Zemřel slušný člověk Míla Ransdorf – uštvali ho?

Zemřel slušný člověk Míla Ransdorf – uštvali ho?

3.2.2016

převzato odtud

 

V pátek 22. ledna zemřel europoslanec, dlouholetý člen KSČM, ale především slušný a vzdělaný člověk – Miloslav Ransdorf. Ano, byl zmatkář, a s administrativou či papírováním nebyl zrovna kamarád, ale největším jeho „problémem“ byly právě jeho znalosti, píle a schopnost ty znalosti používat i kombinovat. Tlak, který se na něj stále zvyšoval, jeho oslabené zdraví neustálo. Šťastnou cestu ke světlu, příteli!

Neodpovídal standardní formě politiků, na kterou jsme si bohužel museli od 90. let zvykat. Například, na rozdíl od řady svých kolegů, byl to právě Míla Ransdorf, který studoval nesmírně poctivě smlouvu TTIP, o níž hovořil, že je to v podstatě forma novodobého a velmi tvrdého otroctví vůči cizí mocnosti, z něhož bychom se jen těžko vymaňovali. Sám říkal, že s blížícím se rozhodováním o této smlouvě situace přituhuje a tlak na něj se zvyšuje. S textem smlouvy se mohli seznámit pouze europoslanci a jiní vybraní lidé za velmi přísných bezpečnostních opatření. Ve zvlíštní místnosti museli odevzdat veškeré telefony či jinou komunikační a snímací techniku. Lidé se podle Ransdorfa prostě nic nesmějí dozvědět, protože nejprve musejí být vypracované metodiky pro jejich oblbování.

Nevylučuji proto, že celá ta komedie se švýcarskou bankou byla jen součástí tlaku, který byl na Mílu Ransdorfa vyvíjen, a nejen kvůli smlouvě TTIP. Komedie, která mu na oslabeném zdraví rozhodně nepřidala. Levice v europarlamentu i jeho rodná strana KSČM se pak postaraly o to, že se tento politik neměl o koho, s výjimkou několika přátel, opřít.

Stejně jako mnozí z nás, viděl Ransdorf ve zdvihajícícm se Rusku slovanského přítele a našeho přirozeného spojence.  Věřil tomu, že jen důstojný dialog s Ruskem může nastolit klid, a to nejen v Evropě. O situaci na Ukrajině měl velký přehled a jednoznačný postoj, právě na základě znalostí ne teoretických, ale přímo z terénu. I tím byl nepříjemný a nepohodlný.

Jeho znalosti, vědomosti a jejich schopnost je aplikovat byla neuvěřitelná. Vždy jsem měla jistotu, že když jsem potřebovala radu poradu z historického, filosofického či politického zázemí, mohla jsem si být jistá, že právě Míla Ransdorf je ten pravý. Pomáhal, a nejen mně.  Když ale bylo třeba pomoci jemu, ti, co mohli, nebyli k mání.

Děkuji Ti za Tvé přátelství, Mílo. Díky za to, co jsi dělal pro spoustu lidí, třebaže to nedokázali ocenit. Ty už jsi dnes přešel do toho lepšího, klidnějšího světa, bolest zůstala hlavně Tvé rodině a přátelům. A i když čas léčí bolest, věřím, že vzpomínka  na Tebe tu bude s námi napořád. Šťastnou cestu, příteli!

 

Poznámka (Hox): O Ransdorfovi jsem (ke své škodě) moc nevěděl, nikdy jsem se o jeho osobu moc nezajímal, možná vlivem štvavé mediální kampaně a setrvačnosti myšlení, teprve po jeho smrti jsem se začal zabývat více o to, kdo to vlastně byl a za co bojoval. Podle všeho odešel člověk se silným sociálním cítěním, hájící vždy v první řadě ZÁJMY VĚTŠINY a nemyslící na sebe. A takový člověk, jakkoliv by se nenazýval, v kterékoliv straně by byl nebo nebyl, který navíc podepře své hodnoty vzděláním a rozhledem, je nevyhnutelně na straně Lidskosti. Miroslav Ransdorf bojoval za správnou věc tam, kde zrovna byl, a o to jde. Čest jeho památce.

Kolektivní nenávist a strach z něj médií a liberálně-fašistické kulturní "úderky" jen dokresluje toto hodnocení. Naposledy jsem jej viděl ve TV vystoupení, kdy mu poprvé po několika letech dali prostor v ČT. Moderátor, sprostý fracek, mu skandálně vypnul mikrofon uprostřed vstupu z Bruselu, protože Ransdorf říkal nepříjemnou pravdu, neslučitelnou s ideologickými konstrukcemi ČT - do té míry z něj měli strach. Myslím, že si článek na titulní stránce zde plně zaslouží.

 

ps.: pokud jste nečetli, doporučuji:

Smuteční proslov vdovy po Miloslavu Ransdorfovi, Vlasty na posledním rozloučení v kompletním znění

Smuteční proslov dcery Miloslava Ransdorfa, Anety na posledním rozlou čení v kompletním znění

Celé znění smutečního projevu Josefa Skály na pohřbu Miloslava Ransdorfa

Taková nenávist až za hrob. Lenka Procházková drásavě o smrti Miloslava Ransdorfa

 

A ještě jeden dokument:

Dopis předsedovi vlády ČR

Úřad vlády České republiky
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s žádostí, abyste z titulu své funkce prošetřil veškeré události, které vedly k úmrtí mého manžela, poslance Evropského parlamentu PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc. Žádám Vás, abyste inicioval jednání se Švýcarskou konfederací v tzv. „švýcarské kauze“, jejíž verzi znáte z veřejnoprávních objektivních českých médií.

Žádám, abyste švýcarské straně vznesl následující otázky:

1. Z jakého důvodu banka odmítla jednat s člověkem, vybaveným plnou mocí od klienta?
Manžel šel do banky s plnou mocí od klienta, která ho opravňovala k NAVÁZÁNÍ KONTAKTU s bankou, nikoli k výběru peněz, jak stále uvádějí česká média.

2. Manžel trval na tom, ať s ním banka na základě plné moci jedná. Byl odmítnut a členem ochranky vyzván, aby odešel. Manžel byl ochoten banku opustit v případě, že mu vystaví potvrzení, že s ním odmítají jednat. Proč mu banka toto prohlášení nevydala?

3. Z jakého důvodu zavolala banka na manžela policii?

Manžel v bance žádné dokumenty nepředložil (nebylo komu), nikdo z pracovníků banky je neviděl. Nikdo z banky tedy nemohl vědět, jsou- li jeho dokumenty pravé či nikoli. Dokumenty měl stále u sebe, předložil je až přivolané policii na jejich služebně.

4. Jak je možné, že řadoví kantonální policisté na místní služebně mohli okamžitě vědět, že dokumenty jsou falešné? Odborná expertiza a ověřování listin přece vyžadují nějaký čas.

4. Proč banka dodnes nezveřejnila kamerové záznamy, které by potvrdily ( ev. vyvrátily) manželovu verzi o jeho pohybu a chování v bance? Opakovaně, ale marně, žádal o jejich vydání.

5. Jak se mohlo stát, že švýcarská policie manželovi odepřela možnost kontaktovat rodinu? O jeho zatčení jsem se dozvěděla až druhý den, a to z českého tisku.

6 Jakým právem mu policie znemožnila kontaktovat i české zastupitelství a Evropský parlament?

7. Jak se vůbec mohlo stát, že manželovi švýcarská policie odepřela léky na diabetes a hypertenzi v potřebném množství? Především mu vůbec nezajistila noční inzulín, místní lékař ho neměl k dispozici. Manžel měl noční inzulín v autě, požádal policisty, aby mu jej přinesli ze zaparkovaného vozidla, ale policisté ho prý v autě nemohli najít! Léky na tlak nedostal buď vůbec, nebo v nedostatečném množství. V noci měl zdravotní potíže, způsobené enormním zvýšením tlaku, třikrát zvonil na stráž, ale nikdo nepřišel. Manžel zůstal bez potřebných léků.

8. Jak mohla švýcarská policie předstírat, že manželovi nerozumí, když manžel ovládal všechny čtyři oficiální jazyky Švýcarské konfederace? Pokoušeli se vytvořit umělou jazykovou bariéru tím, že na něj mluvili výhradně Schweizerdeutsch (manžel rozuměl i tomuto nářečí). Je ale vyloučené, aby státní zaměstnanci neovládali aspoň jeden oficiální jazyk své země.

9. Pokud byly předložené dokumenty falešné, jak to, že manžel nebyl z ničeho obviněn, byl po vyčerpání zákonné lhůty k zadržení státním zástupcem bez problémů propuštěn a mohl odcestovat do republiky?

10. Pokud byly dokumenty pravé, jak to, že se banka manželovi oficiálně neomluvila, ačkoli ji žádal o vyjádření a o omluvu?

Dále Vás, pane premiére, žádám, abyste inicioval vyšetřování s příslušnými osobami EU a s příslušnými osobami na české straně:

1. Jak to, že když byl manžel, občan EU a ČR, zadržen, nenašel se žádný zástupce ani EU, ani ČR, aby mu zajistil alespoň základní lékařskou pomoc? K čemu máme státní orgány, Listinu základních práv EU a Úmluvu o lidských právech Rady Evropy, když si v civilizované cizině dovolí chovat se k českému občanu (zde není podstatné, že manžel měl funkci europoslance) jako ke psovi?

2. Jak to, že nebylo kontaktováno švýcarské velvyslanectví? Ambasády jsou snad taky pro to, aby pomáhaly občanům v nouzi.

3. Jak to, že nikdo z české strany nežádal informace od švýcarského velvyslance v Praze Antoniettiho? Aféra plnila přední stránky novin a manžel přece patřil k předním českým politikům. Jak to, že nikoho z kompetentních orgánů nezajímalo, co se opravdu stalo? Odkud pramenil absolutní nezájem o manželův osud?

4. Jak to, že po propuštění nebylo první snahou EP poskytnout manželovi pomoc, ale získat od něj vysvětlení, a to mnohem dřív, než se vůbec mohl vrátit do vlasti? Nátlakovým a nevybíravým způsobem se k němu choval předseda EP Martin Schulz.

5. Proč se dodnes ani české státní, ani evropské orgány nedomáhaly zveřejnění bankovních kamerových záznamů?

6. Jak se mohla česká média dozvědět o zadržení mého manžela dřív, než jeho vlastní rodina?

7. Kdo rozpoutal, řídil a platil bezprecedentní zběsilou mediální štvanici na manžela?

8. Proč sdělovací prostředky včetně veřejnoprávních místo toho, aby dělaly svou práci- informovaly a pátraly po důvodech jednání švýcarské banky a policie a důsledně sledovaly postup státních orgánů – se soustředily výhradně na manželovu dehonestaci?

Vážený pane premiére, očekávám odpovědi a vysvětlení ode všech stran- od švýcarské, české i z Evropského parlamentu. Nevylučuji, že dodatečně vznesu další otázky.

Vážený pane premiére, vyzývám Vás, abyste se věnoval vnesení světla do tvz. „švýcarské kauzy“, která, jak jsem přesvědčena, manželovi ukrátila život, s plným nasazením.

S úctou

Mgr. Vlasta Ransdorfová

V Praze 30. 1. 2016

Zdroj: http://www.ransdorfmiloslav.com/clanky/dopis-predsedovi-vlady-cr

 

Diskusní téma: Zemřel slušný člověk Míla Ransdorf – uštvali ho?

chtěl

Jirka Novák | 18.08.2016

jsem jít na jednu Ransdorfovu besedu o Ukrajině a usvědčit ho ze lži, ale jednoduše mi za to ten ubožák nestál

Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

Sio | 05.02.2016

Docela by mě zajímalo, kolik z místních kritiků v roce 1990 tahalo kačera nebo alespoň kadilo do plenek.
Protože ano, ani marxismus ani socialismus (komunismus byl jen vzdálený cíl, pokud by o tom někdo nevěděl) nebyly žádné vzory dokonalosti. My, co jsme v té době žili, učili se, studovali a pracovali, jsme měli 1000+1 připomínku k aplikaci marxismu (pokud jsme patřili mezi ty, co se tím vůbec zabývali) a nejméně milión připomínek k tomu jak co fungovalo za socialismu.
Ale - kdo má možnost srovnání danou jinak, než s přiblblými současnými učebnicemi dějepisu a kecy v médiích atd, tan ví, že celkově se za socialismu většímu počtu lidí vedlo lépe, než teď. Jistě, pak je tu menší část společnosti, odhadem 10 - 20%, která si polepšila. Asi tušíte, kdo tam patří a kdo ne. Já třeba ano, protože intelektuální práce, zvláště technicky zaměřená, stoupla v ceně.
Ale co z toho? Je to vyváženo spoustou nevýhod.
A navíc - ekonomická priorita není jediná a nejspíše není ani ta hlavní. A na těch ostatních, to cítím, si i z této skupiny většina pohoršila.
Nečekám, že to pochopí někdo, kdo má méně než 40, spíše 50 let. Ale to příjde, uniknout se tomu nedá. Mladší lidé budou mít své zkušenosti a bude pro ně normální to, co jsme my jako mladí považovali za nepřijatelné. Znáte to, jak se dá uvařit zaživa žábu, že?
Ransdorf byl posedlý věděním, touhou poznat svět a společnost, odhalit zákonitosti a využít znalostí ve prospěch lidstva. Mimo to neuvěřitelně inteligentní a pracovitý člověk, člověk obětavý a odvážný. Hodit na něho nálepku "komouš" může jen korunovaný vůl.
Troufám si tvrdit, že ani jeden z lidí (včetně mě), kteří se kdy otřeli o tento web si nezaslouží být označen jako ČLOVĚK víc, než on. Kéž toto společenství překoná své dětské nemoci a podaří se mu přiblížit k podobným lidem.

Re: Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

nula | 05.02.2016

>Docela by mě zajímalo, kolik z místních kritiků v roce 1990 tahalo kačera nebo alespoň kadilo do plenek.

Aj, pane Sio(nisto), to jsem přesně já. Mně bylo v '89 10 let. A taky jsem tady jednou psal, že by mě zajímalo, kolik je tak zdejšímu osazenstvu. Chápu, že to nikdo dobrovolně o sobě veřejně nechce psát, když tyhle diskuse můžou číst fakt pořádní zmrdi. Já, i když se názorově občas nepotkáváme, mezi tyhle zmrdy fakt nepatřím.

Ba naopak, pohybuju se ve společnosti, kde jsem za svoje názory nálepkovanej tím "komoušem" zase naopak já. Smutný. Kdyby to byla aspoň pravda a moji rodiče, oba rození za války, na tom komunismu (nebo socíku) tenkrát aspoň nějak profitovali, ale hovno. Oba to byli dělňasové ve výrobě ve fabrice. Zmohli se akorát na družstevní panelákovej byt, ani ten státní nedostali (už to celkem smrdí, vzhledem k tomu, jak to měla být beztřídní spravedlivá společnost, že tvořila kastu "vyvolenejch", kteří dostali státní byty za regulovaný nájmy, kastu, kteří měli takový platy, že měli vily "v Jevanech" a po revoluci si zařídili nahrávací studia a teď se živí vybíráním výpalnýho z datových médií, viz projev Milouše z Hrádečku z 89. roku, a kastu těch, kterejm tak akorát nasral ten systém do huby a kteří si museli na dluh postavit družstevní paneláky).

Přesto ano, souhlasím s Vámi v tom, že obyčejnejm lidem bylo tehdá líp, protože kdyby moji rodiče s jejich vzděláním dělali v tý výrobě ve fabrice dneska, tak si nepomohli ani k tomu usmolenýmu bytu v paneláku. A to měli dokonce i auto. A byli jsme i u moře. I ty banány, pomeranče a mandarinky jsme si mohli koupit, když byla zrovna úroda v zemích, kde se to pěstuje. Dneska sice teoreticky jsou pomeranče v kšeftu celej rok, ale mimo ty hlavní termíny úrody jsou hnusný a suchý jak bačkory.

Takže ač se Vám to nemusí zdát, jak jste mi na OM říkal, že nick jsem si zvolil přiléhavý, tak i já vnímám to, že tenkrát bylo společnosti jako celku líp.
Přesto nevím, proč by mi měl nekdo mazat příspěvky jen kvůli tomu, že s jejich obsahem nesouhlasí (jako na OM, a jako koneckonců i zde Hox), a proč bych nemohl říct, že si myslím, že za marxismem a tou formou socialismu nebo komunismu, co byla násilně implantovaná do Ruska, stáli židi, nebo chcete-li chazaři, nebo chcete-li sionisti a jejich peníze, a že marxismus byl psanej německým židem (nebo chazarem? nebo sionistou?) na objednávku právě k zotročení původních slovanských obyvatel Ruska. A tím pádem z tohohle pohledu mi že mi připadá, že ten pán 18 to chtěl prostě vymýtit, i když uznávám, že pána 18 taky financovali tihlencti sionisti / chazaři z ameriky, takže to až tak jednoduchý a jednoznačný taky není.

No nic, jdu zase tahat kačera, zkušeností a vědomostí mám pořád opravdu málo, to uznávám bez jakékoliv ironie.

Re: Re: Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

Hox | 06.02.2016

Pokud jsem ti nějaký příspěvek smazal, asi se nejednalo o normálně vyjádřený názor. Co se týká otázky marxismu a komunismu, doporučuji literaturu "Nastal čas o Stalinovi pohovořit" a "Jidášův hřích 20. sjezdu", do těch zjednodušených rovnic které uvádíš se realita nevejde.

Re: Re: Re: Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

Sio | 11.02.2016

Ano, musím potvrdit, že o žádném příspěvku, který mi byl smazán, nevím a to diskutuji někdy dost ostře.

Re: Re: Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

Sio | 11.02.2016

No, taky jste mi vylepšil nick. Žid nejsem, přesto si myslím, že tyhle židovské konspirativní teorie jsou přehnané. Jistě, Židé to umi (a uměli) s penězi, znali dřív a líp technologii moci a mají tradičně úctu ke vzdělání. Jsou starý národ. A vědění je moc, jak hlásá KSB a s tím bezvýhradně souhlasím. Proto se dostali tam, kde jsou. Znám pár Židů, lékaři, IT. Všichni velmi pilní, erudovaní a inteligentní. To se jim prostě nedá upřít. Myslím, že to plyne z jejich tradic. Prostě v úctě ke vzdělání vyrůstali od dětství. Samozřejmě, tihle patří asi tak k 10% židovské elitě (nemyslím podle majetku). V osobním kontaktu se dá od nich mnohému naučit. Neměl jsem s žádným z nich sebemenší problém. Ochotní pomoci, nic za to nikdy nechtěli, milí lidé. Takže do jednoho pytle bych je neházel. Je jasné, že lidé s většími znalostmi, inteligencí, ukázněností a celkovou moudrostí se častěji dostanou k moci a penězům. Znovu - znalosti jsou moc.
Pokud jste měl 10, moc jste socík nepoznal. Já měl 30 a poznal jsem ho z více stránek až teprve, když jsem začal po vysoké chodit do práce. Mimochodem - otec postavil domek. Dřel na tom po práci, o sobotách i nedělích a o dovolené 3 roky. Peněz také moc nebylo, i když byl manažer. Dělníci v některých provozech vydělali 4 - 5 tis., v průměru 3k, ale někteří jen 2k i méně, to je fakt. Horníci jsou zvláštní kapitola. Já vydělával zpočátku 2k a po 5 letech praxe konstruktéra 2,5k. Na dnešní dobu si to vynásobte 8-10x. Nic moc a státní byt byl utopií. Ty se masověji dávaly myslím v 60-tých, pak se to začalo omezovat.
Pravdou je, že je dnes podstatně levnější oblečení a potraviny. Zda je ale lepší kvalita, to nevím.

Re: Socialismus, komunismus a marxismus (leninismus)

Slovan | 10.02.2016

Milý Sio, vztáhnu tvuj příspěvek na sebe, jelikož jsem se tu nemile zmínil o komunismu. Ujišťuju tě, že jsem v 89 již kačera netahal. Tahal jsem v té době oktávku bez TP :-) na víc nebyly peníze. Nicméně patříš evidentně mezi ty, kteří nechápou souvislosti a pojmy. Již jsem tu psal (a ostatně zde na stránkách je to také vícekrát zmíněno), kdo a proč a na čí objednávku "vyvinul" komunismus. To jestli se za minulého režimu žilo líp nebo hůř (sám si troufnu říct, že z hlediska většiny líp), s tím nemá vůbec nic společného. Můžu žít líp nebo hůř v jakémkoli režimu, pointa však je, jestli tomu režimu rozumím a jestli s ním spolupracuji nebo soucítím (hlásím se k němu). Dnešní systém je už více totalitní než minulý, byť je socialistický "jen" na 70-80%. Je více marxistický než ten minulý. Jen to udělal tak fikaně, že si toho většina ovcí (narozdíl od toho minulého) nevšimla...
A vzhledem k tomu, když si tedy uvědomíme kdo a proč a na čí objednávku, musíme jednoznačně konstatovat že komunismus, marxismus a neomarxismus je ZLO.

nadvláda

l | 04.02.2016

Toto jsou nějaké a jiné nejrůznější problémy, které vidíme i nevidíme v televizi, internetu, rádiu, takhle neslavně například jakési tendry na dálnice, pracování v práci od do, mediální infodezinformace, jakési kauzy s politikama, zpěvákama, hádky s ekologama, školním zdebilněním a mnoho a mnoho dalšíma, jsou důsledky toho, že jsme naučeni i po mnoho generací a trendů různých světových dob, že nám má někdo vládnout, k někomu se klanět, poslouchat něčí pravidla, tak to být nemusí, lidé si můžou být opravdu rovni, ale ne chudý s chudým a bohatý s bohatým, ale prostě v KLIDU ani v době míru ani v době války, ale v KLIDU (přísloví nevím od koho, ale na tom nezáleží: je mír? připravuj se na válku).

Re: nadvláda+otázka

i | 04.02.2016

Zveřejňuje tento web všechny příspěvky, nebo pouze to co se nastolenému systému hodí do krámu? a my se tady drbeme s odpovědima?

S úctou

eM | 04.02.2016

Díky Hoxi, jsem rád že jsi článek vystavil, on si to zasloužil.
Ukrajinská krize ukázala jeho pravou tvář pro mne poprvé, od té doby jsem ho poslouchal a souhlasil s každým slovem, které jsem slyšel od něj, a nesouhlasil s každým které jsem slyšel o něm.

Doufám že čas ukáže, co bylo příčinou smrti, a proč musel jít, jestli TTIP, nebo podpora Ruska, nebo ještě něco jiného...

Pod novým přeloženým Pjakinem je diskuse a video z roku 2014

eva | 03.02.2016

Kde říká, že byl na něj utvořen útok nějakým způsobem, nerozuměla jsem jak, jen, že to nejsou báchorky a on řekl, že to převzal. Tak mě napadá zda i na Ransdorfa nebylo něco podobného podniknuto. Švýcarsko je zemí GP.

Re: Pod novým přeloženým Pjakinem je diskuse a video z roku 2014

ventlas | 04.02.2016

Randsdorf byl jako Švorcová člověk,který upoceně po plyši neměnil kabát,jako všichni privatizátoři,kteří se dopravicovali klausovskou privatizací k miliardám.Ostatně v Českém Deníku měl Kudláček skoro pulrok na titulní straně palcový text Milion korun dám tomu,kdo zlikviduje Václava Klause..Nikdo se nenašel..

nejsem si jistý

Slovan | 03.02.2016

kdo vlastně Ransdorf byl. Velkým vykřičníkem by měla být primárně jeho příslušnost ke komunistické straně. Všichni tu víme kdo vymyslel ideologii komunismu (a marxismu a neomarxismu) a pakliže se někdo k tomu hlásí, tak to značí dvě možnosti - buď neví k čemu se hlásí a tím pádem chytrý není a nebo moc dobře ví k čemu se hlásí a pak je kolaborant a zrádce...

Re: nejsem si jistý

ÂDM | 03.02.2016

Divide Et ImPera.

Pravdu máš, že většina "komunistických" uskupení je komunistických asi tak, jako je dialektický "dialektický" materialismus. Nicméně.

Co když je těch pravděpodobných variant více? Ne, že by ty tvé nebyly... i když...

Otázkou se nejeví být, zda kolaboroval nebo byl hlupák. Adekvátnějším dotazem je, proč si zrovna tuto stranu ke své práci vybral.

Pokud do politiky, jakou cestou by jsi zvolil TY? ODS, ČSSD, TOP09 nebo AN(n)O, či snad Zelené, Piráty nebo další liberální partaje? Či snad nějaká ta "neZISKovka"? Nebo jinak REVERSvolučně by jsi politiku ovlivňoval?

Možná to byl hlupák i kolaborant, nebo (třeba byť i podvědomě) si zvolil stranu, jež má ideál modelu společnosti v názvu a svou trochou do mlýna se mírou chápání jeho vlastní snažil k realizaci komunismu přispět (např. neratifikace ACTA).

Proč bořit a že stejného bláta obdobné stavit pořád dokolečka dokola. Není lepší využít to, co je již k dispozici? Ostatně si dovolím tvrdit, že update OS KSČM je mnohem realističtější, než u jiných "hlavních" stran. Manuál k tomu napsal již pár let zpět třeba Stalin.

Neberte to jako Gloryfikaci Ransdorfa. Spíš berme v potaz jeho činnost a jak by to vypadalo, kdyby tam nebyl sám, ale bylo jich třeba 10 s vědomím, že je národ podporuje. "Ukázka" pro nás - jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale ukazuje, že se nevyhnutelně blíží.
Re: nejsem si jistý

Hox | 03.02.2016

> Velkým vykřičníkem by měla být primárně jeho příslušnost ke komunistické straně

Nebyl členem komunistické strany i Putin?

Podstatná informace spočívá v tom, že do politiky a KS vstoupil v roce 90, pokud by to dělal kvůli zisku, nemohl si vybrat horší okamžik a horší stranu.
(životopis:
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/136-miloslav-ransdorf)

Re: Re: nejsem si jistý

nula | 03.02.2016

>do politiky a KS vstoupil v roce 90
>životopis:
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/136-miloslav-ransdorf

Tam ale píšou, že členem KSČ byl v letech 1972-1990.
Nechci pana Ransdorfa hodnotit, ani soudit, neznal jsem ho, takže to dělat nebudu.
Ale na obecné úrovni, co se týče komunistické / (neo)marxistické ideologie, souhlasím s tím, co napsal kolega s přezdívkou Slovan.

https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

Re: Re: Re: nejsem si jistý

Hox | 03.02.2016

Členy KSČ bylo půl republiky, co vím tak do politiky vstoupil skutečně až v roce 90.

Re: Re: Re: nejsem si jistý

popolvár | 04.02.2016

ak súhlasís s týmto, co povedal Slovan. "Všichni tu víme kdo vymyslel ideologii komunismu (a marxismu a neomarxismu) a pakliže se někdo k tomu hlásí, tak to značí dvě možnosti - buď neví k čemu se hlásí a tím pádem chytrý není a nebo moc dobře ví k čemu se hlásí a pak je kolaborant a zrádce", tak:
1. zase sa strká do jedného vreca komunizmus s marxizmom, pricom ide o podstatou dve úplne antagonistické idey, co tu bolo uz nie jedenkrát rozoberané.
2. ak niekto tým, ze sa hlási ku KS je bud nevedomec, alebo zradca, tak potom kým sú vsetci tí, ktorí sú clenmi ostatných parlamentných strán? Porovnajme si len sociálnu úroven obyvatelstva, ked u nás boli pri moci komunistické partaje, a sociálnu (pod9úroven más pod drezúrou terajsích "demokratických" strán...
...len tolko z mojej strany.


Re: Re: Re: Re: nejsem si jistý

Slovan | 04.02.2016

Popolvár, ostatní parlamentní strany všechny do jedné slouží stejnému cíli jako dřív komunistická strana. Jen se změnila cesta, kterou se k tomu cíli má dojít. Dřív to bylo přes kominternu a dneska je to přes konzum. Ze kterého ovšem kape marxismus proudem. Cílem je totální moc nad ovcemi. A protože bílé ovce se nedají 100% zotročit, musí být vymláceny do jedné. Všemi možnými i nemožnými prostředky.

Re: Re: Re: Re: Re: nejsem si jistý

Mirolub | 04.02.2016

Problém, ktorý naznačuješ pán -Ransdorf byl príslušnikom komunistickej strany - je priame priväzovanie informácie k jej nositeľovi. Potom tým, čo chcú totánu moc, stačí – aké jednoduché – zhovadiť nositeľa a zavrhneme aj informáciu. Prečo vylievať špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom? Vari tak robíme v reálnom živote? Učme sa oddeľovať informáciu od jej nositeľa ako elementy, ktoré spolu v podstate vôbec nesúvisia.

Re: vtip z 90 let

eva | 03.02.2016

Co se stane, když se utopí ODS-sák, vyplave čistý komunista a špinavé peníze.
Kalousek, toho času v TOP09 chtěl před léty vládnout i s KSČM...http://www.novinky.cz/domaci/93939-kalousek-je-pro-vladu-s-cssd-tolerovanou-komunisty.html

Re: nejsem si jistý

Petr2 | 03.02.2016

Komunismus je (utopická) ideologie beztřídní (spravedlivé) společnosti založená na spol. vlastnictví výr. prostředků, kde hlavním heslem je: „Každý dle svých schopností, každému dle jeho potřeb.“ Předstupněm kom. byl socialismus, heslem bylo: „Každému dle jeho práce.“ Kom. nelze (zatím) realizovat z důvodů, že morálka lidí není na výši s ideou. Příklad komunismu: pustí se lidi do hypermarketu. A řekne se jim, ať si vezmou co jen chtějí a v jakémkoli množství (vše je zadarmo) - ale aby to odpovídalo jejich potřebám. 100% se to zvrhne a lůza bezhlavě vyrabuje.

Re: Re: nejsem si jistý

Slovan | 04.02.2016

Komunismus je především ideologie vytvořená těmi kdo tahají za provázky (často označovaní jako GP) za účelem zotročení ovcí pomocí totální globalizace (byla to náhrada za křesťanství, které v době vzniku této ideologie už ztrácelo dech a přestávalo být dostatečně totalitární). VŘSR v Rusku byl jen pilotní projekt, který byl zhacen Stalinem, který si ho vtipně "ukradnul" pro sebe a vypálil tak GP rybník. Následně GP realizoval celý projekt globalizace jinak - prostřednictvím konzumní společnosti s neomarxistickými prvky. Dnešní systém v "západním světě" již je 100% neomarxistický. Ten kdo jakkoli schvaluje komunismus či marxismus (neomarxismus) pomahá GP a je tím pádem zrádce a kolaborant. A nebo blbec.

Re: Re: nejsem si jistý

nula | 04.02.2016

Jenže to, že "lůza" bezhlavě vyrabuje, je daný tím, že ta "lůza" ví, že nežije v tom "komunismu", o kterém Vy píšete. A že když něco, tak je to jednorázová akce.
Kdyby věděli, že to takhle bude vždycky / pořád, že se nebudou muset strachovat, jestli si dokáží zajistit svoje základní životní potřeby, tak by už nerabovali, ale prostě by do toho Vašeho hypotetického "hypermarketu" přišli znovu pro to, co by zrovna potřebovali.

Re: Re: Re: nejsem si jistý

asx | 05.02.2016

souhlas, akorat si myslim ze v dnesni spolecnosti je urcite procento "lidi" kteri by se ani v tom komunismu nechovali lepe nez v tom dnesnim systemu, ne-li hure. A dokud tu takovi budou, tak zadna revoluce k zadnemu lepsimu systemu bohuzel nepovede....

Re: Re: Re: Re: nejsem si jistý

nula | 05.02.2016

A přesně proto si myslím, že má pravdu Slovan. Komunismus je utopie. Nic takovýho v lidský společnosti nikdy nemůže fungovat. Je to daný biologickou přirozeností lidí, která v nich podněcuje soutěživost, touhu nad druhým vyniknout, tím pádem naopak vzbuzuje závist, která je de facto hnacím motorem pokroku vývoje lidské společnosti.

Pokud by zase někdo chtěl zkusit nastolit beztřídní společnost, zase bude nemalá skupina lidí, kteří bude žehrat na to, že oni dělají pro tu společnost přece víc, tak nechápou, proč by se měli mít stejně, jako ti, kteří tolik nepřináší.
Aspoň tak to vidím já, nestavím se do role někoho, kdo má absolutní pravdu (trošku z toho tady mám občas pocit, že někteří zdejší diskutéři si to o sobě myslí, ale to je jedno).

Re: Re: Re: Re: Re: nejsem si jistý

Slovan | 10.02.2016

Ono je to ještě trošku jinak, beztřídní by ta společnost kterou plánuí ti co tahají za provázky nebude. Ani komunismus neměl být beztřídní. To bylo jen takové pozlátko pro ovce. Realita by byla samozřejmě pyramidální jako dneska. Jen těch úrovní by ubylo... Nebylo by potřeba tolik mezičlánků mezi ovcemi a GP.

úpřimnou soustrast

přítel | 03.02.2016

Miloslav Ransdorf byl člověk myslící, moudrý a otevřený, a to v současném světě se nenosí. Vedení KSČM dává přednost Dolejšům, kteří nám doporučují TTIP, o Rusku mluví, že je to stejná imperialistická mocnost jako USA, socialismus byl jen jedna velká chyba plná zločinů a máme se proto neustále klánět a odprošovat USA a Merklové. Polovzdělanci a zbabělci ovládli stranu, takže lidé jako Ransdorf nemají šanci. Jak je vypudit ze strany, názorně předvedli u Ransdorfa, kterého vystavili slovnímu lynču, a povedlo se.

nekrolog od Lenky Procházkové

Aien | 03.02.2016

http://www.nwoo.org/2016/02/01/smrt-komunisty/

Ransdorf

M.C. | 03.02.2016

Já jsem Ransdorfa znal jenom z televize, když občas vystupoval jako host u Václava Hlodavce apod.
Bylo vidět že ten člověk má ohromný přehled o mnoha věcech, dokázal svým oponentům zpaměti jmenovat a citovat údaje o věcech, smlouvách a událostech týkajících se diskutovaných témat.
No a pak jsem ho znal z médií jako aktéra různých podivných situací.
Je známo, že lidi výjimečně obdaření nějakými schopnostmi bývají často v jiných oblastech tak trochu mimo, to není (nebyl) problém jenom u Ransdorfa.
Výše uvedený seznam otázek by skutečně zasluhoval podrobné zodpovězení. Je to totiž ukázka, jak se v relativně civilizované zemi dokážou chovat k českému občanovi a přístupu naší vlády k ochraně našich lidí v zahraničí.
Což mě jako občana ČR občas cestujícího do zahraničí znepokojuje.

Re: Ransdorf

jana123 | 04.02.2016

,, Je to totiž ukázka, jak se v relativně civilizované zemi dokážou chovat k českému občanovi a přístupu naší vlády k ochraně našich lidí v zahraničí.,, ????

najsmutnejsie je ze takto sa dokazu k nám chovat i doma, AK NIEKOMU STUPIME NA OTLAK

k pani Ransdorfovej a jej požiadavke by sa mali pridať všetci občania EU - je to smutne, ale pravo a demokracia je na ARE a
tam je pan primar GP co rozhoduje, kedy komu vypne pristroj-
takto sme zverili rozhodovanie parlamentom a stranam - zombiovanym to poskokom GP.

Boží človek Míla Ransdorf

LV | 03.02.2016

Ransdorf údajne vačšiu časť bruselského platu odovzdával strane,
tiež si požičiaval peniaze od špekulantov na vysoké úroky pre
stranu,nie pre seba. Do banky v Zurichu cestoval s úmyslom,že
v prípade úspechu dá peniaze rodnej strane. Nakoniec ho páni
"řezníci" v nemocnici rozobrali na súčiastky. Smutné.

Occamova břitva

Winston Smith | 03.02.2016

Tipuji stejného ošetřujícího lékaře jakého měl Karel Kryl.

Uprimnu sustrast rodine

Dasa | 03.02.2016

ta kampan na Miloslava Ransdorfa mi pripomina kampan proti Jiřině Švorcové
Hox..mas pravdu tiez som Ransdorfa nemusela kvoli stavej kampane, ale aj vdaka tymto strankam zacinam otvarat oci.

Re: Uprimnu sustrast rodine

Miloš | 03.02.2016

M. Ransdorf se snažil loni v létě nezištně pomoci nemocnému generálmajoru V.Lavičkovi, který si toho nesmírně vážil. Ostatní, kteří měli postavení nebo funkce a pomoci mohli, se na něho prostě vykašlali. M. Ransdorf se zachoval jako Člověk. Generálmajor V.Lavička však na podzim podlehl nemoci - za podivných okolností. Věděl příliš mnoho, nenechal se podplatit a tak ho podobně jako M. Ransdorfa prostě uštvali. Čest jejich památce, takoví lidé nám hodně chybí...

Re: Re: Uprimnu sustrast rodine

Fridrich a fridrich | 09.02.2016

to mam vzdycky nejradsi: vedel toho mnoho: Jo? tak proc to nesepsal a ted si to nekde nectu! Dnes se na to neda vymlouvat. Jak vis ze neco vedel? Kdyz to vis, tak vis i co vedel, jinak to nemusi byt pravda. Vypada jak normalni vojcl co to pekl s bolsevikama a pak s amikama- misto aby zdrhl do civilu a nemohl se na to divat. Tak to udelalo spousta vojaku.
Co vedel?

Přidat nový příspěvek