Výročie - rok od masakru v Odese

Výročie - rok od masakru v Odese

3.5.2015

jardob

 

Presne pred rokom 2.mája.2014 sa odohrali tragické udalosti, kde ukrajinskí extrémny nacionalisti podpálili a ubili na smrť v budove Odborov 48 ľudí, prívržencov Antimajdanu, ktorí vyjadrovali nesúhlas s vládou ktorá prišla k moci skrze ozbrojený štátny prevrat s atribútmi netolerancie k menšinám a nacizmu.

 

 

Diskusní téma: Výročie - rok od masakru v Odese

Oděsa není a nebude zapomenutá

Lin | 03.05.2015

Moc děkuji za připomenutí i za pohotový překlad k výročí oděského masakru. Pro mě loni trauma... myslela jsem si, že něco takového můžu vidět už jen v dokumetech minulého století. Nikdy bych se nenadála, že se to bude dít v současnosti. A co nehorší - že to někteří "spoluobčané" budou zlehčovat či dokonce schvalovat. :(
Však všeho do času...
https://www.youtube.com/watch?v=fhVU__jP6TU

Výročie - rok od masakru v Odese

ovce | 03.05.2015

...upalování čarodejnic...lze nazvat to co se dělo v Oděse i potom, a tak je zřejmé KDO to má na svědomí - vatikánská hlava hydry.celý svět mají prošpikovaný svými "misiemi",současná hlava církve do-znala, že je židem s dodatkem :i předchozí papeži jimi byli. rozlišujme podle Abraháma na spravedlivé židy a ty ostatní vnější-světské.

Re: Výročie - rok od masakru v Odese

udo | 03.05.2015

A čo chápete Ovca pod výrazom "židovstvo"?

Pôvodný AT-Moseho judaizmus vyzerá byť totižto podstatou prakticky s KSB/DVTR identický.
Dnes rozšírená verzia tzv. "židovstva" je však samozrejme fašistická ideológia založená na rasových princípoch.
Od kedy, ako a s akými cieľmi vznikala, je už celkovo odborne pomerne dobre známe..

Podobná zDravosť rozlíšenia sa týka samozrejme i kresťanstva, islamu, budhizmu, konfuciánstva, či komunizmu.

Akurát napr. pri marxizme, ako podstatou antikomunistickej ideológii, existovala o.i. evidentne snaha, o odstránenie Boha z komunizmu,čo je však možno čestnejśie, ako vytváranie falośných obrazov Jeho..

Ono ťažšie sa dostať do funkčného vzťahu s Ním,
pokiaľ vo falośný obraz Jeho verím,
v 1000 a jeden príBehoch,
kola horiaceho, jabĺčka tráveného.. spím,
ako keď poviem prosto: Ja Im neverím.

Tak skôr môžem k pravde sa priblížiť,
sTrojiť svet, rozvíjať kráľovstvo Jeho
a prestať uniVersu blížiť.

Ono tá Hlava odseknutá vo Vatikáne,
to možno už i dobre myslí,
avšak bráni jej tam tělo iného..temného "Páně"

V tommáš pravdu Ovca,
no zároveň dať pozor treba,
źe by s vaničkou nevyliali sme i seba,
dieťa Božie, čo v ne-besoch žiť chce..
a nie čakať pasívne na obrazy Godota neba,
kde len klam je, kde NiEt BohA
Bo čo chceme, a nie čo nie,
to podstatným pre Život Celověka je.

Re: Re: Výročie - rok od masakru v Odese

ovce | 03.05.2015

Kým člověk jest a jaké nástroje má k svému žití,
jehož ůčelem je pomazaným se státi?
Tu nezáleží k jaké "rase" patří,
žid, muslim, křesťan, kýho´s víra,
jeho cesta jde vnitřkem, chtíc poznat jen sám Sebe.
Každá víra světská opírá se o člověka,
klade ho roveň v Boha, viz. Ježíš, Mojžíš, Mohamed,
ráj chce zde ve svém stavu neznalosti,
nastolit na Zemi vnějšími okolnostmi.
Ber v ruku Bibli - křesťan, Korán - muslim, Tóru - žid,
upírej v nebe prosbu svou,
s pokorou čiň své pokání,
a mysl prosta čekání,
přijme mír Jeho poznání.
V Srdci jež na právé straně leží,
počneš cit cítit pro svůj život věčný,
který jest božím navěky.
Cesta je těžká plná skoušek,
v každé sekundě jsi jimi zmítán,
by ověřil se pro krok další,
tvůj pohled a tvá víra,
či opravdivost tvého chtění...
Re: Re: Re: Výročie - rok od masakru v Odese

Kolodej | 05.05.2015

A čo teda ovca chápete pod pojmom židovstvo?

Re: Re: Re: Re: Výročie - rok od masakru v Odese

ovce | 06.05.2015

"rozlišujme podle Abraháma na spravedlivé židy a ty ostatní vnější-světské"
tedy merito věci není "židovstvo",ale "spravedlivý žid", kterýž je ten jenž zná sám sebe a zná i boha,
a podobně je to i v jiných "vírách" ,
nežijeme tak jak bychom měli "modli se a pracuj", lépe bděj a pracuj, bděj v Bohu a pracuj tak , abyś nelpěl na svých výsledcích, "a vše ostatní ti bude přidáno",
samo "nebe" ti pomůže, ale ne podle tvé mysli protože tvá mysl tě zavedla tam, kde jsme, ale podle osvícené mysli t.j. svítící mysl

Re: Re: Re: Re: Re: Výročie - rok od masakru v Odese

udo | 07.05.2015

Vieme, že NadMierna ReAlita (Boh)
nemiluje vieru slepú.

Komuže to BaRaCham obetovať išiel Izáka?

Ktoré chvíle AbRaChama boli teda svetlé a ktoré temné?
Ku ktorým sa ako Človek možno prihlásiť
a kde Error deťom ohlásiť?

Vieme predsa, nie len z ješivy Le Va - lepšej,
že Tanach je cvičenie,
kde trénuje sa kľúč daný Mosemu Atom,
pravdy od lži rozlíšenie.

At:
"Bo Ja som celok a zrod
a čim menej nechápe ma kmeň,
tým viac mení sa v národ"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výročie - rok od masakru v Odese

ovce | 07.05.2015


Žízeň po životěA v bolesti se utíkám, nevím proč a nevím kam,
žene mě touha bezbřehá, jež v člověka mne zrodila.
Slýchával jsem řeči mnohé,jak skouškami lze dojít spásy ,
kde hledat cíl.
Rad mnoho, mnoho i cest, byť cíl je jeden- Bůh.
A utápíc se na motlidbách,hledajíc cíl svúj v těle dál,
studujíc spisky karmou dané,šel dál tmou světem bez hranic.
Myšlenky bloudí sem i tam,pořád před nimi utíkám,
chtíc najít sobě pevný bod, jenž proměnil se v dobrý hod. A má mysl si vede zatím skvěle, nabývá váhy ve svém těle,
silní a bouří, zdvíhá hlas:"copak mne neznáš? jsem tu zas!"
Usedám v slzách k motlidbám,chci najít cestu k Sobě sám.
Upírám zrak múj v jeden bod,který´s by změnil Boží Hod.
Obracím touhu do těla,aby se duše uzřela jak dělá stále bludný kruh.
Potkávám duše v naději,ony svou bolest sklízejí.
Těhotné dlouhým čekáním,na Něho - na svúj cíl.
Zmítám se v troskách tvrze své,a kam až oko dohlédne,
je všude temná noc a Nic.
Cítíc se lapen v tvrzi své,Já zírám, Pane, do Sebe,
nabírám síly nebeské a rozpínám se do nebe.
Tma řídne kýs´ svit se dere vpřed.
Upírám zrak svůj v Sebe sám,a Tebe, Já jsem, nalézám,
poznávám, Pane, ze Sebe,že jsem díl celý jen z Tebe.
Poznání svítá, tím je cíl,nalézám Já jsem a svůj díl.
Poznání zralé Milostí toť Světlo Já jsem z Věčnosti.
Usedám pevně v hradě mém,
stávám se králem v Srdci svém,
jsouc zrozen Boží Milostí
jež zove Boží Království.

Přidat nový příspěvek