Zabít Stalina

Zabít Stalina

Z blogu Dmitrije Medveděva:

"Dovolte mi trochu popřemýšlet: miliony lidí zemřely v důsledku teroru a falešných obvinění - miliony. Byli zbaveni všech práv. I práva na slušný pohřeb člověka, dlouhé roky byla jejich jména jednoduše vymazána z historie.

Ale stále můžete slyšet, že tyto velké počty obětí byli ospravedlněny nějakými vysokými vládními cíli. Jsem přesvědčen, že žádný rozvoj země, žádný z jejích úspěchů, nemůže mít ambice ,aby jich bylo dosaženo za cenu lidského utrpení a ztrát. Nic nemůže být kladeno nad cenu lidského života. Neexistuje žádná omluva represí.

Věnujeme velkou pozornost boji proti falsifikaci naší historie. A nějak mám často pocit, že mluvíme jen o nepřijatelnosti revize výsledků Velké vlastenecké války.Ale stejně tak je důležité, aby se zabránilo pod záminkou obnovení historické spravedlnosti ospravedlnit ty, kdo likvidovali svůj národ. Je pravda, že Stalinovými ​​zločiny nelze snižovat výkony lidí, kteří zvítězili ve Velké vlastenecké válkce. Učinili z naši vlasti mohutnou průmyslovou velmoc. Povýšily na světovou úroveň náš průmysl, vědu a kulturu.

A někteří u nás jsou opět pro Stalina. Silně svědící místo v národní historii. A nesvědí zcela zbytečně. Jednou je Stalin "efektivní manažer ", pak zase " krvavý tyran,navzdory němuž národ zvítězil. "

 

Slova "efektivní manažer", se u nás neobjevují bezdůvodně. Už nějaké roky je u nás aktuální otázka o způsobu vládnutí v zemi. Efektivním řízení. Navíc je jasné, že je to otázka stanovení cílů. Není jasné,čeho obecně chceme dosáhnout ve své zemi.

 

Snadné hovory o modernizaci,«россиивпередах» , boji proti korupci a nanotechnologiích se tříští o drsnou realitu časů Ресина a zničené Sajano Šušenské hydroelektrárny. Zároveň policie postihuje mezi lidmi masové krádeže, demografie je hrozná i bez represí a války, a ВАЗ jak vyráběl kbelíky s matkami,tak i pokračuje, nehledě na nějaké nanotechnologie.

 

Odevšad vylézá spodina, kteá se odvažuje urážet veterány a srovnávat je se zrádci a fašisty.

 

Vzniká otázka: Proč je to všechno tak? Proč za NĚHO letadla létala,lodě se plavily, vzdělání se zlepšovalo, automobilový průmysl byl jedním z nejlepších, populace rostla, navzdory všem milionovým represím, rostla životní úroveň, a teď (místo abychom žili a radovali se bez tyranie!) je to přesně naopak? Jak se to stalo?

 

Vláda se pachtí nám něco dokázat, dává hodiny pastevcům, prezident osobně (! ), se zabývá záležitostmi na úrovni domů a obcí. Promiňte,ale kde je výkonný management? Kde je? Prezident i se všemi svými dobrými úmysly nemůže běhat utírat nos každému kdo si postěžuje na jeho blogu. To je směšné. Tak řídit stát je nemožné. Tak lze pouze imitovat řízení.Proto místo řízení je třeba delegovat pravomoci a zajistit, aby tyto síly byly využity efektivně, potřebujeme odpovědné a oprávněné provádění kontroly. Řízení a odpovědnost!

 

Odpovědnost a kontrolu!
Убить Сталина

Zazněla zmínka o Sajano- Šušenské hydroelektrárně. Téměř stovka lidí v hrobě,odpojený strategický závod. A ticho. Vzniká otázka: Jak se to stalo a kdo za to nese vinu? A odpověď - ticho. A lidé by měli položit následující otázku: Co by na místě našeho prezidenta udělal Stalin? A ve vědomí se objevuje sladký obrázek - Anatolij Čubajs jede v okovech na Sibiř. Ve válenkách a bundě. A to je ještě dost měkké.

 

Policista Evsyukov střílel spoluobčany v supermarketu. Vyvstává otázka: kdo mu dal zbraň? Kdo mu dovolil v průběhu několika let vytvořit chaos v "zemi "? A odpověd - ticho. ВАЗ deset roků slibuje, že vyrobí slušné auto. Kde je? Proč není? Kdo je na vině? Ticho.Kde je zodpovědnost, ptám se vás? Kde je?

A na to všechno ticho, je slyšet jen jak Svanidze je pobouřen zločinnou cenou vítězství SSSR za Stalina.My nyní vymíráme takovou rychlostí, že se žádné masové represe s tím nemohou rovnat! Ale kde jsou naše úspěchy? Zlaté lůžko pro hotely МВД? Nebo zase resinskie časy?

 

Ministr Nurgalijev nařídil svým zástupcům po dobu jednoho měsíce,řešit problém korupce na ministerstvu vnitra. A výsledky? Naši vedoucí představitelé pochopili, že pokud začnete skutečně bojovat proti korupci, bude to horší než kdy jindy, s vytřeštěnýma očima hrůzou, že to připomíná rok 1937? A že není jiná cesta? Vláda si neuvědomuje, že jiný způsob, boje se zaplavováním Ruska heroinem mimo napalm bombardování Afghánistánu a uzavřením hranice s Tádžikistánem - také není? Co by mělo předcházet technologickým haváriím v předstihu - vysazením "efektivního managementu" na pryčny? 

 

Proč bych měl poslouchat tyto dětinské nesmysly o " vítězství a úspěchu navzdory.. " od dospělého člověka, oblečeného v nejvyšší autoritu v zemi? Co prezident skutečně myslí, že národ SSSR sám vyprojektoval T-34 a IL-2? Sám vytvořil jaderné a vodíkové bomby? Sám stavěl továrny a pozvedl zemědělství, vědu a průmysl? Nebo je to otázka efektivity řízení?

 

To znamená, že musím přiznat, že dřívější management byl efektivnější než současný? I když nám všem bzučí v uších o " neúčinnosti sovětského systému. " Nebo je to otázka stanovení cílů? To znamená, že ve starém režimu, ve skutečnosti bylo cílem modernizovat zemi, a u tohoto - ne? Vždyť třetí cety není. Je třeba přiznat, buď neefektivní nynější vládu, nebo nedostatek tohoto cíle. Buď - anebo.

Убить Сталина

Chcete " zabít Stalina, " pane předsedo? Opravdu chcete? Já vám ukážu, kde začít. Eliminujte korupci bez poprav, pozvedněte průmysl bez gulagů, posilte obranu, obnovte vědu a vzdělávání, vyřešte otázku zdraví, demografie, bezpečnosti, právního státu. Udělejte to. Povzbuďte lid. Ujistěte ho v tom,že ho potřebujete, a nenechte ho urážet. Co je proto potřeba udělat, víte sám. Velmi dobře víte. A pak - na Stalina nikdo nebude vzpomínat. Bude vzpomínat na - vás. A pouze na vás. 

 

Do té doby - máme to, co máme. Takže, Stalin - je stále velmi aktuální.

-Roman Nosikov, právník

 

Překlad Jiří J.

Zdroj: http://www.perunica.ru/sssr/3680-ubit-stalina.html

Originál v české transkripci (doporučuji!): Ubit_Stalina.pdf (61 kB)

 

Komentář překladatele:

...nejsem dostatečně v obraze v souvislostech. Nevím, co se stalo se Sajano Šušenskou hydroelektrárnou a co je "час Ресина" a pod.

Ale přesto myslím,že to dost vypovídá o současné situaci v Rusku.  Je dobré to porovnat třeba s velmi tajnou a podle tehdejšího slovníku "oportunistickou" zprávou cetovatelů Hanzelky a Zikmunda z cesty po Sibiři.

 

Diskusní téma: Zabít Stalina

LPqqd76Wp

PypeJedeLem | 15.10.2013


Re: LPqqd76Wp

Jiří | 30.01.2014

Když se dívám na zprávy a vidím co se děje na Ukrajině a nejen tam
tak si říkám Stalin věděl co dělá

Přidat nový příspěvek