Vrstvy informačnej vojny

Vrstvy informačnej vojny
23.5.2017
jardob

 

Cieľ svätí prostriedky? alebo prostriedky svätia cieľ? V tomto neplatí jedno alebo druhé, pretože ide o dve veci, ktoré sú rovnako dôležité:
- ak si v živote zvolíme zlý cieľ a osobne pritom nikomu vedome fyzicky ani citovo neublížime, tak náš život sa bude uberať zlým smerom. A k ublíženiu aj tak nakoniec príde, lebo nežijeme vo vzduchoprázdne, ale všetko čo tvoríme, vytvára odozvu, a niektoré sa šíria pomaly, niektoré rýchlo. Tie čo sa šíria pomaly, obyčajne zasiahnu nakoniec väčší počet ľudí.
- ak si zvolíme dobrý cieľ, ale budeme za ním kráčať agresívne („trhať fialky dynamitom“), tak narobíme viac škody ako úžitku, a cieľ sa bude približovať veľmi veľmi pomaly a zrejme dlho sa z neho tešiť nebudeme pre „opičie labky“.
Realizovanie cieľa (dobrého alebo zlého) nedobrými prostriedkami obyčajne hodnotíme ako agresiu. Aj procesy realizované miernymi prostriedkami, ktoré majú dobrý alebo zlý cieľ, ale ten nie vždy vieme odhadnúť, majú zrejme svoj názov, ale žiadny mi nenapadá, aspoň nie jednoslovný…  (možno „riadenie“)
Pokiaľ ide o agresiu, je to podobné ako s ľadovcom, viditeľná je len malá časť, zvyšok je ukrytý pod povrchom. Ak sa pozrieme na 6 priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia, tak tým plávajúcim viditeľným vrcholčekom na hladine je práve posledná 6. priorita, t.j. fyzická silová agresia (zbraňami, alebo aj „papučami“ či päsťami). To je čosi, čo si všimneme hneď, a je to tak výrazné, že sme schopný aj odhadnúť cieľ agresora, ktorý útočí fyzicky.
Ďalšie hladiny agresie sú čoraz menej viditeľné, a menej tlačia na psychiku. Pretože intenzita ich pôsobenia klesá, je nutný dlhší čas ich pôsobenia, aby sa stihli rozšíriť na väčší počet ľudí a pôsobiť. Čím je záškodníctvo prostriedkov menej viditeľné, tým sa ľahšie šíria na potencionálne obeťe a tie sa im menej bránia, ba dokonca ich často považujú za prejavené dobro, láskavosť. Kým zistia, že šlo o podvod, prejde veľa času a bude už neskoro, sú v pasci.
Každé telo je plné sily, kým je zdravé… Preto ďalší spôsob vedenia vojny, ktorá beží v „čase mieru“ je útok na zdravie človeka. Chorý vojak je slabý vojak. Sú rôzne prostriedky ako nenápadne podlomiť zdravie celých národov, prípadne poškodiť genetiku, aby sa rodili menej zdravé a výkonné generácie. Cez prísady v jedlách, liekoch, nápojoch, škodlivinách vo vzduchu, radiácii po rôznych jadrových výbuchoch, alkohol, drogy, cigarety, ale aj konzumný spôsob života, ktorý robí z človeka závisláka na jedle, sexe a mnohom ďalšom, čo podlamuje jeho vôľu, a robí z neho slabocha, a prináša civilizačné choroby. Anglicko malo svoj záškodnícky dôvod, prečo pestovalo v kolonizovanej Indii ópium, a vozilo ho do preľudnenej Číny, pričom peniaze neboli ten hlavný dôvod. To sú prostriedky 5. priority (prostriedky genocídy)
Každé spoločenstvo, ktorého samoriadenie sa stáva zložitejším, tak prechádza na nejaký ekonomický systém a nerealizuje len výmenný obchod. Ekonomika ponúka veľa takmer neviditeľných spôsobov, ako postupne zotročiť iné národy. Podvodníckych trikov môže byť vypracovaných veľa, ale kľúčovú zložku tu hrá úrok. Kým telocvik a zdravá výživa ešte mnohým ľuďom dačo hovoria (ak neberiem do úvahy sofistikované zbrane a jedy), tak problematika ekonomiky je pre väčšinu španielska dedina, najmä keď ide o zložitejšie ekonomické systémy. K tomu sa pridávajú ešte stále nové a nové pojmy a cudzie slová, čo prehľadnosti nepomáha. Rodia sa pseudoekonomické teórie, pseudoekonómovia, pseudoekonomická veda a vzdelávanie, a je zabezpečené vykorisťovanie inej krajiny rukami jej vlastných „elít“ a obyvateľov. Takzvané kryptokolónie. To sú prostriedky 4. priority (ekonomickej).
Sú veci, ktoré dokážu odolať peniazom, zlatu, diamantom… A to sú idey, ciele života. Dobre motivovaný človek, pre vznešený cieľ dokáže položiť aj život, nie to aby sa nechal kúpiť. Ale motivácia nemusí smerovať len k vznešeným cieľom, ale aj do slepých uličiek, ktorých je nespočetné množstvo. Problém je, že človek celým srdcom veriaci v klamnú ideu bude na ňu lanáriť aj iných ľudí, a ak je pre niekoho autoritou, môže byť v tom úspešný, ak zafunguje dôvera voči nemu. Motivovaný človek môže takto dobrovoľne strkať hlavu do ekonomickej slučky, veriac že kráča k prosperite, bude slepo veriť že jed je liek, že vojna je humanitárna… Klamlivá idea sa nemusí ujať u človeka, ktorý sa už poučil a je opatrný, viac rozmýšľa a overuje si veci. No naivnosť a lenivosť premýšľať je živnou pôdou pre ideových agresorov. Existujú aj skutočne vznešené idey ale aj pseudoidey, ktoré sa tvária vznešene, a tie môžu viesť do slepých uličiek, patria sem rôzne pseudofilozofie, pseudonáboženstvá, systematická práca médií, ale aj technológia, na ktorej sa človek stáva doslova závislý (chráni sa ňou pred Prírodou), stáva sa ľudským kultom a rozvíja sa smerom, ktorý dostáva Planétu i ľudstvo do problémov. Toto sú prostriedky 3. priority (ideologickej)
Ideológie, filozofie, náboženstvá, technológie a rôzne masové činné aktivity myslenia — sa agregujú do celkov na úrovni kolektívneho nevedomia a vytvárajú egregory. Sú to psychické entity, ktoré majú svoju algoritmiku (mentalitu), je to čosi ako server na ktorý je sieťovo napojených veľa PC (fanúšikov nejakého myšlienkového smeru). Napojení jednotlivci ho jednak dobíjajú, ale aj čerpajú z neho podvedome rôzne informácie a typ správania. Z neho pramenia také fenomény ako davová psychóza, fanatizmus, posadnutosť. No sú aj životu prospešné egregory, ktoré ľuďom pomáhajú a sú životne dôležité (egregor ľudstva, prírodné egregory atď.). Keďže egregory vytvárajú psychickú závislosť svojich pripojených, slepú dôveru a tvrdohlavosť, tak sú aj prvkom silnej zotrvačnosti sociálnych javov napriek dejinami. Dostať sa hromadne spod vplyvu egregora (vo veľkom merítku) môže trvať celé storočia. Aj pre jednotlivca to nie je ľahké, ale s pomocou iného človeka, alebo zásahom osudu, sa môže spamätať. No v štatisticky veľkom merítku to trvá zvyčajne ako jav dlho. Náboženské kulty prežili tisícročia a stále majú prívržencov, technologický kult trvá dlho, športové kulty a mnohé iné. Vytvorenie a riadenie takýchto masových egregoriálnych javov, vo veľkom predurčuje podobu dejín na dlhé storočia a tisícročia, a robí správanie más veľmi predvídateľným, čo je výhodné z hľadiska riadenia a manipulácie davu. Dejiny sa opakujú nielen preto, lebo sú egregoriálne podmienené a majú zotrvačnosť, ale aj preto, lebo ich obsah býva manipulátormi systematicky ničený a prekrúcaný. Tým pádom masy nie sú schopné sa poučiť z minulých chýb a dostať sa spod vplyvu egregoru s falošnou ideou. Toto sú prostriedky 2. priority (chronologická a egregoriálno-matričná)
Falošné dejiny a nedostatok relevantných informácií veľmi pomáhajú hlavne u detí a mladej generácie získať dojem, že život je len súhra náhod a udalostí, ktoré spolu nijako nesúvisia. Rozbitý pohľad na svet je o to ľahší, ak ľudí vychovávajú vo falošnej viere v ateizmus alebo v bohov, ktorých stvorila ľudská myseľ (egregory), no Bohom nie sú. Tým sa rozvracia aj skutočný ušľachtilý zmysel života, ale aj pohľad na svet. V skutočnosti ale materiálny svet je systémom zmysluplne navzájom poprepájaných procesov, ktoré možno chápať, a z ktorých si možno postupne skladať obraz/schému ako mozaiku. Mozaika je vlastne podobná fotografii s nízkym rozlíšením, na ktorej vieme rozlíšiť mnohé objekty, no ak máme záujem vidieť detaily, tak si nastavíme vyššie rozlíšenie, a z pôvodného pixelu je zrazu mnohonásobne viac pixelov s detailmi obrazu. Tak je to aj s realitou, ktorú môžeme vnímať na rôznych úrovniach rozlíšenia, a to či už obrazovo, alebo pojmovo (vrátane ostatných vnemov). Opakom mozaikového svetonázoru je kaleidoskopicky, ktorý sa ako v tej hračke pri otrase celkom zmení. Tak ako v živote, je nám všetko jasné, a zrazu sa niečo stane a nerozumiem prečo – lebo náš svetonázor je chybný, nespojitý, kaleidoskopický. Mozaika a kaleidoskop môžu byť „ja“-centrické alebo Bohocentrické. „Ja“-centrické videnie sveta má svoju osobu za stred svojich súradníc, a na svet sa pozerá z tohto „Ja-centra“ (aj vo veci brania, aj vo veci dávania). No z jednej rozhľadne („ja-centra“) nemožno uvidieť celý svet, len jeho časť… Bohocentrické videnie sveta je také, keď si človek uvedomí, že sú veci, ktoré nie sú v jeho rukách a jeho život nie je samúčelný, že má objektívny zmysel, ktorý mu bol daný Zhora. Preto sa začína pozerať na svet z pohľadu Božieho Zámeru, objavovať ho, a hľadať od neho cesty k sebe a svojmu Životu. Takto vidí svet, rozhodne, vo väčšej perspektíve ako iba z „ja-centra“
Toto bol opis šiestich zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie. No chcel by som sa ešte pozrieť na to, čomu sa hovorí „Informačná vojna“.
Informačná vojna, je spôsob riadenia (t.j. dosahovania cieľov, často aj agresívnych), ktorá tak isto nie je tak viditeľná, aspoň väčšinou. No bolo by dobré si uvedomiť, že tiež má viacero vrstiev. Tá najviditeľnejšia, ktorú možno prirovnať k šiestej silovej priorite, to je slovný útok, slovné napádanie, klasický výbuch emócii. Človeka sa niečo bytostne dotkne, a má potrebu riešiť/riadiť situáciu „vypustením krakena“, vytrestať človeka nadávkami, alebo ho aspoň umlčať pravdivými alebo falošnými argumentmi. Epizodický výbuch môže mať za cieľ uľaviť si na psychike, ale chronickejšia nenávisť, môže mať hlbšie a konkrétnejšie ciele. Toto je opäť prípad, keď je tu cieľ (dobrý alebo zlý) a prostriedky dosť nevhodné, ktoré namútia veľa vody.
No riadenie informačnej vojny tu nekončí. Ak má niekto vážny cieľ, a snaží sa ho dosiahnuť, pričom chápe, že priamym napadnutím by veľa nedosiahol, tak volí rafinovanejšie metódy. Nie je každý priateľ, kto sa tak tvári. Pán Matovič chytil veľa ľudí na svoje ušľachtilé pohnútky, no reálny cieľ nie je odstrániť korupciu, ale iný. Podobne je to aj v prípade internetových trolov. Jedincovi prekáža nejaká stránka s diskusiou. Tak príde a pod ušľachtilými pohnútkami sa snaží spochybniť zmysel diskusie, rozložiť ju hádkami medzi vlastnými členmi, alebo inými metódami, ktorých záškodníctvo nie je tak očividné a mnohých môže zmiasť.
Sú potom aj ešte skrytejšie spôsoby, keď osoba ktorá sa dlho tvári normálne, priateľsky, v skutočnosti plní iné ciele, a jej činnosť je ešte nenápadnejšia a skrytejšia… Najhoršie sú také plány, ktorých dĺžka sa realizuje v trvaní niekoľkých ľudských životov, lebo zmeny sú tak nenápadné, že ich nikto behom života nespozoruje. Je to ako varenie žaby. A podobne ako v prípade šiestich priorít, tá posledná, silová, a teda aj slovný útok, je situácia, keď už človek takmer prehral, lebo všetky sofistikovanejšie spôsoby zlyhali.
Preto by som povedal, buďte radi, ak vám niekto povie veci narovinu, hoci je to aj nepríjemné, lebo aj keď je to nevhodný prostriedok na dosiahnutie cieľa z jeho strany, ale aspoň vidíte čo sa deje a môžete sa zorientovať, spraviť si analýzu, úsudok. No ak niekto používa mierne, skryté prostriedky, a pôsobí milo, tak nemáte šancu rozoznať, či jeho zámery a ciele sú dobré alebo zlé… Želať si od druhého úctivé správanie je síce fajn, ale je to už vyšší level vedenia informačnej vojny, a mnohí môžu byť z výsledkov veľmi rozčarovaní. Predvídanie je kľúčové, ak chce človek úspešne a bez otrasov doraziť do cieľa – no ste až tak dobrí psychológovia? (Či už sú ľudia drzí alebo slušní, všetci si idú za svojimi cieľmi, ktoré môžu byť spoločensko-prospešné, alebo spoločensko-degradačné)

 

Diskusní téma: Vrstvy informačnej vojny

Re:

Radka | 27.05.2017

Skvělý článek, moc dobře vysvětlené..

Info vojna

citatel | 25.05.2017

Okrem spominaného p.Matoviča je aj p. Sulík zaujímavá marionetka...v diskusii na TA3 ho p.Fico verejne označil za uživateľa drog. Redaktor p.Bielik ani okom nemihol. Rovnako sa nikde inde neobjavila o tom ani zmienka.
A "pravdohovorcovia bojovní =opozícia" ani nezačali pranierovať p. Fica za krivé verejné obvinenie.
Verím tomu, že s bližiacimi sa voľbami sa oprašia ti správni (kostlivci) zo zaniknutej modrej...

Trollí dovolená

Putinovec | 25.05.2017

Všimli jiste si,jak najednou vysmahla ta placená banda podvratáků?Úkol z vnitra splněn,čeká se na další pokyny.Až se zase začne klubat nějaká důležitá událost,tak krysy vylezou z kanálů.

Netočíme se v kruhu ?

Pe-tri | 25.05.2017

Rozumím tomu, že mnozí noví návštěvníci jsou či mohou být nadšeni ze zdejší analytiky, která je skutečně na vysoké úrovni. Ale. Ale nebylo by vhodné začít prohlubovat syntézy ? Netočíme se dokola ve formulování toho, co chceme, tedy mimo zvyšování míry chápání řadové populace toho, co se dnes na světě děje ? Nebylo by vhodné začít vylepšovat velmi obecné představy na témata ohledně vektoru cílů celospolečenského snažení ? Co se konkrétněji skrývá pod obecnými pojmy jako Boží záměr, co si konkrétněji představit pod pojmem království Boží na Zemi, a to ani nemluvě o otázkách toho, jakými strukturními prostředky těchto konkretizovaných cílů dosahovat, když ty bezstrukturní jako třeba podíl na formování infopolí jsou v reálném běhu ?
Jaký je např. rozdíl mezi zde vágně zmiňovaným královstvím Božím na Zemi a komunistickou vizí společenského pořádku (třeba kontrapunkt mezi osobním a společenským vlastnictvím výrobních prostředků) ? Řešením k dosažení změny oproti status quo je revoluční nebo evoluční cesta ? Návrhy na opatření/korekce na všech 6-ti prioritách ? Atd., atd...
P.

Re: Netočíme se v kruhu ?

Nikdo | 25.05.2017

Zde to považuji za učebnu. Je dosti ošemetné vytvářet nějaké struktury i třeba jenom ve smyslu stanovování a zpřesňování společných cílů.

Chápu to tak, že větší šanci se to naučit má člověk blízko k lidské psychice.

A každý pak každý bojuje v místě tam, kde stojí a uplatňuje co se zde naučil ve spojení s vlastními zkušenostmi. Občas se zde vyskytli případy, kdy někdo popsal svoji životní situaci a hledal u ostatních nápady jak by si s tím mohl poradit. To považuji za velmi cenné.

Pracuje to na nejvyšší konceptuální prioritě a proto velmi pomalu. Člověk získává a ukotvuje poznatky a zkušenosti a je to náročný dlouhodobý proces, rychlokvašky nemají potřebnou kvalitu.

Re: Re: Netočíme se v kruhu ?

citatel | 25.05.2017

Nikdo - súhlasím stebou,že toto tu je učebňa. Na akademickej pôde sa dá rozprávať o všetkom a dopracovať sa k tomu známemu - Aha, tak je to! A potom konať. Nie však v štýle intrigovania či tlačenia.
Môj názor je, že vlastným osvejením si poznatkov sa pevnejšie ukotvujem v svojom prostredí - doma. Tu aj pôsobím svojím príkladom, drobným skutkom, narovnávaním pokryvených bombastických odhalení "mainstreamu"...atď.
Žiadna revolúcia nepriniesla želané zmeny - revolucionári boli zožratí. Naopak drobné kroky po (revolúcii) sú TO čo ozaj mení spoločnosť.Však stačí porovnať 30 rokov života od roku 1945 a 30 rokov od roku 1989.
Jardob - mám pocit, že si udrel klinec po hlavičke. Ďakujem.

Re: Re: Netočíme se v kruhu ?

Pe-tri | 25.05.2017

Ano i učebna, kde hlavní předmět je ŘÍZENÍ a jako vždy i zde bývá potřeba prokázat nabyté teoretické vědomosti praktickou verifikací. Na to by se nemělo rezignovat. Pokud však platí, že si každý má stanovovat vlastní vektor cílů a nehledat s ostatními nějaký sdílený, potom OK, není dál co řešit.
P.

Re: Re: Re: Netočíme se v kruhu ?

Hox | 26.05.2017

Ne řízení ale sebevzdělávání.
Prokazovat komu? Nepleteš si učebnu (což je stejně zavádějící příměr) se zkušebnou?
Odkdy je vlastní vektor cílů něco, co se vylučuje se sdíleným? To je dualistické vidění světa tam, kde žádná dualita není.
Cílem není nějaké prokazování čehokoliv komukoliv, ideálem, který by měl být cílem těchto stránek, je sebevzdělávání a jako důsledek postupné formování souborného intelektu ve společnosti, vnitřně nenapjatého systému.

Re: Netočíme se v kruhu ?

citatel | 25.05.2017

Pe-tri - mám pocit, že k odpovediam na svoje otázky sa musíš dopracovať sám.
Ako chlapovi ti to zabezpečí tvoj vlastný konfort - nadobudnutie istotý v smerovaní, kde každý dôkaz o správnosti môže byť "roztrolovaný" - spochybnený. A k tomu je super pomôcka - táto učebňa.

Re: Netočíme se v kruhu ?

jardob | 26.05.2017

Pe-tri,
a čo ti bráni, aby si sa chopil tejto témy a začal o nej hovoriť, aby mohlo vzniknúť dialektické príčinno-následkové dialogové vlákno, ktoré pomôže osvetliť mnoho vecí? Mimochodom, stále čakám na odpoveď v maili, bolo by škoda to predčasne ustrihnúť. Časovo nestíham čítať hordy kníh, ale želal by som si dosiahnuť efektívny dialektický rozhovor.

Koncepcia života spoločnosti je gigantická téma a nemožno čakať od jedného alebo pár ľudí že ju obsiahne celú... Veď ani marxisti veľa vecí vo svojich teoriách nedotiahli do konca, jednak to bol zámer skutočných pánov koncepcie, a tiež to bol jeden z technických dôvodov stroskotania marxizmu. Druhým faktorom bol ľudský rozmer a psychická nepripravenosť na budovanie skutočného komunizmu, ako ho opisovala teória.

Pochopiteľne aj v KSB ako teórii je veľa vecí načrtnutých len všeobecne a nedotiahnutých do takej úrovne, aby to bolo jasné všetkým. Ja sám nemám úplne vo všetkom celkom jasno a priebežne sa prepracovávam k hlbšiemu pochopeniu vecí, niekedy aj behom písania úvahy. Ono bez práce nie sú koláče. Bez vlastného úsilia nemôže vzniknúť žiadne stabilné Božie kráľovstvo. Ľahkou cestou získava stravu, obydlie a stabilný životný štýl len dobytok, a dobytok sú domáce užitkové zvieratá, no život dobytku väčšinou končí na bitúnku. Toľko k tým, čo hľadajú lacné riešenia hneď tu a teraz sa mať dobre.
Tým chcem povedať, že všeobecnosť teorie riadenia, aj niektorých oblastí KSB - doslova volá do ústretového zaangažovania sa a úsilia ľudí, ktorí majú záujem na budovaní spoločnosti. Nestačí ti rozum? ...vzdelávaj sa, rozvíjaj sa... Chápeš ale vidíš prázdne miesta? pracuj na ich vyplnení. Vidíš otázniky? hľadaj odpovede. Vidíš kaleidoskop? snaž sa nájsť mozaiku... Hlavne ži život aktívne... Nehľadaj prekážky prečo nie, ale riešenia ako ano...:-)

Re: Re: Netočíme se v kruhu ?

Pe-tri | 26.05.2017

Jardo,
co mi brání ? Inu, problém není v překážkách, ale ve vektoru cílů. Řeknu to jinak, osobně mnou zmíněné syntézy nepotřebuji, mám dostatečně jasno a navíc, nejsem ani "producent, ani dramaturg, ani režisér a ani akcionář" tohoto webu (snad mi rozumíš). Takže už z principu není na mě, něco tady iniciativně řídit. Takže - jestli ony syntézy tady nikomu nechybí, já se bez nich skutečně obejdu a dál se i na toto téma zde nebudu více vyjadřovat. Tolik k té mé osobní iniciativnosti či podnětu na toto téma.
Pokud se týká dluhu s emailem, ano, omlouvám se, ale jsem teď dost zasekaný, nicméně stopro budeme pokračovat. Ovšem až do půlky příštího týdne budu mimo ČR, tak spíš se ozvu až ke konci příštího týdne.
P.

Re: Re: Re: Netočíme se v kruhu ?

moonkyt | 28.05.2017

Pe-tri, myslím, že Ti zde nikdo nebrání (iniciativě se meze nekladou), aby jsi sám zveřejňoval své chápání pojmů z KSB o kterých píšeš. Např. Boží záměr si vykládám tak a tak, nebo třeba jinak...
Mohlo by to vést i k plodné diskuzi pod Tvými příspěvky.

Re: Netočíme se v kruhu ?

Dagmar | 27.05.2017

synteza je KSB

reklamy v televízii

zvedavý | 24.05.2017

Aký význam majú reklamy počas filmov v televízii? Vnímam to ako agresiu. Ani neviem o čom bol film.

Re: reklamy v televízii

merlin | 24.05.2017

ReKlamy v TV?

Plnia viacero funkcií:
- rozbíjajú časovú (chronologickú) následnosť nejakého, dnes prevážne hlboko defektného, príbehu pre ovce (istá forma NL programovania)
- zároveň slúžia na podprahové ideologické spracovanie oviec (mozog podvedome všetko vníma a je len otázkou času, kedy sa to reklamné a aj iné vysielané svinstvo prenesie do reálneho života...ty ešte nemáš domček, hypotéku od XY, kosačku oviec od Mountu?..)
- z vyššieho vyplýva aj istý biznis pre tých, ktorí chápu viac - je množstvo prepracovaných psychologických štúdii, ako sa správa stádo na vysielané obrázky - v podstate žiadne veľké voodoo pre tých, ktorí robia zasvätenejší "marketing" - aj ten politický. Na všetkých špinavostiach voči ľuďom sa nie v nezanedbateľnej miere aj robí dobrý biznis, min. na úrovni samofinancovania istých štruktúr
- bežný ovčan, ktorý pozerá TV, má vtedy oslabené obranné (buferové) funkcie ostrahy - istého ochráncu mozgu (vedomia i podvedomia) - tak sa mu pomerne zjednodušene "nahrávajú" do podvedomia rôzne svinstvá, ktoré nedokáže správne jeho podvedomie zaradiť (a najmä vtedy, keď nemá isté morálne kritéria, ktoré pôsobia ako filter informácii) = tak sa pomerne veľmi jednoducho zavádzajú do jeho podvedomia rôzne kulturologické víry
- TV dnes slúži pre globálny systém riadenia ako istý novodobý systém starovekých chrámov, ktoré si ovce dobrovoľne zaviedli až do svojich príbytkov, v ktorých sa kedysi ovciam zo strany zasvätenejších predvádzali rôzne mystéria = zombifikácia a programovanie rôznych ovečiek = dnes v sofistikovanejšej miere v širokom spektre rozdelených stajní a stád - základný princíp Divide et impera! v praxi života
- zároveň je nevyhnutne potrebné odvádzať negatívne emócie oviec, ktoré sa zákonite generujú na podvedomých úrovniach psychiky "ľudských" osôbok, čo vyplýva z nespravodlivo zriadenej spoločnosti a spätných väzieb Zhora, vo forme negatívnych emócii "zle" žijúcich jedincov.
Sociálni inžinieri musia tieto negatívne emócie rôznymi mechanizmami zákonite kanalizovať, aby nedošlo k nekontrolovateľnému "výbuchu" - na to sa používajú rôzne blockbustery, blockformery, športové razRiadky, a to nielen v TV (stačí sa na tých opičiakov pozrieť v príslušných arénach novodobých gladiatórov), VF hudobnými, "zábavno - humoristickými" reláciami a pod.
Zablokovanie myslenia ľudu množstvom informačného šumu a podprahová propagácia množstva zvrhlostí nehodných ani nejakéhu Homo erectus..

Ovce to svinstvo žiaľ neustále žerú a pritom ešte krochkajú ako prasce a vedú siahodlhé debaty o info - krmive pre ľudský dobytok...
Z pohľadu vyššej evolúcie majú presne to - čo si zaslúžia pri neschopnosti myslieť a prehodnocovať = odpadky, shit.
A ešte to aj podporujú...za brucha sa musia chytiť tí, ktorí už do biblie, Talmudu zahrnuli klauzuly, že gojimovia sú len dobytok, ktorý treba strihať arezať... a žiaľ mali (majú) stále v mnohom pravdu..-))

Re: Re: reklamy v televízii

zvedavý | 25.05.2017

Áno, TV. Napríklad na Discovery kanále idú reklamy na samotný program Diskovery, veľakrát počas filmu, a sú hrozne dlhé. Takže na tom nezarobia, musí za tým byť zlý úmysel.

Netúžim pozerať televízor, ale nikde nič iné aspoň trochu zaujímavé nie je. Internet je plný nezmyslov, žiadne kultúrne akcie, na prechádzky ma nebaví chodiť každý deň.

Re: Re: Re: reklamy v televízii

Putinovec | 25.05.2017

TV svinstvo už cca 8 let nesleduji a nijak mi to nechybí.

Re: Re: Re: reklamy v televízii

Konar | 25.05.2017

Odporucam obmedzit pasivne prezivanie a zabavu. Skuste si najst aktivitu, ktorej sa budete moct venovat - ludia v mojom okoli zacali sit, opracovavat drevo, malovat, studovat. Pasivne travenie casu je sice oddych, ale clovek ho potrebuje ovela menej ako je to v dnesnej dobe zvycajne u vacsiny ludi.

Re: Re: Re: reklamy v televízii

jardob | 26.05.2017

Potom je lepšie používať TV Archív, kde všetky reklamy jednoducho preskočíš.
Len človek má zvláštny sklon si radšej všetko pozrieť v riadnom čase aj s reklamami, než si to pozrieť neskôr. Vidím to aj u seba, síce nie na TV ale ak si nepozriem napríklad Pjakina alebo Kyseljova v ten deň keď výjde, na ďalšie dni sa k tomu už nedokopem.
Čo sa týka reklám, ale aj mnohých iných vecí o ktorých si človek môže myslieť že vznikajú len tak, leda bolo, tak za tým je skutočne celá veda. Marketing je psychologicky do hlbky prepracovaný, dokonca sa uplatňuje aj v politike. A davo-"elitarizmus" skutočne používa na zafixovanie svojho postavenia vedu a prepracované úsilie o ktorých sa bežným ľuďom ani nesníva. Podobne ako kúzelník, iluzionista - ľudia vidia skvelý trik, ale iluzionista na to použil gigantické, hlavne mentálne úsilie (a nielen svoje ale aj kolegov) aby prišiel na to, ako nemožné urobiť možným. Pritom dav sa ani len nezamyslí nad tým, aby posunul hranice možného u seba, je pohodlný ako dobytok čo skončí na bitúnku. Všetko sa dá, triky iluzionistov sú toho viditeľným príkladom, triky globalistov zasa pre dav neviditeľným príkladom.

Re: Re: Re: Re: reklamy v televízii

zvedavý | 27.05.2017

Kde je chrív satalitu? Discovery, travel channel...

Re: reklamy v televízii

tulo | 25.05.2017

Reklama znamena ze je cas telku opet vypnut

Re: reklamy v televízii

Jarek* | 27.05.2017

Abych pravdu řekl, tak nevím. Na televizi roky nehledím, prostě to nezapnu a navíc jsem ji plně přenechal ženě. Ani tzv. sporty, či tzv. příroda v TV mě nedonutí k tomu, abych si tímto sračkometem nechal dobrovolně stacionárním vlněním luxovat vědomí.

Model západnej civilizácie

svantovít | 24.05.2017

je postavený na bezohľadnom rabovaní a krutosti.S príchodom nových časov okolo r.1900-sa koloniálni zločinci museli ukryť pod pláštikom "humanity" a "ľudských práv",čo dávalo zločinom aureolu "nevyhnutného".Stačí si preštudovať o vyčínaní Rockefellera,tento krutý a neuveriteľne hrabivý upír sa po niekoľkých krviprelievaniach,za ktoré osobne zodpovedal začal vykupovať "charitou" a pomoci najchudobnejším,v opačnom prípade by ľahko mohol čeliť obžalobe,prepadnutiu majetku a v krajnom prípade aj trestu smrti.Osobne bol zodpovadný za smrť najmenej 12 000 ľudí a dvakrát toľko okradnutých a orabovaných obetí.Avšak vynález "humanity" a jej pravidelnému prispievaniu(v čase,kedy jeho pričinením tiekla krv potokom pre jeho väčšie zisky) sa tešil mimoriadnej úcte a akékoľvek obvinenia mohol napadnúť svojou "filantropiou" a "dojímavou strostlivosťou" o najbiednejších.Práve toto je predloha,na akej funguje západná civilizácia po dnes,každý agresívny dobyvačný útok je odôvodňovaný "šlobodou","humanitou","pomocou pre trpiaci ľud" a následky sú bagatelizované a umlčiavané,veď oni sú "humanisti","leží im na srdci osud ľudu(akéhokoľvek,ktorý sa teší zdrojom,ktoré USA a "spojenci" potrebujú) a "úzkostlivo sa zaujímajú o ľudské práva" aj pre menšiny,najmä tie 4%,sú totiž ideálnym zdrojom nenávistných ľudí,ktorých formuje poznanie,že nimi tí hetero opovrhujú.

.

marvo | 24.05.2017

Pekné zhrnutie jardob. V kontexte tvojho záveru sa s odstupom času hádam viacerým vyjasnieva, prečo napríklad celá miklóšovská politická klika tak pretláčala politickú "slušnosť"...

Re: .

jardob | 24.05.2017

V skutočnosti je vonkajšia slušnosť a korektnosť pevnou zložkou politiky Západu - imidž humánnosti, slušnosti - aby navonok nebolo možné nič vytknúť, ale skutočná politika sa uskutočňuje pod touto "fasádou" a pre väčšinu davu je neviditeľná (a to je aj cieľ = dav sa nemá pliesť do politiky "pánov"). Preto je o to ťažšie obviniť navonok bezúhonného politika, je ťažšie sa o niečo oprieť ak človek nerozumie ako to naozaj funguje. Preto môžme byť v určitom zmysle radi, ak sú ešte ľudia čitateľní. Vyšší politici sa snažia byť nečitateľní pred davom, a ešte vyšší politici sa snažia byť nečitateľní aj pred väčšinou svetových politikov, a to je niečo, čo "elita" neznáša a netoleruje, ale nie vždy má možnosť sa takých politikov zbaviť...

Re: Re: .

merlin | 24.05.2017

Od jak živa je Západný model globalizácie len maska - v rôznych vonkajších "krásne" vyzerajúcich podobách. V realite len čoraz lepšie zamaskované otroctvo.
Ako tu často píše udo... Pojmy a Dojmy = inverzia pojmov pre ľudstvo.
Tzv. demokracia je len updatovaný prastarý otrokársky biblický projekt, v ktorom akože si ľudia "slobodne" vyberú nejakých svojich zástupcov = nejaké marionety, istých klanov..
Ako vyzerá súpiska kandidátov jednotlivých programovo-adaptívnych modulov (politických strán)? Kto ju v zákulisí vytvára? Ako ovce podľa "svojich" (mediálne sprostredkovaných info) preferencií potom volia?
Vina je pochopiteľne vždy na vôl-Ičovi, keďže príslušný "politik" totiž patrí v rangu hierarchie moci len niekde na 4. - 5. miesto a nemôže takmer nič zmysluplného pre svojich vôličov urobiť, keď tí nechápu elementárne globálne formy riadenia...
Hrozila by mu min. "defenestrácia", alebo nejaká "nehoda", čo on, ak je trochu znalý v systéme globálneho riadenia, jednoducho neurobí - prečo by mal pchať hlavu do oprátky, keď ovce len békajú a nechápu takmer nič?

A skutočných politikus nikto verejne v TV židobedni nikdy neuvidí - z vyššieho marketingového pravidla realizácie moci je to principiálne vylúčené!
Stal by sa pre všetkých totiž potenciálnym CIEĽOM a na to je predsa dosť adeptov, ktorí sa hrnú do verejnej politiky, mnohokrát nevediac, čo to všetko obnáša, a spravidla so ziskuchtivých dôvodov (klany v zákulisí a ich predstavitelia sú o niečo umnejší a do médii nastavujú na fackovanie isté svoje "lebky" a ovce sa do krvi hádajú, ktoré je lepšou trofejou ich nešťastí..).

Biblická kultúra zaviedla do podvedomia dnešných novodobých otrokov toleranciu - z lat. výrazu tolerare = trpieť, niečo nevhodného trpezlivo znášať, ako "Ježiš" na kríži, ktorý "trpel za hriechy ľudstva".
Na tom je postavených mnoho mechanizmov tichej delegácie zodpovedností na ovce.
Globálne programy rozvratu klasickej rodiny, podpora LGBT komunít, Zigeuners, nihilizmu, prostitúcie, narkomanizácie, vyplakávanie nad osudmi židov, rock mjuzik na deharmonizáciu vnímania békajúcich ovečiek ai. ... sú len maličké střípky v mozaike "tolerantnosti" biblického spoločenstva = dlhodobého projektu.

Kto má odvahu sa nejako hlasitejšie ozvať a protestovať, tak ten je "slniečkármi" (vyššia globálna forma moci, stojaca nad politiKusmi...) okamžite označený za rasistu, extrémistu, xenofóba, nácka, homofóba, antisemitu, či iného "devianta" v slovníku démonkratickej politickej zvrátenej korektnosti..-))

To sa týka aj takého Trumpa, či Putina a o ostatných marionetných politikov, ani nehovoriac.

EKONOMIKA V SSSR

Libor Smetana | 24.05.2017

CHYBÍ MI KNIHA (NEBO VIDEO), KTERÁ BY PŘESNĚ POPISOVALA EKONOMIKU V SSSR ZA STALINA ZAČÁTKEM 50. LET. STALINOVA KNIHA EKONOMICKÉ PROBLÉMY V SSSR JSOU PŘÍLIŠ STRUČNÉ. JESTLI EXISTUJE, PROSÍM O ODKAZ,

Re: EKONOMIKA V SSSR

Hox | 24.05.2017

Možná "Ford a Stalin: jak žít lidsky", něco by taky mohlo být zde http://pospolne.cz/

Re: Re: EKONOMIKA V SSSR

Peto | 24.05.2017

Videa na youtube ale v rustine, je ich tam kopa

Re: Re: Re: EKONOMIKA V SSSR

Libor Smetana | 24.05.2017

Díky, našel. Taky mě to mohlo napadnout.l:-))

Přidat nový příspěvek