Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (2)

Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (2)

5.1.2014

(předchozí část)

Zachraňte americký automobilový průmysl

 

Kromě zničení zemědělství udělil Chruščov rány i dalším odvětvím ekonomiky. Konkrétně Chruščov provedl úder proti sovětskému automobilovému průmyslu, který v důsledku toho spadl z pomyslného světového Olympu do neutěšeného stavu, ve kterém se nachází dodnes.

Úsilí Stalina se neprojevilo pouze v automobilovém průmyslu, ale díky jeho trvalé pozornosti, kterou tomuto oboru věnoval (už v podmínkách Velké vlastenecké války) se toto odvětví stalo významným faktorem mezinárodní ekonomiky a politiky a zůstalo jím až dodnes.

V září 1959 se uskutečnila návštěva 1. tajemníka KSSS Nikity Chruščova do USA. Sotva letoun Tu-114 přistál na letišti ve Washingtonu a popojížděl po ranveji, Američané ustrnuli. Tak veliké dopravní letadlo si neuměli představit ani ve snu. A navíc, na celém letišti nebyl k dispozici dostatečně velký žebřík k tomu, aby ho mohli k letadlu přistavit a cestující mohli vystoupit. Tu-114 byl hmatatelný důkaz schopností sovětského leteckého průmyslu a ukázkou toho, jak dalece Sovětský svaz v této oblasti USA předstihl.

Pro Američany však přílet sovětské delegace na obdivuhodném letadle, které mimochodem dosáhlo 32 světových leteckých prvenství, nebyl jediným šokem, který z návštěvy sovětské delegace v čele s N.S.Chruščovem zažili. Tato návštěva způsobila v USA pořádný rozruch.

Chruščov po dobu návštěvy téměř každým svým projevem strašil průměrné Američany tím, že hlásal, že celosvětové vítězství socialismu je nadosah a slíbil, že Sovětský svaz USA ve všech oblastech dožene a předežene. V průběhu jedné z návštěv u amerických farmářů, na dotaz ohledně možnosti dodávat potraviny do Sovětského svazu odpověděl: „V tom případě my zahltíme Ameriku svými automobily.“

To není vtip. Toto Chruščovovo prohlášení vyděsilo manažery amerických automobilek, protože oni, lépe než kdokoliv jiný, znali možnosti tehdejšího sovětského automobilového průmyslu. A nejen automobilového.

V roce 1957 sovětský svaz vypustil první umělou družici na světě. Něco takového bylo tehdy pro západní technické myšlení nedostižné, a protože Sovětský svaz byl v té době nesporným lídrem v osvojování kosmu, psaly tehdejší americké noviny ve vší vážnosti o Měsíci jako o „rudé Luně“.

Takže sovětské úspěchy v mírovém výzkumu vesmíru současně znamenaly, že SSSR měl k dispozici i rakety, které nejen že mohly vynést satelit do kosmu, ale mohly i uskutečnit vojenský úder na územní USA. A navíc, tyto rakety mohly nést i jaderné hlavice. Dohnat zpoždění USA v oblasti raketové techniky znamenalo pro rozpočet USA extrémně vysoké náklady a k tomu ještě Chruščov sliboval, že zaplaví USA sovětskými automobily. Pokud měly sovětská auta soutěžit na světových trzích s americkými, bylo americkým automobilovým průmyslem jednoznačně očekáváno jejich vlastní selhání a neúspěch. Stroje, které se vyráběly v SSSR, představovaly tak hrozbu pro hospodářskou a politickou bezpečnost USA nejen tím, že americká auta by na světovém trhu nebyla konkurence schopná, ale i tím, že expanze sovětských automobilů na světové trhy by s sebou přinesla i expanzi sovětské ideologie.

A to představovalo pro Západ vážné nebezpečí. Sovětský svaz by tímto způsobem získal příležitost rozšiřovat svůj politický vliv. Pronikáním se svojí produkcí na světové trhy by tak mohl určovat trendy průmyslového odvětví celého světa.

Stačí říct, že existuje jen jediný precedent, kdy "concept-car" (studie) byla zároveň i sériovým vozem. Přesněji řečeno, ve světě existují jen dva případy, kdy sériový automobil byl zároveň studií, která určovala celosvětový směr vývoje automobilového průmyslu. Těmi studiemi byly vozy sovětské výroby GAZ M-20 „Pobeda“ a GAZ M-21 „Volha“.

GAZ M-20 „Pobeda“ se dostal do sériové výroby v roce 1946. Jeho vzhled šokoval celý světový automobilový průmysl a technická řešení použitá v tomto vozu se staly měřítkem pro světový automobilový průmysl. Západní automobilky aktivně přebíraly použité koncepty do své produkce sériově vyráběných automobilů. Např. americká firma Kaiser převzala technická řešení GAZu M-21 „Pobeda“ do svého modelu z roku 1947, anglický Standard do modelu z roku 1948, americký „Hudson a Packard“ rovněž do modelové řady z roku 1948 a Nash, Ford a Chevrolet pak do svých modelů pro rok 1949. A přitom tyto modelové řady byly jejich výrobci masívně propagovány jako revoluční novinky. Tato reklama samozřejmě o sovětském technologickém autorství těchto vozů „skromně“ pomlčela.

Tento model byl však natolik úspěšný a s tak ohromným modernizačním potenciálem, že například v Polsku byl v továrně FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) v roce 1951 licenčně upraven do modelu „Varšava“ a byl zde vyráběn až do roku 1973.

V roce 1954 byl v Sovětském svazu vyvinut prototyp nového vozu. Byl jím GAZ M-21 „Volha“. V té době se Západ sotva stačil vyrovnat s předchozím konceptem automobilů GAZ M-20 „Pobeda“ a jeho inovačními možnostmi, když SSSR svým novým modelem opět pohrozil získáním nadvlády nad světovým automobilovým průmyslem, přičemž Západ neměl žádné prostředky, jak by tomu zabránil. Avšak ejhle. Americká automobilka Ford začala rozvíjet svůj vlastní vůz s podobnými parametry, jaké měla „Volha“. A i v dnešní době se má za axiom tvrzení, že je to právě vůz Ford „Mainline“, který je prototypem, podle kterého vznikla sovětská GAZ M-21 „Volha“. Pravda je však taková, že Ford „Mainline“ se v americké automobilce objevil nejdříve na přelomu léta a podzimu roku 1954, tedy v době kdy v SSSR již byla hotova předsériová verze vozu a v plném běhu na ní již probíhalo testování. Přitom první testy Fordu „Mainline“ se uskutečnily až v listopadu roku 1954.

Vůz GAZ M-21 „Volha“ pak šel do sériové výroby v roce 1956 a ať už by to bylo s Fordem jakkoliv, zůstává v platnosti fakt, že se 'Volha" stala realitou, kterou Západ nemohl ignorovat a s níž musel svést konkurenční boj. V tomto smyslu Západ musel za každou cenu usilovat o zabránění širokého prodeje tohoto vozu na západních trzích. A v této situaci jej přiváží Sovětský svaz představit na celosvětovou mezinárodní průmyslovou výstavu Expo'58 v Bruselu.

Avšak ještě předtím, než se mohl tento vůz představit obyvatelům západu, získal naprosto zdarma kvalitní reklamní kampaň.

„Ruské tanky v ulicích Bruselu“ – hlásaly vyděšené titulky belgických novin na jaře roku 1958. Lidé ve velkém kupovali tyto noviny, aby se s překvapením dozvěděli, že ve skutečnosti je v nich řeč nikoliv o tancích, ale o novém sovětském automobilu, který byl přivezen na výstavu Expo'58. Přezdívku „tank“ dostal od novinářů proto, že došlo k dopravní nehodě, při níž se srazil s tramvají a převrátil ji. Pro tento svůj výkon, eleganci a styl byl vůz GAZ M-21 „Volha“ nazýván „tank ve fraku“.

Ale to nebylo všechno. Na tuto výstavu přivezl SSSR kromě „Volhy“ ještě další automobily. Byly to luxusní limuzíny ZIL-111 a GAZ-13 „Čajka“ a rovněž i lidový vůz Moskvič-402. Belgické noviny uvedly, že spatřit tyto zázraky ruské techniky chtěly tisíce Belgičanů.

Nicméně byla to „Volha“, která získala nominaci na top výrobek (Grand Prix) výstavy Expo'58. A v srpnu 1958 pak skutečně ruské vozy GAZ M-21 „Volha“ a rovněž i GAZ -13 „Čajka“ získaly ocenění Grand Prix výstavy Expo'58 v Bruselu. Tyto úspěchy byly přirozeným výsledkem Stalinovy snahy o rozvoj sovětského automobilového průmyslu, kterému věnoval velkou pozornost. Postačí říct, že rozhodnutí o vývoji vozu GAZ M-20 „Pobeda“ bylo učiněno již v roce 1942, tedy v době, kdy byla v plném běhu Velká vlastenecká válka a do jejího konce zbývaly ještě tři roky.

Nicméně úspěch sovětského automobilového průmyslu na této výstavě se vůbec nemusel dostavit, protože proti SSSR zde byla uskutečněna doposud nevídaná provokace, snažící se o zdiskreditování s jasným cílem – zablokovat SSSR přístup na západní trhy.

Několik dní před otevřením výstavy, americké automobilky Ford a Packard učinily oficiální prohlášení, ve kterém organizátorům výstavy oznámily, že sovětské vozy jsou jen kopiemi amerických vozů, které jsou v USA vyráběny již několik let. Načež obě společnosti pohrozily Belgii sankcemi v případě, že nebude ochotna sovětské stroje zabavit.

Sovětská tajná služba samozřejmě počítala s možností provokace proti delegaci na Expo'58, nicméně, že takováto možná provokace bude provedena na tak vysoké úrovni, to se prostě nepředpokládalo. Navíc v situaci, kdy sovětské úřady měly v té době dobré vztahy s oběma americkými automobilkami.

Propukl skandál. Noviny začaly psát o tom, že nejen že jsou sovětské vozy „Volha“ a „Čajka“ plagiáty, ale navíc SSSR stále nezaplatil Američanům za jejich podíl na výstavbě závodů, kde jsou tyto vozy vyráběny.

V nastalé kritické situaci si všichni byli dobře vědomi toho, že pokud by Belgie přistoupila k zabavení modelů, byla by to pro sovětský automobilový průmysl velká rána, která by vyústila nejen v to, že by prakticky došlo k uzavření mezinárodního trhu, ale pravděpodobně i ke kolapsu výroby jak teprve do sériové výroby připravovaného vozu „Čajka“ tak již naplno sériově vyráběné „Volhy“.

Hrozila neslýchaná věc – SSSR by byl nucen opustit výrobu svých vlastních vozidel, včetně vlastního vývoje a organizace výroby, do nichž bylo investováno mnoho prostředků, které by již nebylo možno získat zpět ani prodejem vozů na vlastním domácím trhu.

Pokud by se tento útok podařil, znamenalo by to pro sovětský automobilový průmysl v podstatě konec. Vyvinout nový model v krátké době samozřejmě možné není a tak by nezbývalo nic jiného, než použít vybudované výrobní kapacity k výrobě západních licencovaných vozidel. Nicméně nákup licence by byl možný pouze v případě, že licenci poskytující firma by se zavázala spolupracovat se SSSR. A každá takováto potenciální spolupráce by samozřejmě závisela na politických postojích vlády takovéto (kterékoliv západní) automobilky vůči SSSR. To znamená, že nákup případné licence by byl zcela svázán s ústupky SSSR jak v domácí tak i v zahraniční politice. Kromě toho byl nákup licence dalším finančním nákladem a rovněž i apriorním omezením tržního podílu. Ale co je nejdůležitější, bylo prakticky jisté, že tento postup by znamenal, že provádění vlastních výzkumných prací a vývoj by se v SSSR staly nemožnými.

Situace se dále zhoršila tím, že na druhý den po prohlášení bylo sovětské delegaci doručeno oznámení automobilky Ford, ve kterém se uvádělo, že Sovětský svaz se údajně ještě finančně nevyrovnal s automobilkou ohledně výstavby jejího výrobního závodu v Gorkém a že tento dluh, který dosahuje výše desítek milionů dolarů, Ford požaduje po Sovětskému svazu okamžitě uhradit.

Automobilka Ford skutečně Sovětskému svazu pomohla s vybudováním výrobního závodu v Gorkém. Dohoda o tom byla podepsána 31.5.1929, kdy Ford prodal Sovětskému svazu licenci na výrobu vozů „Ford-A“ a „Ford-AA“ a současně s tím se zavázal poskytnout technickou pomoc při organizování výroby těchto vozů v SSSR. Výstavba tohoto výrobního závodu byla provedena s pomocí amerických specialistů, když pro ně bylo vybudováno samostatné osídlení o velikosti 40 domků.

Náklady této smlouvy dosáhly 72 milionů zlatých rublů. A je to právě tato částka, kterou požadovalo vedení firmy Ford po SSSR v roce 1958 okamžitě uhradit, navzdory skutečnosti, že tato platba byla ze strany SSSR přesně dle smluvních ujednání již dříve plně zrealizována.

Sovětské vedení se obratem obrátilo na vedení společnosti Ford, s dotazem, co je vedlo k tomuto nepravdivému tvrzení, načež se mu dostalo překvapivé odpovědi v tom smyslu, že automobilka Ford nemá žádné pohledávky vůči SSSR a že to nebyli oni, kdo tento požadavek vznesl a že společnost Ford nemá vůči SSSR žádné další nároky. A dále, že nikdo z vedení společnosti Ford neví, odkud vznesené finanční požadavky pocházejí.

Co se pak týká automobilky Packard, té se v roce 1958 do soudních sporů, s tak silným protivníkem na poli mezinárodního práva, jaký SSSR bezesporu byl, moc nechtělo. Uvědomili si, že případný soudní spor se SSSR by nevyhráli a pouze by promarnili nemalé prostředky na právníky, což si v situaci, kdy sami měli problémy se svojí vlastní existencí, dovolit nemohli. Nakonec se ukázalo, že celá společnost byla již v roce 1956 koupena jinou velkou automobilovou společností – Studebaker. A v této chvíli se zjistilo, že veškeré písemnosti obsahující nároky vůči SSSR byly velmi podivné, když právní zastupování automobilky bylo realizováno prakticky neznámou advokátní kanceláří, na jejíž adrese se ve skutečnosti nacházela prodejna nábytku. A o této právní společnosti nic nevěděli ani prominentní američtí právníci výše zmíněných firem.

Tak se vlastně ukázalo, že za požadavkem automobilek Ford a Packard na zabavení sovětských vozů na celosvětové výstavě Expo'58 v Bruselu, který vyústil do mezinárodního politického skandálu, stojí pouze jakási neznámá, mýtická advokátní kancelář, kterou neznali ani její američtí klienti – společnosti Ford a Packard.

Den před zahájením mezinárodního průmyslového veletrhu Expo'58 v Bruselu sovětská delegace předala organizačnímu výboru oficiální memorandum, ve kterém bylo ocitováno prohlášení vedení automobilek Ford a Packard o neexistenci jakýchkoliv pohledávek vůči SSSR ohledně výstavby automobilového závodu v Gorkém. Organizátoři toto akceptovali a sovětská vozidla obdržela právo se výstavy zúčastnit.

Sovětský svaz tak úspěšně bránil a obhájil své právo na výrobu vozidel vlastní konstrukce. Nicméně nezodpovězenou otázkou zůstalo, jestliže to nebyly automobilky samotné, potom kdo vyvolal tuto provokaci? Musel to být někdo, kdo si byl jistý tím, že ať to dopadne jakkoliv, nemusí se bát odvety ani ze strany automobilek, ani ze strany SSSR. Kdo to tedy byl, kdo se skryl za masku advokátní kanceláře „Schultz, Weizmann a spol.“, která ve jménu firem Ford a Packard obvinila SSSR z plagiátorství a vznesla smyšlené finanční požadavky? Existuje pouze jedna možná odpověď. Původcem protisovětských provokací byly americké zpravodajské služby. Zveřejnění této skutečnosti by však pro USA bylo zajisté velmi nepříjemné, když publikování celé kauzy v celosvětovém měřítku by zajisté vážně ohrozilo, ne-li přímo zničilo americké ideologické pozice v mezinárodní politice. Pro realizaci takového odvetného kroku přitom byly na straně SSSR všechny cesty a možnosti otevřeny. Jak prostřednictvím zemí socialistického tábora, tak prostřednictvím silných levicových hnutí v zemích Západu, jakož i existence tehdejších rozporů mezi kapitalistickými zeměmi otevíraly možnost světovou veřejnost pravdivě informovat.

Nicméně byl to opět osobně N.S.Chruščov, který USA od této porážky USA zachránil. Toto rozhodnutí, nevystoupit proti USA, učinil s tím odůvodněním, že nechtěl vyvolat mezinárodní skandál v době, kdy se připravovala jeho návštěva USA.

Ale proč se USA vůbec do takovéto provokace pustily? Odpověď spočívá v tom, že ještě v zimě roku 1958, připravil Úřad hospodářského zpravodajství USA tajnou zprávu, která se zabývala možnostmi prodeje sovětských automobilů v USA a jejich vlivu na automobilový trh v USA. Byla zde i uvedena prodejní cena – 1741 dolarů za kus. Přitom výrobní náklady ve výrobním závodě v Gorkém byly poloviční. Názory na to sice panovaly různé, ale v jednom se shodli všichni. Sovětský automobilový průmysl dosáhl všeobecného rozmachu ve všech ohledech a učinil ohromný kvalitativní skok kupředu, v důsledku čehož je s ním přinejmenším jako s vážným konkurentem nutno počítat. A pokud by se podařilo překonat patriotické nálady v naší společnosti, hovořilo se ve zprávě, lze předpokládat, že by se SSSR mohlo, i vzhledem k ceně, podařit obsadit nemalou část z amerického automobilového trhu. Analytici dobře věděli, o čem mluví.

V květnu roku 1959, v roce ve kterém se konala sovětská výstava v New Yorku, se mohlo americké obyvatelstvo seznámit se sovětskými vozy „Volha“ a „Čajka“ a přesvědčit se, že sovětské vozy jsou minimálně stejně kvalitní jako americké (a přitom daleko levnější). A o sovětské automobily byl mezi lidmi velký zájem.

Takže slova Chruščova o zaplavení amerického trhu sovětskými automobily byly vzaty naprosto vážně.

Americký časopis „Motor Life“ napsal v roce 1961, že pokud by se sovětské automobily dostaly na světový trh, mohly by se stát silným faktorem stojícím na straně SSSR v období studené války, ale za tím účelem SSSR bude potřebovat již jen několik málo let na to, aby doladil svou „Volhu“ pro potřeby západního trhu. Zabránění tomuto bylo motivem k americké provokaci na výstavě Expo'58 v Bruselu.

Zlikvidovat konkurenci sovětských automobilů americkým automobilkám na západních trzích pomohl Chruščov tím, že po úspěchu sovětských vozů na výstavě Expo'58 v Bruselu a výstavě v roce 1959 v New Yorku, převzal řízení sovětského automobilového průmyslu pod osobní dohled.

Jedním z nejmocnějších nástrojů pro brzdění rozvoje a pro zabránění toho, aby se vyráběly kvalitní výrobky, který Chruščov zavedl, byl byrokratický systém schvalování změn. V praxi vypadlo tak, že zatímco na Západě se potřebné změny v konstrukci vozu nebo technologie výroby schvalovaly během jednoho jediného dne, trval tento proces v SSSR za Chruščova až několik let. Samotný tento mechanismus byl základem narůstající technologické zaostalosti a nedostatečné kvality produkce v SSSR.

Pokud jde o obnovu modelových řad sovětských automobilů, udělil tak Chruščov a spol. tomuto odvětní těžkou ránu, když nejenže zamezil možnostem exportu, ale i možnostem inovativního rozvoje pro domácí trh. A tak není divu, že když byl vůz GAZ-21 „Volha“ naplánován do výroby s automatickou převodovkou, bylo tohoto vozu vyrobeno pouhých 700 kusů v prvním období výroby a následně byl opět vyráběn pouze s manuální převodovkou.

Z téhož důvodu došlo i k tomu, že nový model GAZ-23, který se od svého předchůdce GAZ-21 vzhledově nijak nelišil, ale byl technologicky mnohem pokrokovější, byl vyroben pouze v minimální sérii 600 kusů a to ještě jen pro potřeby KGB, které trvalo na používání těchto inovovaných vozidel pro své potřeby. Pouze KGB mělo dostatečnou pozici k tomu, aby překonalo politiku strany a vlády na umělé snižování kvality produkce v SSSR.

Touto situací pak lze vysvětlit i fakt, že typový vůz GAZ-24 „Volha“, který nahradil původní GAZ-21 „Volha“ byl vyvíjen celých 8 let, 3x déle než původní GAZ-21.

Ve výsledku začaly vozy GAZ samozřejmě ztrácet své tržní pozice. Ale nejen že byly postupně ztráceny tržní podíly

v důsledku zvětšujícího se technologického zaostávání sovětské produkce, ale i samotné sovětské vedení přímo pracovalo v neprospěch exportu svého automobilového průmyslu. Např. ve Skandinávii celkově a ve Finsku zejména byly automobily GAZ-21 „Volha“ velmi oblíbené. Jenže v roce 1964 se Kreml rozhodl, že je načase začít tam propagovat nový model GAZ-24 „Volha“. Reklama zabrala a v důsledku toho začaly klesat tržby z prodeje starého modelu GAZ-21, jenže první kus slibovaného nového modelu sjel z výrobní linky až v roce 1970! V důsledku tohoto vyklízení pozic mohly uvolněný skandinávský trh obsadit jiné automobilky.

Stačilo jen sedm let od chvíle, kdy sovětské vozy „Volha“ a „Čajka“ slavily ohromné úspěchy na mezinárodní scéně v Bruselu a celý sovětský automobilový průmysl se díky Chruščovovu vedení dostal do naprosté krize a nikdo ze sovětského vedení se samozřejmě vůbec nestaral o to, jak mu pomoci rozšířením exportu a zvýšením produktivity a modernizací produkce vlastních sériově vyráběných vozů.

 

 

Proč právě Chruščov ?

 

Nebylo by v pořádku domnívat se, že Chruščov byl jediný v SSSR, kdo se snažil sloužit světové revoluci a neměl tak konkurenci jak ze strany kosmopolitních trockistů, tak ze strany národních marxistů.

To lze názorně ukázat na následující události.

Po smrti J.V.Stalina v únoru-březnu 1953 byly vládnoucí byrokratické klany ve vedení státu postaveny před úkol nového rozdělení moci v zemi. Nečekaná Stalinova smrt však vedla k tomu, že žádný ze zájemců o obsazení mocenského Olympu nebyl dostatečně silný k jeho dosažení. Proto se formálně dohodli na rozdělení moci, nicméně každá z mocenských frakcí pokračovala tím či oním způsobem ve snaze o podrobení si svých konkurentů. První mocenská aliance se ustanovila v červnu 1953, když výsledkem zrealizování čistě vojenského převratu bylo zavraždění L.P.Beriji a tím i eliminování ambicí jeho frakce na vedoucí pozice v zemi.

Vítězství nad Berijou se stalo důvodem k tomu, že v září 1953 byl Chruščov zvolen prvním tajemníkem Ústředního výboru KSSS.

Záměrně uvrhnout zemi do různých sociálně-ekonomických excesů a zaměstnat národně orientované marxisty praktickou činností určenou k odstranění negativních důsledků těchto eskapád vedlo k upevnění mocenských pozic Chruščova a jeho frakce.

Následně v roce 1956 provedli ještě jeden další úder proti svým mocenským konkurentům. Učinili tak na XX. sjezdu KSSS, kdy světu představili zprávu o „Kult osobnosti“ Stalina.

Podstatou této zprávy bylo to, že tímto dali západní antisovětské propagandě z oficiálních sovětských míst potvrzení (munici) např. toho, že:

 

  • Všechny úspěchy SSSR, které byly tak nadšeně sdělovány celému světu, nebyly nic víc než mýtus, protože válku SSSR vyhrál jen proto, že zastavil nepřítele tím, že jeho postup zastavil těly mrtvých vojáků.

  • Ekonomika SSSR není schopna zajišťovat skutečné potřeby společnosti.

  • Celá země je všeobecným gulagem, kde vládne pouze strach a hrůza atd.

 

A z to všeho obvinili Stalina;

a proto by průměrný obyvatel Západu měl být vděčen osudu za to, že žije na Západě a západní představitelé za to, že mohou, byť za vysokou cenu, ochránit své obyvatelstvo od hrůz totality.

Tato zpráva rovněž zasadila těžkou ránu mezinárodnímu komunistickému hnutí a celému světu ukázala selhání sovětského vedení nejen při realizaci všeobecné globální politiky, ale zejména globální politiky alternativní biblickému projektu GP.

Nicméně takto prudký obrat v sovětské politice nebyl z celé řady důvodů podpořen velkou částí správního aparátu vedení SSSR a v červnu roku 1957, během čtyřdenního zasedání předsednictva ÚV KSSS bylo rozhodnuto o uvolnění N.S.Chruščova z pozice 1. tajemníka KSSS. Nicméně kosmopolitní, internacionálně orientovaní trockisté, členové ÚV KSSS, v čele s maršálem G.K.Žukovem byli schopni zasáhnout do činnosti předsednictva a dosáhnout toho, aby se otázka odvolání N.S.Chruščova dostala k vyřešení na, za tím účelem speciálně svolané, plénum ÚV KSSS. Na červnovém zasedání tohoto pléna pak Chruščovovi příznivci porazili své nepřátele z řad předsednictva ÚV KSSS, kteří byli vzápětí prohlášení za „antistranickou“ skupinu. Byli v ní lidé jako V.Molotov, G.Malenkov, L.Kaganovič a připojil se k nim i D.Šepilov, a kteří vzápětí byli vyloučeni z ÚV KSSS a později v roce 1962 byli vyloučeni i z komunistické strany.

A v této chvíli se opět ukázala pravda o Chruščovově (ne)morálce. Věděl, že se dopustil tolika prohřešků, že jeho odvolání bylo naprosto na místě. Přesto ho v jeho pozici podržel jediný člověk, který přitom nebyl přímým sympatizantem jeho politiky a současně měl dostatečně velké renomé mezi širokými vrstvami obyvatelstva. Mezi trockisty to byl jediný možný člověk a tím člověkem byl „maršál vítězství“ G.K.Žukov, který vojenskou silou, které velel, ochránil Chruščovovu pozici ve vedení strany, což spiklencům v konečném důsledku umožnilo udržet si ve svých rukou ideologickou moc ve státě.

Tímto si však Žukov zajistil do svých rukou tak velikou moc, že nyní byl schopen odstavit od moci i Chruščova samotného. A tato jeho silná pozice byla důvodem k tomu, že se mu Chruščov „odměnil“ tím, že inicioval to, aby byl Žukov, člověk, který se osobně „zasloužil“ o to, že Chruščov zůstal u moci, o čtyři měsíce později - v říjnu 1957 odstraněn z předsednictva ÚV KSSS a následně i uvolněn z pozice ministra obrany.

Odstraněním Žukova se Chruščovovi otevřela možnost soustředit veškerou moc v zemi do svých rukou, což završil v následujícím roce 1958, kdy se stal předsedou rady ministrů SSSR. Jak je vidět, trvalo spiklencům, kteří naplánovali Stalinovu vraždu, dlouhých 5 let, než se jim plně podařilo dosáhnout toho, co touto vraždou zamýšleli.

A následně, v roce 1959 – jak již bylo uvedeno, Chruščov odjíždí na státní návštěvu do USA.

 

 

Závody v dobývání kosmu

 

-pokračování-

 

Zdroj: fct-altai.ru, překlad Pe-tri

 

Diskusní téma: Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (2)

Anti Aging Integument Dolour Products

nail mani | 16.06.2018

Lessen to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging fleece probable products like deadto.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/nail-mani.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this well-head of youth. Some master-work jarich.gojijeugd.nl/informatie/dit-moet-je-weten.html their anti aging phantasm be means of ingredients that have in it a ton of thoroughgoing crack into konul.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/pijn-achterhoofd-links.html and bone up on on how incrustation ages to side with them up and some are virtuous hype.

TU-114

Standa | 01.07.2016

Jen doplnění k TU-114:

Američané si určitě tak velké letadlo představit dokázali. Vždyť v té době už dávno létal bombardér B-52. Koneckonců i ten Tupolev, který tenkrát přistál, byl vlastně narychlo přestavěný bombardér.

O tom, jaký byl hlavní účel těchhle Tupolevů asi nejlépe svědčí čísla:
Pro civilní sektor létalo jen 32 TU-114, v porovnání s více než 500 vyrobených velmi podobnýých vojenských TU-95.

Lži

Petr | 13.02.2014

Lží tam je spousta, ale alspon tedy jedna:
Gaz M20 Pabeda byla téměř přesná kopie Opelu kapitan ale s motorem Gaz 11 ( licenční Dodge). Verze 2,2 byla stejný motor obraný o dva válce. To se nedivim že si z toho Amici sedli na prdel... možná smíchy. V té době byl motor V8 v USA naprostý standard.
Do doby než okopírovali ten Opel vyráběli předválečné Fordy v licenci. To jsou fakta.

Re: Lži

Hox | 16.02.2014

ok, předpokládejme, že GAZy byly špatné atd., nemohly ohrozit automobilový průmysl USA. Ale provokace s cílem zabránit jejich možný prodej na Západě na Expo 58 je realitou. Jak ji pootm vysvětlit? Dává smysl jen tehdy, pokud se průmysl USA skutečně bál konkurence.

Re: Re: Lži

milovnik komunistu | 14.10.2014

kde je informace o zabránění prodeje k dohledání, nejsou to zase jen rudé lži, vždyť komunisti jsou nejen největší vrazi v historii, ale také lháři, ...pokud připustíme, že je to pravda, tak pokud rusáci chtěli prodávat s dampingovými cenami, což je pravděpodobné, v rámici ideového boje, tak se nedivím, že nechtěli, aby se tyto plagiátorské šunty s 4V motory v USA prodávali

Re: Re: Re: Lži

ibalgin | 16.10.2014

spíše to bude komunistická lež, jako celý tento článek, volhy se na západ normálně vyvážely, v Antverpách tento komunistický plagiát Fordu http://www.gaz21volga.com/FordnVolga/fordnvolga.htm hodně pozměnili, jiné motory, převodovky, vlastní montáž, protože ta komunistická byla strašně nekvalitní

Re: Re: Re: Lži

dd | 19.10.2016

amerika nebude mít nikdy uroven když nemá ani svůj vlasní jazyk mluví tam aglicky,rusko má svojí řeč.

Žasnem

pipo | 16.01.2014

Vážení prispievatelia do diskusie, prosím vás, koľkí z vás ste boli v bývalom ZSSR či už za socializmu alebo teraz? Najprv sa tam chodte pozrieť a skúste medzi nimi pár mesiacov žiť a prejde vás to nadšenie. Ja som tam niekoľko rokov pracoval a zakaždým, ked som prišiel na dovolenku domov, som mal doma pocit ako ked opica zlezie zo stromu rovno do hypermarketu.

Re: Žasnem

obama | 22.05.2015

A kedy si tam pracoval? Pred 30 rokmi.

Re: Žasnem

S | 01.07.2016

Souhlasím.

Já tam byl před 30 lety také, před 20 lety znovu.
Několikrát na Ukrajině (ať už jako součásti SSSR, tak samostatné).
Propastné rozdíly - chudoba a šlendrián, ale i špičková technika.
Švábi a špína v hotelech a na ubytovnách. Hrozná byrokracie.
Později obrovské rozdíly mezi chudobou většiny a bohatstvím Nových Rusů.

Ještě jednou Stalin; zázrak v Česku

Jirka | 08.01.2014

http://m.idnes.cz/blog/clanek.313901.idn

Re: Ještě jednou Stalin; zázrak v Česku

taurus | 08.01.2014

Druhá vlaštovka?:)

Re: Re: Ještě jednou Stalin; zázrak v Česku

Jirka | 08.01.2014

Kéž by...

chľast

udo | 08.01.2014

Soráč, ten úryvok s básničkou nižšie mal byť odpoveďou na diskusiu o chľaste Aien dole na konci stránky.
..zase mi poskočil text..

chľast

udo | 08.01.2014

Ta hej..blbá doba.
Host, parazit vyhadzuje vrchního..z kedluben lidských..

Rovnako, ako asi každá droga, môže byť isto aj tento "matroš" za konkrétnych okolností a dávkovania liekom, či aditívom lieku.
Presne tak, ako povedala správne Aien.

Cieľ, tendencia je ale asi myslím jasná..
Zároveň je to isto Res kontraproduktívna,
keď nepitie zombifikuje..ako sa vraví..alebo "militarizuje"..
t.j., ak sa abstinencia neprimerane akcentuje
a iné veci celku vážne opomína..

Osobne mám s ním(nepitím) z dlhodobejšieho hľadiska však skôr pozitívne skúsenosti :)
Keď dlhšie nemám ani to "fň", dobre spím, atď..
zrazu sa všetko začína slaďovať
a samo sebou v šíku,
v zmysle dobrom pracovať.

..a keď si potom od času,
čo i trochu drcnem do nosu,
sype sa mi na hlavu,
a ne(z)hody ma kálajú.

Tož, je to pálenie..mošta..skoršie s Otcom mosta..
Otupuje zmysly zrodu dané
a k nečinnosti sBesilej
na proti svetLu lane.

Lepšie ako "nepime",
hovoriť je "Poďme nepiť",
bo Človek pozitívne myslí,
i zákaz vždy mu bude kyslý..

Re: chľast

popolvár | 08.01.2014

teraz posledné 2 -3 týzdne skoro vôbec nepijem alkohol, najmä nie vecer, ked prekladám... Ak si porovnám preklady, ked som si zobral k tomu pohár piva, tak musím uznat, ze sa mi pracuje lahsie, správne výrazy a adekvátne príklady ako keby smé prichádzali na mysel. Predtým, sa mi to motalo na jazyku, a nie, a nie "vyplut" to správne slovo. A som aj vnímavejsí k pomoci a vedeniu... Takze na tom nieco bude, ze alkohol spústa urcité záklapky, závoje v hlave...

Stretnutie

Ako ďalej ? | 07.01.2014

Milí priatelia,aký rezultát,výsledok si môžeme vziať z týchto šokujúcich informácií? Rozumiete mi,musí nás nutne napadnúť myšlienka,či v skutočnosti naozaj nie je všetko naopak....tento motív sa opakuje akosi pričasto.Boh..dobrý Otec,alebo len šovinistický hebrejec. Slovania....večne porazené etnikum,alebo pôvodná árijská rasa. Ruská Volga.....skvelé auto,alebo šmejd,dôvod na vtipkovanie.Rozdelenie ČSSR...hmm,realizácia ,uskutočnenie emancipačných túžob ,alebo možnosť likvidácie hospodárstva,výpočet by mohol trvať hodiny. Všetko sa tak neskutočne rýchlo mení,som rada,že ste tu a aspoň čiastočne to začínam chápať.

vplyv na skodovky

popolvár | 06.01.2014

ked sa spustila výroba typového radu skoda 105, 120, ktorá vzhladovo, ako keby mala umelo useknutú, nedokoncenú zadnú cast a porovnávalo sa to na dizajnérske pôvodné návrhy, ktoré boli ovela elegantnejsie, tak sa posuskávalo, ze prisiel príkaz z Moskvy a pôvodný dizajn sa zatrhol... Teraz to dáva zmysel...

Re: vplyv na skodovky

Dušan | 08.01.2014

A to ani nehovorím ako potopili v 1968 až 1972? Škodu 720 a 740 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_720

(po tom ako by sa toto vozidlo začalo vyrábať by si volkswagen fiat ani BMW v tom čase ani neškrtol)

Hladomor v Ukrajine a bolševizmus

:-) | 06.01.2014

Muzete prosim okomentovat toto?

http://www.youtube.com/watch?v=L13QJ8RQefs

zajimaji me fakta, cemu verit...

Re: Hladomor v Ukrajine a bolševizmus

erddyst | 06.01.2014

Oficiálním zdrojům ale hlavně postojům Ukrajinského současného vedení bych věřil asi tak moc jako Polskému ohledně postojů a hodnocení Katyně !!!
I tady v už přeložených materiálech najdeš názory a argumenty "druhé" strany. Narychlo mě nenapadnou konkrétní články, ale bude stačit když se podíváš na ty co se týkají Stalina.
Já to považuju za snůšku účelově překroucených faktů !!!

Re: Hladomor v Ukrajine a bolševizmus

Hox | 06.01.2014

hlad byl, záměrně vyvolaný hladomor ne. Zemřelo tam tehdy na následky oslabení organizmu dost lidí, ale zdaleka ne tolik, jako se uvádí. Šlo o to, že na Ukrajině je černozem a oralo se voly, koně to nezorají. Při kolektivizaci (což byla tehdy objektivní nutnost pro zvýšení produktivity a mechanizaci zemědělství) tam trockisté rozjeli kampaň, kdy přesvědčili lidi, aby voly zabili a snědli, že když je dají do kolchozu, stejně je někdo zabije a maso zkonfiskuje.
Lidi na to bohužel ve velké míře skočili, populace volů a býků na Ukrajině spadla mezi lety 30-32 asi o 1/2 - 2/3, a asi ve stejném poměru se zmenšila výměra zorané země a výnosy. To byla hlavní příčina, která vyvolala hlad - blbost a krátkozrakost lidí.
Tam, kde se oralo koňmi, žádné problémy s jídlem nebyly. Vláda naopak v těch letech kvóty na Ukrajině snížila, možná někde i úplně zrušila (z hlavy nevím přesná fakta).
Jinak, hlad až hladomor byl na Ukrajině ve staletích předtím alespoň jednou za deset let až do revoluce, teprve po kolektivizaci zmizel natrvalo.
Ještě pro zamyšlení: v USA jsou dodnes zatajeny demografické statistiky 30. let (po Velké krizi r. 29). Nicméně, na jedné univerzitě udělali výzkum podle nepřímých ukazatelů a došli k názoru, že mezi rokem 30 - 40 se počet obyvatel USA snížil o několik milionů. Je pravděpodobné, že ve 30. letech zemřelo hladem a výsledky podvýživy v USA podstatně více lidí, než v Rusku.

Re: Re: Hladomor v Ukrajine a bolševizmus

Katy | 16.05.2016

Bolo to aj preto, že ZSSR si v tom čase zobralo od Západu pôžičku kvôli industrializácii svojej krajiny a keď ju mali začať splácaľ, tak západ chcel od ZSSR namiesto peňazí - OBILIE. (Úradovala piata kolóna a bolo to v čase, keď keď sa Hitler predieral k moci aj za pomoci Trockého a jeho prisluhovačov. V období Brest.-Litovského mieru, ktorý Trocky v tom čase odmietol podpísať.). Čítala som to v knihe "Veľké sprisahanie", ktoré napísali Sayers a Kahn, v roku 1946. Našla som ju úplne náhodou medzi knihami nebohého svokra, ktorý bojoval v II.svet.vojne.

Предпринимательство при Сталине

taurus | 06.01.2014

http://politikus.ru/articles/10621-predprinimatelstvo-pri-staline.html

Doplnění k tématu pro ty vybavenější (ruštinou)

Re: Предпринимательство при Сталине

Pe-tri | 06.01.2014

Taurusi, dalo by se nějak stručně vyjádřit, jak dalece je na tom dnešní Rusko (myslím řadoví rušští občané) s chápáním tohoto podvodu, který na nich post-stalinistické vedení udělalo ? Jsou schopni přijímat informace o tom, že v podstatě vše bylo jinak ? Nebo je/většinu ideologické stereotypy stále nepouští dál ?
Díky
P.

Re: Re: Предпринимательство при Сталине

taurus | 06.01.2014

Za všechny mluvit nemohu, ale patriotická internetová společnost už je na dost vysoké úrovní chápání jak reality, tak minulostí.
I ta snaha přejměnovat Volgograd na Stalingrad nevzešla z dílny komunistů, ale z různých proputinovských hnutí.
Jak sledují různé blogéry a jejích diskuze,tak tam se začíná projednávat, a to velmi kladně, úloha Stalina.
Samozřejmě starší generace mojí maminky (naštěstí ještě někdo je naživu), nedají na Stalina dopustit, protože v té době žili.
Vzpomínám si na moje spory s matkou (velmi ostré), v devadesátých, kdy v mém povědomí Stalin byl ještě tyran. Tak tato generace si velmi dobře uvědomovala, kdo stál za Gulagy, represemi a vytvářením "kultu osobnosti". Moje teta, která byla ve věku 18 let, jako studentka, odsouzená na 10 let za nějaké řečí, nikdy to nedávala za vinu Stalinovi a za Jelcina si velmi přála, aby do Ruska přišel politik Stalinova formatu, což jsem, samozřejmě, v té době vůbec nechápal a považoval jsem jí za blázna.
Myslím si, že čas na to, aby Rusové pochopili a osmyslili svojí sovětskou minulost už nastal.

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Pe-tri | 06.01.2014

Díky za info, bude zajímavé sledovat ten vývoj. Ten stereotyp Stalin=tyran prvního řádu je skutečně zalezlý hodně pod kůži (stále funkční). Jsem zvědav, kdo a kdy se u i nás odváží (z j-elit) jako první zdvihnout hozenou rukavici.

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

.T | 06.01.2014

na dejepise SŠ sa o Stalinovi učí presne táto formulka: Stalin - despota a tyran. Zaviedol kult osobnosti.

a týmto to na dejepise končí ...

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miki | 07.01.2014

O Stalinovi som sa dozvedel niečo (dosť) bližšie v knihách o II. sv. vojne od Viktora Suvorova . Vtedy som si uvedomil že buˇd za ním niekto v pozadí (veľmi dobre ukritý) stál alebo to musel byť obrovský génius...
Ak stál "niekto" za (nad) Stalinom - znamená to že je možnosť že (ten) "niekto" stojí aj za (nad) Putinom...
No, ale to už (sme) budeme preklopený v inej dimenzii...

Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miki | 07.01.2014

inú dimeziu som myslel ako úroveň chápania...

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Jirka | 06.01.2014

Díky, Taurusi, za autentický poznatek. Považuji za svou povinnost zmínit, že jedním z nejaktivnějších propagátorů přejmenování Volgogradu je Nikolaj Starikov. Jsem s ním ve sporadickém kontaktu, mj. mi nabídl možnost uspořádání besedy v ČR, ale zatím mám obavu, zda by bylo vhodné publikum... A propos 9. ledna beseduje v Bratislavě.

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

taurus | 06.01.2014

My to víme, že Starikov se dost angažuje v přejměnování Stalingradu na Volgograd.:)
Byl jedním z prvních, který mi pomohl sundat klapky z očí a asi jsem nebyl jediný.
Je to patriot své své země, i když dnes s ním názorově úplně nesouhlasím, nic to nemění na tom, že si ho vážím, a kdyby do Čech přijel (Praha), tak bych si na něho určitě udělal čas.

Re: Предпринимательство при Сталине

Lin | 07.01.2014

Hehe... já se o Stalinovi ještě nedávno "diskusně" dohadovala s Hoxem. :-) Odmítala jsem i číst materiály, které Stalina ospravedlňovaly. A to jsem neměla na Stalina vyloženě negativní "zločinecký" pohled. Už doma mi říkali, že "byl takový, jak vyžadovala doba" - tedy i krutý - jenže bez něj by Rusové válku nikdy nevyhráli. A také se nedá zakrýt nebo popřít fakt, jaký skok kupředu udělalo SSSR za dobu jeho "vlády". To o něčem svědčí = že měl podporu lidí. Stejné to bylo i u nás v poválečné době budování republiky. Ti nadšení a odhodlaní budovatelé ve starých filmech - to není propaganda. To byla realita té doby u nás.
Na Putina také pohlížím očima "je takový, jaký ho vyžaduje mít doba". A také už vím, že jeho činy se mu daří ne pro jeho "nadpozemskou osobnost", ale v závislosti na tom, jakou má podporu od lidí.

Re: Предпринимательство при Сталине

Hox | 06.01.2014

shrnutí:
Stalin cílevědomě desetiletí budoval a podporoval sektor malého podnikání (výrobní družstva vlastněná zaměstnanci). V 50. letech existovalo v SSSR takových družstev 114.000, pracovalo v nich 2 miliony lidí, produkovaly 6 procent HDP, a v mnoha odvětvích produkovaly výrazný podíl produkce, včetně technologických odvětví (chemie, strojírenství), a v některých až 100% produkce (dětské hračky např.).
Například první televize v SSSR vznikla v podobném družstvu, během blokády Leningradu tam fungovalo mnoho družstev, produkujících náboje, zbraně.
Na založení družstva a všech formalit stačil i jediný den, družstva měly zpočátku státní podporu a 2 roky daňových prázdnin.
Chruščov pak tento systém podnikání a segment ekonomiky kompletně zlikvidoval během pár let.

Re: Re: Предпринимательство при Сталине

popolvár | 06.01.2014

zaujímalo by ma v com sa dopustil Stalin chýb, ze (skúsme to nazvat takto, aj ak s formuláciou otázky nebude kazdý súhlasit) ho HNR "nepodrzal" a jeho smrtou a smrtou Beriju umoznil viac-menej jednosmerný vývoj spolocnosti v prevaznej casti sveta. Alebo to nesúviselo az tak so Stalinovými "prehreskami"? Ak aj nie, tie Stalinove chyby prosím... plus nejaké odkazy na podrobnejsie analýzy. To ma napadá v súvislosti s cárom Alexandrom III. a jeho omylom, odopretím vzdelania obyvatelstva.

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Hox | 06.01.2014

v souvislosti s tím, že věci se dějí v souladu se skutečnou morálkou společnosti. Co varianta, že Stalin příliš předběhl dobu, a větší "výhra" v mezikroku by v dlouhodobém horizontu vedla k horší "celkové výhře", nebo rovnou "prohře" (terminologií MDP nebo teorie her).

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Pe-tri | 06.01.2014

Řekl bych, že Stalin musel dělat příliš mnoho kompromisů a prožil si několik naprosto různých období. První když ještě nebyl u moci. Pak si všimněme si třeba toho, že v roce 1929 a to už byl pár let u moci (druhé období) mu amíci byli ochotni postavit tu továrnu na auta v Gorkém a ještě k tomu i prodat licenci na Fordy. Z toho lze usoudit, že v tomto období se ještě jako globální protivník marx-leninským snahám amíků určitě nejevil. Jeho otevřený (od)boj začal až v 30.tých letech (třetí období) a je jasné, že si s tím taky musel "zašpinit" ruce. A pak tu je i otázka vedení Velké vlastenecké války (čtvrté období) respektive příprava na ni (nezanedbal cosi, vedle nesporných zásluh ?) a možná i z toho plynoucí desítky milionů mrtvých. Byť za vznikem Rudé armády stál Trockij. Jestli se nepletu byl za to i nějak speciálně ze strany GP (nebo jen USA) odměněn. No a po ukončení 2.WW
(páté období) to taky určitě nebylo lehké v té zemi zničené zemi a atentátníky za zadkem. Prostě jeho život nebyl lehký a už vůbec ne černobílý, ale na druhou stranu manévrovat v těchto období nebyla úlohy pro zšenštilé citlivky. Přece jen, i když to zrovna v těchto souvislostech může vyznít nepatřičně, 1. přikázání (Miluj ...) platí trvale.
P.

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

udo | 07.01.2014

Áno, Stalin bol viazaný na dobu.
Dnes by konal inak.
Odkiaľ však pravdepodobne z veľkej časti pramenili jeho chyby?
..samozrejme okrem jeho asi nevyhnutného čiastočného podliehania masovým stereotypom doby?

Viete si predstaviť Lenina(Uljanova) s pohárom vína?
Pokiaľ viem, dodržoval suchý zákon podobne, ako mnohí boľševici.
To, že bol v opratoch medzinárodného "judaizmu"(fašizmu) je druhá vec. O to viac Trockij(Lev Davidovič Bronštejn).

Stalin nebol asi vyslovene alkoholik, no minimálne príležitostne pil vodku a myslím nemálo fajčil..
Ako sme sa bavili, vieme, nakoľko konanie človeka vie ovplyvniť pri riadení auta nejaké to pivečko..
Nehovoriac o tom, keď riadite osudy miliónov ľudí..
V tom prípade proste o to viac právo na drogy nemáte.

Tento faktor tiež mohol u Džugašvilliho zohrať nemalú rolu.

Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 07.01.2014

Byl pod obrovským tlakem, kdoví jak by to vypadalo, kdyby se občas neuvolnil vodkou (mrtvice, paranoia a jiné)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aleš Krejčí / Brno | 07.01.2014

Stalin musel stejně jako každý pracovat s takovou společností jaká byla. Našel a soustředil se na podstatné záležitosti a ty si dokázal podržet. Je velice obtížné soudit, zda to šlo zvládnout lépe. Pro mě je ale podstatné, že se společnost snažil v dlouhodobém výsledku pozvednout a to se mu dařilo. Souhlasím, že kdyby byl ještě o krůček lepší, tak by byl smeten a nebylo by v konečném výsledku nic. To je ale jednodušší, než vyvažovat mocenské tlaky po několik desetiletí v tak rozbouřené době a navíc s takovými výsledky! Lidé pořád nejsou schopní rozlišit menší zlo od pořádného zla, jak nám ukázaly všechny naše poslední volby, takže si myslím, že s tím materiálem co měl ve státě víc udělat nešlo..

Re: Предпринимательство при Сталине

udo | 07.01.2014

Ak sa dobre pamätám, obnova celkovej funkčnosti mozgu po nejakom tom pivku trvá 3-4 dni. Intelektuálny potenciál PLNEJfunkčnosti kognitívnych procesov sa priemerne po 2dcl vína(pád IQ o 7-8 bodov) vracia do normálu až po cca.3.týždňoch úplnej abstinencie. O toxicite na mutácie v genofonde nehovoriac.. Aj preto je alkohol považovaný za tvrdú, obzvlášť ťažkú, devastačnú drogu v porovnaní s mnohými inými menej škodlivými psychotropným látkami.

Jeho(alkoholu) dostatočná miera distribúcie a penetrácie do stereotypov populácie je garantom masovej i(a)diotizácie, ako predpokladu štatisticky významnejšej funkčnosti masovo-manipulačných technológii sociálneho inžinierstva. Ide doslovne o otvárača dverí, paralyzéra bezpecnostných mechanizmov ľudskej kolektívno-individuálnej psychiky. Trójskeho koníka, čo v sebe..a za sebou vezie nástroje parazita.

Čo sa týka pôvodu kvantitatívno-kvalitatívnych mier postihnutí novorodencov v populácii, vedie alkohol jednoznačne s viac 90% všetkých stavov. Ide o odborne lekársky všeobecne dobre známy fakt. To znamená, že oproti ostatným dôvodom prirodzeného stavu, znečistenie prostredia až po napr kokain a iné drogy, má alkohol zodpovednosť za cca.10-násobný nárast genetických defektov u detí.

Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aleš Krejčí / Brno | 07.01.2014

O alkoholu mám stejné povědomí, podrobnější zdroje by mě ale také zajímaly. Jenom si nejsem jistý, že to byl právě Stalinův problém. Take si dovolím pochybovat o jeho paranoie. Sračkomety často zavádí a pletou si paranoiu s věcností. Sedíte-li občas u jednoho stolu se špičkovými masovými vrahy jejichž počet obětí se pohybuje při nejmenším v řádu tisíců, zvláštní opatření jsou na místě. Navíc jeho vražda a následný vývoj to potvrdili, tak jakápak paranoia?

Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Lux | 07.01.2014

Musím sa "výrazne" pripojiť k názoru uda na alkohol, aj keď silné devastačné účinky na ľudský organizmus majú aj iné "zázračné komponenty" na 5. stupni informačných zbraní ,t.j. zbraní hromadného ničenia!

Ten, kto ponechal mnohé dnes (ne)spoločensky uznávané psychotropné látky voľne v obehu (vo víne...určite nie je Pravda, aj keď Biblia káže kňazom(kazom) meniť krv Jeshuu za víno..., podpora vinohradníkov z "čertovských" spolkov EÚ...atď) veľmi dobre poznal (a vie) aké devastačné účinky EVIL pustil do obehu...

Dnes sa aj šamani, aby vnímali vyššie "vibrácie", bez halucinogénov "žiaľ " neobídu..:)
Viď "dnešný" Dzurinda, ktorý si v narko-opojení rozbil hlavu. Tu síce stratil už dosť dávno, akonáhle sa "odpojil" od bežného plebsu, z ktorého vyrástol...

Mnohí dnešní politickí ,"umeleckí" a iní j-elitári si dnes musia "liečiť" svoju devastovanú psychiku "liečikmi" a obvykle a najbližšie je po-ruke alkohol...

Viď aj napr. český pr(i)emier Zeman..Tiež si silne musí "liečiť" narušenú psychiku, aby nevnímal negatívne spätné väzby, ktoré mu do nej neustále prichádzajú...

Dávam si osobný záväzok, pretože túto tému považujem v dnešnej dobe za obzvášť závažnú (nech sa každý podľa svojej skutočnej morálky zariadi...), že ako mi čas dovolí prispejem na tento web článkom o vplyve psychotropných látok (kde patrí aj alko), čerpajúc hlavne z dielne VP CCCP, aby bolo čitateľom jasné v čom spočíva "fígeľ " mnohých "eskamotérskych" kúskov dnešných j-eliťákov.

A k čomu vlastne vedie debilizácia národa, j-elít, spisovateľov, novinárov... a prečo si musia "politici", "umelci", "národovci", méééédiálni prostituti napravovať svoju psychiku - psychotropnými látkami a vysokofrekvenčnými vibráciami (kmitmi).

Nič vo svete ľudských opičiek - nie je náhoda -:)
Všetko je plánované a riadené už po tisícročia...

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

popolvár | 07.01.2014

Lux, ale osobný záväzok, aby splnal predpoklady záväzku, potrebujé termín...
Velmi sa tesím, mozno v tom nájdem dostatocne argumentmi podobretý dôvod preco si obcas "nevypit"... priznám, bez mucenia, ze poháru dobrého vína (nezasratého prílis siricitanmi) neodolám...

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Lux | 08.01.2014

Ahoj popolvár,

nuž pravdu ty chlape máš. Aby sme neskĺzli zo správnej trajektórie vektora Avanti!, musíme si na nej namaľovať kontrolné body..:)
Problematické je, že základný podkladový materiál "Genocídne zbrane: samovražda ľudí a jej mechanizmy" má 138 strán.Navyše "voľného" času tiež nič moc, skôr sa mi zdá, že s tým časom v poslednej dobe úporne zápasím.
Asi ten tlak zákonu v-remeni...:)

Rozmýšľam, že nejak rozumne ten materiál skrátim na prijateľnejší rozsah a doplním o nejaké previazané súvislosti.
Konkrétny termín je tak dosťobtiažné stanoviť, aby som sa zas moc nesprešoval..:)

Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

taurus | 08.01.2014

V jedné přednášce Pjakin, zrovna když se bavil o Stalinovi a jeho slabosti k dobrému gruzinskému vínu, se zminil, že na lidí, kteři v dětství vyrůstali v oblastéch, kde se ve velkém množství jedlo hroznové víno a píl se hroznový mošt, mírná konzumace suchého vína nemá devastující účinky. Údajně jejích tělo se umí vypořádat s vínem mnohém lépe.
Tak jsem si řekl,- v dětství, na jíhu, jsem toho snědl a vypil na hektolitry...:)

Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 08.01.2014

Moje kamarádka z Břeclavi mi říkala, že se tam u domorodců objevila schopnost (pomocí nějakého enzymu)měnit alkohol přímo na energii. Dokladem byl její otec (generace vinařů) a její muž z Hranic na Moravě.Tatínek ráno vstával plný energie a mužíček oči v sloup a hard na hlavě.
Nepsala jsem, že by měl Stalin paranoiu. Napadl mě ten bonmot-Že jsi paranoidní neznamená, že po tobě nejdou. A po něm šli tvrdě, co se mohlo jevit jako paranoia byla bezpečnostní opatření.

Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aleš Krejčí / Brno | 08.01.2014

Lidské tělo si zvykne na hodně věcí, otázkou je, jak dlouho to vydrží a s jakými následky. Jakýkoliv tvrdě fyzicky pracující člověk, což vinaři bývají, je odolnější než kancelářská krysa. Dalším předsudkem o alkoholu je to, že v zimě zahřeje, dokonce i bulvár to ví, viz:
http://krasna.nova.cz/clanek/tipy/lzi-a-myty-o-alkoholu.html
http://drogy.doktorka.cz/myty-o-alkoholu/
http://www.zoilife.cz/klientska-zona/18-11-mytu-o-kocovine

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 08.01.2014

Pozn.Ten vinař byl universitní profesor a výzkum toho enzymu dělala kdysi brněnská universita.Neobhajuju alkohol ale nechci být ani militantní abstinent. U nás se pálí slivovice (meruňkovice, hruškovice....), používá se jako platidlo :)). Já v ní louhuju bylinky, protože každá obsažená látka se rozpouští v něčem jiném (líh, voda, olej).Myslím, že je to otázka míry-vychutnat si třeba chuť a vůni moravského muškátu můžu ve 2dcl a nemusím si toho lít do hlavy litry. Konzumace alkoholu je na dlouhé diskuze a tady na to není místo. Jen jsem si vzpomněla na těch asi 500 tis. lidí, kteří berou antideprasiva a dalších několik set tisíc, kteří glgají a nepřiznají si depku. A z čeho? Z blbé doby.Člověk zas tolik nevydrží....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miroslav | 08.01.2014


Nepijem žiaden alkohol, mäso skoro nekokonzumujem a nepotrebujem žiedne lieky... depkou netrpím.

Otázka:

Ktoré zvieratko v prírode si vyrába a konzumuje látku, ktorá privádza jeho zmysly do inakšieho stavu vnímania ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 08.01.2014

prosím!!!! ...slon-konzumuje skvašené plody akácií a pak se motá a je rozverný

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miroslav | 08.01.2014


Viem, i opice ich ľúbia, no predsa len majú svoje zážitky úplne zdarma.
Nemusia nikomu platiť- slúžiť za svoje ,,pôžitky".

... to len tak na zamyslenie,nič v zlom ((-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

udo | 09.01.2014

Isto, no mám sa preto vrátiť na savanu?
"Zpátky do lesú, zpátky na stromy?"

Vybodnúť sa na tisíce generácii predkov, čo sa plahoćili, aby sme sa mi lepšie mali, aby sme žili v podmienkach, kde je možné osvojiť si väčšiu časť svojho optimálneho potenciálu, ako oni mohli?

..ta že by sa naši lesní pradeduškovia v hrobčekoch obracať nezačali..

Akurát smeje sa tá mačka,
bo ľahšie láka sa opitého vtáčka..
I lev za opicou tou nemusí naháňať sa,
i o válov svoj prasačí, špinavý báť sa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Pe-tri | 09.01.2014

Taky to tak cítím, teď nedávno běžela na kterémsi programu opakovačka Pána prstenu a byla tam vyřčena krásná a více než smysluplná myšlenka na bojišti umírajícího lidského krále Theodorika (asi v tomto smyslu): Teď už mohu klidně odejít a nestydět se za svůj život v kruhu svých vznešených předků.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miroslav | 09.01.2014

Na holú savanu určite nie, ale do prírody určite áno...všetko s MIEROU.

Mega mestá slúžia na ľahkú kontrolu ovečiek, taký mega salaš pre Báčov
Ďalej majú zhubný, stresujúci vplyv, čím GP rieši problém depopulácie... inak vynikajúci kompaktný výskumný ústav.

Budúcnosť bude určite v sídlach ktoré svojou veľkosťou vrastú do prírody.
Svojou podstatou samostatné.
Všetci obyvatelia sa budú poznať... taká väčšia dedina.

Naši predkovia si určite neželali aby sme žili na smetiskách a ešte za to poriadne predražene platili.

... čím väčší bodrel, tým drahšie nájomné.

Re: -OH

udo | 09.01.2014

Neviem,či je dobré jazdiť od krajnici ku krajnici ako osoby s chronickou poruchou miery, či vestibuárneho aparátu..

Ja viem..chcel si iste len upozorniť ostatných..
..a hlavne preventívne nejaké tie sem zablúdené ovce,
že nejesť hnilé jablko neznamená nejesť žiadne jablko..

Ja som nikdy netvrdil, že sa dá žiť bez lesa..
..bez priRody.

Tak, ako nepoužívať v kuchyni tuk, či soľ(konzervant), alkohol..obecne fermentáciu apod. je blbosť.

Všetko s mierou, i keď pri tak silnej, tvrdej droge ako alkohol, by sa tá miera asi mala blížiť, každým tlačiť k nulovej asymptote.
Takmer ako atropín :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

udo | 08.01.2014

Ta hej..blbá doba.
Host, parazit vyhadzuje vrchního..z kedluben lidských..

Rovnako, ako asi každá droga, môže byť isto aj tento "matroš" za konkrétnych okolností a dávkovania liekom, či aditívom lieku.
Presne tak, ako povedala správne Aien.

Cieľ, tendencia je ale asi myslím jasná..
Zároveň je to isto Res kontraproduktívna,
keď nepitie zombifikuje..ako sa vraví..alebo "militarizuje"..
t.j., ak sa abstinencia neprimerane akcentuje
a iné veci celku vážne opomína..

Osobne mám s ním(nepitím) z dlhodobejšieho hľadiska však skôr pozitívne skúsenosti :)
Keď dlhšie nemám ani to "fň", dobre spím, atď..
zrazu sa všetko začína slaďovať
a samo sebou v šíku,
v zmysle dobrom pracovať.

..a keď si potom od času,
čo i trochu drcnem do nosu,
sype sa mi na hlavu,
a ne(z)hody ma kálajú.

Tož, je to pálenie..mošta..skoršie s Otcom mosta..
Otupuje zmysly zrodu dané
a k nečinnosti sBesilej
na proti svetLu lane.

Lepšie ako "nepime",
hovoriť je "Poďme nepiť",
bo Človek pozitívne myslí,
i zákaz vždy mu bude kyslý..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Miroslav | 08.01.2014


Chutí mi piťvodu, pramenitú, prírodnú nuž čo si mám počať ((-)) ?

... zabudol som na tabak a ostatné vylepšovače zmyslov, odmalička ich musímNE.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aleš Krejčí / Brno | 09.01.2014

Re: Aien
Proč by Ti vinař měl přiznávat, že je víno škodlivé?
Není pro něj lepší si udělat profesůru a mlžit a mít odběr zajištěný?
Znám vinaře co studoval i v Moskvě a kromě vína se s ním nedalo o ničem jiném bavit. Lidé bez nadhledu, stroje na jeden účel.
Je to jenom mrzký obchod o to horší, že je ověnčený kecy slavných závislých.
A nedostalo se Vám to Vaše "platidlo" někdy zpět? :o)
Su také z jižní moravy a su rád, když se těch patoků co mi ostatní cpou zbavím, cajzlové těm kecům věří, ale tady bych nechtěl zavádět.
Ano, recepty našich babiček spočívaly v naprosto dokonalém znehodnocení účinných látek ve všech plodech přírody, které se jim dostaly pod ruku. Tepelnou, cukernou, solnou, alkoholovou úpravou.
Ano, naše babky totiž řešily jenom vůni a chuť, účinky jim byly ukradené. Také tak vypadaly.
Co se nevylouhuje ve vodě, není vhodné pro tělo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 09.01.2014

Ty se chceš hádat?! Vezmi si mariánku:ve vodě-do těla(prokrvuje mozek, je to jediný účinný lék na zelený zákal), v lihu-obklady na zánětlivé procesy (klouby a jiné), v sádle, oleji-na kůži (spáleniny, bezvadná kosmetika v olivovém oleji, ekzémy atd.). Naše babky vůbec nebyly blbé, měly k přírodě blíž než my a ještě znaly tradice a zkušenosti předků, které my teď po střípcích sbíráme. No, nechme toho. Aby ses necítil pohoršen tady máš recept na lihuprostý alkoholický nápoj:do sklenice dáš asi 20 lístků máty, lžíci tmavého cukru a třeš tloučkem (pokud nechceč cukr, dej med a mátu třeba rozsekej nožem), zaleješ vodou pramenitou, přidáš pár kapek šťávy z limetky nebo citronu a pár kostek ledu.( Já přidávám ještě lžičku sirupu, který jsem znehodnotila ze šípků.)
Hádej, co to je?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aleš Krejčí / Brno | 09.01.2014

Mojito ? Aien děkuji za pěknou odpověď.
Máš pravdu, nechme toho, trochu jsme ulétli od tématu..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предпринимательство при Сталине

Aien | 10.01.2014

:)) Dobrou chuť!

Přidat nový příspěvek