Výročí bitvy u Sudoměře - 5. kolona zaprodanců opět útočí na naši minulost a sebevědomí

Výročí bitvy u Sudoměře - 5. kolona zaprodanců opět útočí na naši minulost a sebevědomí
2.4.2017
Lin

 

Protože bylo nedávno výročí jedné z prvních husitských bitev u Sudoměře (25.3.), rozhlížela jsem se po netu, jestli si vůbec někdo vzpomněl. A narazila jsem na články, které mě tedy dost „nadzvedly“. První takový, co jsem našla, se datuje červnem r. 2015 – a myslím si, že je to těsně na začátku „uprchlické krize“, co se k nám začaly drát „hordy“.
Vzhledem k tomu, že článek je na stránkách, plných „evropských hvězdiček“ a je zde zmiňovaný i J.X.Doležal z Reflexu (a další podobný článek jsem na Reflexu skutečně našla) – a vzhledem k tomu, co se v těchto „výtvorech“ píše“, našla jsem (si) dost pádný důkaz, že celá ta „slavná migrace ubohých“ byla nejen naplánovaná, ale také řízená a pěkně zaplacená naší páté koloně.
http://www.hrebenar.eu/2015/07/husite-a-islamsky-stat-si-jsou-podobni-jako-vejce-vejci/

V tom článku (článcích) se nám zaprodanci snaží podsunout, že jako IS (Daeš) pro nás není ničím neznámým, protože se naši předci (husité) chovali hůř, než oni. Náboženští fanatici, kteří se díky tomu (svému zarytému fanatismu) snažili vyvraždit celou Evropu a budili stejnou hrůzu v „civilizované Evropě“, jako nyní budí IS. Dokonce se snaží vzbudit dojem, že stejný názor mají i historici – ovšem taktně nezmiňují, že jen „historici“ ze stejné líhně, jako jsou oni = placení zaprodanci. A útočí vždy na stejné = pilíře našich dějin, naší státnosti a národní hrdosti.
A mám osobní podezření, že se nás „ti na západě“ musí stále ještě bát a že se jim ty dějinné „příhody“ s naším národem musely hluboko zapsat do „paměti“.

K diskusi předkládám svůj názor, ke kterému jsem došla:
Husité a jejich „vzdor“ byli pokusem o zvrácení „římské“ nadvlády (biblické koncepce) – a na dlouhou dobu posledním (ne-li posledním).
Proč jsem k tomu došla:
Doba před Husem se vyznačovala velkou a hlubokou krizí „papeženství“ a ŘKC – tzv. schizma (dokonce tři papežové, jeden ve vězení). Boj o moc a hrabivost způsobila v řadách prelátů totální rozklad, kdy udávali jeden druhého, vraždili, vytvářeli stálé nové a nové „mocenské kroužky“.
V českých zemích církev nezvítězila ani po několika staletích genocidy a krutého pronásledování „kacířů“. Dokonce i „tatíček“ Karel IV. si ve svých dopisech stěžoval papeži, že v Čechách má s ŘKC těžké pořízení, protože „oni“ stále ještě lpějí na „své staré víře“, nechtějí uznávat papeže coby „zástupce božího na zemi“ a odmítají se podřídit jeho autoritě. A když se na ně „zatlačí silou“ – stáhnou se do lesů, kde vykonávají své staré obřady pod širým nebem a „papeženecké svatostánky“ zejí prázdnotou.
Hus nebyl jediný, kdo poukazoval na zvrácenost a nesrovnalosti církevních (papeženeckých) obřadů a hlásání. Měl své předchůdce – např. Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova…
To uvádím hlavně proto, že se nyní od některých autorů dočtete, že Hus prostě jen opsal Viklefa. Není to tak. Hus na některé jeho myšlenky jen navázal – ale tzv. reformní hnutí tu bylo již před Viklefem (takže i on na někoho navazoval).
Stejně významný jako Hus (možná i významnější) byl Jeroným Pražský. Mistr čtyř evropských univerzit, znalec jazyků a velký filosof.
Když byl Hus vězněn v Kostnici, dokázal „nepozorovaně“ přijet, aby ho navštívil a povzbudil. V noci pak přibil na vrata radnice a všech kostnických kostelů své vyhlášení se žádostí o slyšení na koncilu (pod zárukou bezpečnosti). Záruky se nedočkal – naopak – koncil na něj vydal „zatykač“. Jeroným se musel vrátit zpět do vlasti, ale těsně na českých hranicích byl zatčený. Vězněn též v Kostnici, Husa již nikdy neviděl, upálený na témže místě s téměř roční prodlevou.
Zajímavé je, že Jeroným udržoval kontakt s Konstantinopolí a byl pravoslavným křesťanem (v tehdejších reáliích = nepatřil mezi katolíky).
Pozn.: Možná je na tom obrázku „věštby“ Economistu“ přibitý na vratech list od Jeronýma…

Hus nikdy nekázal proti křesťanství (jak se také píše), proti zrušení církve či proti Bibli. Naopak. Písmo bylo pro něj základem a vysvětloval ho česky (oproti papežencům, kteří kázali latinsky) – a vždy nabádal k jeho dodržování. Takže – žádný „kacíř“ ani „buřič“. I před koncilem se hájil slovy: „Jestli učím špatně – uznám to, ale dokažte mi to Písmem svatým“ (a byl to také důvod, proč do té Kostnice jel = aby dokázal, že učí jen podle Písma). Dokonce i příjímání podobojí (s kalichem, který se stal symbolem celého husitského hnutí) schválil až ve vězení na žádost Jakoubka ze Stříbra.

O Žižkovi a bitvách pod jeho vedením by se daly psát romány. Nejgeniálnější vojevůdce tehdejší Evropy, což přiznává i J.Pekař, jinak k jeho osobě velmi kritický.
Žižka byl zeman, takže měl jen svou malou posádku k obraně tvrze. Díky Rožmberkům postupně přišel o celý majetek (i o rodinu – názory se liší). Proti Rožmberkům pak vedl svou „záškodnickou partyzánskou válku“ – proto se dostal i do popravčí knihy Rožmberků.
O jeho životě do významných událostí není moc známo. V některých pramenech se objevuje, že své válečné zkušenosti získával u polského krále. Co je zaznamenáno – to je r. 1409, kdy se dostává do služeb Václava IV. a o rok později bojuje v „bitvě století“ – u Grunwaldu – a to pod velením Jana Sokola z Lamberka.
Žižkovo vojenské umění bylo založené hlavně na dokonalém využití terénu ku svému prospěchu, dále na znalosti válečných taktik a způsobů protivníka (a toto pak využil proti němu) a v neposlední řadě uměl udržet vysokou bojovou morálku mužstva.
V tehdejších dobách měla ve vojsku největší „váhu“ těžká obrněná jízda. A postavit ji do boje proti vozové hradbě – to bylo šílenství. Také tehdejší zvyk „moderní armády“ v brnění (i lehčím) neměl šanci proti lehkým kroužkovým košilím či prošívankám (nejspíše předchůdce ruského „vatnika“).
Dalo by se říci, že Žižka využil všechny přednosti tehdejší „moderní armády“, taktiky a výzbroje, proti nim samým. A vítězil…

Na závěr uvedu citát Petra Čorneje, jednoho z mála, kdo se snaží o reálný pohled na dobu husitství:

“Každý civilizovaný národ klade ve svých dějinách důraz především na epochy, v nichž obohatil lidstvo o nové hodnoty, kdy dal světu velké osobnosti, nové myšlenkové impulzy či vzory hodné následování. Činí tak Řekové, Italové, Francouzi, Rusové, Němci, Poláci, Španělé, Angličané, Američané, Indové i Číňani, činíme tak i my. Občas, zatíženi pocitem příslušníků malého národa, s určitými rozpaky. Nejen na tomto místě je však třeba rezolutně prohlásit, že jedním z největších vkladů českého národa do světových dějin bylo husitství. A to přes všechny stíny a problémy, které přineslo a jež znamenaly vybočení z dosavadního vývoje i, ruku na srdce, kulturní izolaci od vyspělých západoevropských a jihoevropských oblastí. Jeho jedinečnost spočívá v jiném momentu. Právě husitství představovalo první velký historický pokus uskutečnit reformu života západního křesťanstva úsilím všech lidí, kteří cítili nutnost nápravy společnosti. Teprve o 100 let později ocenila luterská reformace v husitech své předchůdce a uznala jejich prioritu v důslednosti, s jakou vedli zápas za ozdravění života západokřesťanské církve. Naší povinností je proto vědět o husitské epoše co nejvíce, znát její světla a nezamlčovat ani temné stránky.“

 

pozn. redakce: manipulace s tím, jak společnosti vnímá svou minulost, je nástrojem řízení 2. priority zobecněných prostředků řízení/agrese, a může být jak zbraní hromadného ničení, tak nástrojem pomáhajícím formovat světlou budoucnost. Aneb známý výrok: kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost - a může ji manipulovat podle své ho uvážení.

 

 

 

Diskusní téma: Výročí bitvy u Sudoměře - 5. kolona zaprodanců je stále aktivní v útocích na naši minulost

Historické paralely

Jája | 07.04.2017

Není to tak dlouho, co jsem se zamýšlel nad naší politickou situací, a porovnával ji s našimi dějinami. Třeba souvislost s prezidentem Zemanem - Jan Žižka byl funkcí zeman, a aby toho nebylo málo, tak proti dnešnímu čechovi Zemanovi stojí dvojice pánů z elitářské strany TOP 09 - Kalousek - bývalý člen KDU-ČSL - což je strana zastupující církev, a šlechtic - knížepán Schwarzenberg - ještě k tomu rakušák - germán. A češi zlobí a zlobí. Víte, že máme jediní v Evropě úplně odlišné pojmenování kalendářních měsíců? Ještě Poláci mají takový mišmaš - z části jako my, z části s latinskými názvy. I rusové mají převzatý kalendář. A že jsme ateisté? Za to jsem jenom rád - jakákoliv víra v boha nebo něco podobného, případně nějaký -ismus je hrubě omezující faktor, a jestli se chce člověk posunout dál a hlouběji v poznání a pokroku, nesmí se tím nechat omezovat.

Re: Historické paralely

Spektátor Čumilovič Puk | 08.04.2017

Kalendář: My, Poláci, Ukrajinci a Bělorusové!
Víra v Boha: I Rusové se vrací od atheismu ke koncepci Svaté Rusi! A zdá se, že jim dějiny opět začínají přát! Je to složitější, ateismus primárně nezatracuji.
Co se týče Husitství. To je taky kontroverzní. Stydět se za to nemusíme, ale je tam mnoho ale. Ale srovnávat Husity s IS, to je již vážně úlet. Husité svou víru nechtěli vnutit zbytku světa - na rozdíl od IS/ISIS. Oni bojovali za své právo ji provozovat tak, jak si mysleli, že to má být správně. A bohužel nejednou chybovali (neb neznali tlusté knihy Vnitřního prediktora SSSR ;-)))
Úvaha v článku taky není úplně správně: Biblická koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha šla do úpadku likvidací Řádu templářů Francouzským krále Filipem IV. roku 1307 (v pátek 13.října) a restartována byla opět až po objevení Ameriky... (viz. kniha Sad roste sám?) Zdá se, že problém Husitství a Římsko-Katolické Církve souviseli s nesměrovanou a bezúčelnou zhýralosti státních elit a jednoho z vnějších prediktorů, co byl bez kontroly (ŘKC)...

Re: Re: Historické paralely

Jája | 09.04.2017

Děkuji za doplňující info o kalendáři. Ateismus beru hlavně jako nepodléhání nějaké vnucené a manipulativní víře v "cosi". Každý v něco věří - v dobro v lidech, nebo třeba v to, že se ve zdavý dožije zítřka. Záleží, jak je to, čemu věříme koncipované, a jestli je to nástroj , kterým nás někdo ovládá a ohlupuje ve svůj prospěch, nebo jestli nás to ztmeluje, otevírá další možnosti spolupráce a vzájemné pomoci, a jak pomáhá řešit nejen naše problémy. Samozřejmě to je ještě složitější.

Žižka válčil za Angličany

Franta | 05.04.2017

Žižka pravděpodobně válčil za Anglického krále v bitvě u francouzského Agincourtu v roce 1415. http://vtm.e15.cz/clanek/jan-zizka-ve-sluzbach-anglickeho-krale

dôležitá literatùra

renáta | 04.04.2017

Chcela by som upozorniť na veľmi dôležité zdroje informácií k preberaným témam: 1. A. Horák: O Slovanech úplně inak to sù informácie k našim (slovanským) zamlčovaným a prekrucovaným dejinám a 2.k téme biblia: Zecharia Sitchin: Návrat ku Genesis ( z cyklu Kroniky zeme) veľmi dôležité dielo- všetky knhy 8. Ak si ich prečítate,začnú čiastky mozaiky zapadať na svoje miesta.Sitchin sa narodil v Rusku (syn rabina) žil v Palestine a v USA, patril medzi málo vedcov,ktorí vedia čitať sumerské tabulky.Písal,že Genesis je len skrátený prepis sumerského diela Enuma eliš ("Když nahoře"),písal,že preklady biblie do iných jazykov prekladateľmi z iných národov,nie sú presné. A uvádza také zaujimavosti ako napr.v sumerčine slabika TI znamená aj rebro aj život - ( Adam a Eva) Jeho diela dávajú odpoveď ,prečo pretrváva davo-elitarizmus,rasizmus,(" modrá krv") a podobné šialenosti,aj túžba panovnìkov byť"synom boha") Tiež mu "kdosi" usiloval o život "nešťastnou náhodou". A čo sa týka husitov- vážim si ich.

Re: dôležitá literatùra

Jachym | 05.04.2017

Pro: renáta

Když člověk takto může psát, to je hej...., nic zvláštního se vlastně ani neděje. Osobně nemohu přijít na jméno ani katolíkům, ani ortodoxním. Nevadí mi dokonce ani vyznávající judaizmus nebo islám. Vadí mi namyšlení a domýšlivý pitomci přítomní všude možně. Bohužel v křesťanství docházím k názoru, že chyba je v jejich samotném systému a .... to nemám nic proti dobrým a poctivým věřícím-křesťanům. Kvůli pitomcům jsem se ostatně vykašlal na diskuzní fóra na tzv. alternativních webech a nelituji toho (zbytečně vynaložená energie), starám se teď hlavně sám o sebe a nestydím se za to :-). Teď k podstatě věci, co chci vlastně zde povědět. (Teď potřebuji akutně udělat nějakou práci a místo toho píši do diskuze na netu....)

Bylo, nebylo...kdysi dávno byl jeden člověk, který usiloval o poznání smyslu života. Zapomenul přitom na věc, že smyslem života je se radovat ve vlastním žití z toho dobrého a teprve pak pro radost může tu a tam někomu pomáhat (a mít z toho vedle případného výdělku také radost). Radost z života není skryta v "duchařinách", ale ani v náboženství - ta se nachází v životě samotném. Náboženství (je-li dobré) může plnit funkci takové berle nebo skořápky, do které si dobrá duše dá nějaký dobrý obsah, ale k cíli života vlastně ani nevede.....

Katolíky i pravoslavné jsem bohužel poznal jako MAFII, která má sice mezi s sebou věroučné spory, ale ve skutečnosti tam vlastně ani žádné spory nejsou.....Jsem bylinkář, ano a díky katolíkům už pár let vím, že začalo nové tažení proti bylinkářům a zasvěcencům "staré tradice". Jim nevadí zasvěcenci REIKy, jim nevadí různé vědmy a satanizmus, protože oni jsou druhou stranou JEJICH MINCE. I při čarodějnických procesech v Rusku a v českých zemích většinou uctívači skutečného Zla zůstávali bez postihu a perzekuce. VŽDY byla likvidována konkurence. Mám zpětnou vazbu, že ohledně mě šel dotaz k dalšímu postupu údajně až do Vatikánu. Že bych byl tak důležitá osoba? Tomu se mi nechce věřit, ale někdo ze mě asi udělal ve své bujné fantazii něco co nejsem a ani nikdy nebyl. Nejspíše to byl nějaký debil.... NU, bylo mi vyhrožováno, že už prý žádnou práci neseženu a budu trpět...to mi vyřizoval jakýsi podivný polský kněz někde ve Štěchovicích. Církev jako taková po většině už neplní svou sociální funkci - je to spolek zákulisních intrikánů a podvodníků (černá magie, pomluvy, drby, které údajně inspiroval duch svatý, či nějaká "autorita", podvodná nauka a podvodné restituce). Ten spolek má bohužel poměrně velkou moc. Odumřelo ve mě náboženství, obecně odumřelo a zůstala přirozená duchovnost, která jest běžným a normálním životem. Odřekl jsem se svého křesťanství, včetně křtu a již nejsem křesťanem (bez tak mi to bylo někým vsugerováno), žádám, aby to bylo vzato na vědomí a aby určití jedinci mi už dali svatý pokoj.....(P.S.: "Vracet se už nechci."....tj. Jinak bych musel z toho všeho zvracet, sbohem! A ani pompa s údajnými svátostmi v kostele by to nezachránili.)

O jednu ovečku méně nebo více? Co na tom. Už jim tam do chřtánu lezou další, kteří něco hledají a neví vlastně ani co. Když se k tomu přidají i psychické problémy, tak vznikají z toho magoři, kteří jsou "zavilými křesťany nebo vstoupí rovnou do Daeše" - bombový nebo jiný násilný útok nemůže udělat duševně normální jedinec - nemůže. Z toho člověka se napřed stane cvok a potom teprve je schopen tohle dělat.

Přeji Vám i dalším dobrým lidem hodně zdraví a pohody. Jdu po tomhle psaní zase dělat něco užitečného pro sebe i pro druhé.

Srdečně zdraví Jáchym
pavel.jachym@atlas.cz

Odpověď pro Otazníka

Tapetony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána]

Re: Odpověď pro Otazníka

Otazník | 04.04.2017

Tony, nevzal jste to heslo: "Bij se tam kde stojíš" až příliš doslova ?:)

Ohledne J.Husa

sibirsky rosomak | 04.04.2017

Ohledne upaleni Jana Husa v nekterych docela zasvecenych kruzich je popularni nazor,ze upalen nebyl,zachranili ho a dozil v ustrani..
Tento nazor je podlozen i urcitymi pisemnostmi,zasifrovanymi.

Re: Ohledne J.Husa

Dušan | 04.04.2017

To si myslím že bude skôr zagovor (konšpirácia) s cieľom pošpiniť jána Husa. A zakryť svinstvá cirkvi riadenej z Ríma.

Kam se hrabe nám poskytnutá sdělovací technika na tehdejší schopnosti a dovednosti!

los/sol | 03.04.2017

Předpokládám, že ani Konrád Waldhauser, ani Jan Milíč z Kroměříže, ani Matěj z Janova, ani Jan Hus, ani Jeroným Pražský, ani Jan Žižka z Trocnova a Kalicha neměli své facebookové stránky ani nestudovali KSB a možná, že neměli ani internet, ani "chytrý" telefón!
Tak v čem je problém?
Aha! Právě v tom! Právě v tom je ten problém. :)

Re: Kam se hrabe nám poskytnutá sdělovací technika na tehdejší schopnosti a dovednosti!

los/sol | 04.04.2017

Kapitola 7.2.:
".....v technike človek používa len to, čo existuje v Živote a môže byť realizované a aj sa realizuje na civilizáciou umelo vytvorených nosičoch...."
Takže lidé tehdá nepotřebovali nic technogenního, aby byli ve shodě. Roztříštěnost a roztěkanost mysli byla minimální.

Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Faktem, který je dosud v diskusi opomíjen, jsou Bazilejská kompaktáta, podepsaná roku 1436. Jejich nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny (členy utrakvistických frakcí církve).
Co představuje při mši hostie a co víno? Jedná se o matriční rituál, kde "tělo páně" odpovádá hmotě a "krev páně" transcendentálnímu poznání (duchu), které je privilegiem vyvolených, krmících hostií klečící otroky, pro něž je tu jen zmučené "Kristovo tělo" (jako kletba nekonečného utrpení) ?
Je-li toto magie na matriční úrovni, pak ústupek církve znamená pro náš národ matriční vítězství, zrušení duchovního otroctví, volný přístup všech jak k hmotě, tak k duchovnímu rozměru. Jeden z plodů tohoto vítězství se následně projevil v osobnosti J.A.Komenského.

Re: Pod obojí

Jirka | 03.04.2017

Zajímavá úvaha, může být. K.H.Borovský by měl odpověď na svůj epigram - k čemu to bylo, všechny ty husitské rvačky, jestli jíst oplatku s omáčkou, nebo bez omáčky?

Dnes ovšem tento matriční výdobytek přichází vniveč, na celé čáře vítězí magie supermarketů a zboží ve slevě.

Re: Re: Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Výnam Komenského by se měl znovu stát předmětem debaty - potřebujeme (staro)novou školu - dokud se učilo podle Komenského principů, mělo to výsledky.
A jeho Labyrint světa a ráj srdce je dílo mimořádné hloubky a hodnoty.

Re: Re: Re: Pod obojí

Ferenc | 03.04.2017

Souhlasím,J.A.Komenský by měl býti vyzdvihován a jeho knihy by se měli číst povinně-Orbis Pictus na 1.stupni ZŠ a Labyrint světa a ráj srdce na 2.stupni.Pro mě osobně velký idol:-)

Re: Re: Re: Re: Pod obojí

Jura | 03.04.2017

Taky souhlas.

Re: Pod obojí

Aien | 03.04.2017

28.3. bylo výročí narození Komenského-na facebooku jedeen diskutér napsal, že komenský opsal svoje moudra od rabínů a že se zasloužil taky o vypuknutí třicetileté války.Tvrdil, že se o to zajímá a o opisování od rabínů mu řekl nějaký pracovník muzea či čeho.Asi sluníčkář. Nemáte někdo solidní zdroj o Komenském?

Re: Re: Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Ve skutečnosti stopy vedou do Heidelbergu, kde se nacházela tehdy jediná protestantská univerzita v Evropě, kde Komenský studoval. Měla velkou knihovnu zvanou Bibliotheca Palatina, která obsahovala veškeré tehdejší vědění, včetně toho, které jinde katolická církev úspěšně blokovala, například rukopisy z Fuggerovy sbírky. V průběhu třicetileté války, roku 1622 byla knihovna odvezena do Říma.
Komenský bezpochyby byl obeznámen s Plotinem a dost možná i s různými "orientálními" naukami, manicheismem, gnosticismem či něco takového, ale to už spekuluji.

Re: Pod obojí

KL | 03.04.2017

Nechcem vás nejako sklamať, no pitie krvi a požívanie tela je podľa Merežkovského knihy Tajomstvo západu známe už od Atlantídy, v Dionyzovom, Osirisovom, Tammuzovom kulte, taktiež sa spomína Quetzalkoatl. Myslíte, že pitie vína, sťaby krvi Krista bude mať iný význam ako v týchto a určite aj ďalších kultoch a mystériách? Uvediem tu z tej knihy len jednu vetu, z ktorej tak trochu mrazí:
„Pili krev“, praví Platon o Atlantech; „pili krev“, praví Enoch o nefelimech. Pili boží krev, jedli boží tělo; později však, ničíce a požírajíce jeden druhého, budou jísti své vlastní tělo a píti svou vlastní krev. Z bílé magie se stane černá, slunce se zatmí, osa světa se nakloní, nebe spadne na zemi, i bude „konec zemi, konec všemu“.

Re: Re: Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Aby nedošlo k omylu, nehájím nijak rituál "mše svaté," který považuji za okultní a matriční, právě tím přijímáním pod jedno. Tím neříkám, že máme dělat nějaké jiné rituály, pouze že reformou pod obojí došlo k narušení té katolické matrice.
Jinak si, myslím, navzájem neodporujeme, každý symbol lze ovšem chápat na různé úrovni, na duchovní nebo na materiální. Chápe-li někdo symbol doslovně, je to bezesporu známkou jeho nízkého, úpadkového myšlení - a tak vznikají ony kulty. Každá ritualiace, kdy se symboly realizují ve hmotě, je v podstatě nesmyslná, zvrácená. Například, jakákoli obětina by měla proběhnout na vnitřní úrovni v podobě vzdání se připoutanosti, touhy, smyslového lpění na dotyčné věci; dávat něco hmotného "bohu," kterému beztak všechno náleží, je pouze naivní pohanská externí demonstrace, iluze.
Myslíte si například, že původní křestní rituály v baptisteriu nic nepředstavují? Můžete je chápat jako že si šli zaplavat, ale taky to můžete dát do souvislosti s tím, že v hlubinné psychologii (podle Junga) vodní element představuje vědomí (nús). Takový rituál je pak symbolickým vyjádřením určitého vnitřního stavu nebo procesu, ale to nezaručuje, že ten, kdo ho podstupuje, to chápe.
Pro zajímavost připojuji něco o období Kalijuga, ve kterém údajně zrovna žijeme. Je to z véd a dost se to podobá obsahu vašeho posledního odstavce:

"Dharma (transcendentální učení) v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina, a i ta je rychle zatlačována vzrůstajícími nectnostmi. Bídu kalijugy drasticky popisuje Bhágavatapurána: „V tomto věku je většina lidí šúdry nebo otroky. Lidé jsou nástrojem žádosti a pokušení. Jsou zkažení, nelaskaví, hádaví, nešťastní a jako žebráci. V lidech je především faleš, lenost, zlo, hloupost, nenávist, strach a slabost. Nad lidmi je temnota, a proto cení vysoko to, co je nízké a špatné. Jsou stíháni neštěstím. Jedí hltavě. Muži jsou vedeni ženami. Ženy jsou pak smyslné a bez studu a rodí příliš mnoho dětí. Jedí mnoho, mluví mnoho a jejich řeč je nepříjemná. Města jsou plná zlodějů a zkažených lidí. Nízcí obchodníci vládnou trhu. Z králů jsou násilníci, kteří vysávají krev svých poddaných. Hospodáři zanedbávají své povinnosti a žebrají po ulicích. Bráhmani upadají na úroveň šúdrů. Sucha a záplavy ničí úrodu a války s hladem vylidňují zemi."

Re: Re: Re: Pod obojí

KL | 04.04.2017

Ale veď víno (ako krv) pil kňaz. Že sa pridali aj veriaci, v tom veľkú zmenu nevidím. Skôr zosilnenie rituálu než narušenie matrice. To myslíte, že by si sami škodili? Oni vedeli čo robia, narozdiel od ovečiek ktorejkoľvek cirkvi. Myslím, že im skôr zalepili oči tým, že prijímajú pod obojím, rovnako ako kňaz. Akože postúpili na vyššiu úroveň. A bohužiaľ, neviem si predstaviť nič pozitívne po duchovnej stránke, čo by malo predstavovať pitie krvi, či už skutočnej alebo premenenej z vína.
Čistotu ducha v spojení s tekutinami podľa mňa môže predstavovať len pramenitá čistá voda. Žiadna krv.

Re: Re: Re: Re: Pod obojí

Vlček | 04.04.2017

Jestliže Ježíš při poslední večeři, jak učí křesťanské církve, dával učedníkům chléb a víno jako podmínku, něco jako znak zálohy na život, pak nález, že katolická církev svévolně tento zásadní úkon porušila a více než dvě století lidem dává jen chléb, znamenal bouři. Znamenal, že nikdo z těch, kterým bylo víno (Kristova krev) upíráno, nemá šanci na budoucí život, protože neplní Kristův pokyn. Proto ta snaha o navrácení Ježíšova příkazu do každodenní životní praxe. Do té doby věřit znamenalo přisvědčit tomu, co člověk slyšel od kněze a nic moc více. Občas dát milodar na chudé, aby tak vykonal dobrý skutek. Čeští reformátoři, které nejvíce proslavil Jan Hus připomínají, že za svou spásu je odpovědný každý osobně. Aby však věděl, jak má žít, má číst a studovat Bibli. tedy musí ji mít k dispozici v jemu srozumitelném jazyce a musí umět číst. A navíc ještě - musí být ochotný tento svůj názor obhájit, často za každou cenu. To byl přínos české reformace - poznání osobní odpovědnosti, kterou nelze přesouvat pouze na přikyvování jakýmkoliv kněžským řečem. To je chvíle, kdy se lomí evropské dějiny a začíná novověk - ne o něco později objevením Ameriky.

Re: Re: Re: Re: Re: Pod obojí

KL | 05.04.2017

Ja si dnes už myslím, že im žiadne víno nedával, ani žiadnu vodu nepremenil na víno. Je to trik, aby veriaci nepovažovali alkohol za zlo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pod obojí

merlin | 07.04.2017

Presne tak, veď tí, ktorí deformovali bibliu presne vedeli, aké účinky má alkohol na plebs - genocídna a genetická zbraň 5. priority, tak prečo nezamiešať ovečkám trošku jedu do ich stereotypov.
Dnes bežne vidíme sofistikovanú reklamu na alkohol v našej žido-kresťanskej civilizácii a propagáciu pitia v rôznej skrytej forme - filmy, autority okolo tzv. "kultúrneho pitia", toasty, oslavy s pohárikom šampanského atď.
Korán preto jasne zakazuje pitie alkoholu a toto zjavenie Mohamedovi, ako aj, že úrok je najväčší satanizmus, sa globalistom doteraz nepodarilo anihilovať.
Preto aj neustále útoky biblickej civilizácie na islamskú kultúru a podpora rôznych foriem terorizmu zombie islamistov zo strany západných špeciálnych služieb - čiže antikoránická stratégia v praxi.

Re: Pod obojí

Pe-tri | 04.04.2017

Víno/krev je temným, upířím, pervertovaným symbolem vnitřního Krista - osvobozeného Člověka a jeho osvobozujících sil. Kde je v akci kult krve, tam je v akci temnota a démonismus. Pití vína/krve pak je pervertovaným symbolem přijímání védského Indry, gnostického Ježíše Krista, tedy výsledků usilování probuzených lidí - sómy - v symbolické a obřadní podobě pití sladkého "medu" osvobozeného vědomí z poháru/kalichu vítězů.

Hostie/tělo pak je temným, tedy pervertovaným symbolem osvobozujícího/spásného/svatého slova pravého poznáním, kdy lidé účastni na obřadu uslyšeli slovo probuzení od svého vnitřního (pravého) Krista - tzv. hómu. Toto slyšení slova probuzení tak do nich vstupovalo a realizovalo tu složku poznání, která je hmotnými smysly nezachytitelná a tak se podílelo na transformaci účastníka obřadu od opice k Člověku.

Katolické svaté přijímání pak je pervertovanou podobou spásonosného-osvobozujícího procesu od opice k Člověku a jeho praktikování udržuje nevědomé a obelhané ovečky v jejich otrockém postavení se stejnými duchovně-psychickými účinky, jen zrcadlově pervertovanými oproti těm osvobozujícím.

No a když nás brzy čekají ty velikonoce, tak se zamysleme nad tímto svátkem. A dávejme si přitom dobrý pozor na to, co budeme ctít či dokonce pít - jestli víno/krev podříznutého beránka (lat. agnus) nebo jeho nepervertovaný originál - vlastním usilovaním vykřesávaný oheň poznání (agni).

P.

názor

Július | 03.04.2017

"Právě husitství představovalo první velký historický pokus uskutečnit reformu života západního křesťanstva úsilím všech lidí, kteří cítili nutnost nápravy společnosti. Teprve o 100 let později ocenila luterská reformace v husitech své předchůdce a uznala jejich prioritu v důslednosti, s jakou vedli zápas za ozdravění života západokřesťanské církve. Naší povinností je proto vědět o husitské epoše co nejvíce, znát její světla a nezamlčovat ani temné stránky.“

Temné stránky, samozrejme, boli. Spanilé jazdy do Uhorska spojené s vypalovaním kláštorov, upalovaním mníchov, znásilňovaním mníšiek, drancovaním, kradnutím boli vtedy na dennom poriadku.

"Husitské vojsko bolo v roku 1431 rozdelené do dvoch prúdov, jeden prešiel Jablunkovským priesmykom do Žiliny a druhý už spomínaným prechodom z Uhorského Brodu cez Biele Karpaty na Považie, odkiaľ sa oba prúdy spojili a odtiahli na Liptov. Cez Turiec sa presunuli do Prievidze a odtiaľ do Topoľčian až k Nitre. Toto, pre husitov takmer bezproblémové ťaženie, sa pri Nitre skončilo, nie však z dôvodu vojenského neúspechu, ale vnútorných rozbrojov, ktoré nastali po tom, ako sa velitelia armád nedohodli na rozdelení koristi. To je ďalším dôkazom toho, že husitským spanilým jazdám išlo o šírenie Husovho učenia len v najmenšej miere.

Armáda sa rozdelila medzi táboritov a sirotkov[14]. Táboriti sa vrátili späť na Moravu, kým sirotkovia pokračovali v plienení až do Levíc. Hoci svoju korisť rozšírili o ďalšie dobyté a vyplienené mesto, pri ústupe späť na Moravu ich čakala pomsta zo strany táboritov v podobe strhnutého mostu cez rieku Váh, a tak sa museli k ústupu vybrať ťažko priechodným terénom ľavého brehu Váhu, pričom boli neustále napádaní uhorským vojskom. O tom, kto a akým spôsobom sa pričinil o neustále napádanie husitského vojska sa z prameňov nedozvedáme. Isté je len to, že husitská armáda sa v blízkosti mesta Ilava zmenšila na polovicu a musela čeliť poslednému stretu s kráľovskou armádou Žigmunda. Po privolaní pomoci od neďalekého hradu Lednica sa 11. novembra 1431 podarilo husitom prekročiť Váh, pravdepodobne aj za pomoci ilavských obyvateľov, a odtiahnuť na Moravu so stratou 5000 mužov a 250 vozov naložených korisťou.[15]

A ako skončili vychvaľované luteránstvo, ktoré vzišlo neskor dobre vidíme na odkresťančení Nemecka a Západu, kde obyvatelia dávno uznávajú iné hodnoty, ako kresťanstvo, takže tie reformy nepomohli očisteniu kresťanstva, ale úpadku.
Prax, ktorá má byť podľa KSB kritérium pravdy ukazuje jasne, kde to skončilo...
Nemecko sa mení na kalifát a s ním aj celý Západ...Česko je najateistickejšia krajina v Európe a má dobre nakročené sa stať znova kolóniou Nemecka...,
A Poľsko s nenávidenými katolíkmi, tomuto (úplnému podriadeniu Nemecka a moslimskej invázií) zatiaľ odoláva.


Re: názor

udo | 03.04.2017

Tu s tebou v mnohom súhlasím,
že prínos husitov, neskôr bratríkov, atď.. na Slovensku zďaleka nebol len pozitívny.. áno sprevádzal ich zčasti aj teror, plienenie, vypaľovanie.
(ale neskôr aj vďaka nim prišla kralická biblia, oživila sa časť národného povedomia, povstaleckej tradície voči drancovaniu cudzincov a jelít na Slovensku..ustiaca do opakovaných masových stavovsko-ľudových povstaní voči kráľovi a cisárovi, 250 r. národného boja voči Osmanským Turkom, apod..)

Avšak dávať Poľsko celkovo ako príklad??
Dejiny Poľska rozhodne nemožno považovať za morálny etalón, či?

Navyše z toho pohľadu "katolícke" Rakúsko a Bavorsko je v Európe proporcionálne zaplavené multikultifašizmom asi najviac.
Odhliadnuc samozrejme od bývalých metropolí typu Paríž a Londýn, dnes skôr nebezpečných molochov.

Jou..a cisárske katolické vojská azda neplienili, nevypaľovali, neznásilňovali?
ľuďom už potom vskutku bolo jedno, či ich zavraždí protestant, turek, katolík, husita, alebo ortodoxný. Všetko na jedno čertovo kopýtko

Opatrne prosím Július, keď podsúvaš "katolicizmus" ako dôkaz nejakej morálno-civilizačnej výhody. Ľahko to ktokoľvek aj menej gramotný môže sťa bumerang použiť voči tebe..a katolíkom, či kresťanom všeobecne. Ono v monoteizme určité civilizačné výhody objektívne sú, no kresťanstvo a ani judaizmus v tomto rozhodne nie sú prví..

Navyše, ak dám falošný, v podstatných črtách skreslený obraz Boha, ide následne z praktického hľadiska u obetí manipulácie o rovnakých, či ešte horších ateistov (v ich zblúdenom fanatizme).

Vieme predsa, že základom každého masovejšieho kultu, či "náboženstva", ktoré sa dostane od istého stupňa popularity vždy do hľadáčiku, pod drobnohľad elít (koncentrujúcich medzi sebou zákonite sociopatov za predpokladu mentálnej oddanosti-pasivity davu), je vždy zabezpečenie:

1. reálneho ateizmu daného "náboženstva"= nemožnosti, maximálneho možného obmedzenia dostať sa k pomoci Zhora od Otca a

2. nejakej náboženskej hierarchie "sekretárov", "tajomníkov" božích, ktorých oficiálnou úlohou je radiť ovečkám, pásť nie-svoje ovce, no reálnou podprahovou úlohou ich od pomoci Božej dôsledne odpíliť, pomocou každodennej rituálizácie, systémom masy pseudonáboženských sviatkov, mixom zmyselných a nezmyselných pravidiel, čo najabsurdnejších dogiem, na blokovanie triezveho rozumu, atď..

Boh totiž nikdy nebude konať proti slobidnej vôli svojich detí, ktorú im dal pri narodení. Ak teda ako religioinžinier dosiahnem u svoho stáda nejaké s Božími zámermi nekonformné želanie, prevediem časť zodpovednosti za nevyhnutne tragické osudy na obete svojej agresie. Všetko vrámci nevyhnutného bezpečnostného mechanizmu "Božieho dopustenia" pri proporcionálnom odklone ovečky, či stáda od optima.

Sloboda totiž spočíva vo vedomom výbere správneho riešenia (dostatočného pochopenia napravdepodobnejšieho názoru Boha na danú vec) a vedomí, čo sa stane, ak ho nevykonám. Ak podstatné rozhodnutia prenechám iným, automaticky sa stávam otrokom. Nie však Boha (Otec otrokov nepotrebuje, ale Ľudí, Človeka), no príslušnej projekcie, mentálnej pasce programátorov príslušného kultu. Pritom je riziko, že ovca tam zostane ako baterka aj po smrti. I preto sa niekedy vraví, že NeBo je tam, kde NiEt BOha (skutočného)

Ostatne všetky vyššie uvedené (a mnohé ďalšie) technológie riadenia populácie pomocou "náboženstiev" sú tisícročia vytestované už od Egyptských kultov, babylonských, či indických,..
Takže opatrne s očisťovaním hrdze z cirkvi, aby si jadro nástroja nepoškodil..

Re: Re: názor

Lin | 06.04.2017

Protože jsem nevěděla, že tento můj příspěvek Hox vyvěsí jako článek, dávala jsem odpovědi na podobné otázky na "vodě" (v sekci Historie). U působení husitů na Slovensku jsem odkazovala na dějiny Uherska, kdy Jan Jiskra z Brandýsa se svými oddíly pomáhal na trůn Matyáši Korvínovi (a ten pak z těchto oddílů udělal něco jako svůj "specnaz").

Re: názor

Kamil | 14.04.2017

Katolícke dristy.

Karel IV a Jan Hus

Ferenc | 03.04.2017

Zajímavý je též fakt,že Karel IV zhruba 40let před upálením Jana Husa,přímo v Kostnici napadl římsko-katolickou církev a žádal její reformu.Doslova na nikom nenechal nitku suchou,což se západnímu světu nelíbilo.Je dost možné,že Husova vražda byla i odpovědí na Karlův "výstup". Po smrti Karla IV. a po konci husitské éry,nastala nadobro doba temna,kdy se cíleně potlačoval vývoj lidské duše a prosazoval se rozvoj materiálního myšlení a hmoty.

Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Ferenc | 03.04.2017

Pěkný článek.Za ty léta se nic nezměnilo.Němci byli na hlavu poraženi několikrát a stejně neustále najížděli a likvidovali nás jak se jim zachtělo.Po Bílé hoře to 300let dělali "legálně",pak nastoupila 1. a 2.. sv. válka,kde Němci byli v obou poraženi,doslova rozdrceni a dnes opět diktují všem národům tempo a způsob germánského života.Do toho můžeme započítat i německý výmysl Sudety.Kdo považuje Husity za IS je nesvéprávný vymytý mozek a kdo Evropskou Unii za přínos pro Slovanský svět-jakbysmet. Žido-křesťanství má jen jediného Boha-Jehovu-vládce a podporovatele temných sil na Zemi.

Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Nikdo | 03.04.2017

Nechť nás to jako národ inspiruje, aby jsme pozvedli svoji morálku, která pak umožní lepší organizaci a pak již nebude mít význam sebevětší přesila.

"Bude-li každý z nás z křemene, pak celý národ bude z kvádrů"

Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Putinovec | 03.04.2017

On Jahve není tak docela bůh,ale krvavý démon.Už Jan Neruda napsal,že židé mají boha k obrazu svému.Cituji-Jehovah byl bůh zamračený,zlý a mstivý,ukrutný a krvežíznivý,jako celý národ židovský.

Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Nikdo | 03.04.2017

Tohle nás, ale rozdělí. V případě Německých židů, kterým se povedlo zapojit do národa, tak těm to pěkně osolili a tím si GP ten nástroj pěkně nabrousil. Teď mají skvělý důvod pro židy nás nenávidět (což se již děje děti vozí v autobusech a promítají jim holokaust - byl o tom článek).

Ideální by bylo židy přemluvit přejít na naší stranu proti GP. Bylo pár pěkných příběhu jak si zdánlivě nesmiřitelní nepřátele počkali na "rozeštvávače" a když to prohlédli dokázali překonat vlastní nenávist a spojit se proti příčině.

Musím říci, že pochopení a porozumění dokáže zlomit odpor. Po přečtení "Města zaslíbených" od autorů bratři Strugačtí v nich vidím někoho, tedy alespoň v těch lepších z nich, kdo hledá ven cestu z pouště, je tam i klíč - život v rodině (viz výše v Německu to zablokovali) , která je součástí národa na území, kde žijí. Nejdříve by měl být žid Čechem, když žije v Čechách a až pak židem, jako varianta různorodosti. A rozhodně by neměli nikde zakládat svoje komunity. To platí i pro Romy, už se někteří dříve (ale v malém množství) i začlenili, ale zase je nahnali do "ghet". Rozpustit se v národech světa místo se je snažit zotročit. Zemi, myšleno půdu a území má spravovat ten, kdo na ní žije a ne být cizím nevolníkem a otrokem (což židé jsou aniž si to uvědomují - otroci drábové, ale pořád otroci a navíc s tím, že je ostatní otroci nesnáší). To platí i pro migranty, může sem někdo přijít založit rodinu na naše území, když je skutečná láska nelze tomu zabránit, ale musí se stát Čechem (jako Češi, kteří žili na indiánském území a stali se indiány, přijali jejich způsob života a kulturu a bojovali za ní).

Re: Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Putinovec | 03.04.2017

Vaše myšlenka není od věci.Bohužel Vám vynese v pořadí posudek antisemita,xenofob a rasista.Poukazoval jsem na to,jak už před 150 lety lidé vnímali židovskou mafii.Troufnu si říci,že zatímco dříve jí opovrhovali,dnes ji nenávidí.V minulých dobách židovstvo okrádalo pomocí úroku jednotlivce i když samozřejmě ve velkém.Dnes okrádají všechny,celou planetu.

Re: Re: Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Lexa | 06.04.2017

Já si nemyslím, že by ten příspěvek, na který reagujete byl projevem antisemitismu, ale spíš farizejství.
A až tedy ruku v ruce s bratry židy za velkých ztrát na naší straně porazíme GP, tak co udělají naši nově poznaní bratři? Podle svojí morálky - co samé co dělali celou historii. Však všechny národy, které je kdy asimilovaly, na to doplatily. Takže do toho bych se GP nemontoval, ať si to vyřeší.
My si dávejme pozor na ty asimilanty, kteří jsou mezi námi schovaní pod různými nicky a propagují novou ideologii, jako už tolikrát v historii. Doporučuji si pro inspiraci trochu posvítit na to, kdo za "bolševiky" organizoval procesy v padesátých letech, například, a podívat se na obžalované ve Slánského procesu...

Re: Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Indián | 06.04.2017

Kteří konkrétní Češi "žili na indiánském území, stali se indiány, přijali jejich způsob života a kulturu a bojovali za ní?"
Možná máte nějaké dosud utajované informace?

Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Ferenc | 03.04.2017

Ano,absolutní souhlas!!!

Re: Re: Pryč od západních "partnerů" a kult Jehova

Ferenc | 03.04.2017

Putinovec-Můj absolutní souhlas patří vám:-)

husické vojenství

Nikdo | 03.04.2017

Doma ještě v dětství jsem měl rád knížku o Husitském vojenství. Asi nakladatelství Naše vojsko, ale nejsem si jistý. Tu knížku jsem měl moc rád, byla zaměřena hlavně na vojenskou organizaci (jaké vybavení měl každý vůz, kolik různých děl a planých zbraní na jednotku, kolik členů byla osádka vozu, jaké měli zásoby atd.) a popis bitev z hlediska válečného umění. Nejvíc se mi líbilo, že poráželi přesilu dokonalou organizací, která pak umožňovala realizovat nevídané taktické manévry (trochu se to propojuje se řízením, každý znal svůj manévr). Například velmi rychle zaujmout a postavit na začátku bitvy dopředu přesně naplánovanou vozovou hradbu nebylo vůbec organizačně snadné. Další převaha, která přebíjela počet byla technologická, maximální využití palných, které se do té doby se používalo při dobývání, ale v otevřených bitvách málo a použití vozů bylo naprosto geniální, protože každý sedlák uměl dobře ovládat vůz a jeho čeledíni uměli používat cep, takže vlastně celá země již byla vycvičená armáda.

Poznámka:
Němci vyčítají Žižkovi, že nebral zajatce, ale to má úplně jednoduché vojenské vysvětlení. Protože zdrojově byli Husité mnohem slabší, museli maximálně využít svého úspěchu a nepřítele úplně dorazit, protože by pak měli velké problémy s potulujícími se bandami rozprášené armády a bylo by velmi obtížné pak udržet stabilitu v zemi. Vzhled k jejich situaci je museli zničit rychle a definitivně. "Hrn na ně a nikoho neživte". A samozřejmě Němci si to plně zasloužili, protože mají velice blízko ke genocidě civilního obyvatelstva (několik Kronik uvádí nepěkné věci) a protože všechno se opakuje, tak chování v první a druhé světové to plně potvrzuje. Němci se chlubí Německou důsledností, ale když ji někdo použije na ně, tak brečí, neměli sem lézt nikdo je nezval cizáky,

Re: husické vojenství

Ferenc | 03.04.2017

Souhlasím se vším,až na zajatce.Každý Německý Pán se mohl vzdát tak,že poklekl a zabodl meč před sebe do země.Poté se za něj požadovalo výkupné.Toto ovšem skončilo u bitvy u Ústí nad Labem,před kterou němci vyhlašovali že už nebudou brát zajatce a všechny povraždí.Na to konto jsme to udělali taky a i když se někteří chtěli vzdát,nebyli ušetřeni.Ovšem v té době už Žižka nežil,hlavním hejtmanem byl Prokop holý.

Re: Re: husické vojenství

Nikdo | 03.04.2017

Dík, tohle jsem nevěděl, důležitý fakt proti pomlouvačům a "zkreslovačům".

Manipulácia histórie

svantovít | 03.04.2017

je úplne v súlade so "západnou taktikou" zotročovania národov.Anglosasi vždy budú pohliadať na národy,ktoré nedobyli tri štvrtiny sveta a nezotročili a nezničili celé národy a kmene zvrchu a so zdvihnutým nosom.Slovania,teda národy,ktoré sa nikdy nepodrobili diktátu cudzín strán sú vďačným terčom tejto taktiky,pretože sú rozdrobení,čo je pre Anglosasov najlepšou zárukou,že ich zvratky a vtĺkanie otorockých nezmyslov do hláv mladej generácii padnú na úrodnú pôdu.Prednedávnom som mal možnosť rozprávať sa z istým mladým intelektuálom s titulom pred menom,ktorý ma rozpálil do biela.Údajne my nijakú históriu poriadne ani nemáme,zato Angličania a Američania majú veľmi bohatú a sú to "najúspešnejšie národy v histórii".Dejiny Slovanov,ktoré nám západ tak vytrvalo upiera a pokúša sa ich vymazať sú oveľa bohatšie ako ktoréhokoľvek iného národa.Bitka pri Wogastiburgu,kedy sa z veľkej armády Skýtov,ktorí šli na výpravu proti Starej Rusi nevrátil domov ani jediný natoľko otriasol kráľmi na západe,že v tých časoch vydali králi na západe posolstvo,v ktorom dôrazne varujú kohokoľvek vydať sa na ťaženie na východ.Mladý okuliarnik,ktorý obkecával históriu posledených Európskych kanibalov-Britov(Ešte v r.1880 bolo možné,že vás Írsky,či Śkótsky horal zjedol na večeru) o histórii Slovanov nemal ani tušenia,zato o Britoch a Američanoch by dokázal mlieť celé hodiny.

Dobrý článek

bernardýn | 02.04.2017

Děkuji za článek, je výborný. Jen bych měl drobnou poznámku - Hrebenárův blog bych neuváděl zrovna jako příklad nějaké páté kolony, jedná se o sociopata, jehož blog na iDnesu byl smazán a ten jeho vlastní patrně skoro nikdo nečte. Svého času to byla na netu vcelku "populární" osobnost - více o něm zde: https://web-beta.archive.org/web/20131127021355/http://exotopedia.org:80/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hrebenar (nutno podotknout, že samotní autoři Hrebenárova rozboru nebudou nijak zvlášť myslící a morální lidé).
Jinak k tématu - odpor proti církvi zdaleka nezmizel, vždyť dle posledního sčítání obyvatel se k ŘKC hlasí nějakých 10% lidí a za "věřící" se považuje celkem 20% lidí. Určitě to není z toho důvodu, jak se nám někteří lidé snaží namluvit, kvůli komunismu, který zrovna moc církev nepodporoval. Byl jsem nedávno v Polsku a navštívil jsem tam nějaké kostely. Velmi často jsem tam našel modlící lidi. Něco, co je v Česku dost nevídané. Navíc Jan Pavel II. je k vidění téměř na každém rohu.

Vondruška

Tom132 | 02.04.2017

Dík za článek. O husitství toho vím moc málo - co je nejrozumnější číst? Má smysl začít Vondruškovou Epopejí?

Re: Vondruška

Krupaj | 03.04.2017

K dotazu se také přidávám

Re: Re: Vondruška

Dagmar | 03.04.2017

ja taky se pridavam k dotazu

Re: Vondruška

Ferenc | 03.04.2017

Má a nemá.Přečetl jsem 2 a půl dílu a dál už mě to nebaví.Ovšem za sebe můžu doporučit Husitskou trilogii od Václava Kaplického-je velmi nesnadné to sehnat,což vůbec nechápu.Jednoznačně nejlepší dílo všech dob-1.díl se jmenuje Táborská republika,2.díl už si nepamatuji a 3.díl se jmenuje Pakosti a drabanti. Dále je pak jedna kniha ze série KOD-Sehni se pro kámen.Lepší než Vondruškovi bichle.

Re: Re: Vondruška

Hox | 03.04.2017

https://uloz.to/!GhJwhQMB/kod-179-zdenek-mares-sehni-se-pro-kamen-rar

Ján Hus a ďalší

bigos | 02.04.2017

Problematika obdobia husitských vojen je veľmi rozsiahla, pokúsiť sa načrtnúť aspoň hlavné línie by si vyžadovalo niekoľko strán. Preto spomeniem len jednu vec, ktorá je podľa môjho názoru podstatná a bola naznačená v článku veľmi správne.
Hlavný dôvod, prečo sa rímskej „cirkvi“ podarilo dostať ľud vyznávajúci rímske náboženstvo pod jarmo otroctva bol v reči. Slovo božie sa šírilo v reči, ktorej nikto okrem kléru nerozumel. A tak sa stalo slovo kléru „slovom božím“. Obrady v latinčine, čítanie Písem v latinčine na omšiach, ohlúpené a poslušné davy, bezprecedentné zneužívanie, totálny odklon od pôvodného Kristovho učenia, zavádzanie náboženských nezmyslov a pohanských kultov – to bol stav celej rímskej cirkvi dlhé storočia (tento stav má korene zhruba v 5.storočí, kedy sa rímski aristokrati zo zištných dôvodov nechali vysvätiť za biskupov).
Jeronym Pražský – chránenec Husa mal väzby na Konstantinopol – dobre vystihnuté. Poukazuje to na líniu z čias Veľkej Moravy, kedy sa k ľuďom dostalo slovo Božie v ich reči a bolo možné mu rozumieť. Jeronym a Hus nadviazali na túto tradíciu, z čoho vyplývali veľké problémy pre vtedajší klérus, ktorý dovtedy neobmedzene vládol „skrze cirkev“ v Európe.
Pár slov k Cyrilovi a Metodovi – prelomový počin bol, že priniesli Písmo Slovanom v jazyku Slovanov. To isté spravil Wicklef, Hus, neskôr Luther a znamenalo to, že ľudia porozumeli Božiemu slovu a otvorili sa im oči, pretože zistili, že ich rímska cirkev klame a učí to, čo je s Písmom v rozpore (predaj odpustkov, očistec atď...) Samozrejme malo to aj politické dôsledky. Tak, ako dopadli žiaci Cyrila a Metoda, tak dopadol aj Hus a Jeronym Pražský – prenasledovaní, odstránení.
Tie isté nezrovnalosti, ako u Husa sa objavili u všetkých, ktorí sa k Písmu dostali v rodnej reči. Vo Francúzsku to bol Vald, v Anglicku Wicklef, v Nemecku Luther a vo Švajčiarsku Kalvín a Zwingli.
Pri husitoch treba ešte spomenúť „umiernených husitov“, ktorý v konečnom dôsledku zradili a prispeli k tragédii husitského hnutia.

Re: Ján Hus a ďalší

JaroX | 02.04.2017

Ja len nechápem, o akom Božom slove to hovoríš v súvislosti s katolíkmi... Biblia je nástrojom tvorcov katolíckej cirkvy, s Bohom stvoriteľom nemá spoločné (takmer) nič.

Taktiež by sme mali prestať hovoriť, že Cyril s Metodom priniesli Slovanom písmo... keď už vieme, že oni iba obrezali pôvodné slovanské písmo - Starosloviensku Bukvicu.

Ale inak, nič v zlom :)
Osobne toho zas tak veľa o Husitoch neviem, mal by som si čo-to prečítať.

Re: Re: Ján Hus a ďalší

bigos | 02.04.2017

časť príspevku: "Biblia je nástrojom tvorcov katolíckej cirkvy, s Bohom stvoriteľom nemá spoločné (takmer) nič." - zaujímalo by ma, odkiaľ máš túto informáciu?

Biblia bola dávno pred tým, ako vznikla nejaká rímsko-katolícka cirkev. Pôvodná cirkev vznikla na Letnice, behom niekoľkých desaťročí 1.storočia sa rozšírila z Jeruzalema do Európy a Malej Ázie. Súčasná podoba rímskej cirkvi sa začala formovať až okolo 4.toročia po Kristovi, teda v čase, keď sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom rímskej ríše. Až tu vznikajú falošné učenia o očistci, panne Márii, neskôr v stredoveku falošné učenie o odpustkoch a podobne. To učenie už s Bibliou nemá nič spoločné.

O Cyrilovi a Metodovi som napísal, že priniesli Písmo (slovo Božie) Slovanom v ich reči, nepísal som o písme ako takom. Ohľadom starých Slovanov, Cyrila a Metoda je mnoho názorov, toto teraz neriešim

Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

JaroX | 03.04.2017

Ak Boh stvoril vesmír a ľudí, dal ľuďom slobodu voľby medzi dobrom a zlom, ale aj svedomie, aby to mohli rozlišovať, biblia už pre Boha a ľudí nie je potrebná. V mojom predošlom príspevku som pod bibliou myslel knihu používanú v dobe Husitov. Neviem, či si už čítal http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/

taktiež tu na týchto stránkach sú zaujímavé články o Koráne, ako vznikol a menil sa. Z toho vyvodzujem, že s Bibliou to tiež už od začiatku nebolo v poriadku.

Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Cico Ciciak | 03.04.2017

Biblia je samozrejme účelový kompilát (kompilácia) starovekých náboženských textov, modelov, a prepisy prepisov a ich ďalšie prepisy... :))))
Síce sa tam nachádzajú aj určité fragmenty objektívnej Pravdy, ale to aj napr. v ľubovoľnej zbierke vtipov. :))))

Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Cico Ciciak | 03.04.2017

Takže, brať Bibliu v dnešnej informačnej dobe a pri množstve serióznych faktov a poznatkov, za bernú mincu a dôveryhodný informačný zdroj, môže len beznádejne stratená existencia. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Jirka | 03.04.2017

Ježíšův étos a poselství jsou z Nového zákona stále dobře patrné, i navzdory všem deformacím (chyby překladu a přepisu, manipulace s textem). A když srovnám morálku a lidskost těch, kdo vyrůstali bez vlivu Bible a tzv. křesťanů, vychází mi to lehce ve prospěch těch druhých, aspoň v mém nejbližším okolí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Cico Ciciak | 03.04.2017

Nie som nezávislý odborník na Ísu, ani jeho súčasník, aby som mohol objektívne stanoviť, koľko je tam presne od neho (a vlastne je mi to úplne jedno), ale čo sa mi podarilo počas môjho skromného štúdia zistiť, tak údajne hodne málo, a tie fragmenty sú navyše roztrúsené po celom NZ tak, aby z toho v hlavičke ovečky vznikol kvalitný guláš-matiáš (kaleidoskop).
Čiže, súhlasím, že niečo tam od Ísu určite bude, lenže aj ten dobrý kúsok zabíjajú "satanistické" cirkevné (RKC) dogmy.
A dogma = smrť!

Bibliu (podobne Korán) som ochotný brať MAXIMÁLNE IBA AKO potenciálny zdroj inšpirácie do života, avšak v žiadnom prípade nie ako jedinú, záväznú, objektívnu a absolútnu pravdu!

Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

bigos | 03.04.2017

Cico, vysmiavas sa namiesto toho, aby si argumentoval. To, ze si si nedal namahu aby si bibliu precital a pochopil je tvoj velky hendikep, preto tvoje nazory na tuto temu nie su relevantne ;)

Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Cico Ciciak | 03.04.2017

"Ohľadom starých Slovanov, Cyrila a Metoda je mnoho názorov, toto teraz neriešim."

To je snáď každému známe a jasné,
ide ale o to, ktorý z tých názorov je k objektívnej pravde najbližšie,
a preto by bolo dobré ohľadne tejto problematiky uskutočniť seriózny výskum (čo sa už z časti deje).
Čo sa týka oficiálneho biblického/západného výkladu tejto rozsiahlej témy (slovanských dejín), tak jej z pochopiteľných dôvodov verím asi najmenej zo všetkých dostupných (oficiálnych aj neoficiálnych). :))))

pravoslavná bible

Přemek | 03.04.2017

Jelikož zde vyšel článek k původu pravoslavné Bible a současně se ví o obdobném procesu v případě Koránu, výsledkem nemůže být nic než původní biblicky nekoncepční gnostické "obracení se k Bohu" jako k mravní autoritě, pročež i "světle". Každý si takového svého Boha uchováváme v podobě svědomí, což vysvětluje i to, co je lidem jako kulturním bytostem společné a sjednocující.

Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

KL | 03.04.2017

Takže mám to chápať tak, že sa opieraš o bibliu, ktorá bola akože spísaná do 4. storočia? A kde je tá biblia? Máš takú? to by sme si viacerí prečítali.

Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

los/sol | 03.04.2017

Navrhuji vyjmenovat všechny :)
1, Jeden čte Bibli s 66 knihami s texty důkladně zaměněnými a promazanými
2. Jiný zase Bibli se 77 knihami ŘKC atd.
3. Někdo si překládá starou římskou verzi
4.
5.

Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Cico Ciciak | 03.04.2017

A ešte existuje zopár stoviek nekanonizovaných evanjelií (mnohé z nich, skryté pred verejnosťou, sa budú zrejme nachádzať aj v pivniciach Vatikánu), ktoré cirkevní kápovia subjektívne podľa určitých (aj zištných) kritérií označili za apokryfy = údajne falošné, nepravé posvätné texty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

los/sol | 04.04.2017

Byly by zajímavé všechny ty evangelia, moc zajímavé. Cítím to.
Když zakázali Energetické encykliky a další věci - funkční věci.
No hlavně funkční věci strčili pod zámek.

Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

bigos | 03.04.2017

Ohladom biblie: je vidiet u drvivej vacsiny diskutujucich, ze toto je poda pre nich neznama. Rohackov preklad zodpoveda greckym originalom najviac.

Co sa tyka rozdielneho mnozstva knih v katolickej a protestanskych prekladoch biblie - opat, nic zlozite. Rimska cirkev ma do biblie zakompovane aj apokryfy. Protestanti apokryfy do biblie nedavali, no napriek tomu ich nezavrhu a ich citanie doporucuje pre rozsirenie si obzoru.

Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

olda | 03.04.2017

Bigosi asi máš bibli zmáknutou jak nikdo tady. V době duchovního zápalu a hledání jsem ji taky četl asi do poloviny starý zákon a nový celý, co to bylo za vydání nevím. Nicméně starý ve mně vyvolal pocit, proč sakra jen nejsem žid (až takový jsem byl trouba) a Ježíš? to byl pro mně slovan, pak jsem ji zavřel a víckrát neotevřel a začal jsem tomuto dílu říkat židovský plagiát. Desatero jsem považoval za užitečné poučení ale i to jsem pochopil, že to je kravina, každý má morální zákon v sobě a vysvětlovat národu se zvnitřnělou morálkou a pokorou aby byl morální a pokorný to vede k sebemrskačství a otroctví. Naopak znám asi 5 zarytých pámbíčkářů (otec o nich říkal to je svjatec ) , větší charakterové mrzáky neznám. Naopak lidí jako moje matka a takovou byla i babička, kteří z bible ví kulové a znají pouze svátky a do kostela se chodí pomodlit s ostatními, mezi lidmi jsou oblíbení a jsou laskaví takových je opravdu málo. Pochopil jsem po hledání a zkoušení věrouk to že žádnou nepotřebuji

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

KL | 04.04.2017

Veru aj v mojom okolí je príliš veľa takýchto "svätých" duševných mrzákov, ktorí robia v spoločenstvách ohromné zlo. Potom je tu skupina, ktorá uverila až tak, že všetko ostatné, čo sa okolo nich deje je vedľajšie, lebo kostol, farári, púte, zbierky.....

Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Ferenc | 03.04.2017

Cyril a Metoděj jsou největší zhoubci slovanského písma a víry vůbec.Přišli na objednávku Západního Křesťanství. Kristus byl Slovan! Vše se brzy vysvětlí.Není možné aby byl pravý Kristus obřezaný.A už vůbec se jeho příběh neodehrál v Jeruzalémě,ale v Konstantinopoli(tehdejší Nový Jeruzalém).Prostě nebyl to žid.Všechno je vrcholový podvod Temných sil na Zemi.

Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Otazník | 03.04.2017

Bigosi, mohl byste mi říct, jak a kdy podle Vás vznikla Bible ?

Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

bigos | 03.04.2017

Evanjelia aj epištoly vznikli v prvom storočí. Najmladšie je evanjelium Jána, najstaršie markovo evanjelium. Prvé tri evanjeliá sú synoptické. Matúš písal pre Židov, dôraz kládol na naplnenie proroctiev Starej zmluvy o Mesiášovi. Evanjelista Marek sprevádzal apoštola Petra na cestách a to čo sa dozvedel od Petra zapísal. Evanjelista Lukáš bol grécky lekár, spolupracovník apoštoloa Pavla, napísal tiež Skutky apoštolov. Evanjelista Ján bol najmladší zo všetkých apoštolov a okrem evanjelia napísal tri epištoly a Zjavenie Jána.

Re: Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

Otazník | 03.04.2017

Souhlas v tom, že v 1.století vznikly texty původního křesťanství, ale sám píšete, že tyto texty byly zmanipulovány. Souhlas i v tom, že na tom manipulátoři pracovali dvě století, takže nám vzniká kardinální otázka: jak velké jsou rozdíly mezi původními křesťanskými texty a pozdější, zmanipulovanou, ale již institucionálně - církví šířenou verzí NZ ? A s tím se pojí i další otázka - proč vůbec kdosi organizoval tolik práce, aby po dvě století systematicky realizoval (jak?) tuto manipulaci ? Kdo v té době pracoval na dvě stě a více let dopředu ? Kdo k tomu měl přiměřenou nejen motivaci, ale i prostředky a schopnosti ? V podmínkách stále ještě silné říše římské !

Přidat nový příspěvek