Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (3)

Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (3)

9.1.2014

(předchozí část)

 

Závody v dobývání kosmu
 

SSSR soutěžil se Západem v hendikepované pozici a to díky úsilí trockistů ve vedení KSSS, kteří bránili rozvoji země. Nicméně již v roce 1970 bylo možno zkonstatovat, že v této hospodářské soutěži mezi oběma systémy zvítězil socialismus. V této době již bylo možno pozorovat recesi v celém hospodářství USA, kdežto v SSSR pokračoval hospodářský růst a to zejména proto, že bylo pokračováno ve Stalinově ekonomickém modelu.

Tento fakt je možno vidět zejména v takových odvětvích, ve kterých není hledání pravdivé skutečnosti žádoucí, a proto v ní obyčejní lidé mylně přisuzují americké straně vedoucí pozici. Řeč je o dobývání vesmíru.

Po skončení 2. sv. války byly SSSR a USA v rozdílných startovních pozicích. SSSR byl válkou vyčerpán a proto si nemohl dovolit uvolnit do vývoje a výzkumných prací v oblasti raketových technologií dostatečný objem finančních prostředků. Naopak USA během války zbohatly už jen tím, že jsou za oceánem a na jejich území žádné boje neprobíhaly. Daleko od světových bojišť, byly klidným místem, na kterém se mohly soustředit jak nejchytřejší mozky z celého světa, tak mohly investovat do tohoto výzkumu prakticky libovolné objemy financí.

První světová balistická střela-raketa byla vyrobena v Třetí říši, ve výzkumné středisku v Peenemünde, vedeném Wernerem von Braunem. Tato raketa byla označena A-4 , ale všeobecně je známá spíš pod označením V-2 (Fau 2), kteréžto pojmenování získala od německého slova „Vergetung“, což znamená „odplata“ nebo „odveta“.

Po skončení 2. sv. války přijaly USA prakticky všechny vědce z Třetí říše (v rámci operace "Paperclip" p.p.) včetně raketových vědců v čele s již zmíněným Wernerem von Braunem (Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun), vedoucím vědcem říšského raketového programu, který se postavil i do čela amerického raketového vývoje a výzkumu. Z území Třetí říše byly do USA odvezeny prakticky všechny stroje, zařízení, přístroje a dokumentace říšského raketového programu. Tohle všechno pak bylo do USA vyvezeno nejen ze západními spojenci spravované zóny, ale i ze sovětské okupační zóny. Nebylo by to však možné, kdyby k tomu zjevně nedal souhlas maršál G.K.Žukov, který se zaměřil pouze na sbírání trofejí uměleckého a luxusního charakteru, převážně do své soukromé zbírky.

Američané v klidu mohli odvézt z továrny v Nordhausenu, která se nacházela v sovětské okupační zóně, minimálně několik stovek raket A-4. Sovětští vědci jen paběrkovali, když získali pouze přístup k některým komponentám, které si nakonec ale nestihli ani z továrny odvézt, protože neměli dostatek času k tomuto odvozu, neboť vojáci Rudé armády „poprosili“ Američany, aby opustili sovětskou okupační zónu v Durynsku (a tím si i vše důležité odvezli – p.p.).

Opozici vůči vývozu říšských vědců a techniky prováděli pouze příslušníci sovětské vojenské kontrarozvědky a řadoví vojáci Rudé armády, kteří se jen z vlastní iniciativy zapojovali do potlačování těchto vývozů high-tech výrobků říšské raketové vědy a průmyslu ze sovětské okupační zóny (neexistoval příkaz z velení Rudé armády tomuto vývozu zabránit).

Výsledkem bylo to, že SSSR nezískal ani jednoho raketového vědce z Třetí říše. Naprostá většina specialistů, kteří byli deportováni do SSSR, u Wernera von Brauna v Peenemünde nikdy nepracovali a k raketové technice se dostali pouze v institucích „Rabe“ a „Nordhausen“, kde pracovali pod sovětským dohledem.

O specializaci převážné části německých odborníků, které SSSR získal, výmluvně svědčí ta skutečnost, že když bylo po válce rozhodnuto o tom, dokončit výrobu německých proudových motorů, byl pro tuto úlohu v roce 1946 vytvořen speciální tým OKB-1, přičemž vedoucím jeho oddělení motorů se stal Alfred Scheibe, bývalý šéf testovacích laboratoří benzínových pístových motorů firmy Junkers.

V červnu 1947 sovětské vedení rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj dalekonosných balistických raket a to z německých odborníků, deportovaných do SSSR v roce 1946. Tato konstrukční kancelář se tak stala konkurentem sovětské konstrukční kanceláře vedené S.P.Koroljovem. Projektový manažer a hlavní konstruktér německé kanceláře byl jmenován Helmut Gröttrup, německý raketový inženýr, specialista na řídicí systémy, zástupce doktora Steinhofa, vedoucího skupiny řízení balistických raket v Peenemünde.

Nastudovat mnohé cenné válečné trofeje však do Německa odcestovali i významní sovětští vědci jako S.P.Koroljov, V.P.Gluško, V.P.Barmin a mnoho dalších.

O tom, nakolik byli tehdy němečtí raketoví specialisté před sovětskými, svědčí Boris E. Čertok, který ve své knize „Rakety a lidé“ píše:

A.M.Isajevovi, mně, N.A.Piljuginovi, V.P.Mišinovi a ještě několika dalším specialistům bylo umožněno prohlédnout si tajné německé zbraně. Vstoupili jsme do sálu a okamžitě jsem spatřil černý, špinavý trychtýř, ze kterého vyčnívala spodní část trupu Isajeva, jak se s baterkou natahuje do spalovací komory a prohlíží si detaily. Nedaleko seděl frustrovaný Bolchovitinov.

Zeptal jsem se ho: Co to je, Viktore Fedoroviči ? Odpověděl mi: To je to, co nemůže být.

Prostě jsme si neuměli představit, že v té době by mohl existovat raketový motor na tekuté palivo (LRE - Liquid rocket enginee) tak velkých rozměrů.

Takže, USA nejenže byly v daleko lepší, materiálně – technické kondici, ale navíc získaly i drtivou většinu říšských vědců a výsledků jejich činnosti v Třetí říši.

SSSR byl oproti tomu válkou napůl zničená země, kdy bylo nezbytné obnovit její infrastrukturu, udržet její obranyschopnost na úrovni jasného poskytnutí záruk za to, aby nebyla možná další agrese vůči ní a k tomu bylo ještě potřeba vyčlenit zdroje různorodého charakteru k tomu, aby se smazal náskok, který USA získaly v raketové a jaderné technologii. Nicméně Sovětský svaz pod Stalinovým vedením všechny tyto výzvy zvládl skvěle a vyřešil všechny problémy, kterým čelil natolik, že nejen že SSSR byl schopen eliminovat poválečnou technologickou ztrátu, ale navíc byl ještě schopen USA předstihnout.

Po válce byl přijat tzv. Stalinův plán k transformaci přírody a díky ohromnému úsilí se již do deseti let od devastující války podařilo SSSR získat zpět svoji pozici ve světové ekonomice a následně i zaujmout vedoucí pozice v mnoha ohledech.

Již v roce 1960 SSSR zaujímal:

    1.místo na světě v těžbě uhlí, železné rudy, koksu, výroby lokomotiv, cementu, těžbě dřeva, produkci vlněné tkaniny, cukru, másla a dalších.

    2. místo na světě, pokud jde o produkci všech druhů průmyslových výrobků, elektřiny, těžby ropy a zemního plynu, výroby železa a oceli, chemikálií, hnojiv, strojírenské produkce, bavlněné tkaniny dalších.

A následně SSSR předčil své světové konkurenty v produkci litiny, olejů, hnojiv, betonových výrobků, obuvi atd.

Obecně platí, že v letech 1950-60 postupně zaujala ekonomika a průmysl SSSR druhé místo na světě za USA, nicméně i USA začal Sovětský svaz od roku 1960 předstihovat v jednotlivých odvětvích hospodářství.

Jedním z významných odvětví, ve kterém vývoj v SSSR předstihl vývoj v USA, byl raketový průmysl. Tento fakt lze demonstrovat následujícími skutečnostmi:

4.10.1957 SSSR vypustil do vesmíru první umělou družici Země – „Sputnik -1“, která vážila 83,6 kg.

Po tomto vypuštění družice do kosmu, prezident USA Dwight Eisenhower nařídil, aby USA urychleně rovněž vypustily svůj vlastní satelit. Za tím účelem byly soustředěny všechny americké síly k tomu, aby tohoto cíle bylo co nejdříve dosaženo. Nakonec byl první americký satelit vypuštěn na oběžnou dráhu dne 1.2.1958. Americký satelit vážil 13,91 kg včetně všech čtyř palivových stupňů. Samotný satelit vážil 8,22 kg. Na orbitě pracoval cca 14 dní, když sovětský sputnik vydržel pracovat 21 dní.

Ale ještě předtím, než Američané vypustili svůj první satelit, stihl Sovětský svaz vypustit i svůj druhý satelit, dne 3.11.1957 byl na oběžnou dráhu umístěn Sputnik-2, který už vážil celých 508 kg.

Vypuštění prvního amerického satelitu bylo důvodem a odstartováním silné antisovětské propagandy v západních zemích. Ve Washingtonu rozradostněný Werner von Braun prohlásil: „Vytvořili jsme vlastní opěrný bod v kosmu, nikdy se nevzdáme!“

Stačily tři roky a jeho chvástání se změnilo v pořádnou ostudu.

12.4.1961 Sovětský svaz odstartoval první pilotovaný orbitální let, když kosmickou loď „Vostok“ pilotoval kosmonaut Jurij Gagarin. Tento první pilotovaný kosmický let trval 1 hodinu a 48 minut. Během této doby kosmická loď obletěla jednou Zemi.

Odpověď USA na sebe nenechala čekat ani celý měsíc, když 5.5.1961 nosná raketa „Redstone-3“ vynesla po balistické trajektorii kosmickou loď – kapsuli (pilotovanou prvním americkým astronautem Alanem Shepardem) „Mercury-Redstone-3“ (Freedom 7) na suborbitální let. Kapsle dosáhla výšky cca 186,5 km a přistála ve vodách US Atlantické raketové základny, cca 486 km od místa startu (dolet). Let trval 15 minut 22 sekund.

Na této americké odpovědi je pozoruhodné následující:

Nehledě k tomu, že suborbitální let nelze srovnávat s plnohodnotným kosmickým letem, byl tento suborbitální, balistický let proveden na otřesně nízké technologické úrovni.

icméně tyto fakta americkým píár makerům a jejich nohsledům z dalších zemí nevadila v tom, aby neodprezentovali tento let jako největší úspěch americké vědy a techniky. Prakticky do vše encyklopedií a odborných publikací neopomenuli dodat pasáž, popisující tento let následovně: „I když se jednalo o let suborbitální, Shepard byl na rozdíl od Gagarina (jehož let byl plně automatický) schopen let řídit a manévrovat v beztížném stavu.“ (krásná ukázka toho, jak se dělá z nouze ctnost p.p.) Američané v té době totiž neměli k dispozici technologii která by jim umožňovala uskutečnit let v automatickém režimu, a proto nebylo jiného řešení, pokud neměl Shepard „uletět k čertu“, než aby ve správný čas ručně zasáhl do řízení kapsle. A tak se není čemu divit, když Shepard ve své autobiografii napsal: „Před startem Redstone jsem si jako mantru pořád dokola opakoval – neposer to, Sheparde.“

A tak to trvalo ještě téměř celý rok, než mohla americká věda a technologie udělat krok „zpět“ a skutečně vyslat na oběžnou dráhu svůj první orbitální let s posádkou v automatickém režimu. Učinila tak 20.2.1962, kdy John Glenn, na „Mercury-Atlas 6“ třikrát obletěl Zemi. Délka této mise byla 4 hodiny a 55 minut.

O jak velký reálný, úspěch se jednalo, je možno usoudit z jednoduchého srovnání, když šest měsíců před letem J.Glenna, 6.-7.8.1961 sovětský kosmonaut German Titov absolvoval kosmický orbitální let, během kterého obletěl Zemi 17krát, nalétal přitom více než 700000 km a let trval 1 den a 1 hodinu.

Do této doby tedy spadá mýtus o tom, že Američané drželi prvenství v dobývání kosmu. Byl založen na tom, že jejich pobyt ve vesmíru se počítal na hodiny a tyto hodiny se srovnávaly s dny, po které trvaly sovětské lety. Tento přístup tak umožnil pracovat se zdánlivě srovnatelnými čísly. Na základě toho např. mohl americký astronaut Wiliam Shepherd s patřičnou hrdostí prohlásit: strávil jsem v kosmu „celých“ 434 hodiny a současně s velkorysou shovívavostí přiznat, že sovětský kosmonaut Sergej Krikalev v kosmu strávil „jen“ 482 dní. Na tomto základě pak bylo přistoupeno i k jmenování velitele první mezinárodní posádky na Mezinárodní kosmické stanici v osobě amerického astronauta Shepherda.


 

Měsíční podvod USA

Zvláštní místo v dobývání vesmíru zaujímá téma studia přirozeného satelitu Země – Měsíce. Všeobecně se má za to, že Američané jsou v této oblasti na špici, protože, prý, navštěvují Měsíc pravidelně a přivezli odtud již ohromné množství vzorků měsíční půdy, které slouží jako hmatatelný důkaz jejich přítomnosti na Měsíci. Nicméně to, že Američané na Měsíci nikdy nebyli a nic z něj nepřivezli, již bylo dokázáno celou řadou nezávislých badatelů. Například knihy A.L.Popova „Člověk na Měsíci?“ a „Co to dokazuje?“ nebo knihy Y.I.Muchina „AntiApollon“ a „Měsíční podvod USA“. Je přitom pozoruhodné, že vždy když se začne nějaká řeč o podvodech Američanů v libovolné oblasti kosmického výzkumu, okamžitě se spustí divoký křik ochránců pozice USA. Průzkum Měsíce není v tomto žádnou výjimkou. Obhájci americké verze jsou v tomto případě rovněž velmi aktivní a kategoricky stojí na pozici nezpochybnitelnosti americké přítomnosti na Měsíci. Nicméně nejsou schopni dodat naprosto žádný hmatatelný důkaz, který by potvrdil americkou přítomnost na Měsíci. Veškeré volání po důkazu odmítají s odůvodněním o „božské neomylnosti“ tvrzení americké strany. A v tomto duchu každého, kdo se zajímá o důkazy skutečné přítomnosti USA na Měsíci, vystavují posměchu a dehonestaci s tím, že zde ve skutečnosti už není o čem hovořit. Přitom ti, kteří dokazují nepřítomnost USA na Měsíci, poukazují v první řadě na technologickou (ne)schopnost Američanů takovou přítomnost na Měsíci vůbec uskutečnit.

V tomto materiálu se nebudeme zabývat podrobným rozborem technických možností Američanů takovouto misi uskutečnit, podíváme se na tuto problematiku zejména z hlediska analýzy dynamiky řízení procesů v supersystémech, která se bude opírat o oficiální chronologii průběhu tohoto procesu, přičemž doplníme tuto chronologii potřebnými vysvětleními a komentáři.

Takže.

27.3.1968 tragicky zahynul první kosmonaut světa, Jurij Gagarin. Tato skutečnost souvisí s americkou lunární misí v tom směru, že Američané zajisté věděli, že pokud by byl Gagarin živ, určitě by byl dotazován ohledně reálnosti takové mise. Tyto dotazy ba zajisté přicházely ze zemí celého světa právě pro jeho nezpochybnitelnou kvalifikaci k relevantní odpovědi, prostě proto že to byl právě a jedině on, kdo se stal prvním člověkem na světě, který vystoupil do kosmu. Ale v situaci, kdy Gagarin už na tyto odpovědět nemohl, nezbývalo těmto novinářům nic moc jiného než reprodukovat pouze omezené komentáře a prohlášení samotných Američanů. Oficiální postoj sovětského politického vedení byl ten, že Američané na Měsíci skutečně byli, což znamenalo, že do médií se dostaly jen ty komentáře a připomínky a jen těch osob, jejichž sdělení nebyly v rozporu s oficiální stanoviskem.

Ať již to tedy se smrtí Jurije Gagarina bylo jakkoliv, fakt je ten, že Američané zahájili svůj lunární program těsně po jeho smrti. A vzápětí je ohlašována celá řada lunárních úspěchů programu Apollo:

 • 21.12.1968 - první oblet Měsíce, uskutečněný americkou lodí Apollo-8.

 • 18.05.1969 - druhý oblet Měsíce, uskutečněný americkou lodí Apollo-10.

 • 16.07.1969 - startuje první mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-11.

 • 20.07.1969 - astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin v lunárním modulu „Eagle“ přistáli na Měsíci.

 • 21.07.1969 - astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin poprvé vystoupili na povrch Měsíce. Celkově strávili v lunárním modulu na Měsíci 21,5 hodiny a z toho 2,5 hodiny na povrchu Měsíce, uskutečněného během jediného výstupu z lunárního modulu.

 • 14.11.1969 - startuje druhá mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-12.

 • 19.11.1969 - Charles Conrad a Alan Bean v lunárním modulu „Intrepid“ přistáli na Měsíci v oblasti „Oceánu bouří“. Oba dva astronauti strávili na Měsíci celkem 37,5 hodiny, z nichž asi 8 hodin byli mimo kabinu lunárního modulu, který opustili až do vzdálenosti cca 500 metrů během dvou výstupů. Richard Gordon zůstal na orbitě Měsíce ve velitelském modulu „Yankee Clipper“.

A nyní by měla podle pravidel žánru následovat katastrofa, která by měla ukázat, že američtí astronauti a NASA jsou připraveni na každou eventualitu, v případě kdyby selhala technika.

 • 11.4.1970 - startuje třetí mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-13. V průběhu této mise však dochází k nehodě. Kvůli závadě v řídicím systému tepelné regulace motoru, explodovala nádrž s kyslíkem. Ta zneprovoznila životní podmínky zabezpečující systémy ve velitelském modulu „Odysseus“. Astronauti se kvůli tomu museli přemístit do lunárního modulu „Vodnář“, který se tímto stal jakýmsi kosmickým záchranným člunem. Samozřejmě že přistání na měsíci bylo zrušeno (a vše dobře dopadlo, když se všichni tři astronauti ve zdraví vrátili na Zem – p.p.).

Tak byla prokázána vysoká morálka amerických astronautů i spolehlivost amerických záchranných systémů.

Dále již následovala jen série samých úspěchů.

 • 26.7.1971 - startuje čtvrtá mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-15.

 • 16.4.1972 - startuje pátá mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-16.

 • 7.12.1972 - startuje šestá a poslední mise Američanů na Měsíc, s americkou lodí Apollo-17.

A zde se nám sama nabízí otázka – proč Američané ukončili tento tak úspěšný projekt, který jim otvíral tak nevídané vyhlídky ve výzkumu Měsíce a přínosu ekonomice a prestiži USA?

Odpověď je jednoduchá. Dá se donekonečna vyprávět o svých úspěších, pokud jste v podmínkách, kdy váš hlavní konkurent se odmítne v podobném projektu (mise na Měsíc) angažovat. Přitom o realizačních možnostech automatického výzkumu, měli sami Američané na základě svých vlastních zkušeností s kosmickými lety, prostřednictvím automaticky pilotovaných letů, pochybovačné mínění.

Nicméně tato situace se zásadním způsobem začala měnit, když 10.11.1970 byla SSSR na oběžnou dráhu vypuštěna meziplanetární kosmická stanice „Luna -17“ s „Lunochodem-1“ na palubě a která se 15.11.1970 dostala na orbitu Měsíce. 17.11.1970 pak úspěšně přistála na Měsíci, v oblasti „Moře dešťů“ a Lunochod-1 se poprvé vydal na cestu po Měsíčním povrchu.

Lunochod-1 (číslo jednotky 8EL 203) bylo první pozemské vozidlo, které pracovalo na povrchu jiného kosmického tělesa. Patří do řady dálkově řízených vozidel s vlastním pohonem, určených k průzkumu Měsíce (projekt E-8). Vozidlo pracovalo na Měsíci jedenáct měsíčních dní (10,5 pozemských měsíců), přičemž po splnění naplánovaných úkolů pracovalo ještě trojnásobek projektované doby (3 měsíce).

Zkušenosti s Lunochodem-1 ukázaly, že výzkum Měsíce v  automatickém režimu je uskutečnitelný. Bylo tedy zřejmé, že SSSR bude mít brzy k dispozici vlastní výsledky měsíčního průzkumu (rozuměj fyzické vzorky měsíční horniny) a bude je možno předložit světové vědecké komunitě k porovnání s výsledky americkými. Nicméně nemít co nabídnout (vlastní vzorky hornin) světové vědecké komunitě ze strany Američanů z tak úspěšného měsíčního projektu Apollo znamenalo, že Američané již neměli jinou možnost, než začít omezovat své „vědecké expedice“ na Měsíc. Z tohoto důvodu bychom nehodu „Apolla-13“, ke které došlo 11.4.1970, měli chápat jako událost přinášející Američanům dvojí užitek. Kromě již výše uvedeného propagandistického využití, také jako příčinnou přípravu na plánované omezení "lunárního" programu.

Všimněme si rovněž toho, že Američané pozastavili svůj měsíční program „Apollo(n)“ cca měsíc před tím, než 15.1.1973 automatická meziplanetární stanice „Luna-21“ dovezla na Měsíc další sovětský „Lunochod-2“ (8EL 204), z druhé série sovětských, dálkově řízených vozidel s vlastním pohonem, určených k průzkumu Měsíce (projekt E-8). Nicméně po výsledcích učiněných SSSR s Lunochodem-2, Američané svůj měsíční program zcela ukončili.

Přitom po ukončení svého měsíčního programu zůstaly v NASA tři nevyužité nosné rakety „Saturn 5“ v hodnotě více než miliardy dolarů za každou. Jednu z nich využili k vynesení orbitální kosmické stanice „Skylab“ na oběžnou dráhu Země dne 14.5.1973. Pro zbývající dvě již použití nalezeno nebylo. Z nějaké důvodu americká potřeba dopravovat na orbitu těžké náklady padala přímo proporcionálně kosmickým úspěchům SSSR.

A co se týká měsíčního výzkumu, po převzetí vůdčí role v tomto výzkumu sovětskou stranou Američané od dalšího výzkumu upustili.

V roce 1975 byl v KB MZL vyvinut další typ měsíčního vozidla „Lunochod-3“ (číslo jednotky 8EL 205) ze série dálkově řízených vozidel s vlastním pohonem, určených k průzkumu Měsíce, přičemž bylo naplánováno dovézt ho na Měsíc s pomocí automatické meziplanetární stanice „Luna-25“ v roce 1977. Nicméně tento start se již neuskutečnil. Nosná raketa 8K82K začala být aktivně využívána pro vynášení sovětských komunikačních satelitů na oběžnou dráhu Země a jiné vhodné využití pro automatickou meziplanetární stanici „Luna-25“ se již nenašlo.

A tady je namístě se ptát proč i sovětský svaz ukončil své měsíční expedice? Jak americké tak i sovětské počínání postrádá zřejmou a viditelnou logiku.

Proč Američané nepokračovali ve svém výzkumu Měsíce a nepostavili tam kosmickou stanici, když je evidentní, že pokud by tak učinili, získali by tím nejen ohromnou ekonomickou výhodu, ale i neoddiskutovatelnou nadvládu nejen nad SSSR, ale v podstatě nad celým světem. Vždyť již v těchto 70.tých letech by US/UK mohli dosáhnout toho, o co vždy usilovali a usilují prakticky dodnes. Řízení celosvětového úvěrového a finančního systému jim již tehdy dávalo k dispozici prakticky neomezené financování tohoto kosmického programu, který by jim přinesl svrchovanou nadvládu na celou planetou. A za těchto okolností, když budeme předpokládat, že jejich kosmické lunární úspěchy byly reálné, náhle USA odmítá realizovat tento projekt, v podstatě doslova krůček od dosažení tolik žádoucího cíle.

Ukončení lunárního programu Američany, naopak umožnilo Sovětskému svazu získat bezkonkurenční náskok při využití Měsíce. Pokud by pokračoval jeho výzkum pomocí Lunochodů, bylo pro SSSR reálné ještě v 70.tých letech 20. století přistoupit k vybudování dočasných orbitálních a později i stálé lunární stanice na povrchu Měsíce. Takovýto pokrok v průzkumu Měsíce by pak dal zase Sovětskému svazu absolutní převahu nad Západem ve vojensko-technických, ekonomických i politických aspektech jejich soutěžení. Nicméně opět se tak nestalo a SSSR tuto příležitost nevyužil. Jako důvod k tomu, že se k realizaci tohoto plánu nepřistoupilo, sovětské vedení uvedlo, že chybí naprostá maličkost – nosné rakety. Přitom raketových motorů vyrobil SSSR v rámci měsíčního programu více než dost, ale před úkolem vyrobit korpus (podvozek a karosérii), který je v porovnání s technologickou složitostí raketových motorů naprostá triviálnost, SSSR (údajně) vyrobit nedokázal. Přitom výkonné raketové motory, které po ukončení lunárního programu v SSSR zůstaly nevyužity ležet ve skladech, byly ještě po rozpadu SSSR (tj. cca po 20 letech) prodány do USA. Motorů přitom bylo tak velké množství, že s nimi Američané podnikli všechny své kosmické lety v posledních 20. letech. Bez těchto sovětských motorů, vyrobených v rámci sovětského lunárního programu, by USA musely zastavit svůj kosmický program už začátkem 21.století.

Jak si tedy vysvětlit toto nelogické opuštění lunárních programů oběma rivaly? Vysvětlení této zjevné nelogičnosti může být jediné. A totiž to, že Američané na Měsíci nikdy nebyli a sovětské vedení dělalo všechno možné proto, aby se mýtus o americkém prvenství v dobývání Měsíce, v důsledku poznatků, které by přineslo pokračování sovětského lunárního programu, nezhroutil. Tento závěr je ještě očividnější, pokud nestranně posoudíme důkazy, které mají dosvědčit to, že Američtí astronauté na Měsíci skutečně přistáli, vystoupili na jeho povrch, posbírali vzorky půdy a vrátili se zpět na Zemi.

Hlavním důkazem americké přítomnosti na Měsíci je samozřejmě existence měsíčních hornin. Kdokoliv, kdo chce prokázat, že na nějakém konkrétním místě byl fyzicky přítomen, musí z tohoto místa přinést nějakou věc, která se vyskytuje pouze na tomto místě.

Předpokládá se, že Američané z Měsíce přivezli 378 kg půdy a hornin. Mohli bychom předpokládat, že při takové velikosti měsíčního bohatství, budou Američané ochotně toto bohatství celému světu ukazovat, poskytovat vzorky vědeckým institucím, samozřejmě včetně jejich hlavního rivala – SSSR. Dá se předpokládat, že by se takto zachovali a přitom všem rádi říkali – díky naší štědrosti vám dáváme tyto vzorky, prozkoumejte je a ujistěte se sami o našich kosmických úspěších.

Kromě toho, vzorky měsíční půdy je skutečný důkaz o ekonomické síle USA a její poskytnutí ostatním zemím (a samozřejmě vůbec by to nemuselo být zadarmo) k vědeckým účelům by USA mohly vyřešit mnoho svých ekonomických potíží i tím, že by např. umožnily ostatním zemím spoluúčast na svých vesmírných programech.

Nicméně toto jsou všechno věci, které se z nějakého důvodu prostě vůbec nestaly.

Vedoucí oddělení meteoritů Ústavu geochemie SSSR, Dr. M.A.Nazarov sdělil: „Američané z celého svého lunárního programu Apollo, poskytli Sovětskému svazu úhrnem 29.4 gramů lunárního regolitu (tedy lunárního prachu)! Přitom z našich misí Luna 16, 20 a 24 bylo do zahraničí vydáno 30,2 gramů vzorků.“

Dodejme, že SSSR přivezl z Měsíce celkem 324 gramů měsíční půdy. To také není nic moc. Nicméně předat z toho cca jednu desetinu pro vědecké účely do zahraničí, to není jenom projev neslýchané štědrosti, ale také důkaz o tom, že SSSR je skutečně reálně schopen Měsíc prozkoumat. Do USA pak SSSR předal 3g lunární půdy. Za předpokladu, že SSSR poskytl USA cca 1/100 svých vlastních zásob, bylo by logické očekávat, že Američané recipročně poskytnou Sovětskému svazu řekněme 1 kg měsíční půdy, tj. 1/378 své deklarované zásoby. Jak jsme si však již uvedli, USA Sovětskému svazu žádné takovéto množství k dispozici neposkytl, přestože by takový krok byl pro USA jednoznačně výhodný jak po ekonomické, tak i po politické stránce.

Z těchto důvodů je namístě rozebrat si samotný proces toho, jak Američané předávali do zahraničí důkazy své přítomnosti na Měsíci. Jestliže si pak zanalyzujeme data o tom, jak Američané předávali vzorky měsíční půdy do zahraničí, odhalíme velice zajímavý obraz nejpravděpodobnějšího vývoje.

V červenci roku 1969 astronauti z mise „Apollo-11“ údajně přivezli z Měsíce 20 kg měsíční půdy. Z tohoto množství neposkytli Sovětskému svazu vůbec nic. SSSR tak v této době neměl k dispozici žádné vzorky měsíční půdy.

V září roku 1970 Sovětská stanice „Luna-16“ přivezla do SSSR první vzorky měsíční půdy a v tomto okamžiku tedy již sovětští vědci mají co nabídnout na výměnu. To staví NASA do obtížné situace. Nicméně se zdá, že NASA očekává, že na začátku roku 1971 bude mít k (z automatických misí) dispozici vzorky měsíční půdy a proto na dohodu o výměně v lednu 1971 přistupuje a uzavírá se SSSR o této výměně smlouvu. K samotné výměně vzorků však po celých dalších 10 měsíců nedochází. Získat skutečnou měsíční půdu však mohli pouze v případě, pokud by se jim podařilo zrealizovat automatickou misi obdobnou sovětskému Lunochodu. Nicméně toto se nestalo a tak Američanům nezbylo nic jiného, než hrát o čas. Nicméně takovouto hru můžete úspěšně hrát pouze tehdy, když doufáte, že řešení obtížné situace bude brzy nalezeno. Z této ošemetné situace se však Američané dostali a to opět díky (světe div se p.p.) SSSR, který v červenci 1970, jako gesto dobré vůle, jednostranně předal Američanům vzorky měsíční půdy přivezené z mise „Luny-16“. Ani netřeba dodávat, že USA recipročně zareagovaly tak, že Sovětskému svazu nedodaly vůbec nic, přestože byla již déle než půl roku v platnosti dohoda o výměně vzorků a přitom v té době leželo ve skladech NASA údajně již 96 kg měsíční půdy (z misí Apollo-11,12 a 14).

Nicméně nyní měli Američané k dispozici skutečné vzorky měsíční půdy a mohli se pokusit o syntetizování „měsíční“ půdy v laboratorních podmínkách. To však zabere nějaký čas.
 

Trvalo to dalších 9 měsíců.
 

A tak v dubnu 1972 dostává SSSR z USA první vzorky jejich měsíční půdy. Prý se jednalo o měsíční půdu dopravenou na Zemi v rámci mise Apollo-15, i když od tohoto letu uběhlo již 8 měsíců. Na skladech NASA v tuto dobu už tedy mělo údajně ležet 173 kg měsíčních hornin. A z celého tohoto bohatství, sovětští vědci obdrželi blíže neurčený vzorek. Je příznačné, že sovětské noviny „Pravda“ ve své zprávě o předání americké měsíční půdy Sovětskému svazu, skromně mlčí o parametrech získaných vzorků.

Jestli to tedy byl stejný měsíční materiál jako měsíční prach, který přivezla sovětská „Luna“ nebo jestli se jednalo o laboratorně syntetizovaný materiál podle sovětských vzorků dodaných do USA, je neznámé. Co za vzorky to tedy Američané vlastně dodali (zda skutečné nebo syntetizované) je stále otázkou, protože doposud nebyly ani v tehdejším SSSR ani v dnešním Rusku provedeny žádné analýzy těchto materiálů.

Ona otázka ohledně toho, zda Američané vůbec mají nějakou skutečnou měsíční půdu k dispozici, je stále aktuální. Totiž:

Vzorek měsíční půdy, který se na Zemi údajně dostal s misí „Apollo-11“, byl oficiálně prohlášen za podvod. Ukázalo se, že ve skutečnosti se jednalo o kus zkamenělé dřeviny.

Jak publikovaly noviny „Associated Press“, holandští experti analyzovali vzorek měsíčního kamene, který holandskému premiérovi Willemu Drizemu, prostřednictvím ministerstva zahraničí, oficiálně předal americký velvyslanec v Holandsku, William Middendorf, při návštěvě „dobré vůle“ astronautů Neila Armstronga, Michaela Collinse a Edwina Aldride, po skončení jejich mise Apollo-11, v Holandsku v roce 1969.

Známe i přesné datum předání tohoto vzácného daru – 9.10.1969. Po smrti premiéra Drizema, byl pak tento vzácný dar pojištěn na 500 tisíc dolarů a byl umístěn mezi exponáty v muzeu Rijksmuzeum v Amsterodamu.

Nicméně analýzy tohoto „měsíčního kamene“ ukázaly, že oficiální dar USA, je vedle originálních děl Rembrandta, ve skutečnosti pouze sofistikovaným padělkem – kusem zkamenělé dřeviny. (CNews - Zpráva o špičkových technologií 28.08.2009, Pá, 17:23, Moskevského času, http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/08/28/359642).

K předání tohoto falzifikátu došlo v říjnu 1969 a v listopadu téhož roku p-rezident USA Richard Nixon nařídil, aby bylo vyčleněno asi 250 úlomků měsíční horniny, které byly zataveny do akrylových pouzder.

Tyto pouzdra se zatavenou měsíční horninou byly určeny k oficiálnímu darování ze strany USA. Vlastní darování se pak odehrálo ve dvou fázích, v roce 1969 a v roce 1972, když dárky byly předány 135 členům OSN a guvernérům 50 států USA. Dárky byly politickou propagandistickou akcí a je zřejmé, že zatavení měsíční horniny nebylo jen ochranným opatřením, ale zejména ochranou proti jejich analyzování, protože tyto nešly provézt bez toho, aby měsíční hornina nebyla zbavena svého akrylového pouzdra. Jenže poškodit oficiální dar by bylo nejen velmi neslušné, ale znamenalo by to i mezinárodní politický skandál. Vyvolat takovýto skandál však nemuselo americkému rivalovi, Sovětskému svazu dělat žádné problémy, právě naopak, a proto si mohl legálně a dokonce i se souhlasem USA dovolit předat tento dar, určený pro muzeální účely, svým vědcům k analýze. SSSR to bezpochyby mohl udělat, ale neudělal to. Přitom po výsledcích holandských vědců s jejich darem by se celý svět rád utvrdil v tom, zda se USA skutečně nepokusily vyrobit falzifikáty a nepodstrčit je světu coby skutečnou měsíční horninu.

Za údajný fakt bývá považováno to, že USA předaly západním vědcům a vědecký institucím asi 45 kg vzorků měsíční půdy. Nicméně o tomto údajném faktu neexistuje žádný důkaz, který by jej potvrdil.

A dál, v minulých letech se Američanům vzorky jejich měsíční půdy, respektive toho, co za měsíční půdu vydávají, začaly ztrácet. V současné době je v světových muzeích k dispozici již cca 13% z toho, co Američané světu darovali. Zbytek se prostě ztratil nebo byl ukraden. (Možná také jako bezcenné tretky leží někde ve skříni.) A např. Hondurasu byl vzorek „měsíční půdy“ odebrán na základě rozhodnutí amerického soudu!

Pokud pak jde o krádeže, ukazuje se, že tito zloději při svých krádežích prokázali přímo zázračné schopnosti. Například v létě roku 2002 zmizelo z depozitářů NASA v Houstonu velké množství vzorků „měsíční půdy“ spolu s trezorem o váze více než 300 kg.

Zloději vzorků „měsíční půdy“ se však zaměřují i na vědecké instituce a jejich vzorky. Tak například v zimě roku 2006 v oblasti Virginia Beach v USA, byly z automobilu neznámými pachateli ukradeny dvě plastové krabičky ve tvaru disku, které podle jejich nálepek obsahovaly vzorky s meteoritickým a měsíčním materiálem. Krádež byla provedena ze zaparkovaného auta stojícího před restaurací, do které se šli kurýři najíst. Budiž, kdo chce, ať si věří tomu, že tak vědecky i finančně hodnotné věci jakým kosmický materiál bezesporu je, někdo převáží bez jakýchkoliv adekvátních bezpečnostních opatření. A pokud ano – potom je na místě otázka proč tak činí?

Vypadá to spíš na to, že se nejedná o skutečné krádeže, ale o předstírání krádeží s jasným cílem – zbavit se důkazů, který by mohly přinést velmi nepříjemné otázky.

Současně se ztrátami a krádežemi „měsíční půdy“ se z depozitáře NASA ztratil i původní originál filmu, na kterém byl zaznamenán výstup astronautů na Měsíc. Kromě toho se ztratily i záznamy o zdravotním stavu astronautů během kosmického letu, jakož i data a údaje z palubních přístrojů kosmických lodi celého programu Apollo. A tady se nejedná o ztráty o nic menšího rozsahu než o 700 (slovy sedm set) krabic, ve kterých bylo na kotoučích o průměru 30 cm umístěno něco mezi 10 až 13 tisíci dokumentárních filmů.

Nu což, kdo věří tomu, že Američané mají zabezpečeny archivy a depozitáře svých strategických materiálů na stejně úrovni jako se chrání obyčejné sklady městských obchodů, ten si nevidí ani na špičku vlastního nosu.

V situaci, kdy se v USA ztrácí jejich vzorky „měsíční půdy“, nicméně jejíž správa fungovala až donedávna relativně stabilně, je však možné si představit, že vzorky měsíční půdy předané Američany Sovětskému svazu, se zde mohly jaksi „ztratit“ v chaotických dobách 90.tých let 20. století, kdy v Rusku státní správa fungovala více méně jen formálně. Může se pak stát, že americké vzorky „měsíční půdy“ (původní falzifikáty) byly zaměněny za vzorky ze sovětských zásob? No myslet si o tom můžeme cokoliv dotud, dokud nebude vědeckým týmům umožněno tyto americké vzorky zanalyzovat. Přitom by však nemělo být přistoupeno na to, aby takovéto týmy byly sestaveny z úzkého okruhu vědců, kteří by vyhovovali amerického politickému zadání. Tyto týmy by měly být sestaveny z širokého okruhu výzkumných pracovníků a samotné analýzy by měly být provedeny různých vědeckých ústavech. Naštěstí vzorků měsíční půdy je dostatek.


 

JAK SSSR zachránil prestiž USA

-pokračování-

 

Zdroj: fct-altai.ru, překlad Pe-tri.

 

 

Diskusní téma: Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (3)

Chyby v článku

S | 01.07.2016

Článek obsahuje řadu manipulací, vynechánií faktů i vyložených nepravd.
Příklady:
- Americký měsíční program rozhodně nezačal v roce 1968, jak tvrdí článek. Tou dobou už byl naopak ve své finální fázi: Byly ozkoušené rakety, kosmická loď i měsíční modul. Zbývalo jen vyrazit.
- Lunochod rozhodně není vhodným prostředkem pro dovezení vzorků.
- Program Apollo nebyl zastaven až v roce 1972, ale o konci bylo rozhodnuto už v létě 1970, kdy kongres skrouhl financování. Do roku 1972 prakticky už jen "dolétali" vyrobené rakety.
- V článku není zmíněna Luna 15, která spadla na Měsíc právě ten den, kdy tam byl i Armstrong (důvodem bylo zjevně předběhnout Američany s dopravou vzorků).

Tenhle článek není blábolem šílence!

bod | 17.05.2015

Kdyby byl člověk mladší, a neznal komouše už od 50. let, možná by tomuto "vědeckému" rozboru uvěřil.
Kdyby s nimi neměl zkušenosti, mohl by pojednání považovat za výplod chorého mozku.
Ale protože komouši i rusáci (což někdy dokonce splývá) nám už mnoho desítek let předvádějí, co jsou zač, vypadá to buď na promyšlenou propagandu, anebo výplod oběti takové propagandy.
Co dodat? Slovy písničky Karla Hašlera: "Kampak na nás, bolševíci,
copak vás to napadá,
vás si každý koupí,
na nás jste však hloupí.
Kampak na nás bolševíci,
copak vás to napadá,
víme, jak ta vaše volnost vypadá.“

neuvěřitelné

Pe-t | 05.02.2014

Bože to jsou bláboly... nevěřím že tohle někdo může myslet vážně.
Jestli ano doporučuji návštěvu lékaře.

Re: neuvěřitelné

svědomí | 28.05.2020

Tebe již z toho špitálu jistě už propustili.

kokot

kokot | 28.01.2014

Napr. spomínaný Príbeh o Mudrcovi Mu, o Zmiznutej vode, Rozpravy suffiho Al Fudajla s bagdadským kalifom Harunom al Rašidom atď..niektoré sú zakomponované ako podobenstvá aj do DVTR.

teda..
Objektívne nastavenie procesov je síce dané Vis Maior, no ako vieme, snažili sa niektoré inžinierske tímy(hlavne "detašované") umelo pozastaviť prirodzenú technologickú evolúciu populácie napr. náboženským zákazom "božského" kolesa(Amerika) mimo rituálov a tým si zachovať a rozvinúť informačný náskok pred ovládaným davom. Aj preto ich neskôr dobehol "čas" s efektom smrti vlastnej a miliónov poddaných v ich "kataklyzme" príchodu belochov. Príčin bolo samozrejme viac, no zároveň nešlo o dôvod zanedbateľný.

Tu išli jelitá cestou úroku a pri použití tohoto nástroja, hrubo manipulujúceho sociálnym biosom, deštrukciou bazálnej úrovne chápania reality a morálnych štandardov, prakticky nie je možné zabrániť technologickému pokroku. Je to na dlhší rozbor prozesných relácii, no výsledok je v zásade buď-alebo. T.j. z dôvodu masovej aktivizácie pudu sebazáchovy vyzerá byť prakticky nemožné použiť zároveň aj nástroj úročenia a aj kompletne brzdiť technologický progres. Môžem umelo cyklicky cca. každé 2 generácie vyvolávať masovejšie vojny(Euroatlantický kult celkovo) no proces bez vylúčenia inštitútu úročenia dostatočne nepribrzdím. Teda "moja" tichá sláva bude veľká, no časovo silno obmedzená(presnejšie napr.cca. 5000 rokov z odchýlkou riadenia cca.+-50 rokov). Výpočet naozaj nie je až tak zložitý aj s pomerne primitívnym matematickým aparátom.

Isto..Boh si svojich ochrániť vie a darom utrpenia upozorňuje na odklon od cesty Pravej..hoc aj celé kolektívy jeho dietok jedinečných naraz..

Preto, ak chceme stále lepšie interpretovať aj vyjadrenia typu: "Milujte svojich nepriateľov", musíme si hlavne ako kresťania klásť otázku, v čom má naše "Zrkadielko povedz že mi" Pravdu?

Nie, naozaj nejde o dženderofašistickú propagandu nejakej štatisticky sa pravdepodobne nevyhnutne tak-či onak potenciálne v cirkvi vyskytujúcej pedofílie. Toť stopa zámerne falošná..

Problém-výzva-príležitosť je oveľa hlbšie v cirkvi-cirkvách.
Keď dnes objektívne máme toľko problémov a vieme, že "ČLOVEK SA NERODÍ ZLÝ"(tzv. dedičný hriech sú naozaj len nedostatočne prehodnotené chyby v stereotypoch predkov), vyvstáva otázka, kde urobili "mienkotvorci", inžinieri spoločenstva veriacich kedysi svoje "chyby"?

Kajanie sa, presnejšie skutočná sebareflexia jej hierarchov.
Ako kresťan Vám opakovane radím, nenechávajte to milí ni(e)kým zvaní tajomníci Boha na Neho samotného. Neprovokujte ďalej Jeho dopustenie tam, kde ste sami konať, sveDomJe spytovať si mali.

Bo opakujem, ako kresťan všeobecný(gr.katholikos) obávam sa, že dnes(už dávno) niet Boha v relígiách.
Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom[1] obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy[2]. No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “??????? ???? ?? ??????” (pozn. prekl.: doslova “opitému je more po kolená”, neviem však vhodný slovenský preklad). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom[3].

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" [bes, zlý duch, ďas], ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac[4]: šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

doplnění

oxo13 | 10.01.2014

Tady se můžete podívat, jak Armstrong odmítá odpřísáhnout na bibli, že se procházel po Měsíci. Oficiální zdůvodnění přišlo později: konvertoval na Islám... (Tedy nevím, školy nemám, ale tím spíš na bibli mohl přísahat a shrábnout pět tisíc babek, ne?)

http://www.youtube.com/watch?v=XtW72nT7cYQ

K diskusi o tiskovce - takhle vážně nevypadaj vítězové. Všimněte si, jak astronautům švindraj oči do stran. Argument s únavou po dlouhém letu je nesmysl - to by zřejmě byl kosmonaut Poljakov po 437 dnech na oběžné dráze dodnes v umělém spánku. Mise Apollo 11 trvala 8 dnů.

Jinak smekám před tím, jak rozumně otevíráte i silně zhysterizovaná a záměrně zavirovaná témata. Mimochodem - Kubrickovu vesmírnou odysseu (1968), na níž Kubrick otestoval revoluční způsob natáčení zadních projekcí bez snížení kvality obrazu, platila NASA - a v restaurovaných kopiích bylo z titulků její logo odstraněno.

Re: doplnění

taurus | 11.01.2014

"Tady se můžete podívat, jak Armstrong odmítá odpřísáhnout na bibli, že se procházel po Měsíci. Oficiální zdůvodnění přišlo později: konvertoval na Islám... "

Jen aby se ještě nepřihlásil k vahhabitům... To by ho potom mohli navždy umlčet někde v Guantanamu.:)

Re: Re: doplnění

Vasiľ | 11.01.2014

Keby za mnou prišiel niekto, kto by odo mňa chcel, aby som na bibliu odprisahal, že som napríklad nepodvádzal pri písaní diplomovky počas štúdia na VŠ a navyše by si ma natáčal, tiež by som ho asi poslal niekde do kelu. Celá situácia na videu mi prišla veľmi neslušná, najmä to núkanie 5000 dolárov. Aj keď neviem, možnože v Amerike je to normálne...

Re: doplnění

Hox | 11.01.2014

Ohledně Kubricka je situace zajímavá, kdo se tím trochu zabýval ví, že filmem Shining se v podstatě přiznal k tomu (v druhé smyslové rovině), že se podílel na natáčení Apollo 11. Myslím že detailní rozbor od nějakého američana je i přeložený do češtiny. Klíčové body jsou tam dva - jednak v originále má "zakázaná místnost" jiné číslo, ve filmu má "zakázaná komnata" číslo 237, což je vzdálenost od od Země k Měsíci v tisících km. A dále věta, kterou spisovatel ťuká stále dokola: "All the work makes Jack a dull boy". Pokud interpretovat "l" jako "1'", vznikne "A11 work makes Jack a dull boy."
Plus scéna, kdy kluk vstane z koberce, a má na svetru vyšitou raketu Apollo, což symbolizuje start nosné rakety.
Je tam toho mnohem více, sdělení Kubricka ve druhé smyslové řadě se dá zkráceně vyjádřit asi jako "Točil jsem Apollo 11, a když jsem se pokusil to někomu říct, začali umírat lidé".

Re: Re: doplnění

Vasiľ | 11.01.2014

Zem-Mesiac to je zhruba 384 tisíc kilometrov - to je priemer, ono to kolíše medzi 363 a 405 kvôli eliptičnosti dráhy.
237 mi v tomto kontexte nič nehovorí.

Re: Re: Re: doplnění

Vasiľ | 11.01.2014

Aha, ešte mi napadlo:
237 míľ = 381,4 km
381 je už ku 384 blízko
384 km = 238,6 míľ
???

Re: Re: Re: Re: doplnění

Hox | 11.01.2014

áno, špatně jsem dosadil jednotky, pamatoval jsem si jen že v originále Stephena Kinga je 217 a Kubrick to ve filmu změnil na 237... otázka proč ne na 238,239? Těžko říct, možná aby se změnila jen jedna číslice. Vzdálenost se uvádí 238,900 mil, ale kolísá mezi 221 tisíc mil a 252 tisíc mil ( http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_distance_%28astronomy%29 ) ...takže 237 není zcela ze hry. Jinak tam kubrick udělal ještě pár zajímavých změn ve scénáři, zabité dvojčata minulého správce v knize nebyly, to by mohla být reference na předchozí program Gemini, a pár dalších detailů, ale to by bylo na delší text.

Документы о первом пилотируемом полете на Луну рассекречены

taurus | 10.01.2014

Narazil jsem ještě na jeden zajímavý článek k tématu a video ze zpráv vesti.ru.
V roce 2011 odtajnili dokumenty, které se tykaly sovětského kosmického programu. Podle ních v SSSR existovala raketa, schopná doletět do Měsíce a potom na Mars. Gigantická raketa s unikátními pohony byla dokonce postavená.
Jenže z Moskvy náhle přichází rozkaz - zastavit prográm a zničit všechna svědecti o prodělané práci.
http://oko-planet.su/science/sciencecosmos/60360-dokumenty-o-pervom-pilotiruemom-polete-na-lunu-rassekrecheny.html

Pokud k tomu přidám náhlou smrt Koroljova, který by se nenechal umlčet, tak vzníká poměrně slušná intrika - proč to sovětské vedení udělalo. Podle všeho nemělo zájem na rozvojí sovětského kosmického programu.
P.S. Pracovníci podníku nesplnili příkaz a tyto pohony schovali na polorozpadlém skladiští, kde je v naší době našli. Byly funkční, prošly zkoušky a měly být využity v ruském a americkém kosmickém programu.
To video doporučují.

Re: Документы о первом пилотируемом полете на Луну рассекречены

Hox | 10.01.2014

jedná se o raketu N1, nebo je to ještě nějaká další?

Re: Re: Документы о первом пилотируемом полете на Луну рассекречены

taurus | 10.01.2014

ona

Neomylnosť VP?

udo | 10.01.2014

Každý je omylný, aj keď argumenty autorov článku neznejú úplne nerozumne. Možno majú aj do veľkej miery pravdu.
Máme ale aj vlastné mozgy.
Príliš nekriticky preberať názory elity nejakej velmoci býva nezdravé.

Zároveň by asi bolo nerozumné priveľmi si vybíjať kapacitu na témach, ktoré zatiaľ príliš hraničia so sci-fy a potenciálne tak diskreditovať celé KSB, DVTR, IPC a ďalšie momentálne dôležitejšie analytické práce, ako je táto časťelaborátu "Západ a SSSR".

Čo si asi môže potom pomyslieť nejaký prvoprišelec tu na fórum? Obávam sa, že skôr ho podobné témy, debaty zatiaľ odradia od štúdia a aplikácie možného riešenia spoločenských a jeho problémov..príležitostí.

Tak myslím..
Čo vy na to?

Re: Neomylnosť VP?

Pe-tri | 10.01.2014

Vnímám to v hledání rovnováhy ve dvou rovinách informační práce vůči nějakým těm prvopřišelcům. Na jedné straně jsou informace tohoto druhu vhodné a použitelné k zatřepáním s jejich stereotypy, s tím aby si sami na chvilku zpochybnili své dosavadní (nefunkční) názory (manuály) na život v okolním světě. Jenže nutno předpokládat, že budou zmateni a pokud současně nedostanou vhodnou nápovědu, o tom, jak to tedy je doopravdy, zhusta nastávají dvě kontraproduktivní reakce. Buď to "nové" prohlásí za nesmysl a ještě více se uzavřou do sebe a zůstanou u svých stereotypů nebo se vrhnou na "alternatívnu", která je (jak víme) ze strany GP pro tento účel předpřipravena a skočí na ni jako myš na špek v pasti. A zase jsou vedle, jenže tentokrát na dlouho.
Takže pod tím druhým (vyvažujícím) pólem si představuji z pozice Ksb zpracovanou stručnou verzi, logicky a přitom maximálně jednoduchou formou zpracovaného popisu globálního historického procesu, který by byl tím prvním , co bychom jim jako odpověď na jejich prvotní zmatení, podobnými "budícími" texty nabídli. Očekávat, že sami budou dostatečně schopni se vyznat (a přežít) v bludišti alternatívy a esoteriky etc. je dle mne u většiny dnešní populace nereálné.
P.

Re: Re: Neomylnosť VP?

udo | 10.01.2014

Je super, že si to preložil, spracoval Pe-tri.
O tem žádná..
Chcel som len poukázať na to, že pohľad na nejakú dejinnú situáciu z pohľadu objektívnych dominantných procesov (včítane spomínanej globalizácie) je veľmi dôležitý pre každého.
Doslovne rozhoduje o tom, či budú rožky v tesku lacnejšie. Bez smajlíku.
Navyše bývajú rozbory VP naozaj fundované a odborne hlboké.
Majú na to ostatne dlhodobo dobrý tím, tímy a kapacity.

Akurát neviem, či by nebolo bývalo lepšie, uviesť tu na fóre stať o "americkom mesačnom výlete" trochu neskôr. V tých archívoch sme inak narazili na viacero tém príbuzného, stále ešte trochu kontroverznejšieho druhu..i keď možno ešte podrobnejšie rozobraných(a poskladaných) ako tu spomínaný pohľad.
Ak si sa dostal až tam, asi vieš, na ktoré oblasti narážam..

Čas ukáže, nakoľko budeme my tu s našimi kapacitami schopní tieto témy ďalšie plánované témy fundovane rozobrať a prípadne rozvinúť, či poopraviť..aktualizovať.
Snáď sa pridajú aj špecialisti z ďalších oborov.

Tak, ako sme si spomínali Wericha, císařovho pekaře a pekařovho císaře:
"Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc..."
Máme toho veľa pred sebou a skôr ako mať obavy sa z toho naozaj teším. Mnohé je v Jeho rukách a to je dobre.

Ešte raz dik za super robotu Pe-tri.
u.

Re: Re: Re: Neomylnosť VP?

Pe-tri | 10.01.2014

Rozumím, otázka správného načasování je obecně vždy velmi důležitá a signifikantně se podílí na výsledcích. Ano. O to složitější bývá ji optimálně posoudit. Mně osobně je zatěžko usoudit, zda je publikování tohoto tématu předčasné. Poptávku po těchto informacích neumím exaktně kvantifikovat, tak nevím nakolik je popul připraven, ale beru to osobně tak, že dnešní starší generace (naší předkové), ti kteří toto období prožili (probudovali) ve svém produktivním věku, si zaslouží být informováni, pokud to je možné a to ještě za jejich pozemského života. Jak s těmito informacemi naloží, to už nechávám samozřejmě na nich samotných.
Jinak si taky jsem vědom určité kritičnosti doby, ve které se nacházíme a limitovaných sil, které "buditelé" mají k dispozici, jakož i možného a předpokládatelného odporu ze strany nepřejícníků. Ale i tady s Vámi opět souhlasím, na straně "buditelů" jsou Jeho ruce a proto se i já těším na další vývoj.

Díky za Vaše slova, Udo.
P.

Re: Re: Re: Re: Neomylnosť VP?

ftru | 10.01.2014

Moc krásná práce, přečetl jsem ji jedním dechem a souhlasím i s načasováním. Jednak je tu křivka zapomínání té doby, abychom si dali informace do souvislosti se zažitými vzpomínkami, a druhá pravdivá věc je, že ti pamětníci, kteří si dobu odedřeli, si zaslouží vědět, že přispívali svou prací něčemu velkému, přesahujícímu je samotné, že to nej... nebylo za mořem, ale podíleli se na tom oni.

Franta

Re: Re: Re: Neomylnosť VP?

taurus | 10.01.2014

Myslím si, že tato práce je důležitá v tom smyslu, že ukazuje na to, jak sovětské vedení nahrávalo Američanům tím, že brzdilo proces rozvoje sovětského kosmického programu. Poukazuje na to, že neexistoval žádný tvrdý konkurenčníj boj dvou rozdílných sociálních zřízení, ale mělo místo hra na "poddavky", a to hned po nástupu trockisty Chruščeva do funkce.
V tom byl největší podvod století. A každý rozumný člověk si to přebere.

závody v kosmu

Standa | 01.07.2016

Pokud se člověk podívá na všechny měsíční pokusy z té doby, tak to naopak na tvrdý konkurenční boj vypadá. Obě velmoci vyslaly během 60. let desítky raket - jak přímo k Měsíci, tak i jen k testování na oběžné dráze. Spousta z nich byla neúspěšná (na obou stranách). Některá prvenství (opět na obou stranách) byla jen "o prsa".

ani rusove ani americane

Vlk | 09.01.2014

nybrz a toliko nemci-a ma to souvislost s "jejich tajnymi zbranemi" za druhe sv.valky-udajne byli "prvnimi" ve 20.stoleti v kosmu...o Mesici ani nemluve... :-)

Re: ani rusove ani americane

Pe-tri | 10.01.2014

Pokud budete chápat to, co Ksb popisuje jako globální historický proces (jeho vnitřní logiku), potom budete mít o takovýchto spekulacích/manipulacích (viz odkaz níže) docela jasno. Budete si tedy muset zvolit mezi nimi a Ksb. Pokud ale chcete věřit tomu, že po (globálně chtěném) pádu císařství v I.WW a úrovni organizace německého státu v podobě Výmarské republiky se Němci pod Hitlerem zmátořili natolik, že byli schopni meziplanetárních letů, budiž, je to vaše volba. A třeba ji umíte i vyargumentovat - děkuji.

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4117-spojeni-nacistickeho-nemecka-s-et-mela-druha-svetova-valka-intergalakticke-rozmery-3/

P.

Re: Re: ani rusove ani americane

Vlk | 10.01.2014

ja si cestu zvolil jiz davno a kupodivu je jina nez dve alternativy ktere mi docela kategoricky nabizite-muset zvolit mezi-Ksb je velmi zajimavy projekt lec i ten-a zejmena ten!-je ve smyslu pozemskych zakonu-ktere ovsem at chcete nebo ne-zde zase budu mirne kategoricky ja s dovolenim-podlehaji zakonum neppomerne starsim a rekl bych "energeticky" mnohem vyznamnejsim..nic ve zlem,Ksb sleduji s pochopenim,jako nadane dite,ktere ma velike moznosti,ruzne konspiracni teorie rentgenuji docela prisne a kriticky,aniz bych zapomnel,ze z nejedne se nakonec vyklubal "fakt",ac protistrana!y mlci nebo tvrdi opak...
Slavi/y budme.. :-)

Re: Re: Re: ani rusove ani americane

Pe-tri | 10.01.2014

Jen jsem nějak nepochopil jestli si tedy myslíte, že na Měsíci skutečně byli jako první Němci nebo nikoliv.
Zareagoval jsem na Vaše kategorické tvrzení, že na Měsíci nebyli první ani Rusové ani Američané, ale Němci a zajímalo mě, jak to vyargumentujete. Jak chápete Ksb, je samozřejmě na Vás, já jsem ji uvedl jako reálný a na pevných nohách a pevné půdě stojící (v mém chápání) protipól všem možným eso-alter falzifikacím toho typu, který jste uvedl.

Re: Re: Re: Re: ani rusove ani americane

Vlk | 10.01.2014

udajne byli "prvnimi" ve 20.stoleti v kosmu...o Mesici ani nemluve... :-)

uvedl jsem tohle,jako prvni napsal slovo "udajne" a "prvnimi" jsem dal take do uvozovek...a nakonec jsem dal pousmani,mozna nad tim,ze co se tyce toho,jestli v kosmu?nebo na Mesici byli prvni ti nebo oni je velmi usmevne v kontextu toho,CO se vlastne a vubec od nas jako od "lidi" ci "humanoidnich bytosti" ocekava nebo kam bychom meli-doufam-smerovat...Ksb muzu vnimat jako male dite,ktere stoji na pevnych nozkach,a zatim se rozhlizi,kam udela prvni krok..opakuji ze je zde vyssi rad nez pozemske zakony,a dobre je to videt v soucasne "zmrzle" sev.americe..a zpochybnovat konspiracni teorie v diskusi pod clankem o konspiracni teorii??to uz je opravdu "pochybne"...zpravidla lide berou vazne to,cemu by se meli smat,a co by meli brat vazne,je pro ne smesne..
Slavi!y budme...

Re: Re: Re: Re: Re: ani rusove ani americane

Pe-tri | 10.01.2014

Ok, beru s tím, že právě Ksb je možné chápat jako optiku, která umožňuje rozlišovat co je jen údajné, co je možné, co je pravděpodobné (a s jakou mírou ), co je předpřipravená léčka, a co vyložený nesmysl. Umožňuje tak zbavit se toho, neustále řešit co je údajně skutečnost a co už ne. Např. mají Rusové kosmosféry a vyhráli s nimi bitvu o Měsíc ? Platí tvrzení uvedená v knize Alternativa 3 ? Existuje Agartha (vnitřní země, kde parkují UFO) a nebo je Země skutečně dutá a my žijeme uvnitř ní ? Atd...atd.. Je toho mraky. Co z těchto údajně možných skutečností je ale skutečně skutečností ? Dle mého Ksb nabízí způsob (metodiku), jak to rozlousknout a v tomhle článku/překladu je ukázáno jak na to.
P.s. O Božích zákonech zde není řeč, o jejich existenci není sporu, daleko diskutabilnější je chápání jejich projevů v životě jednotlivce i lidské společnosti. Ale to už by bylo na jinou diskusi.
Nechť (nikoliv údajná) pravda nás osvobodí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ani rusove ani americane

Vlk | 10.01.2014

Napsal jste to velmi vystizne,k uvedenym zalezitostem a jevum se ja osobne stavim prisne a/dle meho/spravedlive,jen jsem na vlastni kuzi zazil takove zazitky a jevy,ktere mi brani kategoricky vyse uvedene radit do rise bajek.Ovsem tyto zkusenosti jsou neprenosne,to uz je na kazdem jednom z nas.Ohledne B-b-ozich zakonu je to opravdu debata na jinou a docela dlouhou diskusi.Osobne vidim v Ksb veliky potencial a budoucnost toho,"co mame" jako lidstvo za ukol,v Rusku,nebo chcete li,ve "Slovanskem zivlu" ktery se spoji a bude uspesne kooperovat a tvorit...takze
Slavi/y budme...

Re: Re: Re: Re: ani rusove ani americane

Aien | 14.01.2014

Už jsem s tím Wiesnerem trapná, ale píše o tom v (asi) Gambitu mahátmů. Kdyby měli Němci o tři měsíce víc času, tak vyhráli, měli rozpracovanou atomovku, kterou emeričaní odvezli do USA při vykrádačce Německa (akce Paperclip) a pak je (tři) hodili na Japonsko (nevybuchlou prodali Japonci Rusům).Němci údajně měli technologii na výrobu létajících talířů, které se montovaly ve Gbelích. Když jsem to četla, tak mi to připadalo příliš fantastické. Pak mi přišlo (dokonce myšlenka!), že to byl asi důvod proč všichni tak spěchali s ukončením války a porážkou Německa za každou cenu (za cenu obrovských obětí, které se mi vždycky zdály nesmyslné a jaksi vojensky neodůvodněné)

Re: Re: ani rusove ani americane

Tysi | 13.01.2014

Mimozemstania a 2 svetova:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100947/Eisenhower-secret-meetings-aliens-pentagon-consultant-claims.html
http://english.pravda.ru/science/mysteries/25-05-2007/92157-nazi_germany-0/

Odkazy su z clanku http://www.whatdoesitmean.com/index1730.htm

Re: ani rusove ani americane

Ivan | 10.01.2014

...keby tak bolo, rozhodne vy boli vyhrali vojnu... ale...

_

Vasiľ | 09.01.2014

http://www.youtube.com/watch?v=F9MBpdc6Jyw&feature=youtube_gdata
Medzi 1:47 a 1:55 - prečo sa obraz tak hompáľa?

Re: _

Hox | 09.01.2014

první tři minuty první tiskové konference po údajně úspěšném přistání... vypovídající... "nadšení" se dá přímo krájet

https://www.youtube.com/watch?v=ifx0Yx8vlrY

Re: Re: _

Čučor G'Chôkoň | 09.01.2014

A čo tak únava po dlhej únavne ceste?
Ale chapem nemožete pripustiť, že prvý človek na mesiaci bol američan. To je úbohé.
a čo toto:
http://www.youtube.com/watch?v=fd2oyT6etsQ&feature=relmfu
pekne velké štúdio a drahé efekty povedal by som....

Re: Re: Re: _

Maros | 09.01.2014

Si robis srandu. Co je natom studiu velke. To zaprasenie lode je fakt smiesne natom sa da bavit. Pri tak malej alebo o hodne mensej gravitacii by na dopad prachu cakali niekolko minut nie ze by sa stratil za par sekund. Hviezdne vojny mali lepsie efekty ako toto viac uveritelne.

Zdravim SLovanov

Re: Re: Re: Re: _

Čučor G'Chôkoň | 10.01.2014

no kolkrat pomalešie sa prach usadí na mesiaci ako na zemi ti macher. poˇd počítat:
teleso volnym padom za cas t prejde drahu
s = (1/2)*g*t^2
prach ktory vidime na filme vykonava sikmi vrh dohora. kedze sa v horiyontalnom smere pohzbuje rovnomerne priamociaro tak cas kzm dopadne na povrch je danz vertikalnzm pohzbom. toynamena ye cas od vzmrstenia prachveho yrnka po jeho dopad je>
t = 2*(2*s/g)^(1/2)
kde s je vzska do ktorej je prachove yrno vzmrstene a g je gravitacne yrzchlenie ktore je na mesiaci asi 1/6 oproti yemskemu teda asi 10/6. nech to s je preyeniem 3 metre.
vzslednz cas je potom

t = 2*(2*3/(10/6))^(1/2) = 3.8 sekundz
pre s = 2 metre to vzjde
t = 3 sekundz
pre s = 1 metre
t = 2.2 sekundz

to perfektne sedi s videom. rataj sekundz a uvidis.

navzse na mesiace nie je vyduch a preto je tento vzpoet uplne presnz na roydiel od yeme kde sa prachove yrna moyu vynasat vo yduchu.

Re: Re: Re: Re: Re: _

taurus | 10.01.2014

Rozbor stejného videa a prachu
http://www.youtube.com/watch?v=TYmkKOqMCMc

Re: Re: Re: Re: Re: _

Maros | 11.01.2014

Stricu narazal som na pristiatie raketky jako modulu v com si priniesli vercajch na skumanie mesiaca. To su zabere hned na zaciatku. Ten mal 16 ton alebo 6 teraz neviem ale nechame 6 to skutocne staci. A pocitaj kde sa ten prach stratil. Tlak motoru rychlost prachu koli tlaku nan vyvynuty teplota no a neopomeniem gravitaciu cas piaty rozmer a hned je za kopcom a je ciste hledi. To bolo asi tych 20 kilo co priniesli na zem asi vo vreckach nafukane samozrejme. Oklahoma biiiic.To vozitko je paradne amik a reli pariz mesiac.Kaslem na nich strata casu su to komedianti. Aj tie pisky ked tam prednasal mal ako kacer donald americka historicka ikona a sef halivudu to bol dalsi filmecek v poradi z porady po pristati. To nebol clovek covjece ale opica. Aj oni ich maju take rovne a tak snimi nekontrolovatelne plieskaju. Tak nekdy priste. Intelektual

Zdravim Slovanov.

Re: Re: Re: _

taurus | 10.01.2014

Na detaily zapomněli, třeba nalepit na oblohu pár hvězdíček.
Také zajímavé, že bota astronauta zanechá v gruntě výraznou stopu, ale kolo těžšího Roveru, ne. Také ten prach se nechová podle fyzikálních zákonů
Smysl táhnout na Měsíc autičko v modulu, do kterého se nemůže vejít? navíc při letu, kde se mělo šetřit každým gramem váhy, je v tom, aby se na kameru předvědla spanilá jízda?
http://planeta.moy.su/blog/lunnaja_taratajka_ssha/2014-01-09-73638
A to všechno je nic protí tomu, že mimo magnetické pásmo Země je natolik silná proníkavá radiace, že tí odvážné astronauté by nezachránil ani jejích modul, natož skafandry.
Podle všch pravidel by astronauti měli hned po příletu onemocnět a do pár měsíců až týdnů zemřit. Naprotí tomu, jeden z ních dokonce dokázal během cesty přibrat na váze.

Re: Re: Re: Re: _

taurus | 10.01.2014

» Человек на Луне! Дозы радиации при полете на Луну
http://oko-planet.su/science/sciencecosmos/225516-chelovek-na-lune-dozy-radiacii-pri-polete-na-lunu.htmlRe: Re: Re: Re: _

Čučor G'Chôkoň | 10.01.2014

takže pofla teba sa to odohrava v studiu v ktorom má rower priestor niekolko desiatok metrov na manevrovanie a k tomu si pripocitaj dalsie a dalsie desiatky ak nie stovky metrov aby kopce na pozadi vyzerali byt daleko aj pri zaberoch z pohybujuceho sa vozu??
Vyrobit také študio by bolo drahšie ako naozaj letiet.

Re: Re: Re: Re: Re: _

Pe-tri | 10.01.2014

Předpokládám, že film z roku 1978 Kozoroh-1 je všeobecně známy. Pokud ne - doporučuji shlédnout.
http://www.csfd.cz/film/4624-kozoroh-1/
P.

Re: Re: Re: Re: Re: _

taurus | 10.01.2014

Američané se sámi přiznali, že některé momenty dotáčeli ve studiu, kvůli tomu, že na Měsíci se vše nepovedlo. Přiznali se pod tlakem veřejností, že některé momenty byly natočeny s vyšším rozlišením, třeba zrovna tá stopa Armstronga. Takže to studio měli.
Ještě je jeden zajímavý moment - oslav 40letí létu člověka na Měsíc, Armstrong se odmítl zúčastnit. Důvod byl také zajímavý - jeho přírozená stydlivost.
Jinák, výhody z prvenství jejích létu na Měsíc převyšovaly veškeré náklady, a to nekolikánásobně. Hlavním důvodem byla prestíž jejích zřízení, ekonomiky volného trhu a následného "položení" SSSR. Protože po prvních úspěších sovětského kosmického programu, kdy průdce vzrostla popularita SSSR, a to po celém světě, se vzory lidí opět obrátily k USA.

Dotáčky

Standa | 01.07.2016

Možná by bylo dobré, kdybyste uvedl, které části byly podle Vás dotočené a které ne.

Re: Re: Re: Re: _

borky64 | 10.01.2014

Tiez som cital, ze sovieti neposlali ludsku posadku na mesiac, z dovodu velmi silnej radiacie, ktora by ich (vraj) zabila. Toto je aj dovod, preco skor neverim, ze USA pristali s ludskou posadkou na Mesiaci.
Dost podrobny clanok, zmienujuci sa o pouzitych efektoch a filmovom studiu, kde to nahrali je na matrix-2001.cz

Re: Re: Re: Re: _

ujo | 16.09.2016

Nemôžeš nalepiť hviezdičky len tak, halbala umelecky, lebo každý profi-astorónm ti to tvoje "dielo" okamžite odhalí, lebo bude vidieť, že to takto/takáto konfigurácia = vzájomné postavenie a vzdialenosti prosto, z tohto uhla pohľadu/Z tejto!!! časti Mesiaca nemôže byť!!!!!
No a tento uhol pohľadu k dispozícii vtedy nebol, lebo zo Zeme je to trochu inak/ pod iným uhlom, iná konfigurácia. Ale prepočtom sa to dá dosť obstojne vypočítať/určiť.
Preto si vymysleli veľký kontrast medzi svetlom/Zemegule a tmou/"pozadia", ktorý ako každý, ktorá má foťák vie, že to fakt väčšinou nejde.
ALE!
Kontrast sa dá do určitej miery "zredukovať, keď sa pozícia Zemegule + máličko natrasfokovaného/priblíženého tmavšou časťou horizontu. To by vec vyriešilo. Keby bol záujem, presnejšie, keby to bolo možné riskovať. Čo nebolo možné.

Re: Re: Re: _

Hox | 10.01.2014

> Ale chapem nemožete pripustiť, že prvý človek na mesiaci bol američan

mě je v podstatě celkem jedno, jestli tam byli nebo ne, jde spíše o roli té události v globálním historickém procesu z pohledu řízení supersystému jménem lidstvo. Nechtěl bych z toho dělat téma tady na stránkách. Pokud se nemýlím, během pár let to bude použito v rámci potopení USA ze strany GP, takže nemá smysl se o něco přít... počkáme a uvidíme. Nefritový zajíček možná taky něco řekne..

Re: Re: Re: Re: _

Maros | 11.01.2014

Na mesiaci sme boli prvy Ja s Cucorem ja som mal subleru a on stopky a merali sme dopad prachu z jupitera na mars vzorec mas hore. :-) Diplomovka. Cuci klud mne to doslo iba take hodne smiesne nechcem ta nejak urazit covjece :-)

Zdravim Slovanov.

Google překlad příspěvků -lidé cítí, že to byl podvod..

| 12.01.2014

Streamdeputydog7669
před 1 měsícem

chudáci aspoň z oběžné dráhy Země stále velmi brave.the zakrýt byl jejich nejhorší mise a jeho vláda. chyba.
Odpovědět

Cliff Yablonski
před 11 hodinami

LOL ano všemi prostředky, měli byste zavolat FBI milují zabývající se fruitcakes, jako jste vy.
Poté můžete začít prohlašovat, že tě černé vrtulníky kroužící váš dům a vy můžete slyšet napíchne na vašem telefonu.
Lepší dostat větší alobalu klobouk dítě

deputydog7669
před 11 hodinami

ELLEON1959
před 1 měsícem

Pokud je to nejlepší řečník ze tří, to je jedna velká fraška ....
Odpovědět
·
1
pdak005
před 1 týdnem

chudák neil já ho líto, protože můžete vidět, že je skutečný milý chlapík, ale to je to, co se stane, když děti se zapojit gangsterů.
Odpovědět
·
ChanoineStraub
před 12 hodinami

Je mi líto ho taky. Čestný muž se stal celoživotní lhář, protože on byl nucený. Nedovedu si představit, jak smutný byl.
Odpovědět
·
ChanoineStraub
před 2 týdny

Všichni vypadají, jako by se chystají být oběšen. Z tohoto záznamu sám, můžeme říci, že je to podvod. Oni byli organizováni jednat, ale oni nebyli herci.
Odpovědět
·

hibob418
před 14 hodinami

+hibob418 No, technicky máš pravdu. Volání mě prostoduchý je spíš mě volá retardovaný, než hloupý. Ale v každém příspěvku, pohodlně se vyhnout řešení, zda byste našel svědka jít na záznamu, nebo jakékoli jiné věrohodné důkazy na podporu podvod. Můžete volat lidem jména namísto předložení informované argument. Pokud neznáte nic lepšího, to je smutné. Ale pokud jste tu jen proto, aby troll, pak jste za plýtvání časem a šířku pásma.
·
Odpovědět

před 13 hodinami (upraveno)

+hibob418 Pokud analyzovat dostupné informace, záběry a fotografie, podvod je zřejmé. Není to ani nutné jít do velkých technických detailů.

Je to jako zavraždění JFK a 9/11. Pokud budeme dávat pozor na některé velmi základní fakta, to je na první pohled zřejmé krycí příběh nedává žádný smysl.

Myslím, že tam jsou 3 druhy věřících, pokud jde o pilotovaný přistání na Měsíci se týká.
1) Ti, kteří nikdy neměli žádné pochybnosti. Oni nejsou analyzovány nic.
2) Ti, kteří jsou více knowledgeble, ale nemůže vidět nesrovnalosti v příběhu. Myslí si, že podvodníci jsou nesmysly. (K dispozici jsou všechny druhy podvodníků. Oni nejsou jedna a tatáž osoba.)
3) Falešné "věřící", kteří jsou placené někoho odhalit podvod teorie. Oni psát všude možně po celá léta. Mají k obsluze a vždy mluvit o technických detailech (kouř obrazovky) zdiskreditovat podvodníci jako blbci, kteří nevědí nic. Falešná věřící opravdu vědět, přistání na Měsíci je podvod. Jsou to pokrytci.

Jednou jsem byl věřící sám. Dokonce jsem se smál, když Hoax teorie se začaly objevovat. Myslel jsem, že někteří lidé prostě chtěli vydělat peníze prodejem lži. Já jsem od té doby si uvědomil, přistání na Měsíci je opravdu jedna z velkých lží americká vláda řekli světu. Nezapomeňte iráckých zbraní hromadného ničení? Jak se o Tonkin Bay incidentu? Dokonce Pearl Harbor byla lež. Roosevelt věděl o útoku předem, ale aby se to stalo na účel. Mohl bych uvést mnoho dalších takových lží.
·

Ralf Rene
před 1 měsícem

Tito lidé získali více jak actors.The prvním týdnu po "Lunar", nejtěžší psychologically.So astronautů vyšel v maskách na jejich faces.Then byly umístěny do speciálního vozu lhůty z jakéhokoliv questions.NASA v této době odpověděl na všechny otázky, na Měsíci.

BeingMadeNewBy JESUS
před 1 měsícem

Chudák!!! to je tááák zřejmé, lžeš! ...... jen pravda může nastavit si zdarma Neil ....

před 1 měsícem

Už ne. Je mrtvý.
Odpovědět
·
Ana Dubar
před 1 měsícem

OMG, první podmínkou, pokud chcete, aby se stal astronautem u NASA a letět na Měsíc: být retard.
Porovnejte si to s show Dennise Tita, první vesmírný turista, když se konečně vrátil na zem. Nemohu chodit, protože jeho svaly klesl kvůli nedostatku gravitace, byl stále ještě zářil radostí a nadšením, jako by byl na předávkování extáze! To je to, co budete vypadat, když jste měli projet, že miliardy lidí, kteří by chtěli mít, ale nemůže!
Odpovědět
·
1
heliosium
před 2 měsíci

Tam jsou někteří lidé zde, že věří, příběh, ale ve skutečnosti, oni dostanou peníze, slávu a slávu, a ještě se všemi těmi v kapsách, jak tam jsou, jako v Inquisicion komoře, bledý a dřevěné, s panem . Armstrong mluví, jako kdyby měl assasinate někdo, snad sám Moon! Každý obyčejný člověk by exhilarant, šťastný a joyfull, ale ten chlap se chvěje, babling a na pokraji kolapsu. A neříkejte, že "v těchto letech" TV byla začátku, protože televize začíná s Hitlerem!
Odpovědět
·
4

Tiskovka

Standa | 01.07.2016

Nemohla by jejich chování vysvětlikt obyčejná kocovina?

Ta tiskovka se odehrála dopoledne, jeden den a několik hodin po propuštění z karantény. Den předtím měli ti tři chlapi první volný večer po mnoha a mnoha týdnech pod neustálým dohledem lékařů.

Sice se o tom nikde nepíše, ale dovolil bych si zaspekulovat, že konečně po dlouhé době odhodili stress zašli s kamarády "na jedno". A ráno pak vypadali jak vypadali.

neskutocne

Maros | 09.01.2014

Tu je to sami jebo jak z filmu hlada sa jebo. A ty zastanci nato su aj z vyznamenanim.

http://www.topky.sk/cl/100535/1374214/Kotleba-sa-uz-hada-s-kolegami--Kvoli-comu-sa-povadili-

Zdravim Slovanov

Přidat nový příspěvek