Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

15.10.2016

Pavel Kotelnikov

 

Úvod. Do Moskvy složit poklonu učiteli
 

Na konci srpna navštívila skupina studentů školy „Eton“ Moskvu se skromnou návštěvou. Suché oznámení tiskových agentur hlásí, že 11 studentů školy „Eton“ navštívilo Moskvu v rámci dříve domluvené návštěvy k prezidentovi Ruska V.Putinovi. Ve spojení s organizací návštěvy padlo čínské jméno Wei. O návštěvě se oficiálně neinformovalo, široká veřejnost se o ní dozvěděla teprve poté, co studenti vyložili informaci o návštěvě na své stránky sociálních sítí.

Především je třeba říct, že škola „Eton“ je elitní britskou institucí, kterou absolvovali mnozí z těch, kdo poté řídil Británii. Bez rizika omylu je možné napsat, že ta událost je pro britské elity symbolická. Británie byla do nedávné doby de-iure a dodnes je de-fakto místem dislokace takzvaného atlantického křídla globálního řízení (GP). Ano, „právně“ se přesun do Číny odehrál, ale procesy globálního řízení mají velkou setrvačnost, a proto fakticky bude Velká Británie ještě nějakou dobu nést břemeno jednoho z center globálního řízení, konkrétně „atlantického“ křídla. Jedenáct studentů zjevně symbolizuje jedenáct představitelů „atlantistů“. Jméno organizátora návštěvy „Wei“ zní podobně jako anglické slovo Way, označující cestu, pouť (rusky „puť“). Nu a přijeli studenti zjevně k učiteli (za kým ještě mohou studenti jezdit), kterým je Putin. Učitel musí ukázat studentům cestu (way), kterou je třeba se vydat.

Jinými slovy, „atlantisté“ potvrdili svou neschopnost poradit si s aktuální světovou situací a přijeli vyseknout poklonu státníkovi Ruska V.Putinovi, aby vyřešil jejich neřešitelné světové problémy. Na řešení tohoto problému jsou Putinovi dány všechny pravomoce, a ostatnímu světu je řečeno: řešení světových problémů závisí na Moskvě a osobně na Vladimíru Putinovi.

Pro ty, komu se to může zdát další „konspirologií“, dodám, že na začátku září se v polské televizi (a Polsko je jeden z hlavní vazalů USA, země, která se také jeví důležitým nástrojem „atlantistů“; země, která od pádu Varšavské smlouvy žije podle instrukcí z Washingtonu) objevily záběry Putina opatřené titulkem „Prezident USA“. Pochopitelně to bylo hned označeno za „technickou chybu“, ale seriózní lidé by měli chápat, že v takových věcech se žádné chyby nestávají (podobně jako s vlajkami na Pražském hradě atp., pozn. překl.). Bylo to potvrzení výše uvedeného, a konkrétně, že Putinovi byly ze strany „atlantistů“ dány všechny pravomoce pro řešení světových problémů, a dvě hlavní země, skrz které se realizovalo řízení ze strany „atlantistů“ – Británie a USA – tento fakt potvrdily.

Návštěva studentů se odehrála na sklonku následujících událostí: interview Putina agentuře Bloomberg, východního ekonomického fóra ve Vladivostoku a summitu G-20 v Číně. Všechny ty události se nachází v těsném spojení. Zvláštní pikantnost dodává návštěvě studentů Etonu to, že se odehrála před prvním setkáním Putina s novou premiérkou Británie. To je silná politická facka, skutečné ponížení pro premiérku, kterou postavili na nižší úroveň než studenti „Etonu“. Je také možné říct, že je to přímý signál, že současné vedení Británie je dočasný tým, pracovní dobytek, který má splnit určité nepopulární opatření při přechodu Británie z „vyšší společnosti“ do skupiny „takových jako ostatní“.

Takto vyřešila návštěva studentů Etonu do Moskvy dvě mouchy jednou ranou: celému světu bylo oznámeno poskytnutí mimořádných pravomocí Putinovi ze strany globálního řízení, a také jmenování „dočasné administrativy“ v Británii na dobu „perestrojky“.

Ironie osudu. Takzvané ruské „elity“, které byly připraveny na libovolné ponížení kvůli tomu, aby je ve světové „elitě“ vzali mezi sebe, se staly nejnižšími lokaji, kterým se štítí dokonce dát políbit botu. Putin naopak, který vždy prováděl nezávislou politiku jak uvnitř Ruska, tak i na globální urovni, svým mistrovstvím řízení ukázal globalistům svou nezaměnitelnost a byla mu poskytnuta nejvyšší pozornost, na jakou může globální řízení přistoupit. Nyní v naději dostat se ze všeobecné ekonomické, politické, ekologické a vojenské krize si bude celý svět seřizovat hodinky podle Putina. To není žádaná budoucnost, to je realita dneška.

 

Putin na světové tribuně
 

Je jasné, že po předání Putinovi mimořádných pravomocí v rámci globálního řízení bylo akutně nutné poskytnout mu nejvyšší tribunu pro možnost ohlášení celému světu alespoň základních strategických bodů. A tribuna byla poskytnuta – agentura Bloomberg (překlad interview zde).

Možná že někdo neví, ale samotný fakt interview agentuře Bloomberg je výjimečnou událostí pro libovolného světového politika. Je to jedna z tribun globálního řízení, a proto se právo na ní vystoupit dává jen těm, kdo má na dané úrovni co říct. Nakolik je mi známo, kromě prezidenta USA a premiéra Británie nedával za poslední poměrně dlouhou dobu interview Bloombergu žádný světový politik. Z jednoho prostého důvodu – neměli tam co říct. Prezident USA a premiér Británie na tu tribunu vstupovali velmi zřídka, spíše z nutnosti, protože jejich země nesly do nedávné doby hlavní břemeno rutinní činnosti globálního nadstátního řízení. Jinými slovy, jejich vystoupení na tu tribunu bylo podmíněno ne jejich osobnostmi, ale rolí jejich států. Putin získal tu tribunu i jako osobnost, na které dnes závisí mimořádně mnoho, i jako vůdce Ruska, s tím rozdílem, že on sám dosáhl pro Rusko takových mimořádných pravomocí navzdory všem okolnostem, nikoliv díky jim.

Zvláštní rozměr tomu interview dává osobnost „novináře“, který zadával otázky. Můžete si být jisti, že tento člověk by se nikdy v životě nesnížil do úrovně vzít interview u nějakého Hollanda nebo Merkelové. Co je to za člověka zde říkat nebudu, na síti je o tom informací přehršel.

Dnes se mnozí pokouší prezentova dané interview jako nějakou besedu „žraloka světového globálního řízení“ s Putinem, který se brání zákeřným otázkám. Tento výklad ilustruje naprosté nechápání jak podstaty situace, tak i cílů a úkolů interview.

Opakuji, svět se dnes nachází na prahu globální politické, ekonomické, ekologické a válečné katastrofy a drží se doslova na vlásku. Za těchto okolností se globální řízení chytá za Putina jako za záchranný kruh a je zainteresováno na úspěchu jeho mise, a naprosto ne na tom, házet mu klacky pod nohy nějakými zákeřnými otázkami. Libovolný nešikovný pohyb může nyní rozkymácenou loďku jménem Země převrhnout a proto situace vyžaduje snížení napětí a zajištění stability. A právě tento cíl interview, které proběhlo v přátelské atmosféře za zdůrazněné zdvořilosti z obou stran a maximální diplomatičnosti, mělo.

Právě proto vedl ze strany Bloombergu interview právě ten, kdo ho vedl. Nebylo možné tak důležitý úkol svěřit nějakému novináři, který nechápe delikátnost světové situace. To by mohlo vést k naprosto nechtěným komplikacím v případě nějakého nešikovného pohybu. Toto interview bylo určeno celému světu a vůdci všech zemí ho okamžitě důkladně pročetli jako příručku ke konání, rozkládaje na citáty. Není vůbec náhodné, že bylo provedeno před Východním ekonomickým fórem a summitem G20 v Číně. Putinem zadané standardy nového světového pořádku mají být přijaty vedoucími představiteli všech zemí jako návod k okamžitému konání, protože čas má nyní cenu zlata.


 

Co sdělil světu Putin z tribuny agentury Bloomberg?
 

Za prvé. Rusko je jedním z center globální politiky. Ani jedno významné rozhodnutí ve světě nemůže být přijato bez účasti Ruska. To se týká jak politických rozhodnutí (například pokusů revidovat výsledky 2. světové války), takových jako překreslování světové politické mapy, jak ekonomických rozhodnutí (světové ceny ropy, plynu a dalších energetických surovin), tak libovolných jiných rozhodnutí.

Za druhé. Všemi musí být přijaty a přísně dodržovány nové (staré) principy mezinárodního práva. Konkrétně:

Naprostá priorita mezinárodního práva nad vnitřním právem libovolné světové země.

Nevměšování se do vnitřních záležitostí zemí, přijetí zeměmi těch rozhodnutí, které objektivně dozrály v jejich vnitřní situaci, a nikoliv diktovaných vnější silou. Politika zemí musí být realizována z pozic zájmů samotných zemí, nikoliv cizích zájmů.

Rozhodnutí musí být přijímány vyváženě, na základě vzájemné výhody, není přípustné aby se někdo cítil „poražený“ nebo „podvedený“.

Je třeba žít v souladu s možnostmi, ne na dluh.

Světová rozhodnutí, například o cenách ropy, se musí přijímat na základě společné výhodnosti, nikoliv diktátu konkrétních zemí nebo korporací.

Mír je vždy lepší než konflikt (válka).

 

To vše zaznělo bez obalu během interview Putina agentuře Bloomberg a je nutné chápat, že to bylo konkrétně vysílání norem nového světového pořádku na celý svět, nikoliv pozice Putina nebo Ruska ohledně těch či oněch otázek. Pokud by se jednalo o poslední případ, nebyla by pro to v nejmenším třeba tribuna Bloombergu ani samotné interview.

Zvlášť je třeba se pozastavit u dvou otázek.

První. Putinovi byla třikrát a v různé formě položena otázka, čí vítězství (Clintonové nebo Trumpa) je pro Rusko žádoucí. Vůbec to nebyla provokace které se Putin třikrát pečlivě vyhnul, jak si myslí mnoho lidí. Naopak, globální elity potřebovaly dovést do hlav Američanů informaci, že Rusko se nechystá vměšovat se do jejich vnitřní záležitosti volby prezidenta. A třikrát to bylo zopakováno proto, aby to došlo i tomu poslednímu Američanovi.

Druhá. Celá skupina otázek o ekonomickém stavu Ruska. Zde bylo pro globální řízení důležité dovést do světového společenství informaci o tom, že Rusko má dostatečně stabilní ekonomiku, dostatek vlastních zdrojů pro řešení aktuálních otázek bez potřeby zahraničních půjček, dostatek zdrojů pro to, aby investice do Ruska byly výhodné. Byla ohlášena informace o tom, že Rusko a Čína (nová rezidence „atlantistů“) realizují strategické partnerství jak v politice, tak v ekonomice, a to partnerství se rozšiřuje, pokrývá stále další a další oblasti ekonomiky, vědy, vzdělání a dalších oblastí.

Obecný tón interview byl – situaci ve světě, eskalovanou do nebezpečné úrovně, je třeba ochladit cestou politiky do milimetru vyvážených rozhodnutí, která berou ohled na zájmy celého světového společenství. Hlavní je nyní přežít.

S ohledem na to, že Putin získal bianco šek, je možné předpokládat, že jeho pozice ohledně řady otázek bude dováděna do ostatních účastníků světového společenství jako „skutečně doporučená“. Proto je možné prognózovat následující tendence světových trendů v dohledné perspektivě:

Těžba ropy bude vyvážená

Spekulace s cenami ropy se budou omezovat

Ekonomické a politické otázky a problémy se budou oddělovat a řešit samostatně, bez spekulací jedněmi pro zabezpečení dividend jinde

Evropskou unii budou stabilizovat, zónu euro držet nad vodou

Ať bude příštím americkým prezidentem kdokoliv, donutí ho posadit se s Ruskem za jednací stůl a jednat o řadě otázek, konkrétně o vyřešení situace na blízkém východě a o řadě dalších

Export „demokracie“ bude ukončen

Zdrojová stabilita velkých (nadstátních) celků typu EU je vždy vyšší, než stabilita samostatných zemí, proto se budou země na sklonku přeformátování světového finančního systému sjednocovat do bloků. Skupiny (bloky) mají větší šanci přežít

Investice do ekonomik zemí se budou dělat na základě dlouhodobých strategických principů (Rusko dává příklad, jak to dělat správně)

Velkou roli získají širokoformátové svazky zemí-sousedů (zde dává příklad Rusko a Čína). To má také pomoci překonat krizové období přeformátování světového finančního systému.

 

"Земля в созвездии "весов" или интервью Путина агентству Bloomberg"  vyšel 9.9.2016

 

Diskusní téma: Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

Stabilizácia Európskej únie

benetri | 23.10.2016

Nezdá sa mi, že pri vrcholných predstaviteľoch únie ako je Juncker, Schulz, či Tusk a ich politike je možné úniu stabilizovať. Doslova choré nápady, slepé vyčíňanie Merkelovej, imigrácia ako neriadená bomba - nič z toho k stabilizácii neprospieva. Skôr k rozpadu. Slovensku, či Česku vyhovuje únia, len pokiaľ ide o dotácie, z ktorých si môžu politici slobodne nakradnúť. Obyvatelia trú čím ďalej väčšiu biedu a únia k tomu prispieva. NATO a OSN v súčasnej podobe sú tiež zrelé na odpis. Svetu vládnu blázni a psychopati - najprv treba odstrániť tých.

Re: Stabilizácia Európskej únie

Cico Ciciak | 24.10.2016

Nebudú tam naveky.

Re: dotácie

udo | 24.10.2016

Presne naopak.
dotácie starý známy len účtovnícky podvod.
Pri celkovom súvahovom účte sme my spolu s Čechmi jednoznačne jedni z najväčších donorov EÚ.

Iba nebezpečne naivný blázon si môže myslieť,
že krajiny, kde vládnu sociopati,
by pre občanov iných krajín urobili niečo len tak..

DPH je odvádzaná v mieste spotreby
a to je tam, kde sú lacné peniaze (= nízky úrok)
Dividendy a zdaňovanie "bonitných" mannažerov
cez dcérske zahraničné spoločnosti v DE, FR a ENG
je jeden z ďalších obrovských tunelov systematického dojenia východoeurópskych rozpočtov. Podobne, ako aj Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. O bu-bu-bu daňových rajov ani nehovoriac..

Staré osvedčené neokolonialistické technológie z konca 19.stor prosto aplikovali aj na nás.
Dokonca nemalej časti farebného..sametového dobytka to bolo v roku ´89 dostatočne jasné.
Ortodoxným havlistom väčšinou o to viac, pričom ich predáci doteraz za držanie huby a občasnú (rádio)aktivitu hlodajú občasné kosti z prestretého tunela v hodnote desiatok miliárd každý rok len zo staronovej Drang nach Ost..

Na zachovanie a rozvoj konfliktného potenciálu masírujú svoje vymierajúce, no stále veľké stádo presstitútky programovo "mierne" upraveným účtovníctvom o doplácaní "pracovitého" západu (pričom sú paradoxne pre sedliacky rozum všetky fabriky, lágre na východe) na "Gsindl"..

+ samozrejme nekonečné poukazovanie (ne)ziskovkami, finadáciami odchovaných a západnými reklamnými agentúrami platených a cenzurovaných lokálnych presstitútok (moderných poturčencov) na v porovnaní drobné státisícové, či miliónové "prilepšenia" domorodých politikov.. a keď nič nenájdu, "niečo, kauzička sa predsa vždy dá i na kolienku vyrobiť"..ako Pan Seppi G., či C.M.Tayllerand říkávali..

Mali sme to tu od antiky a feudalizmu už neraz a bežný nevzdelaný Nemec tomu verí rovnako, ako auparkový Lovák.

Všimnite si, položte si otázku vždy, keď kaviarenskí multikultifašisti po nejakom politikovi idú, čo závažné, dobré v nedávnej minulosti povedal, urobil?

Pritom by i Nemci a Rakúšani mohli bez masívne každoročnej desiatky-miliardovej krádeže vo Východnej Európe v pohode pri doterajšej "Lebensqualität", ak by svoje banky i hore obrezali..postupne bezúročné investičné bankovníctvom transformovali. Následne už iba "patentovo-autorské" právo ODČAROVAŤ

Re: Stabilizácia Európskej únie

Libor Smetana | 25.10.2016

Myslím, že nejprve rozložit - oddělit se stát po státu, získat svoji samostatnost a potom se složit v koncepci v nějaké jiné koncepci, např. BLOK
pokračování je padající spirála, nevěřím na zlepšení.

Re: Re: Stabilizácia Európskej únie

udo | 25.10.2016

To by bolo nebezpečné obdobie,
kedy by nás mohli veľkí hráči, konkurenti ľahko rozcupovať..

Musíme posrupne nahradiť, premotivovať aktuálny riadiaci aparát,
pracujúci podvedome a vedome nie na záujmy občanov Únie a planéty celkovo. Vychovať novú generáciu. Inak aj my zbytočne priskoro pomrieme.. a nevyhnutie aj naše deti, vnuci

Tak i multikultifašizmus a LGBTI-fašizmus postupne konštruktívna spolupráca národov nahradí.

Ostatne ich snahou je práve ju preventívne zdiskreditovať.
Podobne, ako je 1.cieľom "Willkommenspolitik" pôvodný islam (ako odpoveď národov planéty na globálny finacizmus) diskreditovať.

Re: Stabilizácia Európskej únie

Spektator Čumilovič Puk | 06.11.2016

Zde jde o to zda nýmandi Tusk, Juncker či Schulz jsou těmi, co jsou určeni pro nový kurz... Pamatuji, že Stalin po mnichovské zradě taky suspendoval dosavadního ministra zahraničí a jmenoval nového - Molotova. Nebylo to ale proto, že ten dosavadní nějak selhal atd. Ale na post bylo potřeba dát nového člověka. Ten dosavadní byl zatížen minulostí orientace na vytvoření spojenectví proti Německu a Itálii... Juncker, Schulz či Tusk jsou loutkami pro nějaké role a až se dějství hry změní, budou nahrazeni jinými loutkami... V tomto případě jejich role byla pracovat na EU chalífátu, a to asi bude třeba pozastavit či změnit. Nic složitého k pochopení!
Co se týče eurodotací: Spočítejte si to! Nádherná ukázka, jak je dav snadno ovladatelný a jak si nepamatuje nic dále než 2 týdne zpět... Česko (obdobná číla budou i na Slovensku) za 13 let svého členství v EU je v kladné bilanci 530 miliard Kč - tedy cca 20 miliard Euro! Pro získání těchto peněz z Bruselu muselo být do Bruselu tak 3,5x více odvedeno. Takže doé Bruselu jsem odvedlo cca 1 800 miliard Kč a zpět přišlo cca cca 2 350 miliard Euro. Jeden si řekne: Panečku, to je peněz. A v tom je tajemství toho humbuku. Když si to pořádně propočtete, zjistíte, že měsíčně stát za nás do Bruselu odváděl cca 1 100,-Kč, abychom každý z nás jakoby dostal zpět o cca 350,-Kč/měs. navíc. Tedy 1 450,-Kč. Ty peníze většinou šly na koniny, jako výměna 10 let starých dálničních svodidel (tedy ještě dobrých), na vznik velice husté sítě golfových hřišť, nadace "Rozkoš bez rizika", a podobné lumpárny. Zjednodušeně řečeno - o těch 350,-Kč jsme nebohatli, ale chudli jsem o těch 1 100,-Kč! A to si zasaďte do kontextu zvýšených nákladů občanů spojených s přijímáním všech těch euronesmyslů... Čili EU je jednoznačně projekt na snižování životní úrovně nás! To si pak ještě zasaďte do kontextu, že každoročně od nás na Západ odchází stamiliónové dividendy zahraničním vlastníkům našich podniků! Eurodotace se tváří jako Marshallův plán pro nás, ale je to jen parodie na něj... Stačí o tom jen trochu popřemýšlet... Když pak nějaký německý politik kvičí o tom, že oni s námi jsou solidární, a my nechceme (protože nechceme akceptovat uprchlické kvóty...), zatímco si např. s Ruskem zařizují Nordstream místo zrušeného bulharského southsreamu, víme, že EU o solidaritě není ani omylem - jde o "hard mocenský projet s bruselskou centralizací neštítící se ničeho, a postavený hlavně na brainwashingu". Navíc to zní jako fakt hodně povedené chucpe, když si uvědomíme, že dle výsledků 2.WW by nám Německo mělo vyplatit něco mezi 200-350 miliardami Euro ve válečných reparacích - pro Němce celkem pakatel, protože kdyby si to rozdělili na 10 let, tak by to pro ně bylo asi 40-50 euro měsíčně! Nu a nemají se k tomu! Nevím jak Slovensku, ale Česku EU nevyhovuje v žádném případě! Nám by stačilo členství v EFTA.

Nádej.

Brunero | 23.10.2016

Takže, zdá sa, existuje nádej pre "normalizáciu" celého sveta.

Rozhovor

Sugar | 17.10.2016

K rozhovoru připojuji mapu, která byla na pozadí interview:
https://3.bp.blogspot.com/-_dCknsWR0_E/V8m9uU2xDSI/AAAAAAACT80/YYVXN9VNWmw8l4Gep8brXut7dyy406FagCLcB/w1200-h630-p-nu/1.jpg

Re: Rozhovor

MatúšKorba | 18.10.2016

čo je to za mapu? dakujem

Re: Re: Rozhovor

ar | 18.10.2016

hore nohami
https://www.google.cz/maps/place/Rusk%C3%BD+ostrov/@42.9874137,131.8068407,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x5fb3f5291f3469fb:0x70491206cafaa070!8m2!3d42.9985805!4d131.843587

wiki mlčí

Definitiva | 16.10.2016

Niekto usúdil, že ani pre českú, ani pre slovenskú wikipédiu meno Micklethweit nie je žiadúce. Mýlim sa? V poľskej wiki už to meno je uvedené.

članok

dasa | 15.10.2016

Velmi dobry článok, dakujem za preklad

Re: članok

Ran | 16.10.2016

Připojuji se, děkuji.

Dotaz

gap | 15.10.2016

Ahoj,
víte někdo, kdo je zmiňovaný „novinář“, který zadával otázky?

Re: Dotaz

Hox | 15.10.2016

člen bilderbergu, jméno si nevzpomenu

Re: Re: Dotaz

gap | 15.10.2016

Díky, i za změnu titulku.

otazky pokladal

John Micklethwait | 15.10.2016

John Micklethwait
https://www.bloomberg.com/features/2016-vladimir-putin-interview/
- roce 2015 byl jmenován členem správní rady Britského muzea . [4] On byl také delegát, spolu se dvěma kolegy, v roce 2010 Bilderberg konferenci konané ve Španělsku
-byl jmenován velitelem Řádu britského impéria (CBE) v roce 2016 Narozeniny vyznamenání za zásluhy o žurnalistice a ekonomie.

Re: otazky pokladal

Hox | 15.10.2016

kromě toho šéfredaktor Bloombergu (2015 - )
šéfredaktor Economist (2006-2015)

Re: otazky pokladal

Jeník | 17.10.2016

Člen správní rady Britského muzea (?). Připomíná mi to Knihovníka z jisté série filmů o Flynnu Carsenovi. Nepsal bych to zde, kdyby představitel filmu nebyl Micklethweitovi i podobný.

Re: Re: otazky pokladal

Hox | 19.10.2016

Od knihovnictví a archivnictví není ke "kurátorství" daleko, představitelé konceptuální moci byli v minulosti často i historiky, knihovníky atp., v antické Alexandrii i jinde.

btw. v hollywoodském seriálu Warehouse 13 jsou také v pozdějších sezónách poukazy na konceptuální moc.

Re: Re: otazky pokladal

eM | 20.10.2016

Jestli je podobný někomu z Flynna Carsena, tak tomu ex-knihovníkovi, který chce kopí osudu pro sebe a své výhody. Tomu je opravdu podobný.

Přidat nový příspěvek