Zázrak z Wörglu

Zázrak z Wörglu

4.5.2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=MakwsQAeyBI

 

Administratíva týchto stránok sa síce nestotožňuje nutne so všetkými parametrami projektu e-koruna, avšak ďakuje jeho protagonistom za preklad (hoci mnohokrát chybný, ale aspoň nejaký) tohto rakúskeho dokumentárneho filmu Wörgl, natočeného podľa skutočných udalostí.

 

Okrem toho scenáristi a režiséri uvedeného filmu akosi "taktne pozabudli" uviesť, že tzv. národné (resp. centrálne banky), ktoré vykonali tú lumpárnu popísanú vo filme a pravidelne ničia funkčné ekonomiky, nemajú s daným miestnym štátom (akýmkoľvek) hlbšie právne naozaj prakticky nič spoločné. U tzv. „národných“ (aký to paradox, ba drzý otvorený výsmech) bánk ide o čisto súkromné organizácie, naozaj nezávislé od daného štátu a presadzujúce výlučne záujmy globálnej mafióznej štruktúry starej oligarchie - najväčšieho tichého monopolu svetových privátnych bánk. Ide da-facto o priame exteritoriálne pobočky najsilnejšieho globálneho výpalného syndikátu.

Včítane FEDu, ECB, tzv. MMF, Svetovej banky, BIS apod..čo sú čisto súkromné organizácie, pobočky, kde majú jednotlivé štáty iba naozaj fiktívne, resp. minimálne reálne právo zasahovania.

Ide o nevolené, nedemokratické, tvrdo antidemokratické inštitúcie.

Ostatne podobne, ako napr. tzv. najvyššia Komisia EÚ.

Centrálny komisariát, podobne, ako u nás kedysi ÚV, kde asi nikdy žiaden skutočný komunista nebol.

Politická deklarácia nezávislosti slúži v politike vždy ako pokus na skrytie majiteľa danej osoby a/alebo organizácie. Je vždy lžou, bo absolútna nezávislosť neexistuje.

Snaha o maximálnu možnú samostatnosť, či zvrchovanosť je však niečo iné.

 

Ďalej.

Dnes by bol taký postup ako vo filme asi ťažko použiteĺný.

Všetko sa už vyrába na báze elektrickej energie a nie ľudskej sily, ako vtedy.

Aby bol zachovaný pomer tovarov a služieb voči množstvu obeživa, aby nedošlo k inflácii, alebo deflácii(pokiaĺ nejde o zámerný deflačnú politiku), treba preto vydávať štátom toľko peňazí, koľko sa vyrobí elektrickej energie (mena Energo - krytá napr. 100 kWh/jednotku obeživa).

To jediné zodpovedá reálnym matematickým potrebám ekonomiky.

Viď Kirchhoffove zákony, nevyhnutne platiace nielen v Elektrotechnike, ale aj pre ekonomické deje a ich finančné toky, ktoré sú len ich matematickým vyjadrením a pod.

Ibaže by išlo o hry s nenulovou sumou, čo je trestné..

 

Prepočet objemu potrebného obeživa napr. na daný rok sa samozrejme očisťuje o tzv. sezónne koeficienty, t.j., napr. o množstvo energie, použitej na vykurovanie v zime apod..

Ostatné funguje rovnako ako vo filme.

Proste tak, ako gastráče - platnosť vyprší napr. po roku a prichádza automaticky k novej emisii množstva proporcionálneho množstvu na danom území vyrobenej (resp. spotrebovanej) elektrickej energie za daný kalendárny rok.

Medzinárodná zúčtovacia mena, zodpovedajúca reálnej ekonomike = kWh namiesto dnešného Dolára, Euro, zlata a podobných chymér.

A poslať banksterov pekne do..

Proste Vollgeld kryté kWh.

Zrazu by nebolo hlavného dôvodu na vojny, migrácie, neokolonializmus apod..

 

Takéto zmeny musia voliči od svojich politikov gramotne žiadať,

Aby tí (politici) boli od oligarchickej nadnárodnej mafióznej kriminálnej „vrchnosti“

samozvaných jelít krytí a mohli reálne konať podobne, ako v uvedenom filme.

T.j., politik sám iniciatívne nemôže urobiť prakticky nič, lebo sa mu začne stará banksterská mafia vyhrážať, ho vydierať, alebo ho proste tradične za“samo“vraždí aj s rodinou.

Ak im ale samotný dotyčný politik dá onú „ponuku, ktorá sa neodmieta“,

krytý voličmi zdola, može povedať:

Milí úchyláci, ak sa vám toto riešenie nepáči, ktoré vám ja v terajšej svojej funkcii predkladám, môžem odstúpiť, môžete ma zabiť, ale namiesto mňa tu hneď zajtra bude hoc i desať ďalších, čo celý váš stáročný podvod dostatočne chápe a budú požadovať podstatne radikálnejšie riešenia, ako ja. Takže prosím, Panovia, rozhodnite sa správne. Ďakujem

 

Na odskúšanie podobných riešení v lokálnych komunitách na Slovensku sú napr. tzv. Ježe, Duby, Časíky (tzv. Časová banka ako open portál http://www.casovabanka.sk/), atď apod.

Postupným ich spájaním, optimalizáciou a hlavne občianskopolitickým tlakom, i kandidatúrou najprv na komunálnej a potom aj celoštátnej úrovni sa docieli vyústenie tohto deja(procesu) by do presadenia, zasadenia Energa a osamostatnenie financii Slovenskej Republiky (v spolupráci s ČR a ďalšími) pre naše deti a vnukov, čím by sa obnovila utratená zvrchovanosť našich štátov a ich národov.

Parita medzinárodného obchodu sa bude určovať iba jednoducho matematicky podľa množstva vyrobenej energie na danom území a žiadnymi pseudoburzovými špekuláciami.

Detaily môžu byť optimalizované za pochodu.

 

Strategické podniky musia byť tak, ako všade na Západe i vo svete (okrem kolónii ako my), riadené národom a jeho štátom. Energetika, vodárne, strategický priemysel apod.

Z rúk národa boli tieto národné podniky nadnárodným organizovaným zločinom za pomoci miestnych agentov a kolaborantov ulúpené, čo musí byť v čo najbližšej dobe reprivatizáciou napravené.

Navyše prakticky všetci mafiózni „investori“ hrubo a verejne porušovali nimi podpísané tzv. privatizačné a kúpne zmluvy, ba dokonca i nadnárodné súdy, arbitráže svojimi mafióznymi štruktúrami za pomoci a kooperácie niektorých koloniálnych mocností dávno infiltrovali a skorumpovali.

Tak premenili EÚ prakticky na 4. ríšu.

Ak majú mať pôvodne dobré myšlienky niektorých zakladateľov EÚ budúcnosť,

musí byť tento zapadný zapadnutý koloniálny chliev za pomoci gramotných občanov vyčistený.

V opačnom prípade budeme musieť stavať na holej lúke v búrke nejaký dom znova, od piky.

Lepšie býva ten starý prerobiť,

Alebo aspoň nebúrať pokiaľ nový zatiaľ nie je hotový.

 

Miera chápania objektívnych dejov občanmi definuje úspešnosť demokracie.

Inak sa tá zákonite vždy mení v davokraciu démonkratov, najstrašnejšiu formu totality v dejinách,

pred čím už velikáni starých Helénov takú hrôzu mali..

 

..

Mnohé tzv. nadnárodné koncerny si vzájomne inak už vyśe 10 rokov robia interné zúčtovania v kWh.

Stačí vlastne, aby tento ekonomicky invariant prebrali konečne postupne oficiálne aj štáty a ich národy. Potom už len stlačiť úrokové sadzby pod úroveń rastu HDP, resp. ich úplne odstrániť

a prejsť na bezúročné investičné bankovnictvo (viď napr. modely popísané i v KSB II a inde – Japonsko, Čina, Levant apod..).

Tak sa zároveň masívne zníži neudržateľná konzumná výroba, ktorú umelo akceleruje, SI VYNUCUJE západný fiat-usury bankster-system a prirodzeným spôsobom prejde lokálna i globálna ekonomika na výrobu produktov „bez kurvítok“, t.j. s dlhodobou životnosťou, lebo sa firmy nebudú musieť furt vyplácať z dlhu voči nič neprodukujúcim parazitom-bankám z ich ničím nekrytých fiktívnych pôžičiek.

Podnikatelia tak budú môcť prejsť na dlhodobé ekonomické cykly, namiesto krátkodobých „módnych“ na vyhodenie, aby dokola kupovali nové šmejdy a držali „obrat“, čo fatálne pre prírodu hore..

 

Proste obeživo (peniaze) nie sú produkt, ale nástroj riadenia ekonomiky, nástroj distribúcie tovarov a služieb. Prvoradou úlohou ekonomiky tak nebude uspokojovanie neukojiteľných chúťok bandy jelitárnych úchylákov, celevritiek a spol.., ale ľahko definovateľných základných(štandardných) potrieb populácie podľa aktuálnej úrovne jej technologicko-energetického rozvoja.

Teda sa len vymení poradie prvých dvoch položiek cieľového vektora riadenia trhu, ako ďalšieho z nástrojov riadenia ekonomiky. Tzv. nadštandard, teda odmena šikovnejším už bude až sekundárnym cieľom riadenia trhu a burzy. To je obrovská a ďalekosiahla zmena. Zároveň nemôže mať nejaký CEO manager 500-násobok mzdy bežného zamestnanca, ako je na Zapade bežné, ale max. tak 5-násobok apod. Proste všetko s Mierou

Atď. apod.. taktiež viď ekonomickú časť KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti II - tu na stiahnutie) a jednotlivé základné aspekty nastavenia primárnych parametrov systému dlhodobo udržateľnej ekonomiky, biosféry a rozvoja ľudstva, jeho kultúry myslenia celkovo.