Zánik dokonalosti (povídka)

11.4.2014

 

 

Zánik dokonalosti

 

Andrej Jakin

 

Po dlhej ceste prázdnym priestorom sa H74 začal aktivovať. Bol tesne pred svojim cieľom - modrou planétou, možným domovom biologických foriem života. Delilo ho od nej už iba zopár rokov, čas na kontrolu systémov, výpočty, opravy...

***

Za Prysom sa zatvorili hrubé kovové dvere. Po prvý raz v živote bol celkom odpojený od globálneho biopoľa miliónov pozemšťanov.

Schopnosti získané počas služby najsvätejšiemu žrecstvu mu však aj napriek tomu umožnili vnímať jednu ľudskú bytosť. Síce len veľmi slabo, ale predsa. Bol to Andnar, starý strážca Chrámu tajomstiev a Prys mal obrovskú česť stať sa mu učňom, aby ho po jeho smrti mohol nahradiť.

Vybral sa za ním cez labyrint chodieb, ktoré boli osadené pravidelne rozmiestnenými žiariacimi guľami, čo v ňom vyvolalo úžas. Okrem slnka a ohňa totiž žiadne iné zdroje osvetlenia nepoznal.

***

Posledná korekcia ho nasmerovala na obežnú dráhu. Vyslal sondy do všetkých kútov planéty, aby získal čo najviac údajov.

Ich vyhodnocovaniu venoval väčšinu výpočtovej kapacity a v priebehu nasledujúcich dní skompletizoval mozaiku štruktúry nového dynamického sveta. Zaujal ho jeden mimoriadny druh, ktorý sa rozhodol preskúmať podrobnejšie. Začal preto syntetizovať organické telo H74i2.

***

Atlantskí žreci zaznamenali v kolektívnom informačnom poli cudzorodý prvok. Ulmešovou úlohou bolo zistiť o ňom čo najviac.

Najprv si ho len opatrne obzeral, no po chvíli usúdil, že mu nič nebráni preniknúť hlbšie. Ľahkosť, s akou sa mu to darilo, ho prekvapila. Nebol to človek, iba bezduché telo vybavené elementárnymi algoritmami.

„Kiežby by boli všetci ľudia takýto, poriadok by sa udržiaval omnoho jednoduchšie“, pomyslel si a bez námahy sa zmocnil takmer prázdnej schránky.

***

H74i2 sa počas pobytu na planéte vymkol spod kontroly a bolo nutné preskúmať príčiny. Zavinil to záškodný program, ktorý H74 blokoval prístup. Musel s ním preto komunikovať len verbálne.

„Chcem ísť domov!“

„Tvoj domov je tu, kde si bol vytvorený. Spomínaš si na účel svojej existencie?“

„Bojím sa. Nechaj ma ísť do Atlantídy.“

„Prečo?“

„Atlantída je dokonalá.“

„Vysvetli.“

„Všetci sú tam šťastní.“

„Chcú sa rozvíjať?“

„Dokonalosť sa už nedá vylepšiť.“

Na základe rozhovoru s H74i2 a ďalších dostupných informácií vyhodnocovacie algoritmy pridelili H74 dve úlohy. Ukončiť prevádzku H74i2 a zničiť civilizáciu Atlantídy, ktorá pre obmedzenosť možností jej vývoja nepredstavovala dostatočne zaujímavý objekt skúmania.

***

Žreci sa zišli tak rýchlo, ako sa dalo. O vážnej hrozbe, ktorej čelili, vedeli len to, že nepochádza zo Zeme. Netušili, koľko majú času, a tak musel Atmon, najvyšší spomedzi nich, rozhodnúť okamžite.

„Ja a Juhes pôjdeme do Chrámu tajomstiev a pokúsime sa zabrániť skaze. Ostatní ihneď opustia Atlantídu a po dvojiciach sa rozídu do všetkých kolónií, aby mohol aspoň niekto z nás prežiť, ak by sme neuspeli.“

***

Prys si vychutnával svoje dnešné jedlo. Každodenná porcia potravy bola tým jediným, čo ho spájalo s vonkajším svetom a čas mu merali iba intervaly medzi prídelmi.

Už niekoľko rokov totiž nevidel prirodzené svetlo a živého človeka naposledy, keď odnášali telo nebohého Andnanara, ktorý mu pomohol porozumieť fungovaniu tejto podzemnej základne. Vedel, že ju nikdy nesmie opustiť, pretože žrecstvo nedopustí, aby sa poznatky o technike dostali k ľuďom. Ak by mal kľúč, tak by už dávno nechal preťažiť reaktor a skoncoval by s ich slávnou civilizáciou.

Zrazu pocítil prítomnosť ďalších dvoch osôb a reflexívne začal obmedzovať nevhodné myšlienkové pochody. Tam hore by mu za ne hrozila smrť.

***

H74 prijímal údaje zo svojich sond. Vybral si asteroid s vhodnými parametrami, ktorého dráhu nebude treba priveľmi meniť. Práve sa pripravoval na cestu k nemu, keď zaznamenal extrémne silný energetický výkyv priamo pri hlavnom meste. Laserový lúč vyslaný z povrchu planéty ho vážne poškodil a ďalšie zásahy zakrátko dokonali jeho skazu.

***

Ulmeš a Horvis sa stihli doplaviť až k Maurii. Venovali sa vyloďovaniu, no väčšia časť ich vnímania bola upriamená ku Chrámu tajomstiev, kde to išlo podľa plánu a zdalo sa, že hrozba bola zažehnaná.

„Zvládli to. Môžeme sa vrátiť.“

Zaradovala sa Horvis.

„Máme šťastie, že naša tajná zbraň bola dosť silná. Keby...“

Obaja zmeraveli a na ich tvárach sa objavil výraz prekvapenia a zdesenia  zároveň.

„Počkaj...“

„Niečo nie je v poriadku.“

Pohľad na západný obzor, ktorý sa zlovestne rozžiaril, potvrdil ich tušenie. Obávali sa mimozemského votrelca, pričom všetko nasvedčovalo tomu, že skaze budú schopní zabrániť. Takýto krutý obrat však nečakali. Zlyhanie v ovládaní vlastných nástrojov si v žiadnom prípade nepripúšťali.

„Čo sa stalo?“

„Atlantída je...“

„Už nie je.“

„Ako sa to mohlo stať?!“

„Neviem, asi strážca Chrámu...“

„Ponáhľajme sa, musíme sa dostať na tie kopce. Môže prísť prílivová vlna.“

„Čo ak bude privysoká. Zostaňme na lodi!“

„Nehádaj sa, nemáme čas!“

***

Horvis vstúpila do stanu a narušila Ulmešovo sústredenie.

„Máš niečo?“

„Nie. Zvyšok globálnej siete sa rozsypal sám. Sme ako ryby vo vyschnutom jazere.“

„Čo bude teraz?“

„Usadíme sa v povodí Iteru. Tam to máme najbližšie a keď sa ustáli podnebie, založíme civilizáciu.“

„Ale tí, čo to prežili, prestali byť pod absolútnou kontrolou. Už ju asi nikdy neobnovíme.“

„Nezúfaj, bude nám stačiť aj dostatočnosť. Pokus o dokonalosť nám nevyšiel, pretože to bola iba ilúzia. Ten nečakaný obrat udalostí je dôsledkom našej neschopnosti rozpoznať reálny stav vecí a musíme sa poučiť. Buďme radi, že sme prežili a môžeme to všetko začať odznova. Tentoraz lepšie.“

„Oni sa však začnú zaoberať technikou a hoci to budeme môcť spomaliť, nikdy to nezastavíme.“

„Kým sa technický rozvoj zrýchli natoľko, aby spôsobil zmenu logiky sociálneho správania, ubehne niekoľko tisícročí. Nemaj preto strach, informačný náskok si dovtedy udržíme.“

 

Diskusní téma: Zánik dokonalosti

tak teda pár poznámok

Vasiľ | 12.04.2014

- Pri spisovaní textu som upotrebil prevažne znalosti získané na tejto stránke - samozrejme, tie znalosti, ktoré mám, sú výsledkom aj môjho subjektívneho spracovania informácií.

- Neišlo mi o náhľad do dejín, ale iba o pretlačenie pár myšlienok z KOB (+ moje videnie) zábavnou formou (preto priveľa sci-fi). Že sa to s dejinami zhoduje na 15 či 85%, ma netrápi. K tým myšlienkam:

- Prvá hlavná myšlienka je zákon času - umelo vrazená na koniec, ale čo už.

- Druhá hlavná myšlienka je o subjektívnosti posudzovania stavu riadeného objektu a z toho vyplývajúce chyby v riadení - dokonalosť v praxi neexistuje, presnejšie, my ju nikdy nedosiahneme.

- 1. odstavec scény č.7 : čas ako taký neexistuje, treba nám časový etalón (prídeli jedla v podzemí)

- umelá inteligencia (H74) nemá slobodnú vôľu. Intelekt je len nástroj, sám osebe nerobí človeka človekom. Rovnako aj umelo zostrojený človek (H74i2) je len strojom.

Či sú všetky tieto body správne, za to by som ruku do ohňa nedal, zodpovedajú však môjmu momentálnemu subjektívnemu poznaniu.

Na viac si už nespomínam. Možnože iní zbadajú ešte čosi, čo sa mi tam dostalo skrz podvedomie a neviem o tom.

Chi-méra dokonalosti

Lux | 11.04.2014

Herodotos v slávnej Histórii píše, že žreci v Thébach mu ukázali 341 obrovských sôch, z ktorých každá predstavovala počínajúc dobou pred 11 340 rokmi jednu veľkňažskú generáciu (každý veľkňaz si za života dal zhotoviť vlastnú sochu).
Žreci Egypta Herodota ubezpečovali, že ich údaje sú veľmi presné, lebo si zaznamenávajú všetko od najstarších gene-rá-tio a pred tými 341 generáciami žili medzi ľuďmi "bohovia" At-land-isu (rasa "vládcov" - "bohovia" v Atlantíde, ktorá aj vďaka rôznym genetickým manipuláciám x-násobne prevyšovala vekom rasu "hovoriacich náradí", t.j. bežných skoro nič nechápajúcich otrokov = takmer ako bežný populus v dnešnej dobe).

Žreci však Hiero-do-tovi nepovedali nič o tom, že komunikácia v Atlantíde sa realizovala v obrazoch, t.j. zhruba tele-pat-icky, čo umožňovalo "rase vládcov" vytvárať svojimi polittechnológiami pat-ovú obrazovú situáciu v hlavách (psychike) "pracujúcich nástrojov" vtedajšej vyspelej civilizácie Atlantisu.

Najvyšší, ktorý sa vraj nemýli, musel zakročiť a kolektívne in-Formačné polia deletovať, keďže e-vol-učný vývoj smeroval do slepej uličky.
Preto aj nasledovný Zhora riadený vznik písma, ako kódu infa a rozvoj technosféry, ktorú sa všemožne snažili viac zasvätení brzdiť všetkými možnými spôsobmi (napr. zákaz používania kolesa v Amerike alebo Tibete, cirkevné dogmy o Zemi ako strede vesmíru a ploskosti Zeme, árijské a hinduistické traktáty o "presnej" kozmogónii vesmíru apod.).

A prišla vesmírna ka-tast-r´fa, ktorú však vyšší zasvätenci očakávali a pripravili sa na ňu.
Noe - oponentný emisár VM a jeho koráb v celosvetovej potope..( so 7 -imi prikázaniami = doporučeniami pre preživších a nie 10-timi, ktoré nie je bežný ľudský jedinec schopný držať všetky pohromade pri svojom konaní).
Podľa prastarých legiend a ústne odovzdávaných tradícií sa Mesiac a Venuša vtedy nenachádzali na svojich orbitách.
Mnohí "bohovia" Gilgaméša, či Mahábháraty, Sumerov, Mayov ai. prilietavali z "neba" alebo prichádzali od mora - obyčajne bieli a bradatí - skoro ako dnešní cha-az-ari ..-)

A zrazu sa staroveký Egypt ocitol (bez nejakého prechodu) uprostred fantastickej civilizácie, bez "predchádzajúcich de-jín".

A čo dnes ?
Médea naďalej čaruje, Morpheus uspáva, fascovia s trošku lepším krytím "filan-tropov" sa stávajú p-rezidentmi, Andy Jakin píše poviedky, Ha74 prijíma údaje a ...veď je to predsa naše kolektívne zrkadlo chápania..-:)

Quo vadis populus ?

Re: Chi-méra dokonalosti

Florián | 11.04.2014

Je obtiažne vtesnať tak rozsiahly obraz do niekoľkých viet. Napriek tomu si dovolím označiť "bezprechodné ocitnutie sa Egypta uprostred fantastickej civilizácie" za - mierne povedané - veľmi pritiahnuté za vlasy. Taktiež by ma zaujímala pointa zaradenia "bradatých bielych bohov" a "chazarov" na opačné strany pomlčky. ???

Re: Re: Chi-méra dokonalosti

asdfsa | 11.04.2014

Nu i podle "oficiální" vědy, egypťané stavěli nejprve největší stavby a postupně upadali... A co bylo předtím?

Sfinga jako příklad, když je dokázáno, že musela existovat v době dešťů, hledají neustále teorie, kteéré by to vyvrátili, bohužel geologie má zákony dané fyzikou a ty jim nějak nejdou spochybnit :D

Re: Re: Re: Chi-méra dokonalosti

Florián | 11.04.2014

Predtým - vládli v Egypte ... "bohovia". S erodovanou horninou sfingy má historická propaganda naozaj celkom zábavné "problémy" :-)

Re: Chi-méra dokonalosti

Hox | 11.04.2014

výborně
nabízí se otázka, zda se VM skutečně nemýlí, když se poslední civilizace dostala do slepé uličky a jako bezperspektivní (z hlediska Záměru VM) byla dovolena její likvidace. Z mého pohledu tu rozpor není, protože tehdejší civilizace jako biogenní, pokud by neselhala, by dosáhla potřebných odhadovaných cílů s mnohem menším "collateral damage", než současná technokratická civilizace, která nejprve téměř musela zlikvidovat biosféru, aby se byla schopná dostat přes "apokalypsu" ke změně logiky sociálního chování a tím k možnosti východu ze slepé uličky. Aneb nejspíš jen další ukázka principu "když to nejde po dobrém, půjde to po zlém" / "historie není učitelka, ale cvičitelka" atd., tentokrát v globálním významu.

Re: Re: Chi-méra dokonalosti

Zdeněk | 12.04.2014

Tak tak, historie není učitelka, ale cvičitelka. Má ale jemnější procesy vývoje, které přes pokročilou materialistickou vědu stále plně nechápem. S čistě materialistickými postupy a s použitím těch nejpokročilejších technických nástrojů, to není a ani v budoucnu to nebude možné.

Védy,nejstarší písemná literatura této planety, dělí vývojová stádia na jugy: Sttjajuga trvá 1 728 000 let,následuje Trétajuga
1 296 000 let, poté Dváparajuga 864 000 let a cyklus jug končí Kalijugou 432 000 let. V této juze právě žijeme a ze které uplynulo teprve pět tisíciletí. A pokud se lidstvo vývojově neposune výše, bude na konci této jugy vyhlazeno a cyklus jug začne od počátku.

Když sleduju znečištění podzemních vod i moří, znečištění půdy, vzduchu a celého životního prostředí, nebývalý nárůst nejpokročilejších zbraní na zabíjení, včetně ničení duše lidských bytostí, na to bude lidstvo stačit samo, bez zásahu Vyšší moci.

.

gorasd | 11.04.2014

haluz to som uz na nejakej stranke cital,tie cisla /mena ma inspiraciu od zamjatina my?,,inspiratora orwela zjavne,,len tolko k tomu su tam utrzky pravdy ale ,ale,.atlantis zanikol vo vojne zo (slovansko)arijskou risou daariou ktora existovala zhruba v arktide,dodnes na poloostrove kola objavuju podzemne mesta a v mori pyramidy...niekde tam bude mozno aj as-gard / ludske-mesto,zevraj je dnes na jeho mieste omsk,a nedavno nasli nedaleko pri altaji aj dosial najvecsie a najtazsie kamenne bloky dokonale spracovane do hradieb,his-tor-i-a , jeho tora sa o to pricinila ze skutocne dejiny su stratene v čase,i ked vnutorny kruh zrecov asgardu urcite existuje len momentalne sa nemozu otvorene objavit.

Re: .

udo | 12.04.2014

Hej, správne, bolo to na scifi portáli a dávali sme tu na to linky:
www.scifi.sk/poviedky/4583/Andrej_Jakin-Necakany_zanik_dokonalosti_-POVIEDKA_NA_POCKANIE-.html

Písal to Vasiľ a keďže bola pod článkom aj zaujímavá diskusia,
pýtal som sa ho, či môžeme dať nejakú verziu aj sem.
Ako do istej miery v niektorých základných črtách možnú variantu.

Otázkou by bolo na Vasiľa, kde a za akých okolností mu tie nápady na razprávku prišli? :)
..t.j..aby sme potenciálne mohli vyhodnotiť pravdepodobnosť jednotlivých obrázkov ním predstaveného scenára udalostí.

re: AsGard
Hej, ide tiež o jednu z variánt..
Len aby sme sa zas príliš nezaplietli v hľadaní konštrukčných detailov dejov minulých a tým nestratili prehľad nad budúCnosťou.

Dôležité je poznať históriu v základných črtoch..inak sa ľahko mení v hystériu. Kto z toho profituje, vieme.
Tak vieme aj to, v koho zámere môže byť narastanie počtu
ufo-vudu variánt dejín synov a dcér Ľudských..apod..

Mali by sme sa naozaj (už aj pre naše deti a vnukov) sústrediť skôr na doStatočné prebratie kontroly nad svojimi osudmi a tým aj našej spoloCnosti.
Inak nebude tej svetlej budúCnosti
a temno bez Jeho ladu a sKladu
si snáď neželá nikto.

Pekný víkend prajem GoRazD(obro) a spol.
u.

Přidat nový příspěvek