluje, jakou koncepci měl Stalin a jakou Chruščov a Brežněv poměrně dobře. A vysvětluje, že GP řídí bezstrukturně. Je tedy naivní se domnívat, že někdo chodil s příkazy k Nikitovi a Leonidovi a ti je poslušně plnili. Tak to nefungovalo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Kde byla řeč o tom, že by někdo chodil s příkazy k Chruščovovi? Kde Marx řeší klíčovou otázku vlivu úroku na ekonomiku a společnost? Proč nevidí slona v koupelně? Kdo mluví o zjednodušování ve smyslu "existuje jen to, co lze změřit, ohmatat"? To je spíše váš postoj jak jsem si všiml.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Otázka úroku se stala klíčovou až se vznikem imperialismu, tj. se vznikem bankovně-korporátního kapitalismu. V dobách, kdy psal Marx Kapitál, tedy v dobách kapitalismu volné soutěže ještě úrok zdaleka nemět ten význam jako dnes.
No, problém je, že se snažím argumentovat a ptát se, a vy mi na otázky odpovídáte otázkami, sám se ani nepokusíte o odpověď.
To, že jsem materialista neznamená, že si musím všechno změřit a ohmatat, nic takového si nemyslím. Vždyť vy jste začal s tvrzením, že politekonomie nemá metriku, proto to není věda, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Co se týká úroku, to je hluboký omyl, viz například knihy Bernarda Lietaera o důsledku bezúročného finančního systému v Evropě v 10-13. století.
Věda začíná tam, kde jsou jednoznačně definované pojmy, pokud se s pojmy zachází tak, že jsou pokaždé vykládány jinak, podle toho jak se to zrovna autorovi hodí, pak se jedná o grafomanství. Z tohoto hlediska jsou pojmy politekonomie neuchopitelné abstrakce, například nelze rozdělit produkci na "nutnou" a "nadbytečnou" - 10 lidí bude mít na to téma 11 názorů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Děláte přesně to, co jsem kritizoval. Točíte dokola "nutnou" a "nadbytečnou" produkci, což dělají i ostatní autoři. Navíc ji používáte k něčemu, k čemu nebyla určena.
To nic jiného o politické ekonomii marxismu neznáte? Asi ne. Četl jste Kapitál?
S jednoznačně definovanými pojmy opatrně, abyste nepopřel dialektiku. I fyzika musela se svými pojmy pracovat a jejich definice zdokonalovat ve světle nových poznatků. Nezapomeňte, pokud se nějaký jev nedá vysvětlit teorií, nezametá se pod koberec jev, ale mění se teorie. A součástí toho je většinou i změna pojmového aparátu.
Tak o jakou myšlenku vám jde ohledně 10 - 13 století? Předpokládám, že jste knihu onoho Bernarda Lietaera osobně četl a pochopil její hlavní teze. Já opravdu tu knihu nečetl, takže nevím, co mi chcete sdělit. Vy jistě ano, když se na ni odvoláváte. Odvolávky moc rád nemám. Kdo věci rozumí, umí ji říci vlastními slovy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Stejně dobře můžu říct, že vy stále ne a ne pochopit - pochopit problém metrologické konzistence.

> Kdo věci rozumí, umí ji říci vlastními slovy.
Pokud chce trati čas na její vysvětlování, což nechci, pokud si můžete přečíst sám:
http://artifact.org.ru/detalirovka-voprosov-globalnoy-teorii/lietar-b-dusha-deneg.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Dobře, nechcete, nevadí. :-)
K dialektice. Aby bylo jasno, i když se snažím o tvrdou kritiku a tlačím vás do kouta, jsem si naprosto vědom významu tohoto webu a velmi oceňuji práci na překladech a organizaci toho všeho. Kdo rozumí DOTU, ví, že věci mají povahu vlnění a perioda může být desítky i stovky let. Takže neočekávám výsledky v horizontu měsíců a snad ani let, i se procesy dnes zrychlují. Cesta k pochopení a zažití je dlouhá, ale každá cesta začíná prvními krůčky. Naše názory se budou tříbit, pokud nerezignujeme. To, co je dnes k pochopení jen pro nějakou menšinu lidí, bude časem pochopitelné pro všechny. Takže tomuto webu přeji dlouhou a zdárnou působnost a neopouštím jej.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

*** výrok trochu kazí fakt, že obojí má stejné autory ***
To nevylučuje možnost, že udělají něco špatně. Navíc, autorů je spousta a každý se mohl zabývat přednostně něčím jiným. Autoři vytvořili KOB a DOTU na základě znalostí, které už tu byly a to jejich integrací. DOTU je velmi konzistentní, myšlenky jako je řízení na šesti prioritách nebo úplná funkce řízení zasluhují rozhodně velkou pozornost.
Novum by mohlo být pojetí egregorů, jenže mnozí je staví na nevědeckých základech, nedokázaných předpokladech o jakési "vlnové komunikaci" a další na jakýchsi esoterických předpokladech. Toto pojetí způsobuje to, že mnozí to okamžitě zavrhnou, pokud zrovna neujíždějí na nějakém druhu esoteriky. Já egregory kvůli tomu nezavrhuji, ale vnímám je na základě materialistické vědy. Je to otázka informace a informatiky, informační pole vzniká zcela přirozenými prostředky.
Pak je tu pojetí Nejvyšší řídící priority - někdo rovnou řekne Boha. Jenže málokomu pak docvakne, že se nejedná o Boha ve smyslu křesťanství, islámu nebo jiného existujícího náboženství. Je to poněkud matoucí.
Odvolávám se na základní článek KOBU. Nejvyšší autoritou je kritický rozum, cit pro míru a informaci. Neexistuje nekritizovatelná osobnost a to ani mezi autory KOBU a DOTU. Spoluautory těchto koncepcí jsou všichni, kdo se tohoto procesu chtějí účastnit. Základní pojmy patří sice "tlustým knihám". Ale nejsou to dogmata.
Zkuste dát odpověď na tyto otázky.
1. Jaký je podle vás vektor cílů KOB a jakými prostředky řízení má být dosažen?
2. Jaký vektor cílů máte v tomto ohledu vy a jak chcete toho stavu dosáhnout?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

> To nevylučuje možnost, že udělají něco špatně.

zatím jsem nějakou kritiku, která by byla skutečně kritikou, kterou se má smysl zabývat, neviděl, ani od vás.

Co je podle vás "vědecké"? Jen to co je materialistické? Schválené novodobou inkvizicí Akademií věd určující, "toto je vědecké" a "toto je nevědecké"? Veškerá současná přírpodní věda je v přísném smyslu nevědecká, neboť už desítky až stovky let nerespektuje základní princip: pokud je nalezen fakt, který nezapadá do teorie, změněna musí být teorie, nikoliv uklizen fakt.
Tzn. říkáte "je to nevědecké, protože to neodpovídá mým představám".
1. už bych se opakoval
2. viz odpověď TauRuse

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Kritiku jste ode mě neviděl? Pak asi nerozumíte tomu, co píši. Co se týče vědeckosti - který fakt jsem podle vás uklidil? Já si totiž také myslím, že "pokud je nalezen fakt, který nezapadá do teorie, změněna musí být teorie, nikoliv uklizen fakt". Máte pocit, že uklízím nějaká prokázaná fakta? Víte aspoň, že existují formy hmoty, na které se sáhnout nedá, když mi navazujete, že na co si nemohu sáhnout, to neuznávám?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Neviděl jsem od vás kritiku prací VP, která by se dala považovat za skutečnou kritiku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Právě tady kritizuji, jak plytce se VP vypořádal s marxismem. Pochybuji, že Stalin by s takovou interpretací souhlasil.
Výše jsem tu kritizoval, jak se v Mrtvé vodě popasovali se vztahy a rolemi muže a ženy. Pokud něco z kritizovaného nepochází od VP, tak asi ne, ale já myslím, že obě tyto teze ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Pro vás je to kritika, pro mě nepochopení podstaty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

suno | 24.10.2015

-Hodně slov, ale málo řečeného-.
Úsměvné od toho, kdo sobě měří jinak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Co se týče nástrojů, žádná filosofie neobsahuje nástroje. Je sama o sobě nástrojem a to na nejvyšší prioritě řízení, ne? Nástroje k budování státu jsou až v Leninových pracích. Stát a revoluce, Krok vpřed, dva kroky vzad, Dětská nemoc levičáctví v komunismu. Tohle jsou práce týkající se řízení státu, pokud si to pamatuji.
Mimochodem, DOTU je také nástroj, neobsahuje žádné podrobné manuály, jak co řešit, dává METODOLOGII, takže také působí na nejvyšší prioritě. Mezi marxismem a DOTU je 150 let. To je 150 let historie, 150 let zkušeností. DOTU by měla kritizovat marxismus, převzít zkušenosti, dobré zhodnotit, ze špatných se poučit. Ovšem musí to udělat z vědeckých pozic, bajky na téma moderního matriarchátu nejsou tohoto učení hodny.

Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

Jinak, analýze marxismu je ze strany VP věnováno více materiálů, dohromady na knihu, jen to není přeloženo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 23.10.2015

Máte nějaké odkazy? S ruštinou nemám problémy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 23.10.2015

google: Диалектика и атеизм: две сути несовместны

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

No, je to moc polopatické, předpokládá to, že čtenář neví, co je to dialektika. Proto tak tlustá kniha. Ale kritizuje se tam marxismus za něco, co vůbec netvrdí, co plyne jen z jeho chybné interpretace. Rozbor by byl dlouhý podobně jako celé přečtení. Dočetl jsem do stránky 35 a stále jen výklad známých věcí o dialektice, dvě tři teze, které jsou vlastní a dá se o nich krátce diskutovat. Perfektní příklad toho, jak se dá něco podat věcně a krátce, ale není to zvládnuto.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

udo | 24.10.2015

Áno, v neposlednom rade ide práve o snahu objektívne lepśej interpretacie termínu "dialektika".

Ostatne podobne, ako si pod termínom, komunizmus, kresťanstvo, islam, či demokracia, predstavuje kadekto kadećo..

ľudovo: "Ja o voze a ty o koze"
..a niekto o koňovi, či iný zas o gazdovi..

staré: "Pojmy a dojmy..poj ma a doj ma"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

A v čem lepší ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Pe-tri | 24.10.2015

Copak není nad slunce jasnější, že ateistický marxismus byl a je účelovým, filosofickým nástrojem určeným k náhradě křesťanství (aspekt pseudo rovnostářství - obsažený v obou jim společeně nadřazené, kořenové - biblické koncepci), vypuštěný na scénu světa ve vhodný čas (podstatná změna sociálních vztahů) ? Tedy z podstaty věci plyne, že jeho autory jsou ti, kteří hrají s lidstvem nečistou hru ? Kdežto autoři DVTR patří na druhou (Teistickou) stranu barikády !
A vy se ptáte v čem že je DVTR/KSB lepší než marxismus, to myslíte skutečně vážně ? Disputace ohledně zpolitizované ekonomie považuji za marginální a zástupné (nízký level priority), není plodnější diskutovat např. o tom, jak pojednává globální historický proces marxismus a jak DVTR/KSB a z identifikovaných rozdílů si případně brát ponaučení ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 25.10.2015

Ne, není to nad slunce jasné, nebyly sneseny dostatečné důkazy pro takové tvrzení.
Co se týče teismu/ateismu, je to jeden z důvodů, proč kritizuji KOB, je v něm spousta nesmyslů, bajky o žrecích, o Židech apod, nic z toho není prokázáno a ani se pořádně prokázat nedá.
To, co má smysl je DOTU. Ale mám pocit, že se většina lidí tady točí na bajkách a nepodložených tvrzeních KOBu, protože pojmům z DOTU a ani DOTU samotné moc nerozumějí. DOTU samotné, jako myšlenka, nástroj analýzy stavů a procesů, je velmi dobra teorie. Co se týče KOBu, počítám, že Stalin sám by se nad většinou jejích tezí zasmál. Zdejší diskuse je pro mě velmi zajímavá, vidím, jak KOB a DOTU působí na lidi, kteří se tím sami zabývají.
A vidím příčiny, proč je KOB a s ním i DOTU lidmi odmítán. Jsou tyto:
1. Příklon k mystice pod maskovací rouškou vědeckosti.
2. Dogmatismus, chovávaný za tvrzení, kolik tlustých knih je třeba přečíst, neschopnost vysvětlit základní pojmy
3. Neznalost a nepochopení DOTU, neschopnost uvádět vlastní příklady použití teorie (papouškování z tlustých knih),
4. Elitářský přístup k lidem, kteří se upřímně snaží něco o KOB a DOTU dozvědět
5. Neschopnost vyjmenovat alespoň základní vektor cílů VP
6. Neschopnost a nevůle (nedostatek jistoty?) šiřitelů KOB DOTU říci, o co vlastně jde jim, proč to dělají a jak chtějí svých cílů dosáhnout. Prý jejich soukromá věc. Jistě, tak dobře. Ale jak diskutovat s lidmi, kteří nechtějí nebo neumídeklarovat cíle svého snažení, takže nevíte, o co jim vlastně jde?
Komu se to nelíbí, je to jeho právo, takový je momentálně můj názor na to, co vidím na tomto webu. Dají se tu najít překlady zajímavých věcí (díky za ty, co neumí rusky) ale i dost málo invence a slabší obhajoba některých tezí.
Já přišel ke KOB a DOTU z přednášek generála Petrova. Ty jsou vynikající, škoda, ře nejsou přeloženy, podle mého by si to zasloužily o mnoho více, než přednášky Velička nebo i Pjakina. Ale to je věc názoru, díky i za ně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Pe-tri | 25.10.2015

Dík za svébytný názor.
Priorizujete otázku toho, proč je KOB/DVTR mnoha lidmi odmítán. Z mého úhlu pohledu nepodstatná otázka, když příčin je daleko víc (a dle mého validnějších) než jste zmínil, i když i některé z nich budou u mnoha lidí (zřejmě včetně Vás samotného) hrát roli, přestože zejména ty posuzující schopnosti druhých či elitářství neodpovídají objektivní realitě.
Ptáte se jak diskutovat s lidmi, kterým ne dostatečně nerozumíte. Je to dle mne jednoduché. Jak na to? Stačí se seznámit s tématem a následně v klidu, slušně a věcně praktikovat protodialektiku. Velké nepochopení zde vzniká z toho, že zde diskutují lidé, kteří neznají ani základní postuláty KOB/DVTR, případně s nimi nesouhlasí. Teprve tehdy nelze smysluplně diskutovat a tak se nelze divit, že těm, kdo nezná základy se doporučuje s nimi seznámit (žádný elitarismus, ale pedagogika) a s těmi, kdo výchozí teze popírají (zhusta vulgárně) nemá diskuse už vůbec smysl. A tak teprve s těmi, kteří jsou připraveni/ochotni jít dál a hloub lze skutečně diskutovat a cizelovat, hledat chyby a objevovat nové inspirace.
Jak jste na to s axiomaty Vy jste už naznačil. Neakceptujete výchozí postulát o Biblické koncepci, OK nikdo Vám to ani nevyčítá, ani nezazlívá ani nevytýká, jen ta diskuse bude slabší. Pochopte, je-li postulát o Biblické koncepci pro někoho tím, čím je pro např. pro elektrikáře Ohmův zákon, těžko bude jiným říkat něco jiného než - dokud se nedohodneme na tom, že budeme vycházet z Ohmova zákona, nemá smysl bychom řešili např.problematiku výpočtu rezonanční frekvence a šířky pásma pásmových propustí. Nezbývá než abychom šli každý svou cestou. Nemá smysl abychom se vzájemně přesvědčovali o postoji druhého. A s tím souvisí i odpověď na to, co asi očekáváte od ostatních. Politické aplikace, KSB/DVTR uplatňované ve společenské praxi, alá generál Petrov. To už tady dřív bylo také detailně diskutované. Nemyslím, že to je někoho zdejšího součást jeho cílů. Přestože se zde politický vývoj pozorně sleduje (a na můj vkus až nadbytečně vysokofrekvenčně), ještě neznamená, že tu má někdo skutečné politické ambice. Nakonec i osud generála Petrova je v tomto smyslu vypovídající. Zde se pracuje na jiné úrovni tvorby reality. Zkuste to MIM pro pochopení, ale berte to jen jako námět, pokud pro Vás bude mít smysl hlouběji proniknout do motivací a postojů mnoha zdejších angažovaných.
Vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

hm | 25.10.2015

"Nakonec i osud generála Petrova je v tomto smyslu vypovídající. Zde se pracuje na jiné úrovni tvorby reality."

To akože tvrdíte, že gen. Petrova potrestal Boh za jeho nesprávne chápanie DOTU, KOB - za vytvorenie strany?

To hádam nemyslíte vážne Pe-tri?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Pe-tri | 26.10.2015

Kdepak Bůh, ve hře jsou Vámi navrhované struktury moci, o nichž tvrdím, že není na místě podceňovat jejich výkonnost.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

hm | 25.10.2015

Generál Petrov bol tunajším Guru Hoxom a jeho pochlebovačmi odsúdený na zabudnutie.
Petrov totiž vytvoril štruktúru – vlastnú politickú stranu, čo vraj podľa tunajších a ďalšieho Guru Zaznobina odporuje učeniu DOTU. http://kpe.ru
Samozrejme je to čistý nezmysel lebo proti štruktúre môžete postaviť len svoju lepšiu štruktúru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Pe-tri | 25.10.2015

Struktura proti struktuře - OK, stavějte, jen dejte pozor aby to nebyl kalašnikov proti tryskáči. Je totiž otázné, na základě čeho si troufnete odhadnout výkonnost - faktické, nikoliv jen domnělé schopnosti - soupeřovy struktury?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

hm | 25.10.2015


Lepšia odolnejšia štruktúra musí mať ideológiu postavenú na pravde, nie na dogme.
Nedá sa prestavať starú štruktúru z vnútra.

Dnešné štruktúry - Štát, pol. strany, sú ODOLNÉ proti rozpadu z vnútra šírením "pravdy" medzi jej členmi z vnútra tak ako to odporúča DOTU. KOB.

Majú vekom preverený účinný očisťovací mechanizmus proti pravde.
T
en mechanizmus je korupcia, zastrašovanie, likvidácia členov pokúšajúcich sa vniesť pravdu, svetlo do ich štruktúry.

Nová lepšia štruktúra sa musí začať budovať už od rodiny.
Ďalej pokračuje ako rod, národ.
Koreňom je ROD.

Ak svoje dieťa nenaučíte vy už vo svojej rodine, príkladom ako žiť v prospech celku – podľa svedomia jeho výchovu prevezme štruktúra ŠTÁT a potom vaše dieťa, po čase pôjde proti vám.

Dôvodom je tisíckrát opakovaná lož vo vyučovaní – chybný svetonázor.

A preto len osobný príklad pre dieťa - raz vidieť REÁLNE od RODiča a nie tisíckrát počuť bez overenia v škole zabezpečí dieťaťu do života odolnosť proti LŽI.

LŽOU tisíckrát zopakovanou, odmeňovanou sú naplnené a tvorené ich štruktúry.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Ono je přece jen lepší dočíst do konce, před děláním závěrů... btw. můžu doporučit i http://dotu.ru/2010/03/29/20100329_according-to-your-faith/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 24.10.2015

Víte, všechny ty "tlusté knihy VP SSSR" nepřečtete do konce ani vy a mám pochybnosti i o Pjakinovi, spotřeboval by na to tolik času, že už by mu na nic jiného nezbyl. Každý, kdo chce někam dojít, musí umět pracovat s koncentrovanou informací, pracovat s myšlenkami, ne dlouhými nazupanými texty, co od sebe různí vědátoři navzájem opisují. Jde o to pochopit hlavní principy a bavit se o nich.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 24.10.2015

Souhlas, nejvíce fundovaný ke zhodnocení nějaký knihy je ten, kdo ji vůbec nečetl.

ps. tu koncetrovanou informaci vezmete kde?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Sio | 25.10.2015

Nehodnotím knihy, hodnotím teorie. Z knih jsem něco přečetl, něco ne a poslechl si kurs generála Petrova, ten je vynikající. A hodnotím hlavně DOTU, v tom patrně moc souputníků nemám, není to tak okecávací jako KOB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne, nemáte pravdu.

Hox | 25.10.2015

Pokud chcete hodnotit názor VP na dialektiku Hegela a Marxe, máte jedinou možnost, pokud chcete být korektní - seznámit se s ním. V opačném případě můžete jen říct, že jejich názor neznáte.

Zjednoduseni

Stef | 23.10.2015

Víte,teď jsem do koukala video s generálem Petrovem. Musela jsem si počkat asi třičtvrtě roku než jsem si opět osvezila ruštinu. Výsledek stal za to a já mám ještě teď spadlou sanku.vite jestli jsou obě práce napsané těžce, ma to svůj důvod. Lehká cesta nikdy nebyla cestou dobrou. To je vidět myslím všude. A vám, kteří vedete tento web děkuji a smekám před vámi za tu těžkou práci. Diky

Re: Zjednoduseni

ТаuRus | 23.10.2015

I na Petrova je dobré se podívat, i na Pjakina. Možná málokdo ví, ale na stránkách http://fct-altai.ru/?cat=9&paged=8 jsou semináře Pjakina ke KOB a DTVR. Koukat od poslední k první.
Je to takový zjednodušený kurz, ale v ruštině. Takže ruštinu se opravdu vyplatí oprášit, pokud člověk chce mít neomezenější přístup k informacím.

Re: Re: Zjednoduseni

ТаuRus | 23.10.2015

P.S. Není možné se pouštět do zjednodušování koncepce, dokud ještě není přeložené základní fundamentální dílo, kterými jsou Mrtvá voda a DVTR.
Protože při takovém zjednodušování se vždycky najde někdo, kdo se zeptá: "A z čeho čerpáte? Z jakého důvodu jste upustili od překladu originálu? Proč neodkážete přímo na zdroj? Nechcete náhodou s námi manipulovat?"
Vězte, že Koncepce má mnoho nepřátel, kteří se chytají každého stébla, aby jí mohli zdiskreditovat. Nakonec to vidíme i v této diskuzí. Někdo to dělá záměrně, někdo nevědomky.
Nicméně, asi každý se mnou souhlasí, že základní, autorské dílo zde musí být. Bez toho jakékoli zjednodušování může vypadat, jako manipulace s masy ve prospěch někoho. A vždy se to může názorově zneužit, zpochybnit a napadnout. Třeba i kvůli tomu, že se někdo omylem dopustí nepřesnosti, třeba i nevědomky, z důvodu nepochopení některých věci. Zpětná a kolektivní kontrola musí být. A ta není možná bez odkazu na celou a neupravenou verzí Mrtvé vody a DVTR.

Re: Re: Re: Zjednoduseni

XXX | 23.10.2015

PANEBOŽE, copak nejste sto pochopit, že VÁS - to znamená ani autory tohoto webu ani samotné autory DOTU!!!!!!!!!!!!! - NIKDO zpočátku nekritizoval (ani Brano) ????!!!! Jen zazněly hlasy, že by bylo fajn, kdyby byla i zjednodušená verze DVTR proto, aby jí rozumělo více lidí!!!

Přestaňte už PROBOHA říkat ty srdceryvné a "přemoudřelé" blbosti jako Lin a TauRus - že chudáky autory webu nikdo neplatí a podobně a. Například já Vás platím - ale po zdejší diskusi už nebudu! Jste paranoici a považujete se za "vyvolené" a to přesně v rozporu s filosofií DOTU!!!!

Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

ТаuRus | 23.10.2015

Tak mě, vážený, jste neplatil nikdy. Protože na překladech DVTR se nepodílím, z důvodu nedostatečné odbornosti pro takovou práci.
Dovolil jsem si jen vyjádřit svůj názor na kritiku lidí, jejíchž úsilí si dost cením.
Nechápu, proč taková citová reakce, na jeden, ryze osobní a snad logický názor, který mi nenadiktoval ani Hox, ani kdokoli jiný, s kým spojujete tyto stránky.
A jestli si myslíte, že diskuzí zde jsou oprávnění sdílet jen lidé, kteří mají výhrady, tak já ten názor nemám.
Teď k věci. Už jsem se zmínil, že original DVTR a Mrtvé vody zde musí být. Důvody jsou výše. Můžete s nimi souhlasit a nemusíte, ale neútočte v osobní rovině, já na vás také neútočím.
Umíte si představit, co obnáší předělat DVTR do jednodušší podoby? Ke komu máte důvěru, nebo koho si "za poplatek" objednáte? Chápete vy vůbec, že i řada zdejších se teprve učí, studuje a snaží se pochopit DVTR nebo mají své potřeby a povinnosti?
Popřemýšlejte, nakolik vaše požadavky jsou přehnané.
S úctou, T.

Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

XXX | 23.10.2015

Nesdělil jsem vůbec žádné svoje požadavky, protože žádné nemám, takže nemůžou být ani přehnané!!! Jen jsem řekl, že zpočátku lidi, kteří dělají tento web, NIKDO nekritizoval! Copak je to proboha tak těžké pochopit! Nikdo nekritizoval ani koncepci ani zdejší web - jen zazněly návrhy, že by bylo dobré kdyby existovala i jednodušší verze koncepce. A co má znamenat tato vaše věta: "A jestli si myslíte, že diskuzí zde jsou oprávnění sdílet jen lidé, kteří mají výhrady, tak já ten názor nemám."

Někdo níže napsal, že se mu ze zdejší diskuse zdá, jako by tu byli blázni. Musím se k tomu připojit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

ТаuRus | 23.10.2015

Vaše právo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Sio | 24.10.2015

Nevylévejte s vaničkou i dítě. Pokud máte zájem o kritiku, napsal jsem jí tu včera i dnes dost. Dejte čas i těm, co tento web vytvořili a vedou, ať si utřídí myšlenky.
Téma je vzkutku mnohorozměrné a jako celek vůbec není jednoduché ani jednoznačné. Potřebuje vývoj jak z čtenářského, tak z autorského hlediska. Vidím, že se snažíte o kritický přístup. Já si myslím, že pokud v DOTU existuje nějaké desatero (nebrat doslova!) pak kritický přístup je první přikázání.

Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Hox | 23.10.2015

> PANEBOŽE, copak nejste sto pochopit, že VÁS - to znamená ani autory tohoto webu ani samotné autory DOTU!!!!!!!!!!!!! - NIKDO zpočátku nekritizoval (ani Brano)

To nekritizování vypadá takto? (první příspěvek Brana zde):

Brano | 12.12.2014
proud....dík...
aspon jeden normálny clovek medzi tymito debilmi

Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Lin | 24.10.2015

Hm... tak to jsem asi doopravdy blázen, když nic nevím o tom, že byste mi platil/a...
A jestliže se vám zdají mé příspěvky přemoudřelé nebo srdceryvné blbosti - pak ano, je to váš dojem, který vám neberu. Ale proti označení "paranoici, považujete se za vyvolené" se ohrazuju, protože to se zase jako vaše blbost jeví mně.
A znovu opakuju - jednoduchých materiálů, vysvětlujícíh "tlusté knihy" je tu dost a dost - stačí si vybrat, mít k tomu vůli.
Sama se snažím na každý upřímný dotaz odpovědět - pokud znám odpověď - a tím, co jsem pochopila sama.
A co se kritiky týká:
- kritizovat můžu až to, co jsem pochopila. Takže naprostá většina zdejší "kritiky" je jen nekonstruktivní napadání. Jak jinak si vysvětlit např. "kritiku", že KSB "vyzdvihuje islám a kope do křesťanství" nebo "KSB je příliš materialistická, nebere v potaz Boha a duchovní projevy života". Nebo názory typu "KSB je jen pro Rusko, pro nás nefunguje", "je to komunistický výtvor, propagující Stalina a islám" nebo "nikdo tomu nerozumí, je to zbytečný materiál".
Takže úplně základní podstata tkví v tom, že když kdosi nabyde dojmu, že tu není nic pro něj, místo toho aby odešel a hledal pro sebe lepší materiály, nesmyslně (a hloupě) napadá. Viz ten váš komentář mi přijde jako "všichni jste blázni, jen já jsem letadlo".
Zjednodušit materiály určitě půjde, ale až po jejich pochopení a ověření. To je úplně stejné, jako když někomu, kdo v životě nepekl, "zjednoduším" recept na buchty pouze na soupis ingrediencí...

Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Sio | 24.10.2015

Tak to já si myslím, že kritiky je potřeba jako soli. Měla by být ale slušná a konstruktivní a měla by obě strany podněcovat k zamyšlení. Umět i změnit svůj názor, pokud zjistím, že jeho kritika je relevantní, to je umění a důkaz vyzrálosti člověka. Přičemž tento proces není většinou bezprostřední, mám zkušenost, že kritické informace se musí "rozležet". Chodím občas na amatérský literární server. Zkoušel jsem psát poezii. Snad rok mi trvalo, než jsem pochopil koncepci svých kritiků a dal jim zapravdu. Je to prostě dialektický proces a dostal jsem se v uchopení problému o nějaký ten závit spirály výš. Myslím, že podobně to funguje u každého. Tedy ne pro ty, co nikdy žádnou kritiku nepříjmou, protože na to nemají dost sil, nedorostli k tomu. Je to jeden z krůčků k Lidství. Jak se říká "the least but not the last".
A právě užití dialektiky (které bohužel tak málo didí dobře rozumí) mě vede k tomu, že říkám. Dávat zjednodušené výklady je potřeba. I když třeba skončí rozcupovány dalším vývojem našeho poznávacího procesu a z výšky několika dalších závitů našeho poznání uvidíme, že jsou chybné. Nebojme se chyb a neporozumění. Jediná metoda, kterou se člověk skutečně učí, je dělání a rozbor chyb. Bez toho to nejde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Hox | 24.10.2015

Ukažte mi tu nějakou kritiku ve vašem smyslu slova, zatím jsem nezaregistroval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Sio | 24.10.2015

No, snažil jsem se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zjednoduseni

Hox | 25.10.2015

nechme to být, měl jsem na mysli kritiku která by se alespoň v něčem blížila úrovni prací VP, aby se mohla nazývat konstruktivní, a s takovou jsem se ještě nesetkal obecně, nejen zde. Vzhledem k pracovní metodě kterou používají (protodialektika, polytandem) a jejich individuální úrovni, to je z celkem pochopitelných důvodů problém, oni sami říkají že nejednou teprve po několika letech individuálně dorostou do svých vlastních textů, vznikajících v polytandemu.

Všem kritikům

ТаuRus | 22.10.2015

Přečetl jsem znovu tu diskuzí znova a je mi z toho smutno.
Navrhují všem nespokojeným, aby si uvědomili některé věci.
Všechny informace, které jsou k dipozicí jsou grátis. I ty nejnáročnější překlady se dělají za cenu toho, že "někdo" zapomene na volný čas, omezí kontakt se svými přáteli, ale často i s rodinou, aby vám tyto informace donesl Informace, které nikde jinde nenajdete, kromě ruských webů.Zvládli to přeložit v rekordně krátkém čase. Když si uvědomím za cenu jakého odříkání to dělají, tak mi je dvojnásob smutně za to, že ještě sklízí kritiku.
Kolik z vás, kritizujících, nabídlo svoji pomoc při překladech? Kolik z vás, kritizujících, se pustilo aspoň do studia ruštiny, aby mohli sami vyhledat potřebné informace a třeba i přeložit je pro tyto stránky?
Kolik z vás, kritizujících, nabídlo nějakou finanční pomoc, aby se zaplatila práce překladatelů, třeba i paní Ireny Aneri, která vám každý týden přeloží video s Pjakinym?
Zajímalo to někoho, jak to tito lidé zvládají? Nebo řešíte jen své problémy, na které se neustále vymlouváte?
Jestli jsem správně pochopil, tak hlavním mottem všech stížnosti a kritiky je náročnost překládaných materiálů KSB.
Zjednodušte nám to, rozžvýkejte anebo rovnou, řeknete, co máme dělat, protože na studium nemáme čas...
A opět jsme u "tlupo-elitarismu". Akorát pod hlavičkou KOB.
Jenže, nikdo, kdo se pustil do studia KOB "kozla" vám dělat nebude. Nebude vám zde vytvářet nové elity, které vás povedou k lepším zítřkům. To už zde bylo a k ničemu dobrému to nepřivedlo. Holt si musíte uvědomit, že za ty lepší zítřky pro sebe a své děti se musíte poprat sami. Ale jen s vědomím, kam chcete, aby to směřovalo. Pokud si vyberete "tlupo-elitární" cestu, vězte, že lepší budoucnost nás nečeká, ani naše děti.
Zkuste se sami sebe zeptat, proč, zrovna vy jste se v této době narodili. Přece musí být nějaký důvod? Proč zrovna vy jste se narodili v době, když lidstvo vstoupilo do boje dobra se zlem, proč vám do cesty přišly tyto stránky se "svojí náročnou koncepcí"? Co se po vás vůbec chce a jaký je s vámi "boží záměr"?
Přece musí být nějaký důvod? Nebo ne?

Vymlouvat se na "neschopnost" zvládnout koncepci je hrozně pohodlné. Ale, za předpokladu, že člověk, podle prokazatelných studií, využívá jen 5 -10 % kapacity svého mozku, je směšné.
To si můžete nalhávat jen sami sobě. Ale při konfrontací se svým vlastním svědomím asi moc neuspějete. A už vůbec při setkání se Stvořitelem, když se vás zeptá: "Co jsi mohl/a udělat a neudělal/a?"
Všechna tahle kritika je jen snahou potlačit vlastní svědomí hezkými slovními obraty a rádoby pádnými argumenty.
A nakonec. V KOB se říká: "Koně můžeš přivést k vodě, ale nedokážeš ho donutit se vody napit". "Voda" -je informace. Tu zde máte a je jen na vás, jestli se napijete.
A jestli nechcete pít, tak aspoň do té vody neplivejte, aby se mohli napít jiní.

Re: Všem kritikům

Brano | 22.10.2015

https://pastee.org/2kf6u

Re: Re: Všem kritikům

ТаuRus | 22.10.2015

Jestli jsi vyvodil tento závěr, tak jen s politováním mohu konstatovat, že ani nerozumíš přečtenému textu.
Rozum si máš cvičit, ne podmíněné instinkty na slovo "tlupo-elitarismus".

Re: Re: Re: Všem kritikům

ТаuRus | 22.10.2015

sorry -reflexy

Re: Re: Re: Všem kritikům

Sio | 23.10.2015

Nějaký čas jsem tomu už věnoval, a stále mám dojem, že právě DOTU je zlatým jádrem celého učení. Netvrdím ale, že v KOB je všechno špatně, ale je tam dost ptákovin.
Proč to říkám. Ptám se - co je vaším osobním cílem? Proč se angažujete na tomto webu, jen se bavíte, nebo máte v této oblasti i nějaký svůj vektor cílů? Pokud ano, už víte jaký se stavový vektor? Víte jak těchto cílů dosáhnout? A pokud ano, co už jste udělal a mělo to nějaký efekt?

Re: Re: Re: Re: Všem kritikům

ТаuRus | 23.10.2015

Pane Sio, pro mě jste dost neznámá postava na to, abych se vám svěřoval se svými osobními cíli. Až se lépe poznáme a budu mít k vám důvěru, hodíme si řeč.
Má úcta.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek